Trendy

3 319 638 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

98 032 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

2 616 971 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

750

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 23.11.2015 Charbulova 1145/150, Černovice, 618 00 Brno

Historické adresy

12.1.2012 - 23.11.2015 Brno, Charbulova 150, PSČ 61800
22.8.1994 - 12.1.2012 Brno, Charbulova 150
8.6.1994 - 22.8.1994 Brno, Vlhká 21

60710756

DIČ

od 8.6.1994

CZ60710756

Datum vzniku

8. června 1994

Datová schránka

cdcrmnx

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1354

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 7.6.2001

1 095 000 000 Kč

Historické jmění

9.8.1999 - 7.6.2001

745 000 000 Kč

18.12.1997 - 9.8.1999

695 000 000 Kč

19.8.1996 - 18.12.1997

595 000 000 Kč

22.8.1994 - 19.8.1996

465 000 000 Kč

8.6.1994 - 22.8.1994

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Bankovní účty

zvěřejněno 5.4.2013

107- 5003811100 / 6700

... více účtů (celkem 7) najdete zde

Provozovny

od 15.9.2009

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Charbulova 1145/150, 618 00, Brno - Černovice

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 7. května 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 3. července 2014 - 7. května 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 3. července 2014 - 7. května 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 9
 • 7. června 2001 - 7. května 2015 : Právní poměry společnosti se řídí stanovami přijatými valnouhromadou dne 29.7.1994 ve znění po schválení změn rozhodnutímjediného akcionáře při působnosti valné hromady dne 4.5.20... 01. zobrazit více skrýt více
 • 14. března 2001 - 7. června 2001 : 6) Příslušná změna stanov společnosti Nová Mosilana, a.s.vyplývající z výše uvedeného rozhodnutí o zvýšení základníhokapitálu společnosti bude provedena následujícím rozhodnutímjed... iného akcionáře v působnosti valné hromady. zobrazit více skrýt více
 • 14. března 2001 - 7. června 2001 : 5) Emisní kurz upsaných akcií je upisovatel povinen splatittakto: 30% emisního kurzu upsaných akcií v termínu do 31.5.2001na účet číslo 1703056021/3800, vedený u HYPO VEREINSBANK (... CZ),a.s., pobočka Brno. Zbývající část emisního kurzu upsaných akciíje upisovatel povinen splatit na tentýž účet v termínu dojednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu společnostido obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 14. března 2001 - 7. června 2001 : 4) Všechny akcie budou bez využití přednostního práva nabídnutypředem určenému zájemci, kterým je dosavadní jediný akcionářspolečnosti společnost Marzotto GmbH a budou upsány za tě... chtopodmínek:a) Místo pro upisování akcií: sídlo společnosti Brno, Charbulova150b) Lhůta pro upisování akcií: do 31.5.2001, slovy: třicátéhoprvního května roku dva tisíce jedna. Začátek této lhůty jeshodný s prvním pracovním dnem následujícím po dni, kdy nabudeprávní moci usnesení, kterým bylo zapsáno rozhodnutí jedinéhoakcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Počátekběhu lhůty pro upisování akcií oznámí společnost upisovatelipísemně. zobrazit více skrýt více
 • 14. března 2001 - 7. června 2001 : 3) Emisní kurz upisovaných akcií se rovná jejich jmenovitéhodnotě a činí 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých)za jednu akcii a splácí se peněžními vklady. Práva spojen... á snově vydanými akciemi jsou stejná jako práva spojená sdosavadními kmenovými akciemi. zobrazit více skrýt více
 • 14. března 2001 - 7. června 2001 : 2) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 700 kusůkmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotějedné akcie 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun č... eských). zobrazit více skrýt více
 • 14. března 2001 - 7. června 2001 : 1) Základní kapitál společnosti Nová Mosilana, a.s., se sídlemBrno, Charbulova 150, IČO 60710756 se zvyšuje ze stávajícíčástky 745.000.000,- Kč (slovy: sedm set čtyřicet pět milion... ůkorun českých) na částku 1.095.000.000,- Kč (slovy: jednamiliarda devadesát pět milionů korun českých) tedy o částku350.000.000,- Kč (slovy: tři sta padesát milionů korun českých).Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsánímnových akcií peněžitým vkladem, upisování akcií nad tuto částkuse nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 14. března 2001 - 7. června 2001 : Zvýšení základního jmění:Jediný akcionář společnosti, kterým je Marzotto GmbH se sídlemSpolková republika Německo, Frankfurt am Main, přijal dne26.2.2001 při výkonu působnosti valn... é hromady akciovéspolečnosti Nová Mosilana, a.s. toto rozhodnutí: zobrazit více skrýt více
 • 9. srpna 1999 - 7. června 2001 : Právní poměry společnosti se řídí stanovami přijatými valnouhromadou dne 29.7.1994 ve znění po schválení změn valnouhromadou dne 16.7.1999.
 • 6. dubna 1999 - 9. srpna 1999 : upisovatel je povinen splatit 30% emisního kursu (jmenovitéhodnoty) upsaných akcií v termínu do 31.5.1999 na účet u HYPOVEREINSBANK (CZ), a.s., pobočka Brno, č. účtu 1703051001/380... 0.Celý emisní kurs (jmenovitou hodnotu) upsaných akcií jeupisovatel povinen splatit na příslušný účet v termínu dojednoho roku po zápisu zvýšení základního jmění do Obchodníhorejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 6. dubna 1999 - 9. srpna 1999 : emisní kurs nových akcií se splácí peněžitými vklady
 • 6. dubna 1999 - 9. srpna 1999 : emisní kurs: 500.000,- Kč za jednu akcii
 • 6. dubna 1999 - 9. srpna 1999 : počátek běhu lhůty pro upisování akcií: ode dne zápisurozhodnutí představenstva o zvýšení základního jmění doObchodního rejstříku
 • 6. dubna 1999 - 9. srpna 1999 : místo a lhůta pro upisování akcií: sídlo společnostiNová Mosilana, a.s.Brno, Charbulova 150do 31.5.1999
 • 6. dubna 1999 - 9. srpna 1999 : nové akcie budou nabídnuty určitému zájemci, kterým je:MARZOTTO, S.p.A.Valdagno (VI), Itálie
 • 6. dubna 1999 - 9. srpna 1999 : přednostní právo majitelů prioritních akcií se v souladu sustanovením § 204a odst.5 Obchodního zákoníku vylučuje
 • 6. dubna 1999 - 9. srpna 1999 : zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 100 ks novýchkmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno ojmenovité hodnotě 500.000,- Kč
 • 6. dubna 1999 - 9. srpna 1999 : Základní jmění akciové společnosti Nová Mosilana a.s. se zvyšujeo částku 50.000.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad částkunavrhovaného zvýšení se nepřipouští
 • 18. prosince 1997 - 9. srpna 1999 : Právní poměry společnosti se řídí stanovami přijatými valnouhromadou dne 29.7.1994 ve znění po schválení změn valnouhromadou dne 13.06.1997.
 • 30. října 1997 - 18. prosince 1997 : upisovatel je povinen splatit 30 % emisního kursu (jmenovitéhodnoty) upsaných akcií v termínu do 30.10.1997 na účetVereinsbank (CZ), a.s. pobočka Brno,č.ú. 1703051001/3800Celý emis... ní kurs (jmenovitou hodnotu) upsaných akcií jeupisovatel povinen splatit na tentýž účet v termínu do jednohoroku po zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku zobrazit více skrýt více
 • 30. října 1997 - 18. prosince 1997 : Dne 13.61997 přijala valná hromada akciové společnosti NováMosilana, se sídlem v Brně, Charbulova 150, usnesení, kterým vsouladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku pově... řilapředstavenstvo společnosti k rozhodování o zvýšení základníhojmění společnosti upisováním akcií nebo z vlastních zdrojůspolečnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o 1/3dosavadní výše základního jmění v době, kdy představenstvo ozvýšení základního jmění rozhoduje, a to na dobu pěti let odedne konání shora citované valné hromady.Na základě shora uvedeného pověření valnou hromadou a v souladus příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti přijalopředstavenstvo akciové společnosti rozhodnutí, a to v tomtosmyslu:- základní jmění akciové společnosti Nová Mosilana a.s. sezvyšuje o částku 100.000.000,- Kč s tím, že upisování akcií nadčástku navrhovaného zvýšení se nepřipouští- zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 200 ks novýchkmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, ojmenovité hodnotě 500.000,- Kč- přednostní právo majitelů prioritních akcií se v souladu sustanovením § 204a odst. 5 Obchodního zákoníku vylučuje- nové akcie budou nabídnuty určitému zájemci, kterým je:Manifattura Lane Gaetano Marzotto & Figli S.p.A.Valdagno (VI) Itálie- místo a lhůta pro upisování akcií: sídlo společnostiNová MosilanaCharbulova 150do 30.10.1997- počátek lhůty pro upisování akcií: ode dne zápisu rozhodnutípředstavenstva o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku- emisní kurs: 500.000,- Kč za jednu akcii- emisní kurs nových akcií se splácí peněžitými vklady zobrazit více skrýt více
 • 5. května 1997 - 18. prosince 1997 : Základní jmění: 595 000 000,-Kč splaceno 595 000 000,-Kč
 • 9. března 1995 - 18. prosince 1997 : Ke dni 9.3.1995 se zapisuje změna a doplnění stanov v čl. 7,8přijatá valnou hromadou dne 8.11.1994.
 • 22. srpna 1994 - 18. prosince 1997 : Právní poměry společnosti se řídí stanovami přijatými valnouhromadou dne 29.7.1994.
 • 22. srpna 1994 - 19. srpna 1996 : 837 ks akcií jmenovité hodnoty 500 000,- Kč na jméno
 • 22. srpna 1994 - 19. srpna 1996 : 93 ks prioritních akcií jm. hodnoty 500 000,- Kč na jméno
 • 22. srpna 1994 - 19. srpna 1996 : Akcie:
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů