Trendy

32 208 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2011

Trendy

10 743 tis. Kč

Zisk za rok 2011

Trendy

21 863 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2011

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2011

Základní údaje

Sídlo

od 23.7.2016 Mlýnská 326/13, Trnitá, 602 00 Brno

Historické adresy

28.7.2010 - 23.7.2016 Brno, Mlýnská 326/13, PSČ 60200
10.6.2008 - 28.7.2010 Praha 10 - Vinohrady, Vlašimská 1876/13, PSČ 10100
5.1.2004 - 10.6.2008 Praha 2, Jana Masaryka 252/6, PSČ 12000
17.10.2001 - 5.1.2004 Praha 2, K Rotundě 8,č.p. 82, PSČ 12000
19.10.1999 - 17.10.2001 Praha 2, Belgická 38/196, PSČ 12000
15.4.1998 - 19.10.1999 Praha 2, Na bojišti 26, PSČ 12000
27.5.1994 - 15.4.1998 Praha 2, Sokolská 4

60197269

DIČ

Není plátce DPH

1.6.1994 - 29.8.2008

CZ60197269

Datum vzniku

27. května 1994

Datová schránka

cbsgc99

Historické názvy

31.10.2007 - 28.7.2010

GBI Investments CZ, a.s. v likvidaci

21.10.2002 - 31.10.2007

GBI Investments CZ, a.s.

27.5.1994 - 21.10.2002

DB Invest,a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2589

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 20.4.2009

2 002 500 Kč

Historické jmění

6.5.2002 - 20.4.2009

4 450 000 000 Kč

21.4.1998 - 6.5.2002

150 000 000 Kč

27.3.1998 - 21.4.1998

150 000 000 Kč

20.11.1996 - 27.3.1998

150 000 000 Kč

27.5.1994 - 20.11.1996

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 23. července 2016 : Krajský soud Brno, vydal dne 29.6.2016 usnesení č.j. 18 cm 95/2013, /PM nabylo 23.7.2016/, kterým ustanovil společnosti členy dozorčí rady.
 • 11. března 2014 : Zápis členů představenstva byl proveden na základě usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14.2.2014, č.j. 1 Cm 19/2014-18, které nabylo právní moci dne 11.3.2014.
 • 6. května 2002 : Podoba akcií:1000 ks v listinné podobě, série A149 ks v listinné podobě, série B43 ks v listinné podobě, série C
 • 15. dubna 1998 : ke dni 1.8.1997 splaceno 100% základního jmění společnosti
 • 27. března 1998 : Ke dni 17.7.1996 splaceno 30 % základního jmění společnosti.

Historické ostatní skutečnosti

 • 31. října 2007 - 28. července 2010 : Společnost byla zrušena s likvidací rozhodnutím minořádné valné hromady o zrušení společnosti s likvidací podle § 187 odst. 1 písm. i) obchodního zákoníku ze dne 8. října 2007. Spo... lečnost vstoupila do likvidace ke dni 8. října 2007. zobrazit více skrýt více
 • 21. října 2002 - 28. července 2010 : Stanovy: Právní poměry společnosti se řídí stanovami přijatýmivalnou hromadou společnosti dne 1.6.2001 ve znění přijatýchvalnou hromadou společnosti dne 26.9.2001 a 28.6.2002.
 • 7. listopadu 2008 - 20. dubna 2009 : Mimořádná valná hromada společnosti GBI INvestments CZ a.s. v likvidaci přijala dne 13.03.2008 usnesení tohoto obsahu:I. Základní kapitál se snižuje z dosavadní hodnoty 4.450.000.0... 00,- Kč (slovy: čtyři miliardy čtyři sta padesát milionů korun českých) o částku ve výši 4.447.997.500,- Kč (slovy: čtyři miliardy čtyři sta čtyřicet sedm milionů devět set devadesát sedm tisíc pět set korun českých), a to poměrným snížením jmenovitých hodnot všech akcií společnosi na základní kapitál ve výši 2.002.500,- Kč (slovy: dva miliony dva tisíce pět set korun českých).II. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada neuhrazené ztráty společnosti a optimalizace výše základního kapitálu společnosti, když v průběhu likvidace již nadále není vyššího základního kapitálu zapotřebí.III. Snížení základního kapitálu společnosti se provádí poměrným snížením jmenovitých hodnot všech akcií společnosti, a to tak, že:a) jmenovitá hodnota všech akcií společnosti označených jako série A se jmenovitou hodnotou každé akcie ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) se snižuje na novou jmenovitou hodnotu každé této akcie ve výši 0,45 Kč (slovy: čtyřicet pět haléřů);b) jmenovitá hodnota všech akcií společnosti označených jako série B se jmenovitou hodnotou každé akcie ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) se snižuje na novou hodnotu každé akcie ve výši 450,- Kč (slovy: čtyři sta padesát korun českých);c) jmenovitá hodnota všech akcií společnosti označených jako série C se jmenovitou hodnotou každé akcie ve výši 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) se snižuje na novou jmenovitou hodnotu každé této akcie ve výši 45.000,- Kč (slovy: čtyřicet pět tisíc korun českých)IV. Částka odpovídající částce ve výši 4.447.997.500,- Kč (slovy: čtyři miliardy čtyři sta čtyřicet sedm milionů devět set devadesát sedm tisíc pět set korun českých), o kterou se snižuje základní kapitál společnosti, bude společností:a) v její částce ve výši 4.195.557.448,49 Kč (slovy: čtyři miliardy jedno sto devadesát pět milionů pět set padesát sedm tisíc čtyři sta čtyřicet osm korun a čtyřicet devět haléřů) použita na uhrazení neuhrazené ztráty společnosti minulých let;b) v její části ve výši 70.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých) použita na zvýšení zákonného rezervního fondu; ac) v její části ve výši 182.440.051,51 Kč (slovy: jedno sto osmdesát dva miliony čtyři sta čtyřicet tisíc padesát jedna korun českých padesát jedna haléřů) v souladu s podmínkami stanovenými obchodním zákoníkem rozdělena mezi akcionáře společnosti v poměru jejich podílů na základním kapitálu společnosti, jakožto plnění z důvodu snížení základního kapitálu společnosti. Plnění z důvodu snížení základního kapitálu bude vypláceno v závislosti na výši disponibilních peněžních prostředků společnosti získávaných zpeněžováním majetku společnosti v průběhu likvidace, nejpozději však bude vyplaceno do jednoho(1) roku od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.V. Akcionáři společnosti předloží společnosti ve lhůtě 10 (slovy: deset) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku akcie společnosti v jejich majetku, a to za účelem jejich výměny za nové akcie společnosti anebo vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
 • 17. října 2001 - 21. října 2002 : Stanovy:Právní poměry společnosti se řídí stanovami přijatými valnouhromadou společnosti dne 1.6.2001
 • 17. října 2001 - 6. května 2002 : h) Akcie budou upisovány za emisní kurs rovnající se jmenovitéhodnotě akcií, tj. za emistní kurs ve výši 100.000.000,-Kč(slovy: jedno sto milionů korun českých),
 • 17. října 2001 - 6. května 2002 : g) Lhůta pro úpis nové emise akcií začne běžet ode dne právnímoci usnesení, kterým bylo rozhodnutí valné hromady o záměruzvýšit základní kapitál zapsáno do Obchodního rejstříku a j... ejídélka se stanovuje na 14 dnů. Místo pro úpis akcií, tedyuzavření smlouvy o úpisu, je Praha 2 - Vyšehrad, K Rotundě 8,PSČ 128 00, sekretariát DB Invest, a.s., v prvním poschodí.Počátek běhu lhůty bude určitému zájemci oznámen tak, žespolečnost zašle určitému zájemci, tedy na adresu obchodníspolečnosti Naviga Holding B.V. nebo na adresu uvedenou voznámení postupitele o postoupení pohledávky, oznámení o počátkuběhu této lhůty, zobrazit více skrýt více
 • 17. října 2001 - 6. května 2002 : f) Akcie budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, při současnémvyloučení přednostního práva stávajících akcionářů. Tímtourčitým zájemcem je osoba, která se prokáže jako oprávněná ... osoba- věřitel - obchodní společnosti DB Invest, a.s. z pohledávky,která vznikla obchodní společnosti Naviga Holding B.V. vůčiobchodní společnosti DB. Invest, a.s., jako dlužníkovi, z titulunáhrady škody vzniklé v roce 2000, a která byla přiznánapravomocným v rozhodčím řízení ve Vídni rozhodcem, Dr.Fridrichem Schwankem. Tato pohledávka je, dle "Zprávypředstavenstva" ze dne 30.5.2001 evidovaná v účetnictví tétospolečnosti a nebyla ke dni rozhodnutí valné hromady uhrazena.Pokud nebud úpis nových akcií proveden přímo původním věřitelemze shora popsané pohledávky, tedy obchodní společností NavigaHolding B.V., za prokázání skutečnosti, že určitý zájemce jevěřitelem ze shora popsané pohledávky se považuje předloženíplatné a účinné smlouvy o postoupení pohledávky, spolu spotvrzením představenstva společnosti DB Invest, a.s. o tom, žemu bylo postoupení pohledávky oznámeno ve smyslu ustanovení §526 odst.1 občanského zákoníku. Nepředložení tohoto písemnéhopotvrzení představenstva společnosti DB Invest, a.s. při úpisuakcií má pro postupníka (jako věřitele z postoupené pohledávky) důsledky uvedené v § 526 odst. 1 občanského zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 17. října 2001 - 6. května 2002 : d) Jmenovitá hodnota jedné akcie bude shodná s jejím emisnímkursem a bude činit 100.000.000,-Kč (slovy:jedno sto milionůkorun českých),
 • 17. října 2001 - 6. května 2002 : c) Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií ocelkové nominální hodnotě 4.300.000.000,-Kč (slovy: čtyřimiliardy tři sta milionů korun českých), upisované akcie bud... oukmenové, znějící na majitele, vydány v listinné podobě, v počtu43 kusů, zobrazit více skrýt více
 • 17. října 2001 - 6. května 2002 : b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu, tedy nad částku 4.300.000.000,-Kč (slovy:čtyřimiliardy tři sta milionů korun českých) se nepřipouští,
 • 17. října 2001 - 6. května 2002 : a) Základní kapitál obchodní společnosti DB Invest, a.s. sezvyšuje z částky 150.000.000,-Kč (slovy:jedno sto padesátmilionů korun českých), o částku 4.300.000.000,-Kč (slovy:čtyřim... iliardy čtyřistapadesát milionů korun českých), na celkovoučástku ve výši 4.450.000.000,-Kč (slovy: čtyři miliardy čtyřista padesát milionů korun českých), zobrazit více skrýt více
 • 17. října 2001 - 6. května 2002 : Usnesení o zvýšení základního kapitálu:Valná hromada společnosti konaná dne 1.6.2001 přijala na svémzasedání následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu:
 • 17. října 2001 - 6. května 2002 : e) Přednostní právo stávajících akcionářů k úpisu nových akciíje vyloučeno. Důvodem vyloučení přednostního práva stávajícíchakcionářů k úpisu nových akcií je záměr nabídnout úpis a... kciíurčitému akcionáři, majícímu pohledávku za obchodní společnostíDB Invest, a.s., a tedy oddlužení společnosti za účelem posílenífinanční situace společnosti, neboť společnost nedisponujeprostředky k úhradě pohledávky, zobrazit více skrýt více
 • 17. října 2001 - 6. května 2002 : k) Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: ve lhůtědo dvou týdnů od podpisu smlouvy o upsání akcií podepíše určitýzájemce a společnost smlouvu o započtení. Představenstv... ospolečnosti zašle písemný návrh smlouvy o započtení určitémuzájemci, který upsal akcie podpisem smlouvy o úpisu akcií.Současně bude písemný návrh dohody o započtení dán k dispoziciurčitému zájemci v sídle společnosti ode dne právní mociusnesení o zápisu rozhodnutí valné hromady o záměru zvýšitzákladní kapitál v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem vPraze. zobrazit více skrýt více
 • 17. října 2001 - 6. května 2002 : j) Proti pohledávce obchodní společnosti DB Invest, a.s. nasplacení emisního kursu upsaných akcií se, v souladu sustanovením § 163 odst. 3 obchodního zákoníku, připouští možnostzap... očtení vůči peněžité pohledávce za obchodní společností DBInvest, a.s. Předmětná peněžitá pohledávka vznikla obchodníspolečnosti Navigata Holding B.V. vůči obchodní společnosti DBInvest, a.s., z titulu náhrady škody vzniklé v roce 2000, a tatopohledávka byla přiznána pracomocným rozhodčím nálezem ze dne12.3.2001, vydaným v rozhodčím řízení ve Vídni rozhodcem,Dr.Fridrichem Schwankem, zobrazit více skrýt více
 • 17. října 2001 - 6. května 2002 : i) obchodní společnost DB Invest, a.s. je povinna návrh smlouvyo upsání akcií doručit předem určenému zájemci, tedy obchodníspolečnosti Navigata Holding B.V. nebo určitému zájemcio... značeného jako postupník v oznámení postupitele o postoupenípohledávky na adresu tam uvedenou, ve lhůtě do 10 dnů od podánínávrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zámeru zvýšitzákladní kapitál do obchodního rejstříku vedeného Městskýmsoudem v Praze. Návrh smlouvy o úpisu akcií bude současněurčitému zájemci k dispozici v sídle společnosti ode dne právnímoci usnesení o zápisu rozhodnutí o změru zvýšit základníkapitál v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, zobrazit více skrýt více
 • 20. listopadu 1996 - 6. května 2002 : Podoba akcí:149 ks listinné podobě, série B1000 ks listinné podobě, série A
 • 15. prosince 1995 - 27. března 1998 : Ke dni 25.5.1995 splaceno 100% základního jmění společnosti.
 • 27. května 1994 - 15. prosince 1995 : Ke dni zápisu do obchodního rejstříku bylo splaceno 30% zákl.jmění společnosti.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů