Trendy

128 261 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

15 136 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

261 769 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 1.11.2013 Křížkovského 247/9, 664 34 Kuřim

Historické adresy

1.7.1994 - 1.11.2013 Kuřim, Křížkovského 247, PSČ 66434

60713356

DIČ

od 1.7.1994

CZ60713356

Datum vzniku

1. července 1994

Datová schránka

65hextg

Historické názvy

1.7.1994 - 1.9.2006

Lesy města Brna, spol. s r.o.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: C 15805

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 24.11.2010

167 499 960 Kč

Historické jmění

1.9.2006 - 24.11.2010

166 000 000 Kč

14.12.2005 - 1.9.2006

195 091 000 Kč

4.6.2002 - 14.12.2005

190 891 000 Kč

17.3.2001 - 4.6.2002

187 559 000 Kč

30.3.2000 - 17.3.2001

176 199 000 Kč

4.3.1998 - 30.3.2000

7 281 000 Kč

9.5.1996 - 4.3.1998

5 188 000 Kč

1.7.1994 - 9.5.1996

429 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Kuřim

Bankovní účty

zvěřejněno 24.1.2014

94-4917820607 / 0100

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 1.1.1998

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • 635 00, Brno - Komín

... více provozoven (celkem 7) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 9. dubna 2015 : Změna stanov akciové společnosti na základě rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 18.3.2015.
  • 19. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 1. září 2006 : Převod akcie je podmíněn podle Zákona o obcích a Statutu města Brna projednáním a rozhodnutím zastupitelstva na jeho mimořádném zasedání svolaném jen za tímto účelem, kde jediným b Převod akcie je podmíněn podle Zákona o obcích a Statutu města Brna projednáním a rozhodnutím zastupitelstva na jeho mimořádném zasedání svolaném jen za tímto účelem, kde jediným b...odem jednání je převod akcie a převod odsouhlasí dvě třetiny zastupitelů. Smlouva o převodu akcie uzavřená na základě jiného postupu je neplatná. Totéž platí pro případné zastavení akcie. zobrazit více skrýt více
  • 1. září 2006 : Společnost Lesy města Brna, spol. s r.o., se sídlem Kuřim, Křížkovského 247, PSČ 664 34, IČ: 60713356, změnila svou právní formu na akciovou společnost Lesy města Brna, a.s., se sí Společnost Lesy města Brna, spol. s r.o., se sídlem Kuřim, Křížkovského 247, PSČ 664 34, IČ: 60713356, změnila svou právní formu na akciovou společnost Lesy města Brna, a.s., se sí...dlem Kuřim, Křížkovského 247, PSČ 664 34, IČ: 60713356. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 7. října 2010 - 24. listopadu 2010 : Jediný akcionář rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 14.9.2010 o zvýšení základního kapitálu takto:a) Základní kapitál společnosti Lesy města Brna, a.s., se zvyšuje ze z... apsané výše 166.000.000,- Kč, slovy: sto šedesát šest milionů korun českých, o částku ve výši 1.499.960,- Kč, slovy: jeden milion čtyři sta devadesát devět tisíc devět set šedesát korun českých, na novou výši 167.499.960,- Kč, slovy: sto šedesát sedm milionů čtyři sta devadesát devět tisíc devět set šedesát korun českých.b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 1 ks, slovy: jednoho kusu kmenové akcie na jméno, vydané v listinné podobě, nekótované, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.499.960,- Kč, slovy: jeden milion čtyři sta devadesát devět tisíc devět set šedesát korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.c) Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upisování akcií.d) Veškeré nově vydané akcie budou upsány jediným akcionářem a předem určeným zájemcem - Statutárním městem Brno, se sídlem Brno Dominikánské nám. 1, PSČ 602 00, IČ 44992785, (dále upisovatel), za emisní kurz, který je roven jejich jmenovitým hodnotám. Upisovatel splatí emisní kurz takto:- emisní kurz ve 1.499.960,- Kč, slovy: jeden milion čtyři sta devadesát devět tisíc devět set šedesát korun českých, nepeněžitým vkladem - nemovitým majetkem, který je popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vlastimila Smejkala, ze dne 2.8.2010, číslo 1310-2010. Znalec byl ustanoven pro zpracování posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 18 Nc 6357/2010-13, ze dne 12.7.2010 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Statutárním městem Brno, se sídlem Brno, Dominikánské nám. 1, PSČ 602 00, IČ 44992785, pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 1.499.960,- Kč, slovy: jeden milion čtyři sta devadesát devět tisíc devět set šedesát korun českých.e) Jediný akcionář schvaluje, aby na níže popsaný nepeněžitý vklad upisovatele - Statutárního města Brno bylo jako protiplnění vydán 1 ks, slovy: jeden kus kmenové akcie na jméno, vydané v listinné podobě, nekótované, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.499.960,- Kč, slovy: jeden milion čtyři sta devadesát devět tisíc devět set šedesát korun českých.f) Emisní ážio je nulové.g) Jediný akcionář schvaluje, aby předmětem nepeněžitého vkladu upisovatele - Statutárního města Brna, se sídlem Brno, Dominikánské nám. 1, PSČ 602 00, IČ 44992785, byl níže uvedený nemovitý majetek, který je podrobně popsán ve znaleckém posudku soudního Ing. Vlastimila Smejkala, ze dne 2.8.2010, číslo 1310-2010, a to:- budova č.p. 187 postavená na pozemku parcelní číslo 1118 a pozemek parcelní číslo 1118 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 218 m2, vše zapsáno na listu vlastnictví číslo 650, pro obec Lipůvka, katastrální území Lipůvka, okres Blansko.h) Veřejná nabídka akcií nebude realizována.i) Místem úpisu akcií je sídlo společnosti Lesy města Brna, a.s., se sídlem Kuřim, Křížkovského 247, PSČ 664 34, IČ 607 13 356.j) Upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsané akcie nepeněžitým vkladem na základě písemného prohlášení vkladatele podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku v platném znění spolu s předáním předmětných nemovitostí. Lhůta pro upsání akcií činí třiceti dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.Ve stejném místě a ve stejné lhůtě musí upisovatel splatit celý nepeněžitý vklad. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů