Trendy

3 100 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

416 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

1 614 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 18.12.2014 5. května 3315/10, 586 01 Jihlava

Historické adresy

3.11.1999 - 18.12.2014 Praha 1, Dušní 22, PSČ 11005
21.5.1997 - 3.11.1999 Praha 1, Dušní 22, PSČ 11000
26.11.1996 - 21.5.1997 Praha 1, Rybná 14
22.1.1996 - 26.11.1996 Praha, Rybná 14
9.1.1995 - 22.1.1996 Ústí nad Labem, Masarykova 210
6.4.1994 - 9.1.1995 Roudnice nad Labem, Jungmannova 1010

60281308

DIČ

od 1.9.2004

CZ60281308

Datum vzniku

6. dubna 1994

Datová schránka

engda69

Historické názvy

6.4.1994 - 21.3.2012

CAPITAL PARTNERS a.s.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 564

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 18.4.2012

2 000 000 Kč

Historické jmění

27.4.2007 - 18.4.2012

40 000 000 Kč

19.12.2001 - 27.4.2007

30 000 000 Kč

3.8.2000 - 19.12.2001

70 000 000 Kč

22.1.1996 - 3.8.2000

150 000 000 Kč

11.10.1995 - 22.1.1996

5 000 000 Kč

6.4.1994 - 11.10.1995

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Jihlavy

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

150467386 / 0300

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 15. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 15. září 2014 : Počet členů správní rady: 1
 • 15. září 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1

Historické ostatní skutečnosti

 • 28. března 2012 - 15. září 2014 : Jediný akcionář společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. společnosti ITS Com s.r.o. se sídlem Praha 1, Dušní 22, PSČ 110 00, IČ 26152231, rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 7... .3.2012 o snížení základního kapitálu společnosti takto:důvod:částečná úhrada dosažené ztráty společnosti za rok 2011, uvedená na účtu výsledek hospodaření běžného účetního období ve výši 48.443.854,62 (slovy: čtyřicet osm milionů čtyři sta čtyřicet tisíc osm set padesát čtyři korun českých šedesát dva haléřů).rozsah:základní kapitál se snižuje o částku 38.000.000,- Kč (slovy: třicet osm milionů korun českých), tedy z výše 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých).způsob jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:vzhledem k důvodům snížení základního kapitálu nebude částka odpovídající snížení základního kapitálu vyplacena akcionářům, a to ani zčásti, a snížení základního kapitálu se projeví odpovídajícím způsobem příslušnými změnami údajů v účetnictví společnosti, a to zejména v rozvaze v pasivech na řádcích A.I. základní kapitál, A.IV. výsledek hospodaření minulých let a A.V. výsledek hospodaření běžného účetního období, a to snížením základního kapitálu o částku 38.000.000,- Kč, tj. o částku, o kterou se snižuje jmenovitá hodnota všech akcií a částečně vypořádáním dosažené ztráty z hospodaření za rok 2011 ve výši celkem 48.443.854,62 Kč (slovy: čtyřicet osm milionů čtyři sta čtyřicet tisíc osm set padesát čtyři korun českých šedesát dva haléřů) proti snížení základního kapitálu společnosti, přičemž rozdíl mezi výši ztráty a celkovým objemem snížení základního kapitálu společnosti, tj. částka ve výši 10.443.854,62 Kč (slovy: deset milionů čtyři sta čtyřicet tři tisíc osm set padesát čtyři korun českých šedesát dva haléřů) bude v částce 6.277.109,84 Kč (slovy: šest milionů dvě stě sedmdesát sedm tisíc jedno sto devět korun českých osmdesát čtyři haléřů) zúčtována na vrub rezervního fondu a částka ve výši 4.166.744,78 Kč (slovy: čtyři miliony jedno sto šedesát šest tisíc sedm set čtyřicet čtyři korun českých sedmdesát osm haléřů) bude převedena na účet výsledku hospodaření minulých let.způsob jak má být snížení základního kapitálu provedeno:snížením jmenovité hodnoty akcií, a to poměrně u všech akcií společnosti v poměru 20:1, tj, u akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 50.000,- Kč, v souladu s ust. § 212 odst. 3 obchodního zákoníku. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií bude provedeno v souladu s ust. článku K, odstavce 2.3. stanov společnosti výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitovou hodnotou.lhůta k předložení listinných akcií k výměně:lhůta činí 30 dnů (slovy: třicet dnů) od zveřejnění výzvy představenstva společnosti akcionáři po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předložení a výměna akcií bude provedena v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 8.00 hod do 15.00 hod. Představenstvo je povinno vyzvat ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy se stane zápis rejstříkového soudu o snížení základního kapitálu společnosti účinným vůči třetím osobám, způsobem stanoveným v zákoně a stanovách společnosti pro svolávání valné hromady, akcionáře společnosti k výměně akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou s uvedením lhůty pro předložení akcií v délce 30 dní ode dne zveřejnění výzvy představenstva a upozornění na postup dle § 214 ObchZ pro případ prodlení s předložením akcií k jejich výměně. zobrazit více skrýt více
 • 21. května 1997 - 15. září 2014 : Stanovy omezují převoditelnost akcií tak, že k platnosti převoduakcie je třeba předchozí souhlas představenstva.
 • 9. března 2007 - 27. dubna 2007 : Jediný akcionář - společnost CAPITAL PARTNERS CF s.r.o. - rozhoduje dne 1.3.2007 při výkonu působnosti valné hromady společnosti takto:I. prohlašuje v souladu s ust. § 204a odst. 7... obchodního zákoníku, že se vzdává svého přednostního práva na upisování všech nových akcií ke zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 10,000.000,-Kč (slovy: deset milionů korun českých) peněžitým vkladem, tj. 10 kusů kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 10.000.000,-Kč znějících na jméno, v listinné podobě, nekótovaných, s omezenou převoditelností.II. rozhoduje z důvodu posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 10,000.000,-Kč (slovy: deset milionů korun českých)tj. z původních 30,000.000,-Kč (slovy: třicet milionů korun českých) na 40.000.000,-Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu anebo upisováním nepeněžitými vklady se nepřipouští. 2. Upisované akcie: počet: 10 kusů, jemnovitá hodnota: 1.000.000,-Kč, druh: kmenové, forma: na jméno, podoba: listinná. Převoditelnost akcií je v souladu se stanovami společnosti omezena předchozím souhlasem představenstva společnosti, akcie nebudou kótovány. 3 Všechny nové akcie budou upsány peněžitým vkladem upisovatele a to předem určeného a určitého zájemce, kterým je jediný akcionář společnosti CAPITAL PARTNERS CF, s.r.o. se sídlem Praha 1, Dušní 22, PSČ 110 00, identifikační číslo 26152231, která je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 74890, a to smlouvou o upsání akcií podle § 204a odst. 5, obchodního zákoníku, kterou uzavře zájemce se společností. Zájemce je oprávněn upsat všech deset nových kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 10.000.000,-Kč znějících na jméno, v listinné podobě, nekótovaných, s omezenou převoditelností. Emisní kurz každé nové, upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1.000.000,-Kč. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž  je právní moc rozhodnutí Městského soudu v Praze o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4. Ostatní způsoby upsání akcií bez využití přednostního práva uvedeného v ustanovení § 203 odst. 2 písm.d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se nevylučují. 5. Místem pro úpis nových akcií se stanoví sídlo společnosti - Praha 1, Dušní 22, PSČ 110 00. Představenstvo společnosti je povinno doručit jedinému akcionáři společnosti společnosti nejpozději do 15 dnů od rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu návrhna uzavření smlouvy o upsání akcií a písemné oznámení o počátku běhu lhůty stanovené pro upisování akcií. Nové akcie mohou být upsány i před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí Městského soudu v Praze o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního ksapitálu do obchodního rejstříku. 6. Předem určený zájemce - jediný akcionář - může nové akcie upsat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií v sídle společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. na adrese Dušní 22, 110 05 Praha 1, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin. K upsání akcií zájemcem jako upisovatelem dochází uzevřením smlouvy o upsání akcií, kterou upisovatel uzavírá se společností a která musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Náklady běhu lhůty pro upsání oznámí společnost předem určenému zájemci jako upisovateli bez zbytečného odkladu a to současně se zasláním písemného návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. V případě přijetí návrhu na uzavření návrhu na uzavření smlouvy o upsání musí být akceptovaný návrh smlouvy, opatřený úředně ověřenými podpisy osob oprávněných jednat za upisovatele, doručen na adresu sídla společnosti nejpozději v poslední den lhůty pro upisování. Upisování akcií je váváno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí Městského soudu v Praze o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.7. Emisní kurz nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100% emisního kurzu) nejpozději do 15 dnů od upsání akcií uzavřením smlouvy o upsání akcií na zvláštní účet společnosti zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku, vedený u Československé obchodní banky, a.s., číslo účtu 213619237/0300. zobrazit více skrýt více
 • 21. května 1997 - 27. dubna 2007 : Základní jmění 150000000,- Kč splaceno.
 • 25. června 1996 - 27. dubna 2007 : Společnost CAPITAL PARTNERS a.s. se sídlem Praha l,Rybná 14se z a p i s u j e do obchodního rejstříku Krajskéhoobchodního soudu v Praze do oddílu B vložka 4127.
 • 12. března 2001 - 19. prosince 2001 : Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla dne 27.12.2000 osnížení základního jmění (kapitálu) z důvodu splnění povinnostiuložené ust.§ 161b odst.3 a 4 obchod.zák.Rozsah snížení ... základního jmění (kapitálu):O 40.000.000,- Kč, tj. z částky 70.000.000,- na částku30.000.000,- Kč.Způsob snížení základního jmění (kapitálu):Snížení základního jmění (kapitálu) bude provedeno snížením ojmenovitou hodnotu 40 akcií v celkové jmenovité hodnotě40.000.000,- Kč, které byly k datu konání valné hromady vmajetku společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 3. listopadu 1999 - 3. srpna 2000 : Valné hormady společnosti rozhodla dne 12.3.1999 o sníženízákladního jmění společnosti z důvodu splění povinnosti uležené ust. § 161b odst. 3 obchod. zák..Rozsah snížení :O 80.000.... 000,- Kč, tj. z částky 150.000.000,-Kč na částku70.000.000,- Kč.Snížení základního jmění bude provedeno snížením o jmenovitouhodnotuvšech akcií, které byly v majetku společnosti ke dniodeslání pozvánky na mimořádnou valnou hromadu podle ust. § 161bodst. 4 obchod. zák.. zobrazit více skrýt více
 • 26. listopadu 1996 - 3. srpna 2000 : 150 ks kmenových akcií znějících na jméno vydáno v listinnépodobě.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů