2 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

- 502 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

17 712 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 7.12.2016 Václavské náměstí 802/56, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

11.1.2001 - 7.12.2016 Praha 1, Václavské nám. 56
11.3.1994 - 11.1.2001 Ústí nad Labem, Jateční 34

60278072

DIČ

Není plátce DPH

20.6.1994 - 14.11.2016

CZ60278072

Datum vzniku

11. března 1994

Datová schránka

e4bwg76

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 549

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 11.1.2001

852 900 000 Kč

Historické jmění

25.10.1994 - 11.1.2001

852 900 000 Kč

11.3.1994 - 25.10.1994

530 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Historické provozovny

28.6.1995 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Jateční 178/34, 400 01, Ústí nad Labem - Klíše

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 21. dubna 2004 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 25.900.000,-Kč (slovy dvacetpět milionů devět set tisíc korun českých), a to z částky 852.900.000,-Kč (slovy osmsetpadesátdva miliony devě Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 25.900.000,-Kč (slovy dvacetpět milionů devět set tisíc korun českých), a to z částky 852.900.000,-Kč (slovy osmsetpadesátdva miliony devě...t set tisíc korun českých) na konečných 878.800.000,-Kč (slovy osmsetsedmdesátosm milionů osm set tisíc korun českých). Upisování nad schválenou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení finanční situace a ekonomické stability společnosti a získání strategického partnera pro rozvoj obchodních vztahů v oblasti Severní Ameriky a Mexika.Základní kapitál se zvyšuje s vyloučením přednostního práva akcionářů k upsání nových akcií, tedy vylučuje se pro všechny akcionáře přednostní právo na upisování akcií.Důvodem vyloučení přednostního práva akcionářů k upsání nových akcií je úmysl nabídnout akcie předem určenému zájemci, kdy pohledávka společnosti na splacení jmenovité hodnoty akcií bude započtena proti pohledávce věřitele společnosti, kterým je společnost GOBLIN FINANCIAL Corp. Tím pak dojde k posílení finanční situace a ekonomické stability společnosti včetně získání strategického partnera pro rozvoj obchodních vztahů v oblasti Severní Ameriky a Mexika.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 259 kusů kmenových akcií, znějících na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč.Emisní kurs každé upsané akcie je shodný se jmenovitou hodnotou a je 100.000,-Kč.Všechny akcie budou nabídnuty společnosti GOBLIN FINANCIAL Corp., No 549237 se sídlem Pasea Estate., Road Town, Tortola, British Virgin Islands.Připouští se započtení peněžité pohledávky věřitele GOBLIN FINANCIAL Corp., No 549237 se sídlem Pasea Estate., Road Town, Tortola, British Virgin Islands vůči společnosti v celkové výši 25.900.000,- Kč proti pohledávce na splacení emisního kursu.Lhůta pro upsání akcií je 14 dnů po nabytí právní moci usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. K úpisu dojde uzavřením písemné smlouvy o upsání akcií. Splacení akcií bude provedeno uzavřením smlouvy o započtení.Stanoví se tato pravidla pro upsání akcií a započtení:Akcie budou upsány uzavřením písemné smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení výše specifikované pohledávky vůči pohledávce společnosti na splacení emisního kursu musí mít písemnou formu a musí být uzavřena mezi společností a upisovatelem do 14 ti dnů od upsání akcií předem určeným zájemcem, avšak před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Před podáním tohoto návrhu musí nastat účinnost smlouvy, musí tedy dojít ke střetu předmětných pohledávek a tím ke splacení celého emisního kursu.Návrh této smlouvy vyhotoví představenstvo a doručí předem určenému zájemci ve lhůtě 3 dnů od podepsání smlouvy o upsání akcií.Návrh a akceptace smlouvy o započtení musí být obsaženy v jedné listině. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 26. července 2000 - 11. ledna 2001 : Upisovatel je povinnen splatit 30% emisního kurzu upsaných akciído 30-ti dnů od data úpisu akcií na účet číslo 15769293/0300.Zbývající část ve výši 70% emisního kurzu nejpozději do... jednohoroku ode dne úpisu na stejný účet. zobrazit více skrýt více
  • 26. července 2000 - 11. ledna 2001 : Dosavadní jediný akcionář má přednostní právo na úpis novýchakcií s tím, že na jednu dosavadní akcii lze upsat zaokrouhleně0,64 nově vydaných akcií. Toto své právo je akcionář oprá... vněnvykonat v sídle společnosti v pracovní dny od 9.00 hod do 12.00hod. a to ve lhůtě 15-ti dnů ode dne účinnosti zápisu rozhodnutíjediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku. Připadne-li posledníden lhůty na den pracovního volna nebo pracovního klidu, budeakcie možné upsat ještě následující pracovní den. Jmenovitáhodnota, druh, forma, podoba a emisní kurz akcií upisovaných svyužitím přednostního práva je uvedena výše. Akcie, kterénebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechnynabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy. V tomto případě budemístem úpisu sídlo společnosti v pracovní dny od 9.00 hod. do12.00 hod. a lhůta pro zápis začne běžet třetí pracovní den poskončení lhůty první a skončí 15. den po jejím začátku.Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebopracovního klidu, bude akcie možné upsat ještě následujícípracovní den. Jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisníkurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva je uvedenavýše. zobrazit více skrýt více
  • 26. července 2000 - 11. ledna 2001 : Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových akciípeněžitými vklady, a to vydáním a upsáním celkem 5.471 kusůkmenových akcií na majitele jmenovité hodnotě každé akcie100.... 000,-- Kč. Akcie budou vydány v zaknihované podobě. Emisníkurz upisovaných akcií je roven jejich nominální hodnotě.Upisování akcií nad částku 547,100.000,-- Kč se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
  • 26. července 2000 - 11. ledna 2001 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady přijalrozhodnutí o úmyslu zvýšit základní jmění společnosti o částku547,100.000,-- Kč (slovy Pětsetčtyřicetsedmmilionůjednostoti... síckorun) z částky 852,900.000,-- Kč na celkovou výši1.400.000.000,-- Kč (slovy Jednamiliardačtyřistamilionů korun).Důvodem zvýšení je potřeba opařit si prostředky potřebné prozajištění podnikatelské činnosti, zejména jejího rozvoje. zobrazit více skrýt více
  • 4. března 1997 - 11. ledna 2001 : Rozsah splacení základního jmění: 852 900 000,- Kč
  • 4. srpna 1997 - 29. srpna 2000 : Jediným akcionářem je obchodní společnost KVESTAR, a.s.IČ: 25076604, se sídlem Praha 2, Sokolská 39.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů