Základní údaje

Historické adresy

1.6.1998 - 14.2.2013 Brno, Mezírka 1, okres Brno-město, PSČ 60200
15.4.1997 - 1.6.1998 Brno, Cimburkova 4, okres Brno-město, PSČ 61200
2.5.1994 - 15.4.1997 Brno, Olomoucká 164, PSČ 62700

60704853

DIČ

Není plátce DPH

10.3.1997 - 11.6.2010

CZ60704853

Datum vzniku

2. května 1994

Datum zániku v obchodním rejstříku

14. února 2013

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

14. února 2013

Historické názvy

2.5.1994 - 14.2.2013

ALFINE, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1332

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

27.4.2005 - 14.2.2013

49 000 000 Kč

9.1.2002 - 27.4.2005

42 000 000 Kč

8.3.1999 - 9.1.2002

17 000 000 Kč

2.5.1994 - 8.3.1999

2 100 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Provozovny

od 15.6.1998

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Náměstí 46, 594 42, Měřín

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 14. února 2013 - 14. února 2013 : Vymazává se ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností.
 • 14. února 2013 - 14. února 2013 : Právní důvod výmazu: Subjekt se vymazává po zrušení konkursu z důvodu, že majetek podstaty nepostačuje k úhradě nákladů konkursu.
 • 20. prosince 2005 - 14. února 2013 : Mimořádná valná hroamda konaná dne 5.10.2005 schválila usnesením snížit základní kapitál společnosti o 9/10 jeho jmenovité hodnoty, tj. o částku 44.100.000,- Kč, tj. z částky 49.00... 0.000,- Kč na částku 4.900.000,- Kč.Částku 44.100.000,- Kč použít na úhradu ztrát z minulých let.Dosud vydané akcie v listinné podobě, a to: 210 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 469 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, budou bezúplatně staženy z oběhu do 31.12.2005 a v téže lhůtě jsou akcionáři povinni je předložit v sídle společnosti. Po stažení z oběhu budou tyto akcie zničeny.Obchodní firma ALFINE, a.s. do 31.12.2005 emituje nové akcie, a to:- 210 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč,- 469 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 10.000,- Kč.Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů. zobrazit více skrýt více
 • 12. prosince 2005 - 14. února 2013 : Ke dni 05.10.2005 byly předloženy stanovy společnosti doplněné v článku III. Byly předloženy stanovy společnosti v novém znění přijaté mimořádnou valnou hromadou konanou dne 05.10.... 2005. zobrazit více skrýt více
 • 1. června 1998 - 14. února 2013 : Byly předloženy stanovy společnosti v novém znění přijatémmimořádnou valnou hromadou konanou dne 25.05.1998.
 • 22. prosince 1994 - 14. února 2013 : Ke dni 8.12.1994 byly předloženy stanovy společnosti doplněné včl.4.
 • 8. února 2005 - 27. dubna 2005 : Usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti v tomto znění:- Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 7.000.000,- Kč, slovy: sedm milionů korun českých, ze současné v... ýše 42.000.000,- Kč, slovy: čtyřicet dva milionů korun českých, na novou výši 49.000.000,- Kč, slovy: čtyřicet devět milionů korun českých.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 70, slovy: sedmdesáti, kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, s tím, že upisování akcií nad navrženou výši zvýšení se nepřipouští.- Přednostní právo akcionářů na upisování akcií se v důležitém zájmu společnosti, kterým je realizace účelu zvýšení, a to snížení závazků společnosti, vylučuje.- Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je dosavadní akcionář společnost FORT kapitál, a.s. - v likvidaci, se sídlem Příkop 4, 602 00 Brno, IČ 44963441.- Všechny nově vydávané akcie upíše předem určený zájemce v sídle společnosti v Brně, Mezírka 1 ve lhůtě 14, slovy: čtrnácti, dnů ode dne, kdy mu bude doručen návrh Smlouvy o upsání akcií s tím, že tímto doručením bude předem určenému zájemci oznámen počátek běhu lhůty. Návrh Smlouvy o upsání nesmí být odeslán dříve, než bude zapsán záměr společnosti zvýšit základní kapitál podle tohoto rozhodnutí do příslušného obchodního rejstříku. Emisní kurs akcií upisovaných předem určeným zájemcem činí 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, za jednu akcii.- Připouští se započtení níže uvedených peněžitých pohledávek předem určeného zájemce - společnosti FORT kapitál, a.s. - v likvidaci, se sídlem Příkop 4, 602 00 Brno, IČ 44963441 vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nově vydávaných akcií. Emisní kurs nově vydávaných akcií bude v plné výši splacen tímto započtením, uzavřením Smlouvy o započtení, kterou je předem určený zájemce povinen uzavřít ve lhůtě 14, slovy: čtrnácti, dnů ode dne úpisu akcií, v sídle společnosti. Pohledávky, které mohou být započteny jsou tyto:- pohledávka z titulu Úvěrové smlouvy ze dne 12.4.2000 na částku 2.580.000,- Kč, uzavřené mezi společností jako dlužníkem a předem určeným zájemcem jako věřitelem,u které se připouští započtení ve výši zůstatku neplacené jistiny 577.153,99 Kč, slovy: pět set sedmdesát sedm tisíc sto padesát tři korun českých devadesát devět haléřů,- pohledávka z titulu Úvěrové smlouvy ze dne 1.7.1998 na částku 4.609.000,- Kč, z Úvěrové smlouvy ze dne 21.12.1999 na částku 2.580.000,- Kč a z Úvěrové smlouvy ze dne 12.4.2000 na částku 2.580.000,- Kč, všechny uzavřeny mezi společností jako dlužníkem a předem určeným zájemcem jako věřitelem,připouští se započtení části zůstatku nesplacených úroků ve výši 2.927.640,38 Kč, slovy: dva miliony devět set dvacet sedm tisíc šest set čtyřicet korun českých, třicet osm haléřů,- pohledávky z titulu Smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi společností ALKADO, spol. s r.o., jako postupitelem na straně jedné a předem určeným zájemcem jako postupníkem na straně druhé dne 4.11.2002, jedná se o tyto postoupené pohledávky:- z titulu neuhrazených faktur ve výši 1.089.838,79 Kč ze závazkového vztahu mezi ALKADO, spol. s r.o. jako dodavatelem a Alfine, a.s. jako odběratelem,u které se připouští započtení ve výši 1.089.838,79 Kč, slovy: jeden milion osmdesát devět tisíc osm set třicet osm korun českých, sedmdesát devět haléřů,- z titulu Smlouvy o úvěru ze dne 28.5.1997 na částku 2.405.366,84 Kč uzavřené mezi ALKADO, spol. s r.o. jako věřitelem a Alfine, a.s. jako dlužníkem,u které se připouští započtení ve výši 2.405.366,84 Kč, slovy: dva miliony čtyři sta pět tisíc tři sta šedesát šest korun českých osmdesát čtyři haléřů. zobrazit více skrýt více
 • 17. dubna 2002 - 25. listopadu 2003 : Zapisuje se rozhodnutí Městského soudu v Brně ve věci exekucet a k t o :Nařizuje se exekuce proti povinnému podle vykonatelného rozsudkuOkresního soudu ve Žďáře nad Sázavou ze dne ... 21.11.2001 č.j. 11 C154/2001-13 k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 25.205,-Kč s 10 % úrokem z prodlení ročně od 16.9.1998 do zaplacení anákladů nalézacího řízení ve výši 9.452,- Kč spočívající vsoudním poplatku 1.012,- Kč a nákladech právního zastoupení vevýši 8.440,- Kč.Povinný je povinen zaplatit oprávněnému a exekutorovi nákladyexekuce, které vzniknou v souvislosti s provedením exekuce.Nařízení exekuce se vztahuje i na tyto náklady.Provedením exekuce se pověřuje JUDr. Robert Pazák soudníexekutor, se sídlem ve Žďáru nad Sázavou, Strojírenská 371, PSČ591 01. zobrazit více skrýt více
 • 21. listopadu 2001 - 9. ledna 2002 : 4) Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávekspolečnosti FORT kapitál, a.s. ve výši 25.000.000,- Kč vůčispolečnosti na splacení emisního kursu nově vydávaných akcií.Pohle... dávkami, které mohou být započteny, jsou tyto pohledávkyspolečnosti FORT kapitál, a.s.:pohledávka vzniklá z titulu poskytnutých úvěrů v nominálníhodnotě 9.686.000,- Kč (pohledávka se navrhuje započíst do výše9.362.846,- Kč)pohledávka vzniklá z titulu poskytnutých záloh v nominálníhodnotě 6.500.000,- Kč (pohledávka se navrhuje započíst v celévýši její nominální hodnoty)pohledávka vzniklá na základě prodeje akcií Břidlice, a.s. vnominální hodnotě 2.613.698,- Kč (pohledávka se navrhujezapočíst v celé výši její nominální hodnoty)pohledávka vzniklá na základě postoupení pohledávek v nominálníhodnotě 6.523.456,- Kč (pohledávka se navrhuje započíst v celévýši její nominální hodnoty)celkem výše pohledávek navrhovaných k započtení 25.000.000,- Kč("dále jen pohledávka") zobrazit více skrýt více
 • 21. listopadu 2001 - 9. ledna 2002 : 3) Přednostní právo na upsání nově emitovaných akcií společnostise z důležitého zájmu společnosti, jímž je snížení úvěrovéhozatížení společnosti, vylučuje. Všechny akcie budou nabí... dnutyjedinému zájemci, společnosti FORT kapitál, a.s. IČ 44963441, sesídlem Brno, Příkop 4, PSČ 602 00, okres Brno-město. Akcieupisované bez využití přednostního práva budou upsány v sídlespolečnosti ALFINE, a.s., Brno, Mezírka 1. Akcie budou upsány nazákladě Smlouvy o upsání akcií uzavřené podle příslušnýchustanovení obchodního zákoníku. Lhůta pro úpis bude trvat 14 dnía upisovateli počíná běžet dnem doručení návrhu Smlouvy o upsáníakcií. Tento návrh nesmí být odeslán dříve, než bude zapsánousnesení valné hromady společnosti o záměru zvýšit základníkapitál společnosti do obchodního rejstříku. Upisovatel budepovinen splatit emisní kurs nových akcií, resp. uzavřít Smlouvuo započtení pohledávek, jíž dojde k úplnému splacení emisníhokursu nových akcií nejpozději do 14 dnů ode dne podpisu Smlouvyo upsání akcií. Emisní kurs takto upisovaných akcií se buderovnat jejich nominální hodnotě. zobrazit více skrýt více
 • 21. listopadu 2001 - 9. ledna 2002 : 2) Nově upisované akcie budou mít tyto vlastnosti:druh akcie kmenovápodoba akcie listinnáforma akcie na jménonominální hodnota akcie ... 100.000,- Kčpočet akcií 250 ks zobrazit více skrýt více
 • 21. listopadu 2001 - 9. ledna 2002 : 1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 25.000.000,-Kč. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akciíspolečnosti. Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení sene... připouští. zobrazit více skrýt více
 • 21. listopadu 2001 - 9. ledna 2002 : Valná hromada konaná dne 20.4.2001 rozhodla o zvýšení základníhokapitálu společnosti o částku 25.000.000,- Kč takto:
 • 21. listopadu 2001 - 9. ledna 2002 : Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení pohledávkybudou následující:Před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitáluspolečnosti, ve lhůtě výše určené, bude uzavře... na smlouva ozpočtení pohledávky společnosti ALFINE, a.s. na splaceníemisního kursu akcií vůči pohledávce společnosti FORT kapitál,a.s. na zaplacení částky 25.000.000,- Kč. V této smlouvě budestanoveno, že dnem, kdy se setkaly pohledávky způsobilé kzpočtení, je den vzniku nároku společnosti ALFINE, a.s. nasplacení emisního kursu nově emitovaných akcií společnosti FORTkapitál, a.s.. Započtením obě pohledánky zanikají ke dni, kdy setyto pohledávky navzájem setkaly. Do 30 dnů ode dne usnesenívalné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti jepředstavenstvo společnosti ALFINE, a.s. povinno podat návrh nazápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Upisování akciínemůže začít dříve, než usnesení valné hromady o záměru zvýšitzákladní kapitál bude zapsáno do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 21. listopadu 2001 - 9. ledna 2002 : Důvodem navrhovaného započtení je snížení úvěrového zatíženíspolečnosti.
 • 10. února 1999 - 8. března 1999 : Emisním kursem nově upisovaných akcií, který bude splacen novýmivklady, je nominální hodnota upisovaných akcií 14.900.000,- Kč.Nepeněžité vklady budou v souladu s ust. § 59 odst. 7... obchodníhozákoníku splaceny ke dni účinnosti smlouvy o postoupenípohledávky, k témuž dni pohledávka a jí odpovídající dluhzanikají. zobrazit více skrýt více
 • 10. února 1999 - 8. března 1999 : Na zvýšení základního jmění bude upsáno celkem 149 ks kmenovýchlistinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč,a to:- FORT kapitál, a.s., upíše 75 ks kmenových listinný... ch akcií najméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč.- Ing. Ladislav Čapek upíše 74 ks kmenových listinných akcií najméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 10. února 1999 - 8. března 1999 : Valná hromada vyslovuje souhlas s výší pohledávek vkládaných dozákladního jmění společnosti a tvořících nové vklady, kteréodpovídají v nominální hodnotě celkové částce 14.900.000,-... Kč. zobrazit více skrýt více
 • 10. února 1999 - 8. března 1999 : Předmětem nepeněžitých vkladů jsou pohledávky za společnostíALFINE, a.s., a to:a) pohledávky společnosti FORT kapitál, a.s., se sídlem v Brně,Příkop 4, ve výši 7.500.000,- Kč, kter... é tvoří:* 2.000.000,- Kč (dvamilióny korun českých), jako nesplacenýúvěr, který byl dlužníkovi poskytnut na základě smlouvy o úvěruze dne 1.6.1997, se splatností do 31.12.1998,* 5.000.000,- Kč (pětmiliónů korun českých), jako nesplacenýúvěr, který byl dlužníkovi poskytnut na základě smlouvy o úvěruze dne 1.6.1997, se splatností do 31.12.1998,* 500.000,- Kč (pětsettisíc korun českých), jako část sjednanéhoúroku z úvěru, dle shora uvedených smluv o úvěru ze dne1.6.1997.b) pohledávka Ing. Ladislava Čapka, Tyršova 48, Brno ve výši7.400.000,- Kč, kterou tvoří:* část z celkové půjčky 12.000.000,- Kč, která byla dlužníkovyposkytnuta na základě smlouvy o půjčce ze dne 28.3.1997, sesplatností 31.12.1998, a to částka 7.400.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 10. února 1999 - 8. března 1999 : Na zvýšení základního jmění společnosti ALFINE, a.s., budeupsáno 149 ks kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovitéhodnotě 100.000,- Kč, které budou splaceny novými vklady.Upi... sování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jměníse nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 10. února 1999 - 8. března 1999 : Valná hromada rozhodla o zvýšení základního jmění upsáním novýchakcií o částku 14.900.000,- Kč nepeněžitými vklady, které splatípředem určení zájemci společnost FORT kapitál, a.s.,... se sídlem vBrně, Příkop 4, a Ing. Ladislav Čapek, bytem Tyršova 48, Brno, zdůvodu snížení úvěrového zatížení společnosti ALFINE, a.s.,takto: zobrazit více skrýt více
 • 10. února 1999 - 8. března 1999 : Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady ze dne 29.12.1998 ozáměru zvýšit základní jmění:
 • 10. února 1999 - 8. března 1999 : Vzhledem k tomu, že emisní kurs nově upisovaných akcií budesplacen nepeněžitými vklady předem určených zájemců, akcionářinemají přednostní právo na upisování nových akcií.
 • 10. února 1999 - 8. března 1999 : Nové vklady budou splaceny v souladu s ust. § 59 odst. 7 ObchZpodepsaním smluv o postoupení pohledávky.
posunout dolů