104 582 tis. Kč

Zisk za rok 2008

312 255 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

11.2.2005 - 1.11.2009 Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ 69812
31.3.2001 - 11.2.2005 Praha 1, Opletalova 27
16.5.1997 - 31.3.2001 Kunovice, Na rynku 1493, PSČ 68604
14.4.1994 - 16.5.1997 Staré Město u Uh. Hradiště, Tovární 1688

60704012

DIČ

Není plátce DPH

1.11.1994 - 1.11.2009

CZ60704012

Datum vzniku

14. dubna 1994

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. listopadu 2009

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. listopadu 2009

Historické názvy

14.4.1994 - 1.11.2009

Českomoravská obchodní a výrobní společnost, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1326

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

1.11.2008 - 1.11.2009

469 154 000 Kč

25.5.2005 - 1.11.2008

450 857 000 Kč

4.12.1997 - 25.5.2005

30 000 000 Kč

14.4.1994 - 4.12.1997

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. listopadu 2009 - 1. listopadu 2009 : Společnost Českomoravská obchodní a výrobní společnost, a.s., IČ: 60704012, se sídlem Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ 698 12, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským... soudem v Brně v oddílu B, vložce 1326, zanikla sloučením v důsledku vnitrostátní fúze sloučením s nástupnickou společností FERROMET AKCIOVÁ SPOLEČNOST, IČ: 00000884, se sídlem Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ 698 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 5601, a to podle Projektu fúze sloučením ze dne 15.06.2009. zobrazit více skrýt více
  • 1. listopadu 2008 - 1. listopadu 2009 : Na Českomoravskou obchodní a výrobní společnost, a.s. jakožto společnost nástupnickou přešlo v důsledku fúze sloučením obchodního jmění zanikající společnosti, tj. společnosti Hutn... í energetika a.s., IČ: 252 20 896, se sídlem Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ: 698 01 a to dle Smlouvy o fúzi ze dne 25.07.2008. zobrazit více skrýt více
  • 7. července 1999 - 1. listopadu 2009 : Společnost předložila stanovy v úplném novém znění schválenévalnou hromadou 26.5.1999.
  • 4. prosince 1997 - 1. listopadu 2009 : Předloženy stanovy v úplném novém znění schválené valnouhromadou 9.8.1997.
  • 28. února 1996 - 1. listopadu 2009 : Valná hromada schválila dne 5.9.1995 dodatek č. l stanov.
  • 11. února 2005 - 25. května 2005 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o záměru navýšit základní kapitál společnosti, s tím, že se podle § 204a odst. 1,7 obchodního zákoníku vzdal přednostníh... o práva na upisování akcií. Navýšení základního kapitálu bude dle rozhodnutí provedeno způsobem schváleným v následujícím znění: Ostatní skutečnosti:- zvyšuje základní kapitál společnosti Českomoravská obchodní a výrobní společnost, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 27, IČ: 60 70 40 12, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B., vložce 7198. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 420,857.000,-- Kč (slovy: čtyři sta dvacet milionů osm set padesát sedm tisíc korun českých) ze stávající výše 30,000.000,-- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) na novou výši 450,857.000,-- Kč (slovy: čtyři sta padesát milionů osm set padesát sedm tisíc korun českých).- Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení kapitálu akciové společnosti pro další investice a posílení finanční situace společnosti a to upsáním nových akcií:- 42 (slovy: čtyřicet dva) kusů kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10,000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých) bez veřejné nabídky akcií. Jedná se o kmenové akcie na majitele, v listinné podobě, neregistrované. Na každých 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcie bude připadat 1 (slovy: jeden hlas) hlas. Emisní kurs upisovaných akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě a bude splacen peněžitým vkladem, upisovat lze pouze celé akcie.- 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 857.000, -- Kč (slovy: osm set padesát sedm tisíc korun českých) bez veřejné nabídky akcií. Jedná se o kmenovou akcii na majitele, v listinné podobě, neregistrovanou. Na každých 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcie bude připadat 1 (slovy: jeden hlas) hlas. Emisní kurs upisovaných akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě a bude splacen peněžitým vkladem, upisovat lze pouze celé akcie.- Určuje se, že akcie budou nabídnuty určitému zájemci a to společnosti SHIPPING INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Canada Court, Upland Road, St. Peter Port, Guernsey, obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku ostrova Guernsey dne 17.9.1999 (slovy: sedmnáctého září roku tisícího devítistého devadesátého devátého) pod číslem 35746- Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští- Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti Českomoravská obchodní a výrobní společnost, a.s., Praha 1, Opletalova 27, v pracovních dnech od 9.00 do 16.00 hodin, během lhůty k upisování. Lhůta pro upisování činí 15 (slovy: patnáct) dnů a počne běžet prvním dnem po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci. Společnost předloží tomuto zájemci, do 30 dnů (slovy: třiceti) dnů od právní moci rozhodnutí příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku návrh smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude předem určenému zájemci oznámen dopisem.- Určuje se způsob splacení emisního kursu upsaných akcií, tak, že ve lhůtě pro splacení emisního kursu upsaných akcií bude uzavřena dohoda o započtení peněžité pohledávky určitého zájemce společnosti SHIPPING INVESTMENTS LIMITED vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu podle ustanovení § 203/2 písm. j obchodního zákoníku.- nepoužije se ustanovení § 204 odst. 2 a § 203 odst. 2f Obchodního zákoníku.- akcie nového druhu se nevydávají- Pohledávky, které budou započteny a podle prohlášení jediného akcionáře společnosti Inswi Investment Holding AG, vznikly takto:1) pohledávka společnosti SHIPPING INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Canada Court, Upland Road, St. Peter Port, Guernsey, obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku ostrova Guernsey dne 17.9.1999 (slovy: sedmnáctého září roku tisícího devítistého devadesátého devátého) pod číslem 35746., vzniklá na základě Smlouvy o úvěru č. 207194439 ze dne 6.12.1994 (slovy: šestého prosince roku tisícího devítistého devadesátého čtvrtého) uzavřené dlužníkem s INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKOU, a.s. a Ing. Hanou Koldovou. K této smlouvě byly uzavřeny později následující dodatky: dne 14.12.1994 (slovy: čtrnáctého prosince roku tisícího devítistého devadesátého čtvrtého) dodatek č. 1, dne 13.4.1995 (slovy: třináctého dubna roku tisícího devítistého devadesátého pátého) dodatek č. 2, dne 14.8.1995 (slovy: čtrnáctého srpna roku tisícího devítistého devadesátého pátého) dodatek č. 3, dne 14.12.1995 (slovy: čtrnáctého prosince roku tisícího devítistého devadesátého pátého) dodatek č. 207194439D04, dne 16.6.1998 (slovy: šestnáctého června roku tisícího devítistého devadesátého osmého) dodatek č. 207194439D05, dne 27.4.1999 (slovy: dvacátého sedmého dubna roku tisícího devítistého devadesátého devátého) dodatek č. 207194439D06, dne 28.7.1999 (slovy: dvacátého osmého července roku tisícího devítistého devadesátého devátého) dodatek č. 207194439D07 a dne 19.10.1999 (slovy: devatenáctého října roku tisícího devítistého devadesátého devátého) dodatek č. 207194439D08. Smlouvou o převzetí dluhu uzavřenou dne 6.12.1994 (slovy: šestého prosince roku tisícího devítistého devadesátého čtvrtého) přešla pohledávka na společnost Českomoravská obchodní a výrobní společnost, a.s. Úvěr byl původně korunový, dodatkem č. 207194439D04 ze dne 14.12.1995 (slovy: čtrnáctého prosince roku tisícího devítistého devadesátého pátého) byl změněn na devizový. Následně tato pohledávka přešla na základě Smlouvy o prodeji podniku ze dne 19.6.2000 (slovy: devatenáctého června roku dva tisíce) na Československou obchodní banku, a.s. a tato ji dále na základě Smlouvy o postoupení pohledávky č. IPB1012502, uzavřené dne 27.11.2001 (slovy: dvacátého sedmého listopadu roku dva tisíce jedna) převedla na Českou konsolidační agenturu. Dále byla pohledávka převedena Smlouvou o postoupení pohledávky č. P ČKA04_075_5311262 ze dne 5.11.2002 (slovy: pátého listopadu roku dva tisíce dva) na společnost EC GROUP, a.s. (IČ: 258 39 462). Tato společnost na základě Smlouvy o postoupení bloku pohledávek ze dne 5.11.2002 (slovy: pátého listopadu roku dva tisíce dva) postoupila pohledávku na společnost DEW-H, a.s. (IČ: 452 41 406), která ji smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 17.4.2003 (slovy: sedmnáctého dubna roku dva tisíce tři) a dodatky č. 1 až č. 7 převedla na společnost První ocelářská, a.s. (IČ: 266 83 091). Následně společnost První ocelářská, a.s. na základě Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 30.6.2004 (slovy: třicátého června roku dva tisíce čtyři) převedla pohledávku na společnost SHIPPING INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Canada Court, Upland Road, St. Peter Port, Guernsey, obchodní společnost zapsanou v obchodním rejstříku ostrova Guernsey dne 17.9.1999 (slovy: sedmnáctého září roku tisícího devítistého devadesátého devátého) pod číslem 35746. Celková nominální hodnota činí ke dni 11.10.2004 (slovy: jedenáctému říjnu roku dva tisíce čtyři) 4,770.404,-- EUR (slovy: čtyři miliony sedm set sedmdesát tisíc čtyři sta čtyři euro), pro účely započtení je pohledávka přepočtena podle kurzu České národní banky ke dni 11.10.2004 (slovy: jedenáctému říjnu roku dva tisíce čtyři) a to na částku 149,719.129,50 Kč (slovy: jedno sto čtyřicet devět milionů sedm set devatenáct tisíc jedno sto dvacet devět korun českých padesát haléřů),2) pohledávka společnosti SHIPPING INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Canada Court, Upland Road, St. Peter Port, Guernsey, obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku ostrova Guernsey dne 17.9.1999 (slovy: sedmnáctého září roku tisícího devítistého devadesátého devátého) pod číslem 35746., vzniklá na základě Smlouvy o eskontním úvěru č. 601199038 ze dne 17.8.1999 (slovy: sedmnáctého srpna roku tisícího devítistého devadesátého devátého) uzavřené dlužníkem s INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKOU, a.s. Následně tato pohledávka přešla na základě Smlouvy o prodeji podniku ze dne 19.6.2000 (slovy: devatenáctého června roku dva tisíce) na Československou obchodní banku, a.s. a tato ji dále na základě Smlouvy o postoupení pohledávky č. IPB1012502, uzavřené dne 27.11.2001 (slovy: dvacátého sedmého listopadu roku dva tisíce jedna) převedla Českou konsolidační agenturu. Dále byla pohledávka převedena Smlouvou o postoupení pohledávky č. P ČKA04_075_5311262 ze dne 5.11.2002 (slovy: pátého listopadu roku dva tisíce dva) na společnost EC GROUP, a.s. (IČ: 258 39 462). Tato společnost na základě Smlouvy o postoupení bloku pohledávek ze dne 5.11.2002 (slovy: pátého listopadu roku dva tisíce dva) postoupila pohledávku na společnost DEW-H, a.s. (IČ: 452 41 406), která ji smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 17.4.2003 a dodatky č. 1 až č. 7 převedla na společnost První ocelářská, a.s. (IČ: 266 83 091). Následně společnost První ocelářská, a.s. na základě Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 30.6.2004 (slovy: třicátého června roku dva tisíce čtyři) převedla pohledávku na společnost SHIPPING INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Canada Court, Upland Road, St. Peter Port, Guernsey, obchodní společnost zapsanou v obchodním rejstříku ostrova Guernsey dne 17.9.1999 (slovy: sedmnáctého září roku tisícího devítistého devadesátého devátého) pod číslem 35746. Celková nominální hodnota činí ke dni 11.10.2004 (slovy: jedenáctému říjnu roku dva tisíce čtyři) 63.330,32 Kč (slovy: šedesát tři tisíc tři sta třicet korun českých třicet dva haléřů),3) pohledávka společnosti SHIPPING INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Canada Court, Upland Road, St. Peter Port, Guernsey, obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku ostrova Guernsey dne 17.9.1999 (slovy: sedmnáctého září roku tisícího devítistého devadesátého devátého) pod číslem 35746., vzniklá na základě Smlouvy o revolvingovém úvěru č. 207195416 ze dne 2.6.1995 (slovy: druhého června roku tisícího devítistého devadesátého pátého) uzavřené dlužníkem s INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKOU, a.s. a Ing. Hanou Koldovou. K této smlouvě byly uzavřeny později následující dodatky: Dodatek č. 207195416D01 ze dne 14.12.1995 (slovy: čtrnáctého prosince roku tisícího devítistého devadesátého pátého), dodatek č. 207195416D02 ze dne 18.12.1996 (slovy: osmnáctého prosince roku tisícího devítistého devadesátého šestého), dodatek č. 207195416D03 ze dne 18.12.1997 (slovy: osmnáctého prosince roku tisícího devítistého devadesátého sedmého), dodatek č. 207195416D04 ze dne 18.12.1997 (slovy: osmnáctého prosince roku tisícího devítistého devadesátého sedmého), dodatek č. 207195416D05 ze dne 16.6.1998 (slovy: šestnáctého června roku tisícího devítistého devadesátého osmého), dodatek č. 207195416D06 ze dne 18.12.1998 (slovy: osmnáctého prosince roku tisícího devítistého devadesátého osmého), dodatek č. 207195416D07 ze dne 27.4.1999 (slovy: dvacátého sedmého dubna roku tisícího devítistého devadesátého devátého), dodatek č. 207195416D08 ze dne 28.7.1999 (slovy: dvacátého osmého července roku tisícího devítistého devadesátého devátého) a dodatek č. 207195416D09 ze dne 27.4.2000 (slovy: dvacátého sedmého dubna roku dva tisíce čtyři). Úvěr byl původně korunový, dodatkem č. 207195416D04 ze dne 18.12.1997 (slovy: osmnáctého prosince roku tisícího devítistého devadesátého sedmého) byl změněn na devizový. Následně tato pohledávka přešla na základě Smlouvy o prodeji podniku ze dne 19.6.2000 (slovy: devatenáctého června roku dva tisíce) na Československou obchodní banku, a.s. a tato ji dále na základě Smlouvy o postoupení pohledávky č. IPB1012502, uzavřené dne 27.11.2001 (slovy: dvacátého sedmého listopadu roku dva tisíce jedna) převedla na Českou konsolidační agenturu. Dále byla pohledávka převedena Smlouvou o postoupení pohledávky č. P ČKA04_075_5311262, ze dne 5.11.2002 (slovy: pátého listopadu roku dva tisíce dva) na společnost EC GROUP, a.s. (IČ: 258 39 462). Tato společnost na základě Smlouvy o postoupení bloku pohledávek ze dne 5.11.2002 (slovy: pátého listopadu roku dva tisíce dva) postoupila pohledávku na společnost DEW-H, a.s. (IČ: 452 41 406), která ji smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 17.4.2003 (slovy: sedmnáctého dubna roku dva tisíce tři) a dodatky č. 1 až č. 7 převedla na společnost První ocelářská, a.s. (IČ: 266 83 091). Následně společnost První ocelářská, a.s. na základě Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 30.6.2004 (slovy: třicátého června roku dva tisíce čtyři) převedla pohledávku na společnost SHIPPING INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Canada Court, Upland Road, St. Peter Port, Guernsey, obchodní společnost zapsanou v obchodním rejstříku ostrova Guernsey dne 17.9.1999 (slovy: sedmnáctého září roku tisícího devítistého devadesátého devátého) pod číslem 35746. Celková nominální hodnota činí ke dni 11.10.2004 (slovy: jedenáctému říjnu roku dva tisíce čtyři) 6,734.437,-- EUR (slovy: šest milionů sedm set třicet čtyři tisíc čtyři sta třicet sedm euro), pro účely započtení je pohledávka přepočtena podle kurzu České národní banky ke dni 11.10.2004 (slovy: jedenáctému říjnu roku dva tisíce čtyři) a to na částku 211,360.305,20 Kč (slovy: dvě stě jedenáct milionů tři sta šedesát tisíc tři sta pět korun českých padesát haléřů),4) pohledávka společnosti SHIPPING INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Canada Court, Upland Road, St. Peter Port, Guernsey, obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku ostrova Guernsey dne 17.9.1999 (slovy: sedmnáctého září roku tisícího devítistého devadesátého devátého) pod číslem 35746., vzniklá na základě faktur z obchodního styku:číslo faktury datum vystavení datum splatnosti částka v Kč418488 31.03.1997 29.05.1997 387.329,24429170 30.10.1998 28.12.1998 108.433,60429657 26.11.1998 24.01.1999 343,10430430 31.12.1998 28.02.1999 462.861,18430899 31.01.1999 31.03.1999 4.887,00433758 22.06.1999 20.08.1999 275.152,31434603 20.08.1999 18.10.1999 16.114,60434697 31.08.1999 29.10.1999 24.433,30434850 31.08.1999 29.10.1999 27.472,69434947 31.08.1999 29.10.1999 127.402,40434992 07.09.1999 05.11.1999 71.651,19445128 07.10.1999 06.12.1999 72.390,00445793 10.12.1999 08.02.2000 228.728,23445849 13.12.1999 11.02.2000 7.637,89445904 23.12.1999 15.08.2001 206,10446073 31.12.1999 29.02.2000 133.956,30446586 13.01.2000 13.03.2000 183.164,75448597 27.01.2000 27.03.2000 24.045,41446647 24.01.2000 24.03.2000 881.157,69446725 31.01.2000 31.03.2000 4.982,23446949 17.02.2000 17.04.2000 344.381,94447173 21.02.2000 21.04.2000 411.285,54447177 22.02.2000 22.04.2000 209.328,46447179 23.02.2000 23.04.2000 113.098,30447328 14.03.2000 13.05.2000 121.204,00447385 29.02.2000 29.04.2000 635,50447395 29.02.2000 29.04.2000 2.100,00447527 08.03.2000 07.05.2000 165.166,10447528 08.03.2000 07.05.2000 96.443,58447529 08.03.2000 07.05.2000 6.468,21447578 13.03.2000 12.05.2000 10.842,85447651 29.03.2000 28.05.2000 539,30447766 31.03.2000 30.05.2000 136,70447798 31.03.2000 30.05.2000 1.464,00447800 31.03.2000 30.05.2000 8.333,90447891 07.04.2000 06.06.2000 51.872,90448515 28.04.2000 27.06.2000 188,90448536 28.04.2000 27.06.2000 8.961,80448701 12.05.2000 11.07.2000 2.178,11448731 12.05.2000 11.07.2000 2.100,00448745 12.05.2000 11.07.2000 84.590,40449017 26.05.2000 25.07.2000 19.938,53449022 29.05.2000 28.07.2000 648,50449036 29.05.2000 28.07.2000 8.354,90449304 09.06.2000 08.08.2000 5.532,70449412 13.06.2000 12.08.2000 6.252,50449432 14.06.2000 13.08.2000 82.102,90449513 16.06.2000 15.08.2000 5.588,60449993 20.06.2000 19.08.2000 818.247,02449998 26.06.2000 25.08.2000 513.826,06449999 27.06.2000 26.08.2000 6.322,53450063 30.06.2000 29.08.2000 8.766,50450068 30.06.2000 29.08.2000 627,70450135 14.07.2000 12.09.2000 83.180,80455715 13.04.2001 12.06.2001 3.121,20455904 24.04.2001 23.06.2001 451,50456088 03.05.2001 02.07.2001 2.100,00456248 10.05.2001 09.07.2001 523,03456266 11.05.2001 10.07.2001 4.009,40456282 11.05.2001 10.07.2001 72.803,90456319 15.05.2001 14.07.2001 4.226,10456341 14.05.2001 13.07.2001 3.651,10456466 18.05.2001 17.07.2001 418,25456599 06.06.2001 05.08.2001 2.100,00456628 07.06.2001 06.08.2001 68.795,90456679 07.06.2001 06.08.2001 231,98456748 18.06.2001 17.08.2001 392,00456756 18.06.2001 17.08.2001 1.076,30456759 18.06.2001 17.08.2001 4.383,30456932 04.07.2001 02.09.2001 69.077,70456963 04.07.2001 02.09.2001 3.121,20456964 04.07.2001 02.09.2001 2.100,00457022 11.07.2001 09.09.2001 179,96457036 12.07.2001 10.09.2001 1.479,30457104 20.07.2001 18.09.2001 719,80457124 24.07.2001 22.09.2001 4.274,90457170 30.07.2001 28.09.2001 381,50457241 03.08.2001 02.10.2001 2.100,00457266 07.08.2001 06.10.2001 68.702,55457322 09.08.2001 08.10.2001 179,96457616 10.09.2001 09.11.2001 281,58457619 10.09.2001 09.11.2001 505,00457635 11.09.2001 10.11.2001 1.935,80457636 11.09.2001 10.11.2001 2.100,00457650 11.09.2001 10.11.2001 69.034,80457726 14.09.2001 13.11.2001 4.334,40457731 14.09.2001 13.11.2001 742,40457752 14.09.2001 13.11.2001 4.106,90455789 19.09.2001 18.11.2001 559,98457957 02.10.2001 01.12.2001 3.121,20457958 02.10.2001 01.12.2001 2.100,00458029 09.10.2001 08.12.2001 540,27458097 11.10.2001 10.12.2001 68.352,80458140 15.10.2001 14.12.2001 742,40458145 16.10.2001 15.12.2001 3.888,60458368 06.11.2001 05.01.2002 2.100,00458407 08.11.2001 07.01.2002 577,27458444 09.11.2001 08.01.2002 795,10458455 09.11.2001 08.01.2002 68.818,60458466 09.11.2001 08.01.2002 403,54458520 16.11.2001 15.01.2002 4.106,90458560 19.11.2001 18.01.2002 454,10458690 03.12.2001 01.02.2002 2.100,00458848 11.12.2001 09.02.2002 587,05458910 14.12.2001 12.02.2002 63.000,00458911 14.12.2001 12.02.2002 1.040,50458912 14.12.2001 12.02.2002 3.235,40458942 19.12.2001 17.02.2002 504,66459053 09.01.2002 10.03.2002 63.000,00459055 09.01.2002 10.03.2002 2.100,00459102 11.01.2002 12.03.2002 895,64459133 14.01.2002 15.03.2002 2.980,20459179 15.01.2002 16.03.2002 443,04459323 04.02.2002 05.04.2002 2.100,00459326 04.02.2002 05.04.2002 63.000,00459381 06.02.2002 07.04.2002 3.079,40459529 19.02.2002 20.04.2002 525,30459616 01.03.2002 30.04.2002 63.000,00459617 01.03.2002 30.04.2002 2.100,00459792 12.03.2002 11.05.2002 2.881,80459882 19.03.2002 18.05.2002 549,48459997 02.04.2002 01.06.2002 63.000,00459998 02.04.2002 01.06.2002 2.100,00460128 10.04.2002 09.06.2002 2.130,50460206 17.04.2002 16.06.2002 623,11460307 30.04.2002 29.06.2002 2.100,00460384 09.05.2002 08.07.2002 63.000,00460654 04.06.2002 03.08.2002 2.100,00460655 04.06.2002 03.08.2002 63.000,00460960 02.07.2002 31.08.2002 63.000,00460961 02.07.2002 31.08.2002 2.100,00461277 01.08.2002 30.09.2002 63.000,00461278 01.08.2002 30.09.2002 2.100,00461382 09.08.2002 08.10.2002 16,20461606 05.09.2002 04.11.2002 63.000,00461608 05.09.2002 04.11.2002 2.100,00461609 05.09.2002 04.11.2002 91,60461911 03.10.2002 02.12.2002 63.000,00461912 03.10.2002 02.12.2002 2.100,00462018 14.10.2002 13.12.2002 57,60462179 01.11.2002 31.12.2002 63.000,00462180 01.11.2002 31.12.2002 2.100,00462244 11.11.2002 10.01.2003 97,40462447 05.12.2002 03.02.2003 63.000,00462448 05.12.2002 03.02.2003 2.100,00462460 05.12.2002 03.02.2003 64,00462653 08.01.2003 09.03.2003 63.000,00462654 08.01.2003 09.03.2003 2.100,00462695 10.01.2003 11.03.2003 57,60462914 05.02.2003 06.04.2003 31.143,20Celkem 9.359.211,29Na základě výše uvedených faktur z obchodního styku má společnost Českomoravská obchodní a výrobní společnost, a.s. (IČ: 60 70 40 12) uhradit společnosti Železárny Veselí, a.s. (IČ: 00 01 13 80) celkem částku ve výši 9,359.211,29 Kč (slovy: devět milionů tři sta padesát devět tisíc dvě stě jedenáct korun českých dvacet devět haléřů.Dále společnosti Železárny Veselí, a.s. (IČ: 00 01 13 80) vznikla za společností Českomoravská obchodní a výrobní společnost, a.s. (IČ: 60 70 40 12) pohledávka vzniklá na základě Smlouvy o úvěru ze dne 31.8.1998 (slovy: třicátého prvního srpna roku tisícího devítistého devadesátého osmého) uzavřené mezi věřitelem společností Komerční bankou, a.s., IČ: 453 17 054 a dlužníkem společností Českomoravská obchodní a výrobní společnost, a.s., IČ: 60 70 40 12. Tato pohledávka v celkové výši 17,771.121,70 Kč (slovy: sedmnáct milionů sedm set sedmdesát jedna tisíc jedno sto dvacet jedna korun českých sedmdesát haléřů) byla na základě Smlouvy o financování číslo 3052/EXP/020 ze dne 30.6.1999 (slovy: třicátého června roku tisícího devítistého devadesátého devátého) převedena na společnost Železárny Veselí, a.s. (IČ: 00 01 13 80).Dále společnosti Železárny Veselí, a.s. (IČ: 00 01 13 80) vznikla za společností Českomoravská obchodní a výrobní společnost, a.s. (IČ: 60 70 40 12) pohledávka vzniklá na základě úroků z poskytnutých půjček vyúčtovaných fakturou číslo 02/2001 ze dne 31.12.2001 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce jedna) a číslo 02/2002 ze dne 31.12.2002 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce dva) v celkové výši 1,708.479,46 Kč (slovy: jeden milion sedm set osm tisíc čtyři sta sedmdesát devět korun českých čtyřicet šest haléřů).Dále společnosti Železárny Veselí, a.s. (IČ: 00 01 13 80) vznikla za společností Českomoravská obchodní a výrobní společnost, a.s. (IČ: 60 70 40 12) pohledávka vzniklá na základě Smlouvy o převzetí dluhu ze dne 7.8.2000 (slovy: sedmého srpna roku dva tisíce) a na základě Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 28.12.2000 (slovy: dvacátého osmého prosince roku dva tisíce) v celkové výši 30,254.925,28 Kč (slovy: třicet milionů dvě stě padesát čtyři tisíc devět set dvacet pět korun českých dvacet osm haléřů).Následně byly výše uvedené pohledávky převedeny na základě Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 30.4.2003 (slovy: třicátého dubna roku dva tisíce tři) na společnost SHIPPING INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Canada Court, Upland Road, St. Peter Port, Guernsey, obchodní společnost zapsanou v obchodním rejstříku ostrova Guernsey dne 17.9.1999 (slovy: sedmnáctého září roku tisícího devítistého devadesátého devátého) pod číslem 35746. Celková nominální hodnota činí ke dni 11.10.2004 (slovy: jedenáctému říjnu roku dva tisíce čtyři) 59,093.737,73 Kč (slovy: padesát devět milionů devadesát tři tisíc sedm set třicet sedm korun českých sedmdesát tři haléřů),5) pohledávka společnosti SHIPPING INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Canada Court, Upland Road, St. Peter Port, Guernsey, obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku ostrova Guernsey dne 17.9.1999 (slovy: sedmnáctého září roku tisícího devítistého devadesátého devátého) pod číslem 35746., vzniklá na základě Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 26.3.2002 (slovy: dvacátého šestého března roku dva tisíce dva), uzavřené mezi společností ČSAD Invest a.s. (IČ: 25 30 81 06) a dlužníkem společností Českomoravská obchodní a výrobní společnost, a.s. (IČ: 60 70 40 12) a na základě Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 2.2.2004 (slovy: druhého února roku dva tisíce čtyři), uzavřené mezi společností ČSAD Invest a.s. (IČ: 25 30 81 06) a dlužníkem společností Českomoravská obchodní a výrobní společnost, a.s. (IČ: 60 70 40 12). Následně byla pohledávka z výše uvedených smluv převedena Smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 23.8.2004 (slovy: dvacátého třetího srpna roku dva tisíce čtyři) na společnost SHIPPING INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Canada Court, Upland Road, St. Peter Port, Guernsey, obchodní společnost zapsanou v obchodním rejstříku ostrova Guernsey dne 17.9.1999 (slovy: sedmnáctého září roku tisícího devítistého devadesátého devátého) pod číslem 35746. Celková nominální hodnota činí ke dni 11.10.2004 (slovy: jedenáctému říjnu roku dva tisíce čtyři) 579.340,-- Kč (slovy: pět set sedmdesát devět tisíc tři sta čtyřicet korun českých),6) pohledávka společnosti SHIPPING INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Canada Court, Upland Road, St. Peter Port, Guernsey, obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku ostrova Guernsey dne 17.9.1999 (slovy: sedmnáctého září roku tisícího devítistého devadesátého devátého) od číslem 35746., vzniklá na základě faktur z obchodního styku číslo 691102434 ze dne 10.8.1999 (slovy: desátého srpna roku tisícího devítistého devadesátého devátého) na částku 22.247,10 Kč (slovy: dvacet dva tisíc dvě stě čtyřicet sedm korun českých deset haléřů), číslo 8120380189 ze dne 28.8.2003 (slovy: dvacátého osmého srpna roku dva tisíce tři) na částku 14.824,-- Kč (slovy: čtrnáct tisíc osm set dvacet čtyři korun českých), číslo 6100380146 ze dne 7.11.2003 (slovy: sedmého listopadu roku dva tisíce tři) na částku 3.245,20 Kč (slovy: tři tisíce dvě stě čtyřicet pět korun českých dvacet haléřů), číslo 6100380179 ze dne 8.12.2003 (slovy: osmého prosince roku dva tisíce tři) na částku 732,-- Kč (slovy: sedm set třicet dva korun českých) a číslo 6100480008 ze dne 11.2.2004 (slovy: jedenáctého února roku dva tisíce čtyři) na částku 780,80 Kč (slovy: sedm set osmdesát korun českých osmdesát haléřů), na základě kterých má společnost Českomoravská obchodní a výrobní společnost, a.s. (IČ: 60 70 40 12) uhradit společnosti Zlínská dopravní, a.s. (IČ: 49 43 63 33) celkem částku ve výši 41.829,10 Kč (slovy: čtyřicet jedna tisíc osm set dvacet devět korun českých deset haléřů). Následně byla pohledávka z výše uvedených faktur převedena na základě Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 23.8.2004 (slovy: dvacátého třetího srpna roku dva tisíce čtyři) na společnost SHIPPING INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Canada Court, Upland Road, St. Peter Port, Guernsey, obchodní společnost zapsanou v obchodním rejstříku ostrova Guernsey dne 17.9.1999 (slovy: sedmnáctého září roku tisícího devítistého devadesátého devátého) od číslem 35746. Celková nominální hodnota činí ke dni 11.10.2004 (slovy: jedenáctému říjnu roku dva tisíce čtyři) 41.829,10 Kč (slovy: čtyřicet jedna tisíc osm set dvacet devět korun českých deset haléřů).- Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení peněžité pohledávky:- Do 3 (slovy: tří) dnů ode dne doručení smlouvy o upsání akcií do sídla společnosti Českomoravská obchodní a výrobní společnost, a.s. zašle představenstvo společnosti upisujícímu věřiteli písemný návrh smlouvy o započtení peněžité pohledávky vůči společnosti Českomoravská obchodní a výrobní společnost, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 27, IČ: 60 70 40 12, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B., vložce 7198., proti pohledávce na splacení emisního kurzu.- Upisující věřitel je povinen doručit podepsaný návrh smlouvy o započtení pohledávky do sídla společnosti Českomoravská obchodní a výrobní společnost, a.s. ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy. Smlouva o započtení bude ze strany společnosti Českomoravská obchodní a výrobní společnost, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 27, IČ: 60 70 40 12, podepsána předsedou představenstva, ze strany upisujícího věřitele společnosti SHIPPING INVESTMENTS LIMITED bude podepsána panem Josephem Drebitkem.- Vzájemné pohledávky budou započteny k okamžiku jejich vzájemného střetu. Tímto započtením bude společností SHIPPING INVESTMENTS LIMITED splacen emisní kurs nových akcií.Tím dojde ke změně stanov, článku II., odstavce (7), který nově zní:II. Základní údaje o společnosti(7) Výše základního kapitálu: 450,857.000,-- Kč(slovy: čtyři sta padesát milionů osm set padesát sedm tisíc korun českých)Dále dojde ke změně stanov, článku VIII., odstavce (1), který nově zníVIII. Akcie, dluhopisy, opční listy a zatímní listy(1) Základní kapitál společnosti je rozvržen na:počet akcií: 53 (slovy: padesát tři) kusů akciídruh akcií: kmenovéforma akcií: na majitelepodoba akcií: listinnáz toho:- 42 (slovy: čtyřicet dva) kusů akcie ve jmenovité hodnotě jedné akcie: 10,000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých),- 10 (slovy: deset) kusů akcie ve jmenovité hodnotě jedné akcie: 3,000.000,-- Kč (slovy: tři miliony korun českých),- 1 (slovy: jeden) kus akcie ve jmenovité hodnotě jedné akcie: 857.000,-- Kč (slovy: osm set padesát sedm tisíc korun českých).Změna stanov v části týkající se zvýšení základního kapitálu bude účinná až po zapsání zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Ostatní zapisované skutečnosti zůstávají nezměněny. zobrazit více skrýt více
posunout dolů