Trendy

25 648 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

2 661 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

95 288 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 22.8.2014 Sonberk 393, 691 27 Popice

Historické adresy

11.11.2008 - 22.8.2014 Popice, Sonberk 393, PSČ 69127
5.8.2008 - 11.11.2008 Popice, Sonberk 393/1, PSČ 69127
6.3.2006 - 5.8.2008 Brno, Olomoucká 1159/40, PSČ 61800
3.8.1994 - 6.3.2006 Brno, Merhautova 173, PSČ 61300

60714697

DIČ

od 1.3.2003

CZ60714697

1.1.1995 - 28.7.2000

CZ60714697

Datová schránka

hfngden

Historické názvy

21.6.2002 - 27.5.2004

AURIGA TANO, s.r.o.

3.8.1994 - 21.6.2002

"AURIGA TANO , s.r.o. "

3.8.1994 - 3.8.1994

"AURIGA TANO ", s.r.o.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: C 15951

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 29.6.2009

80 000 000 Kč

Historické jmění

27.12.2007 - 29.6.2009

64 000 000 Kč

19.1.2007 - 27.12.2007

40 000 000 Kč

31.3.2006 - 19.1.2007

40 000 000 Kč

6.3.2006 - 31.3.2006

40 000 000 Kč

27.9.2004 - 6.3.2006

20 000 000 Kč

27.5.2004 - 27.9.2004

10 000 000 Kč

12.4.2000 - 27.5.2004

10 000 000 Kč

27.10.1994 - 12.4.2000

1 000 000 Kč

3.8.1994 - 27.10.1994

500 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Hustopeče

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

112044737 / 0300

Provozovny

od 28.4.2010

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Sonberk 393, 691 27, Popice

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 22. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 22. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 22. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 27. května 2004 : Společnost vznikla přeměnou právní formy obchodní společnosti AURIGA TANO, s.r.o. se sídlem v Brně, Merhautova 173, IČ: 60714697, Rg. C 15951 Krajského soudu v Brně.

Historické ostatní skutečnosti

 • 23. června 2009 - 29. června 2009 : a) Základní kapitál společnosti SONBERK, a.s., se zvyšuje ze zapsané 64.000.000,- Kč, slovy: šedesát čtyři milionů korun českých, o částku ve výši 16.000.000,- Kč, slovy: šestnáct ... milionů korun českých, na novou výši 80.000.000,- Kč, slovy: osmdesát milionů korun českých.b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 160 ks, slovy: sto šedesáti kusy listinných, kmenových akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.c) Akcionáři společnosti a to společnost PROXY-FINANCE a.s., se sídlem Praha 1, Anežská 10, IČ 186 23 174 a pan JUDr. Tibor Nyitray, r.č. 631005/6676, bytem Brno, Ledárenská 52, výslovně prohlásili, že se vzdávají svých přednostních práv na upisování akcií.d) Veškeré nově vydané akcie budou upsány akcionářem a předem určeným zájemcem společnosti PROXY-FINANCE a.s., se sídlem Praha 1, Anežská 10, IČ 186 23 174 (dále upisovatel), za emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, ve výši 120.000,- Kč, slovy: sto dvacet tisíc korun českých.Emisní ážio činí 3.200.000,- Kč, slovy: tři miliony dvě stě tisíc korun českých.e) Místem úpisu akcií je sídlo notářské kanceláře notářky v Brně Liběny Pernicové, Brno, Jezuitská 13, PSČ 602 00.f) Předem určený zájemce - upisovatel, upíše ve smyslu ustanovení § 204 odstavec 5) obchodního zákoníku, akcie na základě smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře se společností. K upsání akcií mu bude poskytnuta lhůta alespoň čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs akcií v celkové výši 19.200.000,- Kč, tj. emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, ve výši 120.000,- Kč, slovy: sto dvacet tisíc korun českých, bude splacen v penězích.g) Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady společnosti SONBERK, a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně.h) Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií na zvláštní bankovní účet emitenta, který je veden u banky Československá obchodní banka, a.s. pobočka Brno, Veveří 111, č. účtu 230270591/0300, v měně CZK. Upisovatel splatí emisní kurs pouze peněžitými vklady.i) V souvislosti se zvýšením základního kapitálu nebudou vydány akcie nového druhu.j) Nebude probíhat upisování nepeněžitými vklady.k) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.l) Možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se nepřipouští.m) Důvodem návrhu na zvýšení základního kapitálu je skutečnost, že stávající základní kapitál společnosti je nedostatečný. Společnost potřebuje nový kapitál na svůj další rozvoj financování provozní činnosti.n) Poukázky na akcie nebudou vydávány. zobrazit více skrýt více
 • 16. listopadu 2007 - 27. prosince 2007 : Základní kapitál společnosti SONBERK, a.s. se sídlem Brno, Olomoucká 1159/40, PSČ 618 00, IČ: 60714697, se zvyšuje ze stávající zapsané výše základního kapitálu společnosti 40.000.... 000,--Kč, slovy: čtyřicet milionů korun českých, o částku ve výši 24.000.000,--Kč, slovy: dvacet čtyři milionů korun českých, formou upsání nových akcií, přičemž splacení emisního kursu akcií proběhne peněžitými vklady, upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Na zvýšení základního kapitálu společnosti SONBERK, a.s. bude upsáno: 240 ks, slovy: dvě stě čtyřicet kusů, listinných, kmenových akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,--Kč, slovy: sto tisíc korun českých.Vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři vzdali před hlasováním svého přednostního práva, budou akcie upisované na zvýšení základního kapitálu společnosti nabídnuty určitému zájemci, a to : společnosti PROXY-FINANCE a.s., se sídlem Praha 1, Anežská 10, IČ: 18623174.Upisování akcií proběhne v sídle společnosti SONBERK, a.s., Brno, Olomoucká 1159/40, a to uzavřením a podepsáním smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností. Návrh smlouvy je společnost povinna doručit určenému zájemci nejpozději do 10 dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Lhůta pro upsání nových akcií činí jeden měsíc od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen s doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurz nově upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou a bude splacen výlučně peněžitým vkladem.Lhůta pro splacení 100% emisního kursu akcií je třicet dnů ode dne úpisu akcií, tedy uzavření smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností, nejpozději však do 31.12.2007, slovy: třicátého prvního prosince roku dva ticíce sedm, přičemž celý peněžitý vklad je splatný převodem na účet číslo 218 128 955/0300, vedený u ČSOB, a.s., který za tímto účelem zřídila společnost na firmu společnosti.Nesplní-li upisovatel tuto povinnost, považuje se upsání za neúčinné. zobrazit více skrýt více
 • 18. ledna 2006 - 6. března 2006 : Základní kapitál společnosti SONBERK, a.s., se sídlem Brno, Merhautova 173, IČ 60714697, se zvyšuje o částku ve výši 20,000.000,- Kč, slovy: dvacet milionů korun českých, a to upis... ováním nových akcií. Upsané akcie budou splaceny výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad výše uvedenou částku se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 200, slovy: dvou set, kusů listinných kmenových nekótovaných akcií na majitele, přičemž jmenovitá hodnota jedné akcie činí 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých a je shodná s jejich emisním kursem.Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení vnitřních zdrojů financování společnosti.Místem úpisu akcií je Brno, Olomoucká 1159/40, PSČ 618 00.Veškeré nově vydané akcie budou upsány na základě dohody stávajících akcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku, přičemž k uzavření dohody akcionářů dojde nejpozději do patnácti dnů od zápisu záměru rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně.Upisovatel je povinen splatit 30% emisního kursu upsaných akcií nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření dohody akcionářů, a to splacením peněžitého vkladu na zvlástní účet společnosti číslo 201097566/0300, vedený u ČSOB, a.s., který za tímto účelem zřídila společnost na firmu společnosti, zbývající část emisního kursu, tj. 70% bude splaceno nejpozději do 10.1.2007, slovy: desátého ledna roku dva tisíce sedm.Nesplní-li upisovatel tuto povinnost, považuje se upsání za neúčinné. zobrazit více skrýt více
 • 4. srpna 2004 - 27. září 2004 : Základní kapitál společnosti SONBERK, a.s., se sídlem Brno, Merhautova 173, IČ 60714697, se zvyšuje z částky ve výši 10.000.000,- Kč, slovy: deset milionů korun českých, o částku v... e výši 10.000.000,- Kč, slovy: deset milionů korun českých, nově na částku ve výši 20.000.000,- Kč, slovy: dvacet milionů korun českých, a to úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 100 ks, slovy: sto kusů, kmenových akcií na majitele, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých.Emisní kurz nově upisovaných akcií není roven jejich jmenovité hodnotě a emisní ážio je 20.000,- Kč, slovy: dvacet tisíc korun, na jednu akcii. Emisní kurz nově upisovaných 100, slovy: sto, kusů akcií je celkem 12.000.000,- Kč, slovy: dvanáct milionů korun českých.Veškeré nově upisované akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty určitému zájemci, a to dosavadnímu jedinému akcionáři společnosti V BROKERS, o.c.p., a.s., IČ 31720889, se sídlem Bratislava, Miletičova 1, PSČ 821 08, Slovenská republika, a schvaluje se, aby upisování akcií bylo provedeno takto:a) část emisního kursu upisovaných akcií ve výši 7.000.000,- Kč, slovy: sedm milionů korun českých, bude splacena započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce, a to společnosti V BROKERS, o.c.p., a.s., která vznikla na základě vlastní směnky vystavené v Bratislavě dne 29. decembra 2003 společností AURIGA TANO, s.r.o., se sídlem Brno, Merhautova 173 (právní předchůdce společnosti SONBERK, a.s.) na řád společnosti Prvá slovenská investiční skupina, a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČ 699977, znějící na směnečnou sumu 7.000.000,- Kč s úrokovou sazbou 7% p.a., s lhůtou splatnosti na videnie a celkem tato pohledávka činí k dnešnímu dni částku 7.000.000,- Kč, slovy: sedm milionů korun českých. Pohledávka z této směnky byla uznána protokolem o předložení směnek k proplacení společnosti SONBERK, a.s. ze dne 1.7.2004. Tato směnka byla dne 1.7.2004 řádně indosována na společnost V BROKERS, o.c.p., a.s. Prostá kopie shora uvedené směnky tvoří přílohu číslo 2 tohoto notářského zápisu. Ověřený opis protokolu o předložení směnek k proplacení tvoří přílohu číslo 3 tohoto notářského zápisu.b) část emisního kursu upsaných akcií ve výši 1.500.000,- Kč, slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých, bude splacena započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce, a to společnosti V BROKERS, o.c.p., a.s., která vznikla na základě vlastní směnky vystavené v Brně dne 19.4.2004 společností AURIGA TANO, s.r.o., IČ 60714697, se sídlem Brno, Merhautova 173 (právní předchůdce společnosti SONBERK, a.s.), na řád společnosti Fintop, a.s., IČ 63998106, se sídlem Anežská 10, 110 00 Praha 1, znějící na směnečnou sumu 1.500.000,- Kč s úrokovou sazbou 5,6% p.a., s lhůtou splatnosti na viděnou a celkem tato pohledávka činí k dnešnímu dni částku 1.500.000,- Kč, slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých. Pohledávka z této směnky byla uznána protokolem o předložení směnek k proplacení společnosti SONBERK, a.s. ze dne 1.7.2004. Tato směnka byla dne 1.7.2004 řádně indosována na společnost V BROKERS, o.c.p., a.s. Prostá kopie shora uvedené směnky tvoří přílohu číslo 4 tohoto notářského zápisu.c) část emisního kursu upsaných akcií ve výši 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých, bude splacena započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce, a to společnosti V BROKERS, o.c.p., a.s., která vznikla na základě vlastní směnky vystavené v Brně dne 1.6.2004 společností AURIGA TANO, s.r.o., IČ 60714697, se sídlem Brno, Merhautova 173 (právní předchůdce společnosti SONBERK, a.s.), na řád společnosti Fintop, a.s., IČ 63998106, se sídlem Anežská 10, 110 00 Praha 1, znějící na směnečnou sumu 1.000.000,- Kč s úrokovou sazbu 5,6% p.a. s lhůtou splatnosti na viděnou a celkem tato pohledávka činí k dnešnímu dni částku 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých. Pohledávka z této směnky byla uznána protokolem o předložení směnek k proplacení společnosti SONBERK, a.s. ze dne 1.7.2004. Tato směnka byla dne 1.7.2004 řádně indosována na společnost V BROKERS, o.c.p., a.s. Prostá kopie shora uvedené směnky tvoří přílohu číslo 5 tohoto notářského zápisu.d) část emisního kursu upsaných akcií ve výši 2.500.000,- Kč, slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých, bude splacena započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce, a to společnosti V BROKERS, o.c.p., a.s., která vznikla na základě vlastní směnky vystavené v Brně dne 6.5.2004 společností AURIGA TANO, s.r.o., IČ 60714697, se sídlem Brno, Merhautova 173 (právní předchůdce SONBERK, a.s.), na řád společnosti Fintop, a.s., IČ 63998106, se sídlem Anežská 10, 110 00 Praha 1, znějící na směnečnou sumu 2.500.000,- Kč s úrokovou sazbou 5,6% p.a., s lhůtou splatnosti na viděnou a celkem tato pohledávka činí k dnešnímu dni částku 2.500.000,- Kč, slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých. Pohledávka z této směnky byla uznána protokolem o předložení směnek k proplacení společnosti SONBERK, a.s. ze dne 1.7.2004. Tato směnka byla dne 1.7.2004 řádně indosována na společnost V BROKERS, o.c.p., a.s. Prostá kopie shora uvedené směnky tvoří přílohu číslo 6 tohoto notářského zápisu.Pro upsání akcií bez využití přednostního práva se stanovuje místo úpisu - sídlo společnosti: Brno, Merhautova 173.Upsání akcií bude provedeno ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku uzavřením smlouvy o započtení mezi předem určeným zájemcem a společností a ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku uzavřením smlouvy o upsání akcií se společností. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí představenstvo upisovateli ihned poté, kdy usnesení příslušného soudu o zápisu záměru zvýšení základního kapitálu nabude právní moci. Upisovatel smlouvu uzavře nejpozději do 14, slovy: čtrnácti, dnů od doručení návrhu.Důvodem pro navrhované započtení pohledávek předem určenému zájemci je snížení objemu cizích zdrojů společnosti započtením pohledávek akcionáře vzniklých z výše uvedených vlastních směnek a skutečnost, že započtení je nejefektivnější způsob splacení emisního kursu akcií, tedy vložením a zaúčtováním finančních prostředků, které byly společnosti původně zapůjčeny, do základního kapitálu společnosti. Započtení umožňuje nepřerušené nakládání s finančními prostředky, které byly společnosti zapůjčeny a dle tohoto rozhodnutí budou použity na splacení emisního kurzu. Dalším důvodem je skutečnost, že vyrovnání pohledávek v penězích by znamenalo ekonomické zatížení společnosti a bránilo by to jejímu předpokládanému rozvoji v příštím období. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů