Základní údaje

Historické adresy

6.3.2012 - 13.10.2015 Brno - Trnitá, Křenová 478/72, PSČ 60200
28.12.1998 - 28.12.1998 Brno, Erbenova 128, okres Brno-město, PSČ 60200
29.7.1994 - 28.12.1998 Brno, tř. kpt. Jaroše 28

60717068

DIČ

od 1.9.2004

CZ60717068

Datum vzniku

29. července 1994

Datová schránka

k4tducw

Historické názvy

30.4.2017 - 2.10.2017

ANO obchodník s cennými papíry a.s.

29.7.1994 - 30.4.2017

EFEKTA CONSULTING, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1388

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 23.12.2013

16 200 000 Kč

Historické jmění

26.3.2012 - 23.12.2013

15 900 000 Kč

27.9.2011 - 26.3.2012

14 100 000 Kč

3.12.2001 - 27.9.2011

10 100 000 Kč

29.12.1999 - 3.12.2001

10 100 000 Kč

29.7.1994 - 29.12.1999

4 500 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 19.6.2013

102126157 / 0300

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 13. října 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 27. listopadu 2010 - 13. října 2015 : Společnost se řídí stanovami přijatými dne 12.10.2010 rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady.
 • 15. května 2008 - 13. října 2015 : Zapisuje se změna stanov čl. 6, odst. 2,3 schválené valnou hromadou ze dne 24.4.2008.
 • 7. března 2003 - 13. října 2015 : Zapisuje se změna stanov čl. 4 schválená valnou hromadou ze dne30.8.2002.
 • 9. prosince 2013 - 23. prosince 2013 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 300.000,00 Kč, slovy: tři sta tisíc korun českých, upsáním 3, slovy: tří, kusů kmenových akcií na jméno, neobchodovaných na evropsk... ém regulovaném trhu, v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,00 Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, přičemž upisování akcií nad navrženou výši zvýšení se nepřipouští. Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty k upsání určenému zájemci a to stávajícímu jedinému akcionáři společnosti. Místem úpisu akcií je sídlo společnosti na adrese Brno, Křenová 478/72, PSČ 602 00. Emisní kurz všech nově upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tedy emisní ážio je nulové. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo doručí určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Lhůta pro upsání akcií činí 30, slovy: třicet, dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že doručením tohoto návrhu bude upisovateli oznámen počátek běhu této lhůty. V případě přijetí návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií musí být podepsaná smlouva o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy doručena do sídla společnosti nejpozději v poslední den lhůty pro upsání akcií. Upisovatel je povinen splatit 50%, slovy: padesát procent emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do 30, slovy: třiceti, dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií a zbytek emisního kurzu upsaných akcií, tedy dalších 50%, slovy: padesát procent, nejpozději do 60, slovy: šedesáti, dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akci. Emisní kurz upsaných akcií bude splácen na zvláštní ú zobrazit více skrýt více
 • 8. března 2012 - 26. března 2012 : Jediný akcionář prohlásil, že se vzdává svého přednostního práva k upsání akcií novým peněžitým vkladem a rozhodl dne 07.03.2012 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:Zák... ladní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 1.800.000,00 Kč, slovy: jeden milion osm set tisíc korun českých, upsáním 18, slovy: osmnácti, kusů kmenových akcií na jméno, neobchodovatelných na evropském regulovaném trhu, v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,00 Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, přičemž upisování akcií nad navrženou výši zvýšení se nepřipouští.Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty k upsání určenému zájemci a to stávajícímu jedinému akcionáři společnosti.Místem úpisu akcií je sídlo společnosti na adrese Brno, Křenová 478/72, PSČ 602 00.Emisní kurz všech nově upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tedy emisní ážio je nulové.Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Představenstvo doručí určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.Lhůta pro upsání akcií činí 30, slovy: třicet, dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že doručením tohoto návrhu bude upisovateli oznámen počátek běhu této lhůty. V případě přijetí návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií musí být podepsaná smlouva o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy doručena do sídla společnosti nejpozději v poslední den lhůty pro upsání akcií.Upisovatel je povinen splatit 50%, slovy: padesát procent emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do 30, slovy: třiceti, dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií a zbytek emisního kurzu upsaných akcií, tedy dalších 50%, slovy:padesát procent, nejpozději do 60, slovy: šedesáti, dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.Emisní kurz upsaných bude splácen na zvláštní účet společnosti číslo 250743480/0300. zobrazit více skrýt více
 • 16. září 2011 - 27. září 2011 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 4.000.000,- Kč, slovy: čtyři miliony korun českých, upsáním 40, slovy: čtyřiceti, kusů kmenových nekótovaných akcií na jméno v list... inné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, přičemž upisování akcií nad navrženou výši zvýšení se nepřipouští.Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty k upsání určenému zájemci a to stávajícímu jedinému akcionáře společnosti.Místem úpisu akcií je sídlo společnosti na adrese Brno, Erbenova 312/1, PSČ 602 00.Emisní kurz všech nově upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tedy emisní ážio je nulové.Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Představenstvo doručí určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.Lhůta pro upsání akcií činí 30,slovy:třicet, dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že doručením tohoto návrhu bude upisovateli oznámen počátek běhu této lhůty. V případě přijetí návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií musí být podepsaná smlouva o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy doručena do sídla společnosti nejpozději v poslední den lhůty pro upsání akcií.Upisovatel je povinen splatit 50%, slovy: padesát procent emisního kurzu uspaných akcií nejpozději do 30, slovy: třiceti, dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií a zbytek emisního kurzu uspaných akcií, tedy dalších 50%, slovy: padesát procent, nejpozději do 60, slovy: šedesáti, dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akci.Emisní kurz upsaných akcií bude splácen na zvláštní účet společnosti č zobrazit více skrýt více
 • 7. března 2003 - 15. května 2008 : Společnost se řídí stanovami ze dne 30.12.2002.
 • 16. ledna 2006 - 4. listopadu 2006 : 1. Valná hromada společnosti EFEKTA CONSULTING, a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 8.000.000,- Kč, slovy: osm milionů korun českých, formou upsání nov... ých akcií, přičemž splacení emisního kursu akcií proběhne peněžitými vklady, upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu spol. EFEKTA CONSULTING a.s. bude upsáno:80 ks, slovy: osmdesát kusů, kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, v zaknihované podobě.3. Vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři vzdali před hlasováním svého přednostního práva, budou akcie upisované na zvýšení základního kapitálu nabídnuty určitému zájemci, a to:Ing. Jaroslavu Sochorovi, r.č. 540512/3108, bytem Brno, Troubská 652/21a.4. Upisování akcií proběhne v sídle společnosti EFEKTA CONSULTING, a.s., se sídlem Brno, Erbenova 312/1, IČ 60717068, a to podepsáním smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo doručí upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Lhůta pro upsání nových akcií je jeden měsíc od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen s doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou.5. Lhůta pro splacení 30%, slovy: třicet procent, emisního kursu upsaných akcií je do dvou měsíců od úpisu akcií, tedy uzavření smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností, přičemž určená část emisního kursu je splatná převodem na zvláštní účet společnosti vedený u Československé obchodní banky, a.s., č. účtu 201031946/0300, zbytek emisního kursu (70%, slovy: sedmdesát procent) je splatný do 1, slovy: jednoho, roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 29. prosince 1999 - 7. března 2003 : Společnost se řídí stanovami ze dne 12.11.1999.
 • 9. prosince 1999 - 7. března 2003 : Společnost předložila stanovy v úplném novém znění ze dne12.11.1999.
 • 19. června 1998 - 7. března 2003 : Společnost se řídí stanovami ze dne 27.6.1997.
 • 5. března 1997 - 7. března 2003 : Zapisuje se změna stanov čl.11 odst.6, čl.3 schválená valnouhromadou 27.12.1996.
 • 24. září 1996 - 7. března 2003 : Změna stanov čl. 13 odst. l, čl. 14 odst. 3, čl. 18 odst. 3 sevypouští, přijatá valnou hromadou ze dne 5.6.1996.
 • 9. prosince 1999 - 29. prosince 1999 : Počet nových akcií o jmenovité hodnotě jedné ve výši 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), které lze upsat najednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě jed... né vevýši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) je dánjejich poměrem 0,124 (slovy: jedno sto dvacet čtyři tisícin)jedné nové akcie k jedné dosavadní akcii. zobrazit více skrýt více
 • 9. prosince 1999 - 29. prosince 1999 : 3. Dosavadní akcionáři mají přednostní právo upsat nové akcie,které budou upisovány na zvýšení základního jmění, v rozsahujejich podílu na základním jmění společnosti. Přednostní p... rávona úpis nových akcií mohou dosavadní akcionáři vykonat ve lhůtě15 (patnácti) dnů. Tato lhůta začíná běžet dnem následujícím podni nabytí právní moci usnesení Krajského obchodního soudu vBrně, kterým bude toto usnesení valné hromady zapsáno doobchodního rejstříku. Místem pro vykonávání přednostního právaje sídlo společnosti Brno, Erbenova 1. Toto jejich přednostníprávo není nijak omezeno ani vyloučeno. zobrazit více skrýt více
 • 9. prosince 1999 - 29. prosince 1999 : 2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhojmění se nepřipouští.
 • 9. prosince 1999 - 29. prosince 1999 : 1. Základní jmění společnosti EFEKTA CONSULTING, a.s. budezvýšeno z dosavadní výše 4.500.000,- Kč (slovy: čtyři milionypět set tisíc korun českých) o částku 5.600.000,- Kč (slovy:p... ět milionů šest set tisíc korun českých), tedy na částku vevýši 10.100.000,- Kč (slovy: deset milionů jedno sto tisíckorun českých) upisováním 56 kusů, (slovy: padesát šest) akciína jméno o jmenovité hodnotě jedné ve výši 100.000,- Kč (slovy:jedno sto tisíc korun českých), a to peněžitými vklady. Všechnyakcie jsou kmenové a budou vydány v listinné podobě. zobrazit více skrýt více
 • 9. prosince 1999 - 29. prosince 1999 : Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady ze dne 12.11.1999o záměru zvýšit základní jmění:
 • 9. prosince 1999 - 29. prosince 1999 : Na zvýšení základního jmění budou upisovány kmenové listinnéakcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné ve výši100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), v počtu 56k... usů (slovy: padesát šest), kde emisní kurs těchto nových akciíupisovaných s využitím přednostního práva je roven 100 % (jednosto procent) jejich jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
 • 9. prosince 1999 - 29. prosince 1999 : 4. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou nabídnuty dosavadním akcionářům, a to panu Ing. JaroslavuSochorovi, r.č. 540512/3108, bytem Brno, Troubská 21a, v... počtu41 (slovy: čtyřicet jeden) kusů, a panu Ing. VladimíruZamazalovi, r.č. 531113/215, bytem Špičky 92, v počtu 15 (slovy:patnáct) kusů. zobrazit více skrýt více
 • 9. prosince 1999 - 29. prosince 1999 : 5. Upisování akcií bez využití přednostního práva proběhne vsídle společnosti ve lhůtě 15 (patnácti) dnů. Tato lhůta začínáběžet 16. (šestnáctého) dne po nabytí právní moci usnesen... íKrajského obchodního soudu v Brně, kterým bude toto usnesenívalné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Emisní kursnových akcií upisovaných bez využití přednostního práva je roven100 % (jedno sto procent) jejich jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
 • 9. prosince 1999 - 29. prosince 1999 : 6. Upisovatelé jsou povinni splatit v okamžiku úpisu 30 %(třicet procent) emisního kursu upsaných akcií zaplacením vhotovosti na účet společnosti u Investiční a poštovní banky,a.s.... , pobočka Brno, číslo účtu 102126157/5100. Zbytek paknejpozději do 12 (dvanácti) měsíců ode dne jejich úpisu. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů