Trendy

30 005 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

- 211 854 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

10 055 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 11.11.2014 Pekařská 598/1, Jinonice, 155 00 Praha 5

Historické adresy

26.3.2012 - 11.11.2014 Praha 5, Pekařská 695/10, PSČ 15500
10.2.2012 - 26.3.2012 Brno, Bohunická 519/24, okres Brno-město, PSČ 61900
14.2.2004 - 10.2.2012 Brno, Bohunická 24/519, okres Brno-město, PSČ 61900
9.4.1999 - 14.2.2004 Brno, Bohunická 24, okres Brno-město
9.6.1994 - 9.4.1999 Brno, Rašínova 2

60707305

DIČ

od 12.7.1994

CZ60707305

Datová schránka

bbzd56n

Historické názvy

9.11.2004 - 1.11.2005

DYNAMIC TRAINING, a.s.

28.1.1997 - 9.11.2004

DELTA TRADING AND FINANCE, a.s.

9.6.1994 - 28.1.1997

DELTA FINANCE, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1344

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 12.3.2013

48 190 000 Kč

Historické jmění

17.2.2012 - 12.3.2013

33 010 000 Kč

23.12.2009 - 17.2.2012

19 000 000 Kč

9.4.1999 - 23.12.2009

1 000 000 Kč

9.6.1994 - 9.4.1999

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 5

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

37860135 / 2700

Historické provozovny

9.9.2005 - 17.1.2006

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Bohunická 519/24, 619 00, Brno - Horní Heršpice

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 27. ledna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 27. ledna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech
 • 27. ledna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 2
 • 4. října 2005 : Byly předloženy nové stanovy společnosti ze dne 9.3.2005.
 • 9. listopadu 2004 : Byly předloženy nové stanovy společnosti ze dne 13.04.2004.
 • 14. února 2004 : Byly předloženy nové stanovy společnosti ze dne 13.6.2002.
 • 28. ledna 1997 : Zapisuje se změna stanov v čl. 2 a 4 přijatá valnou hromadou29.8.1996.

Historické ostatní skutečnosti

 • 4. března 2013 - 27. ledna 2014 : Valná hromada společnosti přijala dne26.2.2013 následující usnesení ozvýšení základního kapitálu: [prosíme ozápis znění usnesení ve znění dlepřílohy č. 3 tohoto návrhu].
 • 4. března 2013 - 12. března 2013 : Text usnesení valné hromady společnosti FOOD AND SERVICE a.s. o zvýšení základního kapitálu pro účely zápisu do obchodního rejstříku„Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kap... itálu společnosti takto: 1. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je posílení vnitřních zdrojů financování společnosti FOOD AND SERVICE a.s. (dále jen „Společnost“).2. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje z částky 33.010.000,- Kč o částku 15.180.000,- Kč na částku 48.190.000,- Kč.3. Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií s tím, že upisování akcií nad částku 15.180.000,- Kč se nepřipouští.4. Bude upisováno 1518 ks kmenových listinných akcií Společnosti ve formě na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (dále jen „Akcie“) každá.5. Emisní kurz upisovaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě, a bude tak činit 10.000,- Kč na každou upisovanou akcii. Konkrétně tedy emisní kurz všech upsaných akcií činí 15.180.000,- Kč.Emisní kurz upisovaných akcií bude splacen výlučně započtením pohledávek dle bodu 10. tohoto rozhodnutí.Navrhovaný emisní kurz v minimální výši jmenovité hodnoty odpovídá zákonným požadavkům a je odůvodněn potřebou promítnout celou hodnotu peněžitých vkladů do základního kapitálu Společnosti a tím zvýšit důvěryhodnost Společnosti.6. Oba akcionáři se před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování nových akcií.7. Všechny akcie budou nabídnuty určitému zájemci, kterým je Marko Pařík, nar. 14. 8. 1945, bytem Praha 6, Dejvice, Pokojná 363/12, PSČ 160 00 (dále jen „Určitý zájemce“).8. Tento Určitý zájemce bude upisovat akcie ve smlouvě o upsání akcií plně v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku (dále jen „Smlouva o úpisu“). Lhůta pro upisování akcií bude činit 30 dnů a její počátek bude Určitému zájemci oznámen v písemné formě, a to doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho bydliště. Součástí oznámení uvedeného v předchozí větě bude návrh na uzavření Smlouvy o úpisu. Dnem úpisu akcií se rozumí den, kdy bude podepsaná Smlouva o úpisu doručena do místa úpisu.9. Místem upisování Akcií bude sídlo společnosti HÁJEK ZRZAVECKÝ advokátní kancelář, s.r.o., na adrese Revoluční 3, Praha 1, PSČ 110 00. 10. Valná hromada Společnosti současně ve smyslu ustanovení § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku vyslovuje souhlas se vzájemným započtením peněžité pohledávky Určitého zájemce vůči Společnosti ve výši 15.185.972,60 Kč z titulu úplaty za postoupení pohledávky za společností EURECA SHOPS s.r.o., IČ 25555405, podle smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 17. 1. 2013, proti pohledávce Společnosti za upisovatelem na splacení emisního kurzu upisovaných akcií. Započtena bude část peněžité pohledávky akcionáře ve výši 15.180.000,- Kč (slovy: patnáct milionů sto osmdesát tisíc korun českých).11. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení. Smlouva o započtení musí splňovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy, musí být stranami, tj. Určitým zájemcem a Společností uzavřena písemnou formou, a to osobně či v zastoupení. Smlouva o započtení může být uzavřena bezprostředně po uzavření Smlouvy o úpisu akcií, nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů od uzavření Smlouvy o úpisu. Ve smlouvě o započtení musí být přesně definována pohledávka Určitého zájemce, která je předmětem započtení proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií a dále zde musí být uvedeno, že se jedná o pohledávku, s jejímž započtením vyslovila tato valná hromada svůj. Účinností smlouvy o započtení pohledávka Určitého zájemce v rozsahu, v jakém se setkala s pohledávkou Společnosti na splacení emisního kursu nově upsaných akcií, zaniká a spolu s ní zaniká i povinnost Určitého zájemce splatit emisní kurz nově upsaných akcií.“ zobrazit více skrýt více
 • 30. ledna 2012 - 17. února 2012 : Dne 6. 1. 2012 přijal jediný akcionář Společnosti v působnosti valné hromady Společnosti následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti:1. Základní kapitál Společ... nosti se zvyšuje z částky 19.000.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů korun českých) o částku 14.010.000,- Kč (slovy: čtrnáct milionů a deset tisíc korun českých) na částku 33.010.000,- Kč (slovy: třicet tři milionů a deset tisíc korun českých).2. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií s tím, že upisování akcií nad částku 14.010.000,- Kč se nepřipouští.3. Bude upisováno 1401 kusů kmenových akcií Společnosti na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá, o souhrnné jmenovité hodnotě 14.010.000,- Kč (dále jen "Akcie").4. Emisní kurz všech upisovaných Akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě, a bude tedy činit u každé upisované Akcie částku 10.000,- Kč. Celkový emisní kurz všech upisovaných Akcií činí částku 14.010.000,- Kč. Emisní kurz Akcií bude splacen výlučně započtením pohledávek dle bodu 8.tohoto rozhodnutí.5. Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upisování nových akcií.6. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to společnosti 4 Invest Company, s.r.o., se sídlem Hranice, Zborovská 1157/25, PSČ 753 01, IČ: 258 84 271 (dále jen "Nový akcionář"). Nový akcionář upíše Akcie na základě smlouvy o upsání Akcií uzavřené mezi Novým akcionářem a Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Nový akcionář je oprávněn upsat Akcie ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání Akcií Novému akcionáři. Návrh na uzavření smlouvy o upsání Akcií zašle Společnost Novému akcionáři nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne právní moci soudního rozhodnutí o zápisu tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře do obchodního rejstříku. Podpisy smluvních stran na smlouvě o upsání Akcií musí být úředně ověřeny.7. Místem pro upisování Akcií bude sídlo společnosti HÁJEK ZRZAVECKÝ advokátní kancelář, s.r.o., na adrese Revoluční 3, Praha 1, PSČ 110 00, a to každý pracovní den od 9:00 do 16:00 hodin.8. Jediný akcionář v působnosti valné hromady Společnosti současně ve smyslu ustanovení § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku vyslovuje souhlas se vzájemným započtením:a) pohledávky Společnosti vůči Novému akcionáři na splacení emisního kurzu Akcií ve výši 14.010.000,- Kč; ab) následujících pohledávek Nového akcionáře vůči Společnosti v celkové výši 14.010.000,- Kč:(i) pohledávky ve výši 13.965.000,- Kč (slovy: třináct milionů devět set šedesát pět tisíc korun českých) na zaplacení kupní ceny za převod 50% obchodního podílu ve společnosti Bäcker správní s.r.o., IČ: 264 51 808, dle smlouvy o převodu obchodního podílu ze dne 10. 11. 2011 uzavřené mezi Novým akcionářem jako převodcem a Společností jako nabyvatelem, a(ii) pohledávky ve výši 49.000,- Kč (slovy: čtyřicet devět tisíc korun českých) na zaplacení kupní ceny za převod 50% obchodního podílu ve společnosti Správní Mistr Bäcker s.r.o., IČ: 275 84 704, dle smlouvy o převodu obchodního podílu ze dne 30. 11. 2011 uzavřené mezi Novým akcionářem jako převodcem a Společností jako nabyvatelem, z níž je k započtení určena část ve výši 45.000,- Kč (slovy čtyřicet pět tisíc korun českých).9. Dohoda o započtení pohledávek podle bodu 8 bude uzavřena do čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle bodu 6 s tím, že předmětem započtení budou výhradně pohledávky uvedené v bodě 8 tohoto rozhodnutí. Podpisy smluvních stran budou úředně ověřené. zobrazit více skrýt více
 • 10. prosince 2009 - 30. ledna 2010 : Jediný akcionář společnosti učinil dne 04.12.2009 ve formě notářského zápisu, sepsaného JUDr. Vladimírou Kostřicovou, toto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti v působnosti va... lné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu:- Základní kapitál Společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií z částky 1 000 000,-Kč o částku 18 000 000,-Kč na částku 19 000 000,-Kč. Upisování akcií nad částku 18 000 000,-Kč se nepřipouští.- Bude upisováno 1 800 ks nových kmenových listinných akcií Společnosti na majitele o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 10 000,-Kč (dále jen "Nové akcie").- Emisní kurs Nových akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě. Všechny Nové akcie budou upsány bez veřejné výzvy k upisování akcií, jediným akcionářem Společnosti, který je také jedinou osobou, mající přednostní právo upsat nové akcie Společnosti.-Místem upisování Nových akcií bude sídlo Společnosti, které je na adrese Brno, Bohunická 24/519, okres Brno-město, PSČ: 619 00.-Upsáním Nových akcií jediným akcionářem Společnosti bude provedeno smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi jediným akcionářem a Společností. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a bude uzavřena po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, s tím že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.- Smlouva o upsání Nových akcií bude uzavřena bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, nejpozději však do třiceti (30) dnů po dni podání tohoto návrhu do obchodního rejstříku.- Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek jediného akcionáře vůči Společnosti v celkové výši 18 000 000,-Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých) vzniklých z titulu:(i) nezaplacené úplaty ve výši 627 703,85 Kč za postoupení pohledávky na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 24.10.2006 mezi ODKOLEK a.s., se sídlem Praha 5, Pekařská 1/598, PSČ: 155 00, IČ: 601 93 344 (dále jen "Odkolek") jako postupitelem a Společností, jako postupníkem.Předmětná pohledávka přešla na základě vkladu části podniku společnosti Odkolek ke dni 31.12.2006 na jediného akcionáře Společnosti;(ii) nezaplacené úplaty ve výši 16 968 296,15 Kč za postoupení pohledávky na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 24.10.2006 mezi DELTA PEKÁRNY a.s., se sídlem Brno, Bohunická 24, č.p. 519, okres Brno-město, PSČ: 619 00, IČ: 253 48 833 (dále jen "Delta") jako postupitelem a Společností, jako postupníkem.Předmětná pohledávka přešla na základě vkladu části podniku společnosti Delta ke dni 31.12.2006 na jediného akcionáře Společnosti;(iii) nezaplacené ceny za služby ve výši 196 227,50 Kč, které Společnosti poskytla společnost Odkolek. Předmětná cena za služby byla Společnosti vyúčtována prostřednictvím daňového dokladu (faktury) č. 2003137, vytavené dne 15.01.2006, datum splatnosti 29.01.2006.Předmětná pohledávka přešla na základě vkladu části podniku společnosti Odkolek ke dni 31.12.2006 na jediného akcionáře Společnosti;(iv) nezaplacené ceny za služby ve výši 113 722,31 Kč, které Společnosti poskytla společnost Delta. Předmětná cena za služby byla Společnosti vyúčtována prostřednictvím daňového dokladu (faktury) č. 5952000049, vytavené dne 19.09.2005, datum splatnosti 22.10.2005 a daňového dokladu (faktury) č. 6971000067, vytavené dne 24.05.2006, datum splatnosti 07.06.2006.Předmětná pohledávka přešla na základě vkladu části podniku společnosti Delta ke dni 31.12.2006 na jediného akcionáře Společnosti;(v) nezaplacené ceny za služby ve výši 49 980,-Kč, které Společnosti poskytla společnost ADEUS Audit s.r.o., se sídlem Tábor, 9.května 640, PSČ: 390 02, IČ: 260 29 529 (dále jen "Adeus"). Předmětná pohledávka za Společností je tvořena dvěma dílčími částkami ve výši 35 700,-Kč a 14 280,-Kč a byla postoupena na společnost Delta smlouvami o postoupení pohledávek uzavřenými dne 05.01.2005 mezi Adeus jako postupitelem a Deltou jako postupníkem.Předmětná pohledávka přešla na základě vkladu části podniku společnosti Delta ke dni 31.12.2006 na jediného akcionáře Společnosti;(vi) nezaplacené ceny za služby ve výši 44 070,19 Kč, které Společnosti poskytla společnost DIRECT DISPATCHING s.r.o., se sídlem Brno, Bohunická 24, PSČ: 619 00, IČ: 255 45 442 (dále jen "DD"). Předmětná pohledávka za Společností byla postoupena na společnost Delta smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou dne 01.11.2004 mezi DD jako postupitelem a Deltou jako postupníkem.Předmětná pohledávka přešla na základě vkladu části podniku společnosti Delta ke dni 31.12.2006 na jediného akcionáře Společnosti,proti pohledávce Společnosti vůči jedinému akcionáři na splacení emisního kursu s tím, že emisní kurs akcií upsaných peněžitým vkladem má být splacen výhradně započtením.- Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou stanovena takto:představenstvo Společnosti předloží jedinému akcionáři Společnosti návrh textu dohody o započtení neprodleně poté, co bude uzavřena smlouva o upsání Nových akcií s tím, že jedinému akcionáři Společnosti bude poskytnuta za účelem podpisu návrhu dohody o započtení a jejímu doručení do sídla Společnosti k jejímu podpisu za Společnost, lhůta nejvýše čtrnáct (14) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 9. dubna 1999 - 14. února 2004 : Byly předloženy nové stanovy společnosti ze dne 30.8.1998.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů