Základní údaje

Historické adresy

29.7.2004 - 19.10.2005 Praha 1, Michalská 1/429, PSČ 11000
28.7.1998 - 29.7.2004 Praha 3, K Červenému dvoru 3155, PSČ 13000
14.10.1994 - 28.7.1998 Praha 2, Hálkova 1
13.5.1994 - 14.10.1994 Praha 8, ul.1.pluku 7

60197102

DIČ

Není plátce DPH

23.5.1994 - 19.10.2005

CZ60197102

Datum vzniku

13. května 1994

Datum zániku v obchodním rejstříku

19. října 2005

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

19. října 2005

Historické názvy

13.5.1994 - 19.10.2005

MAGNUM a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2561

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

3.11.1999 - 19.10.2005

8 200 000 Kč

13.5.1994 - 3.11.1999

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 19. října 2005 - 19. října 2005 : Společnost se ke dni zápisu usnesení o výmazu do obchodního rejstříku vymazává z obchodního rejstříku.Právní důvod:Společnost zanikla sloučením se společností BigBoard Praha, s.r.o... ., IČ: 49619438, se sídlem Praha 10, Vršovice, Donská č.p. 275, č.o. 9, PSČ 101 00. zobrazit více skrýt více
  • 28. července 1998 - 19. října 2005 : ke dni zápisu do obchodnímu rejstříku bylo základní jmění zcelasplaceno ve výši Kč 1.000 000,-.
  • 5. srpna 2005 - 5. srpna 2005 : Soudní exekutor JUDr. Eva Jablonská sdělila soudu, že exekuční řízení č.j. 335/04-28 bylo skončeno - pohledávky byly zcela vymoženy.
  • 20. září 2004 - 5. srpna 2005 : Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 3 č.j. Nc 11859/2004 byla nařízena exekuce proti povinnému MAGNUM a.s. ve prospěch oprávněného Městská část Praha 2l, IČ 00240923, se sídlem Sta... roklánovická 260, Praha 9 o lOO.OOO,- Kč.Soudní exekutor: JUDr. Eva Jablonská, Exekutorský úřad Praha 6. zobrazit více skrýt více
  • 7. července 1999 - 3. listopadu 1999 : základní jmění společnosti se zvyšuje o Kč 7.200.000,-, tedy zKč 1.000.000,- na Kč 8.200.000,- s tím, že se upisování akcií nadčástku navrhovaného zvýšení základního jmění nepřipou... ští.- na zvýšení základního jmění se upisují kmenové akcie na jméno ato 718 ks o jmenovité hodnotě á Kč 10.000,-, 16 ks o jmenovitéhodnotě á Kč 1.000,-, 38 ks o jmenovité hodnotě á Kč 100,- a 4ks o jmenovité hodnotě á 50,-Kč. Akcie budou mít zaknihovanoupodobu. Emisní kurz upisovaných akcií se rovná jejich jmenovitéhodnotě.- na toto zvýšení základního jmění se upisují akcie peněžitýmivklady, přičemž upisovatel je povinen splatit 100% jmenovitéhodnoty upsaných akcií nejpozději do 30 dnů ode dne upsáníakcií.- akcie jsou upisovány bez využití přednostního práva akcionářůna upsání všech nových akcií, upisovaných ke zvýšení základníhojmění a to tak, že 600 ks akcií o jmenovité hodnotě á10.000,-Kč, 8 ks akcií o jmenovité hodnotě á 1.000,-Kč, 28 ksakcií o jmenovité hodnotě á 100,-Kč a 4 ks akcií o jmenovitéhodnotě á 50,-Kč bude upsáno akcionáři společnosti na základědohody o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního jmění dleustanovení § 205 ObchZ a 118 ks akcií o jmenovité hodnotě á10.000,-Kč, 8 ks akcií o jmenovité hodnotě á 1.000,-Kč a 10 ksakcií o jmenovité hodnotě á 100,-Kč bude nabídnuto k upsánízájemcům, vybraným ve výběrovém řízení. Valná hromada pověřujepředstavenstvo společnosti, aby zajistilo výběrové řízení, aby vjeho rámci nabídlo úpis akcií ve výše uvedeném rozsahu zájemcůmz řad managementu společnosti, aby provedlo samostatně výběr ztěchto zájemců a aby při tomto výběru a při stanovení počtu kupsání nabídnutých nových akcií jednotlivým zájemcům bylopřihlédnuto k dosavadnímu přínosu činnosti každého zájemce prospolečnost- místem pro upsání akcií, je sídlo společnosti, lhůta proupsání akcií se stanoví v trvání 15 dnů. Upisování nových akciízapočne dnem, následujícím po zveřejnění usnesení této valnéhromady v Obchodním věstníku,- upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurz upsaných akcií vevýši 100% na účet společnosti u banky Bank Austria a.s., č.ú.5145544001/2800, případně v hotovosti do pokladny společnosti vjejím sídle. zobrazit více skrýt více
  • 28. července 1998 - 13. ledna 1999 : USNESENÍ valné hromady z 18.12.1997 o zvýšení základního jmění:a) základní jmění společnosti se zvyšuje o částku Kč 5.000.000,-(slovy: pětmiliónů korun českých), tedy z Kč 1.000.00... 0,- na Kč6.000.000,-. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění se nepřipouští, navrhuje se upsat 5.000 kusůkmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě Kč 1.000,-, kterébudou v zaknihované podobě,b) akcie budou upsány bez využití přednostního práva, přičemž4.700 ks akcií bude upsáno akcionáři na základě dohody podle §205 obchodního zákoníku a 300 ks akcií bude nabídnuto k upsánípředem určeným zájemcům: Vladislavě Holovlaské a Ing. PetruŠimonovi,c) místem pro upsání akcií, je sídlo společnosti. Upisovánínových akcií započne dnem, následujícím po zveřejnění usnesenívalné hromady, která o zvýšení rozhodla, v Obchodním věstníku,d) všechny nově emitované akcie budou upsány s emisním kurzem Kč1.000,-,e) upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsaných akcií vevýši 100% na účet společnosti u banky Bank Austria a.s., č.ú.5145544001/2800, případně v hotovosti do pokladny společnosti vjejím sídle. Upisovatel je povinen splatit 100% jmenovitéhodnoty upsaných akcií nejpozději do 30 dnů ode dne upsáníakcií. zobrazit více skrýt více
  • 13. května 1994 - 28. července 1998 : ke dni zápisu do obchodního rejstříku bylo základní jměnísplaceno ve výši 300.000,-Kč.
posunout dolů