Trendy

37 756 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

28 142 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

460 328 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 18.12.2013 U Centrumu 751, Lutyně, 735 14 Orlová

Historické adresy

18.11.1997 - 18.12.2013 Orlová-Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 73514
4.4.1997 - 18.11.1997 Brno, Langrova 43, okres Brno-město
28.6.1994 - 4.4.1997 Brno, Řipská 3

60711302

DIČ

od 1.11.2001

CZ60711302

Datum vzniku

28. června 1994

Datová schránka

9dbdgdi

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1359

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 27.6.2006

47 000 000 Kč

Historické jmění

30.6.2005 - 27.6.2006

47 000 000 Kč

31.5.1996 - 30.6.2005

15 000 000 Kč

18.7.1994 - 31.5.1996

5 000 000 Kč

28.6.1994 - 18.7.1994

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Orlová

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

19-3580910257 / 0100

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 1.4.2010

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Nádražní 213/10, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 25. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 25. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 25. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3

Historické ostatní skutečnosti

 • 27. června 2006 - 25. srpna 2014 : Oddíl B vložka 1359 se uzavírá.Zápis je dále veden u Krajského obchodního soudu v Ostravě v oddíle B vložce 1796.
 • 27. června 2006 - 25. srpna 2014 : Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém mimořádnou valnou hromadou dne 6.2.1997.
 • 27. června 2006 - 25. srpna 2014 : Akcie: 4700 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10 000,-Kč.
 • 27. června 2006 - 25. srpna 2014 : Základní kapitál je zcela splacen.
 • 27. června 2006 - 25. srpna 2014 : Obchodní společnost CONCENTRA a.s. se sídlem Orlová-Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 735 14, identifikační číslo 60 71 13 02 se z a p i s u j e do oddílu B vložka 1796 obchodního rejs... tříku Krajského obchodního soudu v Ostravě. zobrazit více skrýt více
 • 27. června 2006 - 25. srpna 2014 : Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 23.07.1997, kterénahrazují dosavadní stanovy společnosti.
 • 6. června 2005 - 27. června 2006 : G. K upsání nových akcií obchodní společnosti CONCENTRA a.s. ke zvýšení základního kapitálu dojde v sídle obchodní společnosti CONCENTRA a.s., a to uzavřením smlouvy o upsání akcií... , kterou jediný akcionář obchodní společnosti CONCENTRA a.s. uzavře s obchodní společností CONCENTRA a.s. Smlouva o upsání akcií musí být vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o záměru zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti CONCENTRA a.s. do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií je povinno vyhotovit představenstvo obchodní společnosti CONCENTRA a.s. a bez zbytečného odkladu jej předat jedinému akcionáři, to je společnosti s obchodní firmou PROSPERITA investiční společnost, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 6. června 2005 - 27. června 2006 : F. Všechny upisované akcie, to je 3.200 (slovy: Třitisíce dvěstě) kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,00 Kč (slovy: Desettisíc korun českých), které budou v... ydány v zaknihované podobě a nebudou kótované, upíše stávající jediný akcionář obchodní společnosti CONCENTRA a.s., to je společnost s obchodní firmou PROSPERITA investiční společnost, a.s.,se sídlem Orlová - Lutyně U Centrumu 751, identifikační číslo: 25820192. zobrazit více skrýt více
 • 6. června 2005 - 27. června 2006 : D. Všechny akcie na zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti CONCENTRA a.s. se upisují nepeněžitým vkladem. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.
 • 6. června 2005 - 27. června 2006 : C. Upisováno bude 3.200 (slovy: Třitisíce dvěstě) kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,00 Kč (slovy: Desettisíc korun českých), které budou vydány v zaknihov... ané podobě a nebudou kótované. zobrazit více skrýt více
 • 6. června 2005 - 27. června 2006 : B. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
 • 6. června 2005 - 27. června 2006 : A. Základní kapitál obchodní společnosti CONCENTRA a.s., který činí 15,000.000,00 Kč (slovy: Patnáct milionů korun českých) a je zcela splacen, se zvyšuje o částku 32,000.000,00 Kč... (slovy: Třicetdva miliony korun českých). Po zvýšení základního kapitálu bude základní kapitál obchodní společnosti CONCENTRA a.s. činit 47,000.000,00 Kč (slovy: Čtyřicetsedm milionů korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 6. června 2005 - 27. června 2006 : Jediný akcionář obchodní společnosti CONCENTRA a.s., a to společnost s obchodní firmou PROSPERITA investiční společnost, a.s., rozhodl při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení... základního kapitálu obchodní společnosti CONCENTRA a.s. takto: zobrazit více skrýt více
 • 6. června 2005 - 27. června 2006 : E. Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva podle ustanovení § 204a odst. 1 ObchZ, když se jedná o nepeněžitý vklad, ani obchodníkem s cennými papíry podle ustanovení ... § 204a odst. 6 ObchZ, ani akcionáři na základě dohody podle § 205 ObchZ. zobrazit více skrýt více
 • 6. června 2005 - 27. června 2006 : L. Nepeněžitý vklad musí být splacen formou písemného prohlášení jediného akcionáře obchodní společnosti CONCENTRA a.s., to je společností PROSPERITA investiční společnost, a.s., u... činěného do 15 (patnácti) dnů ode dne úpisu všech akcií jediným akcionářem obchodní společností CONCENTRA a.s., to je společností PROSPERITA investiční společnost, a.s., nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a současným provedením zápisu ve zvláštní evidenci (Středisko cenných papírů). Nepeněžitý vklad, jehož předmětem jsou akcie specifikované v odstavci J tohoto rozhodnutí, ke kterým se příslušné právo nabývá zápisem do zvláštní evidence, nabývá obchodní společnost CONCENTRA a.s. až účinností tohoto zápisu. zobrazit více skrýt více
 • 6. června 2005 - 27. června 2006 : K. Za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 3.200 (slovy: Třitisíce dvěstě) kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě po 10.000,00 Kč (slovy: Deset tisíc korun ... českých)), které budou vydány v zaknihované podobě a nebudou kótované. zobrazit více skrýt více
 • 6. června 2005 - 27. června 2006 : J. Předmět nepeněžitého vkladu, tj. 32.561 (Třicetdvatisíce pětsetšedesátjeden) kus kmenových kótovaných akcií na majitele eminenta s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s., ISIN CS0008... 419750, ve vlastnictví jediného akcionáře obchodní společnosti CONCENTRA a.s., byl oceněn soudním znalcem panem Doc. PhDr. Ing. Janem Novotným, bytem Ostrava - Poruba, Sekaniny 1801, jmenovaným k tomu účelu Krajským soudem v Ostravě usnesením vydaným dne 14.4.2005 pod č.j. Nc 5079/2005-8, které nabylo právní moci dne 28.4.2005, ve znaleckém posudku ze dne 02. května 2005, který je zapsán pod pořadovým číslem 520/05 znaleckého deníku, a to částkou ve výši 32,000.000,00 Kč (slovy: Třicetdva miliony korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 6. června 2005 - 27. června 2006 : I. Předmětem nepeněžitého vkladu je 32.561 (slovy: Třicetdvatisíce pětsetšedesátjeden) kus kmenových kótovaných akcií na majitele eminenta s obchodní firmou ENERGOAQUA, a.s., se sí... dlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 832, PSČ 756 61, IČ: 15303461, ISIN CS0008419750, vydaných v zaknihované podobě, které jsou ve vlastnictví jediného akcionáře obchodní společnosti CONCENTRA a.s., to je společnosti PROSPERITA investiční společnost, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 6. června 2005 - 27. června 2006 : H. Lhůta pro upsání akcií činí 14 (slovy: Čtrnáct) dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři obchodní společ... nosti CONCENTRA a.s., nejdříve však dnem následujícím po dni podání návrhu na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 2. března 1998 - 27. června 2006 : Oddíl B vložka 1359 se uzavírá.Zápis je dále veden u Krajského obchodního soudu v Ostravěv oddíle B vložce 1796.
 • 4. prosince 1997 - 27. června 2006 : Obchodní společnost CONCENTRA a.s. se sídlem Orlová-Lutyně, UCentrumu 751, PSČ 735 14, identifikační číslo 60 71 13 02 sez a p i s u j e do oddílu B vložka 1796 obchodního rejstř... íkuKrajského obchodního soudu v Ostravě. zobrazit více skrýt více
 • 18. listopadu 1997 - 27. června 2006 : Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatémrozhodnutím jediného akcionáře ze dne 23.07.1997, kterénahrazují dosavadní stanovy společnosti.
 • 4. dubna 1997 - 27. června 2006 : Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém mimořádnouvalnou hromadou konanou dne 6.2.1997.
 • 27. února 1997 - 27. června 2006 : Akcie: 1500 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovitéhodnotě 10 000,-Kč
 • 27. února 1997 - 27. června 2006 : Základní jmění je splaceno.
 • 29. června 1998 - 13. července 2002 : Jediný akcionář:TRADEINVEST investiční společnost spol. s r.o.se sídlem v Orlové-Lutyni,IČO 43962106
 • 4. dubna 1997 - 18. listopadu 1997 : Akcie: 1.500 ks akcií kmenových na majitele, jm. hodnoty10.000 Kč.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů