Trendy

1 450 115 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

14 895 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

357 125 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 7.10.2013 Pražská 218, 675 26 Želetava

Historické adresy

6.12.2003 - 7.10.2013 Želetava, Pražská 218, PSČ 67526
1.1.1995 - 6.12.2003 Želetava, Pražská 218

60714603

DIČ

od 1.1.1995

CZ60714603

Datová schránka

mdjcyi6

Historické názvy

1.1.1995 - 13.10.2004

Želetavská sýrárna, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1375

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 14.10.2011

152 000 000 Kč

Historické jmění

8.7.2011 - 14.10.2011

226 050 000 Kč

22.6.2011 - 8.7.2011

226 050 000 Kč

7.11.2002 - 22.6.2011

76 050 000 Kč

23.12.1997 - 7.11.2002

1 050 000 Kč

1.1.1995 - 23.12.1997

1 050 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Moravské Budějovice

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

RO80 CITI 0000 0001 2022 2007

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Historické provozovny

24.1.1994 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Pražská 218, 675 26, Želetava

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 30. prosince 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 27. září 2011 - 14. října 2011 : Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl dne 30.8.2011 o snížení základního kapitálu obchodní společnosti s obchodní firmou BEL Sýry Česko a.s. z jeho současné výše 226.0... 50.000,- Kč (slovy dvě stě dvacet šest milionů padesát tisíc korun českých) na novou výši 152.000.000,- Kč (slovy jedno sto padesát dva milionů korun českých) tj. o částku 74.050.000,- Kč (slovy sedmdesát čtyři milionů padesát tisíc korun českých) a to vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu a to konkrétně 74 (slovy sedmdesáti čtyř) kusů kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě á 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých), série A čísel 003-076, které jsou v listinné podobě, emitovaných obchodní společností s obchodní firmou BEL Sýry Česko a.s., a 1 (slovy jednoho) kusu kmenové akcie na jméno, o jmenovité hodnotě á 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých), série B číslo 001, která je v listinné podobě emitované obchodní společností s obchodní firmou BEL Sýry Česko a.s. Důvodem tohoto snížení základního kapitálu obchodní společnosti s obchodní firmou BEL Sýry Česko a.s. je úhrada ztráty společnosti. Jediný akcionář je povinen předložit obchodní společnosti s obchodní firmou BEL Sýry Česko a.s. 74 (slovy sedmdesát čtyři) kusů kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě á 1.000.000,- (slovy jeden milion korun českých) série A čísel 003-076, které jsou v listinné podobě, emitovaných obchodní společností s obchodní firmou BEL Sýry Česko a.s., a 1 (slovy jeden) kus kmenové akcie na jméno, o jmenovité hodnotě á 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých), série B číslo 001, která je v listinné podobě, emitované obchodní společností s obchodního firmou BEL Sýry Česko a.s., ve lhůtě do 30 (slovy třiceti) dnů ode dne zápisu nové výše základního kapitálu obchodní společnosti s obchodní firmou BEL Sýry Česko a.s. do obchodního rejstříku za účelem jejich zničení. zobrazit více skrýt více
 • 12. května 2011 - 22. června 2011 : Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl dne 9.5.2011 o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti s obchodní firmou BEL Sýry Česko a.s. z jeho současné výše 76.050... .000,- Kč (slovy sedmdesát šest milionů padesát tisíc korun českých) na novou výši 226.050.000,- Kč (slovy dvě stě dvacet šest milionů padesát tisíc korun českých), tj. o částku 150.00.000,- Kč (slovy jedno sto padesát milionů korun českých), a to bez připuštění upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, s využitím svého přednostního práva, a to za těchto podmínek:a) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním celkem 150 (slovy jednoho sta padesáti) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých).b) Emisních kurz nových akcií společnosti se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě, tj. bude činit u každé této akcie 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých).c) Tento jediný akcionář upíše s využitím svého přednostního práva všech těchto 150 (slovy jedno sto padesát) kusů nových, výše uvedených akcií, ve smlouvě o upsání akcií, dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku s tím, že lhůta pro využití přednostního práva počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři, nejdříve však dnem právní moci zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a skončí uplynutím patnáctého dne od jejího započetí, a to v sídle společnosti na adrese Želetava, Pražská 218, PSČ 675 26, v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hodin s tím, že rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je prvý den této lhůty. Představenstvo je povinno zaslat návrh smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři ve lhůtě 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady. V tomto termínu je představenstvo povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení a zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.d) Tento jediný akcionář upíše nové akcie tak, že na jednu dosavadní akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) lze upsat celkem 1,9723866 (tj. 3.000/1.521 slovy tři tisíce lomeno jeden tisíc pět set dvacet jedna) kusu nové akcie na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) na jednu dosavadní akcii na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) lze upsat celkem 0,0986193 (tj. 150/1.521 slovy jedno sto padesát lomeno jeden tisíc pět set dvacet jedna) kusu nové akcie na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) a upisovat lze pouze celé akcie.e) Tento jediný akcionář bude povinen splatit 30 % (slovy třicet procent) emisního kursu všech 150 nových akcií, které upíše, tj. částku 45.000.000,- Kč (slovy čtyřicet pět milionů korun českých), ve lhůtě do 15 (slovy patnácti) dnů ode dne uzavření předmětné smlouvy o upsání všech 150 nových akcií, nejpozději však do dne podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu, a to na zvláštní účet společnosti IBAN CZ2926000000002049439806, BIC CITICZPX, vedený u banky Citibank Europe plc, organizační složka se sídlem Bucharova 2641/14, Praha 5, PSČ 158 02, IČ 28198131, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 59288, a zbývající část ve výši 70 % (slovy sedmdesát procent) emisního kursu všech 150 nových akcií, které upíše, tj. částku 105.000.000,- Kč (slovy jedno sto pět milionů korun českých) ve lhůtě do 30 (slovy třiceti) dnů ode dne uzavření předmětné smlouvy o upsání všech těchto 150 nových akcií, a to na zvláštní účet společnosti IBAN CZ2926000000002049439806, BIC CITICZPX, vedený u banky Citibank Europe plc, organizační složka se sídlem Bucharova 2641/14, Praha 5, PSČ 158 02, IČ 28198131, zapsaném v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 59288, popřípadě na jakýkoli jiný bankovní účet společnosti, který mu za tímto účelem sdělí představenstvo společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 6. prosince 2003 - 23. května 2011 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 20.02.2003.
 • 18. července 2000 - 6. prosince 2003 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutímjediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 29.5.2000.
 • 27. září 2002 - 7. listopadu 2002 : Jediný akcionář vykonávající ve smyslu § 190 obchodního zákoníkupůsobnost valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitáluspolečnosti ve výši 1.050.000,- Kč o částku 75.000.000,... - Kčupsáním nových akcií podle ustanovení § 203 a § 204 obchodníhozákoníku následujícím způsobem:a) Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, činí75.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých)s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení senepřipouští;b) Upisované akcie: 7.500 kusů kmenových akcií na jméno vlistinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč za každou akcii;c) Emisní kurs upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovitéhodnotě a je splatný v českých korunách;d) Celou emisi nových akcií upíše jediný akcionář Společnostive smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností;e) Představenstvo Společnosti po přijetí tohoto rozhodnutí bezzbytečného odkladu (i) podá návrh na zápis rozhodnutí jedinéhoakcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříkuKrajského soudu v Brně (ii) předá návrh smlouvy o upsání akciíjedinému akcionáři Společnosti. Jediný akcionář Společnostiuzavře smlouvu o upsání akcií se Společností nejpozději do (15)patnácti dnů od převzetí návrhu smlouvy o upsání akcií, ale zažádných okolností ne dříve, než dne následujícího po dni podánínávrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu vBrně. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat rozvazovací podmínkupodle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku;f) Místem pro upisování akcií, tj. místem uzavření smlouvy oupsání akcií je sídlo advokátní kanceláře Procházka / Randl /Kubr, se sídlem Jáchymova 2, 110 00 Praha 1;g) Jediný akcionář Společnosti splatí emisní kurs upsaných akciíuzavřením Dohody o započtení, na základě které pohledávkaSpolečnosti vůči jedinému akcionáři na splacení emisního kurzuupsaných akcií bude započtena proti (i) pohledávce jedinéhoakcionáře vůči Společnosti na splacení jistiny ve výši60.000.000,- Kč z titulu poskytnutého úvěru dle První úvěrovésmlouvy a (ii) části pohledávky jediného akcionáře vůčiSpolečnosti na splacení jistiny ve výši 15.000.000,- Kč z tituluposkytnutého úvěru dle Druhé úvěrové smlouvy. Pro účelypředchozí věty se "První úvěrovou smlouvou" rozumí úvěrovásmlouva o poskytnutí úvěru až do výše 60.000.000,- Kč ze dne29. května 2000 uzavřená mezi jediným akcionářem a Společností,na základě kterého jediný akcionář poskytl Společnosti úvěr vevýši 60.000.000,- Kč, a tento úvěr nebyl dosud splacen, a"Druhou úvěrovou smlouvou" se rozumí úvěrová smlouva oposkytnutí úvěru až do výše 1.000.000,- EURO (francouzsky"Convention d´avance en compte courant") ze dne 15. ledna 2002uzavřená mezi jediným akcionářem a Společností, na základě kteréjediný akcionář poskytl Společnosti úvěr ve výši 800.000,- EUROa úvěr ve výši 6.046.000,- Kč, a tyto úvěry nebyly dosudsplaceny. Dohoda o započtení pohledávek bude uzavřena ve lhůtědo (15) patnácti dnů po uzavření smlouvy o upsání akcií seSpolečností. zobrazit více skrýt více
 • 6. listopadu 1997 - 18. července 2000 : Společnost se řídí stanovami přijatými valnou hromadou konanoudne 27.6.1997.
 • 30. října 1996 - 18. července 2000 : Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím valnéhromady dne 24.6.1996.
 • 30. října 1996 - 23. prosince 1997 : Akcie: jsou převoditelné jen se souhlasem představenstva.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů