Základní údaje

Adresa

od 5.1.2015č.p. 46, 252 10 Zahořany

Historické adresy

20.3.2007 - 5.1.2015Praha 1 - Staré Město, Kozí 914/9, PSČ 11000
14.5.1996 - 20.3.2007Praha l, Na Poříčí 8
15.4.1994 - 14.5.1996Vejprty, Moskevská 891/95

Historické adresy z obchodního rejstříku

7.7.2006 - 25.2.2009Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1
29.4.2005 - 29.4.2005Praha 1, Na Poříčí 8

60281600

DIČ

od 19.4.1994

CZ60281600

Datum vzniku

15. dubna 1994

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

7. ledna 2015

Datová schránka

qt3ftb3

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4091

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 19.1.1999

56 000 000 Kč

Historické jmění

6.3.1998 - 19.1.1999

1 000 000 Kč

15.4.1994 - 6.3.1998

1 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

200102853 / 0300

Historické provozovny

15.4.1994 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Kozí 914/9, 110 00, Praha - Staré Město

... více provozoven (celkem 44) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 11. června 1996 : Akciová společnost PRIMOSSA a.s. se sídlem Praha l,Na Poříčí 8se zapisuje do obchodního rejstříku Krajského obchodního souduv Praze a to do oddílu B vložka 4091.

Historické ostatní skutečnosti

  • 6. března 1998 - 3. října 2000 : Valná hromada usnesením ze dne 15. 10. 1997 rozhodla, že sezákladní jmění společnosti zvyšuje z dosavadní výše1,000.000,- Kč o částku 55,000.000,- Kč na částku 56,000.000,-Kč, přič... emž nebude připuštěno upisování akcií nad částku, o nížje základní jmění zvyšováno.Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 110 kmenovýchakcií znějících na majitele, o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč stím, že emisní kurs akcie se rovná její jmenovité hodnotě,emisní ážio se neupisuje. Akcie budou vydány v listinné podobě anebudou veřejně obchodovatelné.Úpis nových akcií bude proveden formou nepeněžitých vkladů -dlouhodobými dlužnými směnkami a dlouhodobým závazkem,vkládanými věřiteli, a to:a) platnými směnkami v držení Ing. Taťjany Moravcové v celkovénominální hodnotě 80,869.880,- Kč, t.j.- 7 kusy směnek vystavených společností dne 19. 4. 1994 asplatných dne 19. 4. 2034 v celkové nominální hodnotě70,000.000,- Kč,- 5 kusy směnek vystavených společností dne 19. 4. 1994 asplatných dne 19. 4. 2034 v celkové nominální hodnotě5,000.000,- Kč,- 1 směnkou vystavenou společností dne 26. 5. 1995 a splatnou26. 5. 2035 v nominální hodnotě 5,869.880,- Kčb) dlouhodobým závazkem společnosti v nominální hodnotě35,070.500,- Kč ve formě nesplacené finanční půjčky protivěřiteli Ing. Bedřichu Augstovi ze dne 29. 12. 1995.Celková nominální hodnota závazků společnosti, určená k vloženído základního jmění společnosti, resp. k úpisu nových akciíspolečnosti činí 115,940.380,- Kč.Hodnota nepeněžitých vkladů do základního jmění společnosti bylaoceněna posudky dvou znalců, a to znalce Ing. Alfreda Slavíka,znalce z oboru ekonomika, odvětví účetní evidence ze dne 26. 9.1997, podle něhož objektivní hodnota vkládaného nepeněžitéhovkladu činí 55,000.000,- Kč, a znalce Ing. Jaroslava Zemana,znalce z oboru ekonomika - účetnictví ze dne 23. 9. 1997, podleněhož objektivní hodnota vkládaného nepeněžitého vkladu činí58,000.000,- Kč.Valná hromada v souladu s výše uvedeným oceněním schválilaocenění nepeněžitých vkladů do základního jmění společnostičástkou ve výši 55,000.000,- Kč.Úpis nových akcií nezačne dříve, nežli uplyne lhůta třiceti dnůode dne, kdy nabude účinnosti usnesení příslušného rejstříkovéhosoudu o zápisu rozhodnutí této valné hromady o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku a bude probíhat v místěoznámeném upisovatelům těchto akcií představenstvem společnostizpůsobem stanoveným pro svolání valné hromady společnosti, a totakto:a) přednostní právo dosavadních akcionářů na upisování akciínebude při tomto úpisu akcií využito, neboť ke zvýšenízákladního jmění dochází nepeněžitými vklady,b) počet 110 nově vydaných akcií společnosti bude nabídnuto kúpisu určitým zájemcům, kterými jsou osoby, které vkládají dozákladního jmění společnosti své nepeněžité vklady, a kterýmijsou:- Ing. Taťjana Moravcová, které bude nabídnuto k úpisu 77 akciíspolečnosti v nominální hodnotě 500.000,- Kč, tedy akcie vcelkové hodnotě 38,500.000,- Kč,- Ing. Bedřich Augst, kterému bude nabídnuto k úpisu 33 akciíspolečnosti v nominální hodnotě 500.000,- Kč, tedy akcie vcelkové hodnotě 16,500.000,- Kč.c) v případě, že po uplynutí lhůty třiceti dnů pro úpis akciívybranými zájemci nebudou upsány všechny nově vydané akcie ,jsou k jejich úpisu oprávněni všichni upisovatelé, kteří aždoposud upsali některé z nově vydaných akcií společnosti, a to vtom poměru, v jakém do tohoto okamžiku nově vydané akcie upsali.O počátku doby, po kterou bude úpis těmito zájemci probíhat, akterá nesmí být kratší než čtrnáct dnů, uvědomí představenstvopísemně jednatlivé upisovatele.d) pokud k upsání všech akcií nedojde do jednoho měsíce ode dne,kdy bylo možno naposledy upisovat nově vydané akcie, považuje seupisování akcií za neúčinné. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů