Trendy

7 275 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2011

Trendy

- 262 tis. Kč

Ztráta za rok 2011

Trendy

6 395 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2011

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2011

Základní údaje

Sídlo

od 1.10.2005 Praha 6, Evropská 657/120, PSČ 16000

Historické adresy

25.4.1996 - 1.10.2005 Praha 6, Evropská 61, PSČ 16000
25.7.1994 - 25.4.1996 Praha 5, U Trojice 2

60197960

DIČ

od 1.10.1994

CZ60197960

Datum vzniku

25. července 1994

Datová schránka

x9iehrz

Historické názvy

25.7.1994 - 25.3.2003

SCIENCE SYSTEMS (CR) a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2657

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 4.2.2004

2 000 000 Kč

Historické jmění

3.3.1998 - 4.2.2004

4 000 000 Kč

25.4.1996 - 3.3.1998

2 000 000 Kč

25.7.1994 - 25.4.1996

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 6

Bankovní účty

zvěřejněno 2.4.2013

5006321000 / 2600

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 14. ledna 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 27. listopadu 2006 : Mimořádná valná hromada společnosti Iguassu Software Systems, a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 61, IČ 60197960, zapsané v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze od Mimořádná valná hromada společnosti Iguassu Software Systems, a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 61, IČ 60197960, zapsané v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze od...díl B, vl. 2657, konaná dne 1.9.2005 v 10:00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Blanky Čechové, se sídlem Čkalova 18/478, 160 00 Praha 6 schválila toto usnesení:1. Hlavním akcionářem společnosti Iguassu Software Systems, a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 61, IČ 60197960, zapsané v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze oddíl B, vl. 2657, je pan Petr Bareš, datum narození: 23.11.1947, rodné číslo: 471123/133, trvale bytem Praha 6, Na Malé Šárce 701/1, PSČ: 160 00 (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady dosahovala a ke dni konání této valné hromady dosahuje 90% podílu na základním kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií společnosti hlavním akcionářem ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady a ke dni konání valné hromady bylo osvědčeno z opisu z knihy akcionářů a z předložených hromadných listinných akcií na jméno s pořadovými čísly 00001-00005 a datem emise dne 20.5.2003 nahrazujících 1.800 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, které představují 90% základního kapitálu společnosti. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku.2. Valná hromada společnosti schvaluje přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti, odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s účinnosti ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře.3. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti peněžité protiplnění ve výši 49,-- Kč (slovy: čtyřicetdevět korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč. Navržená výše protiplnění je v souladu se zákonem doložena znaleckým posudkem č. 13/2005 ze dne 12.8.2005, vypracovaným soudním znalcem v oboru ekonomika, Ing. Petrem Landou, průkaz znalce č. 244 (dále jen "znalecký posudek"). Výše protiplnění zdůvodňuje hlavní akcionář znaleckým posudkem a závěry, které zní: "Na základě provedené analýzy byla výsledná tržní hodnota jedné akcie společnosti Iguassu Software Systems, a.s. o nominální hodnotě 1.000,-- Kč stanovena ve výši 49,-- Kč (slovy. čtyřicetdevět korun českých). Uvedená hodnota jedné akcie společnosti Iguassu Software Systems, a.s. byla stanovena podílem na celkové hodnotě čistého obchodního majetku společnosti, kterou znalec určil aritmetickým průměrem hodnot zjištěných metodou věcné hodnoty a metodou kapitalizovaných zisků. Této hodnotě pak odpovídá i přiměřená výše protiplnění za jednu kmenovou akcii ve formě na jméno vydané v listinné podobě poskytnutého hlavním akcionářem ostatním akcionářům při realizaci práva výkupu akcií postupem podle § 183i a násl. Obchodního zákoníku. Celková přiměřená výše protiplnění za 200ks kmenových akcií ve formě na jméno vydané v listinné podobě poskytnutá hlavním akcionářem ostatním akcionářům při realizaci práva výkupu akcií postupem podle § 183i a násl. Obchodního zákoníku tak činí: 9.800,-- Kč (slovy: devěttisícosmset korun českých)."4. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho (1) měsíce ode dne předání vykoupených akcií společnosti podle § 183i odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění oznámí hlavní akcionář způsobem určeným stanovami společnosti a zákonem pro svolání valné hromady, a to nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu akcií. zobrazit více skrýt více
  • 22. srpna 2003 : Valná hromada konaná dne 30.6.2003 rozhodla o snížení základního kapitálu. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku ve výši 2.000.000,- Kč (slovy dvamiliony korun českých). Valná hromada konaná dne 30.6.2003 rozhodla o snížení základního kapitálu. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku ve výši 2.000.000,- Kč (slovy dvamiliony korun českých).... Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty společnosti z minulých let. Ke snížení základního kapitálu dojde poměrným snížením jmenovité hodnoty na dosavadních akciích. Lhůta pro předložení listinných akcií za účelem vyznačení nižší jmenovité hodnoty se stanovuje do 31.10.2003. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 23. září 1997 - 3. března 1998 : Zvýšení základního jmění o částku 2 000 000,-Kč, tedy na částku4 000 000,-Kč s tím, že se nepřipouští upisování nad částkunavrhovaného zvýšení záoldního jmění, s využitím přednostn... íhopráva. Citované zvýšení bude provedeno upsáním a vydáním 1 000ks akcií ojmenovité hodnotě 2 000,-Kč, znějících na jméno, vlistinné podobě. Akcie budou upsány peněžitým vkladem a lhůtapro upsání nových akcií začne běžet pátým dnem po zápisuusnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.Lhůta pro vykonání přednostního práva, tj. pro upsání akcií činí90 dnů. Upisování proběhne v sídle společnosti denně od 8.00hod. do 17.00 hod.Všech 1 000 ks akcií bude upisováno v emisním kurzu, kterýodpovídá jejich jmenovité hodnotě. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů