Trendy

8 005 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

2 178 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

49 783 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 18.12.2015 Thámova 181/20, Karlín, 186 00 Praha 8

Historické adresy

1.12.2011 - 18.12.2015 Praha 8, Thámova 181/20, PSČ 18600
7.2.2006 - 1.12.2011 Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 17006
15.6.2000 - 7.2.2006 Praha 1, Rybná 14, PSČ 11005
21.7.1994 - 15.6.2000 Praha 1, Opletalova 33

60197901

DIČ

od 1.10.2002

CZ60197901

Datum vzniku

21. července 1994

Datová schránka

2zweh59

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2651

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 26.11.2003

2 200 000 Kč

Historické jmění

28.4.1995 - 26.11.2003

220 000 000 Kč

21.7.1994 - 28.4.1995

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 8

Bankovní účty

zvěřejněno 14.9.2016

CZ3660000000006003950017

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 23. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 23. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 23. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 21. srpna 2003 : Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti IMOB a.s. z částky 220.000.000,- Kč na částku 2.200.000,- Kč, tedy v rozsahu částky 217.800.000,- Kč. Snížení zákla Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti IMOB a.s. z částky 220.000.000,- Kč na částku 2.200.000,- Kč, tedy v rozsahu částky 217.800.000,- Kč. Snížení zákla...dního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií, a to u všech akcií společnosti z částky 1.000,- Kč na částku 10,- Kč, tedy o částku 990,- Kč u jedné každé akcie společnosti. Důvodem snížení základního kapitálu je nadměrná kapitalizace (přebytek vlastních zdrojů) společnosti. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita k výplatě akcionářům společnosti, přičemž její splatnost se stanovuje k 30. kalendářnímu dni následujícímu po dni, ve kterém nabude právní moci rozhodnutí o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 15. června 2000 - 7. ledna 2002 : Základní jmění společnosti se zvyšuje o 80.000.000,-Kč (slovy:osmdesátmilionůkorunčeských) s tím, že se připouští upisováníakcií nad tuto částku až do výše 3 mld. Kč (slovy:třimili... ardykorunčeských).Základní jmění bude zvýšeno vydáním nových veřejněobchodovatelných akcií v počtu 80.000 ks až 3.000.000ks ojmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jedentisíckorunčeských) najednu akcii. Bude se jednat o kmenové akcie na majitele vzaknihované podobě. Emisní kurz dříve upsaných akcií byl zcelasplacen. Upisování bude probíhat dvoukolově, upisované akciemusí být splaceny peněžitými vklady. Upisovatel se prokážeplatným průkazem totožnosti, v případě zastupování plnou mocízmocnitele s úředně ověřenými podpisy, právnická osoba výpisem zobchodního rejstříku v originále nebo ověřené kopii ne starším 2měsíců. Při úpisu upisovatel dále upisovacímu místu sdělí číslomajetkového účtu upisovatele u Střediska cenných papírů, nakterý mají být upsané akcie připsány, identifikační údajeupisovatele a identifikační údaje bankovního účtu upisovatelepři placení převodem z účtu.I. kolo: Akcie budou upsány s využitím přednostního práva.Přednostní právo bude možno vykonat v sídle společnosti v Praze1, Rybná 14, 3. patro, ve lhůtě 15 dnů, která počne běžet 16.den po zveřejnění usnesení mimořádné valné hromady v Obchodnímvěstníku, a to v pracovní dny od 9.00 do 15.300 hod. Na jednudosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.00,-Kč můžeakcionář upsat jednu novou akcii. Rozhodným dnem pro uplatněnípřednostího práva je první den uvedené lhůty, tedy 16.dennásledující po zveřejnění usnesení mimořádné vlané hromady ozvýšení základního jmění v Obchodním Věstníku. Úpisu se zúčastníosoby, jež budou k tomuto dni vlastníky akcií společnosti neboprokážou, že řádně nabyly samostatně převoditelné přednostníprávo na úpis akcií.II. kolo: Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva budou nabídnuty k upsání na základě výzvy k upisováníakcií. Upisování akcií proběhne v sídle společnosti v Praze 1,Rybná 14, 3. patro, v lhůtě 15 dnů, která počne běžet 31. den pozveřejnění usnesení mimořádné valné hromady v Obchodnímvěstníku, a to v pracovní dny od 9.00 hodin do 15.30 hodin.Emisní kurz akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě (tedy1.000,- Kč).Emisní kurs akcií je upisovatel povinen splatit na účet emitentau IPB a.s., Praha 1, Senovážné nám. 32, č.účtu 108998642/5100.Upisovatel je povinen splatit 30% emisního kurzu do 10 dnů odedne upsání akcií a zbývajících 70% emisního kurzu do 3 měsícůode dne upsání akcií.O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne valná hromadaspolečnosti. Prospekt emitenta bude k nahlédnutí veřejnosti kdispozici v sídle společnosti v Praze 1, Rybná 14, 3. patro,počínaje dnem následujícím po zveřejnění usnesení mimořádnévlané hromady v Obchodním věstníku, a to v pracovní dny od 9.00do 15.30 hod.Důvodem navrhovaného zvýšení základního jmění je získánípeněžních prostředků za účelem nákupu nemovitostí do majetkuspolečnosti s cílem vytvořit fond nemovitostí, dále rozšířenípočtu akcionářů, a to včetně právnických osob, které mohounabývat pouze veřejně obchodovatelné akcie a zvýšení likvidityna veřejných trzích. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů