- 999 tis. Kč

Ztráta za rok 2008

32 642 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

9.9.2004 - 1.12.2010 Praha 6, Výtvarná 10, PSČ 16000
21.3.2001 - 9.9.2004 Brno, Hroznová 19, okres Brno-město, PSČ 60300
9.10.2000 - 21.3.2001 Brno, Hroznová 19, okres Brno-město, PSČ 62300
14.12.1995 - 9.10.2000 Brno, Rašínova 2, PSČ 60200
20.9.1994 - 14.12.1995 Brno, Joštova 6, PSČ 60200
25.8.1994 - 20.9.1994 Brno, Stará Osada 17, PSČ 61500

60717793

DIČ

Není plátce DPH

1.2.2000 - 19.3.2002

288-60717793

Datum vzniku

25. srpna 1994

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. prosince 2010

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. prosince 2010

Historické názvy

20.9.2005 - 1.12.2010

BBG Finance, a.s. v likvidaci

27.9.1999 - 20.9.2005

BBG Finance a.s.

21.2.1997 - 27.9.1999

BRNO BROKER GROUP a.s.

25.8.1994 - 21.2.1997

BRNO BROKER GROUP a.s., zkratka: BBG a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1392

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

21.3.2001 - 1.12.2010

45 000 000 Kč

4.4.1997 - 21.3.2001

45 000 000 Kč

14.12.1995 - 4.4.1997

10 000 000 Kč

25.8.1994 - 14.12.1995

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. prosince 2010 - 1. prosince 2010 : Vymazává se BBG Finance, a.s. v likvidaci se sídlem Praha 6, Výtvarná 10, PSČ 160 00, identifikační číslo 607 17 793 z obchodního rejstříku. Právní důvod - skončená likvidace.
 • 20. září 2005 - 1. prosince 2010 : Společnost BBG Finance, a.s. byla zrušena s likvidací ke dni 1. září 2005, a to na základě rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 23. sprna 2005.
 • 20. června 2005 - 1. prosince 2010 : Na společnost BBG Finance a.s., IČ: 607 17 793, se sídlemPraha 6, Výtvarná 10, PSČ 160 00 přešlo v důsledku procesu převzetí jmění hlavním akcionářem jmění společnosti MZ holding... , a.s., IČ: 449 91 312, se sídlem Praha 9, Sokolovská 304. zobrazit více skrýt více
 • 22. listopadu 1996 - 1. prosince 2010 : Zapisuje se změna stanov čl. VII odst. 2, přijatá valnouhromadou 12.7.1996.
 • 15. srpna 1997 - 21. března 2001 : Omezení převoditelnosti akcií:Akcie na jméno jsou akcie s omezenou převoditelností, k převoduakcie na jméno na jinou osobu (i akcionáře) je nutný předchozísouhlas představenstva s ... tím, že společnost má předkupní právo kakciím, které mají být předmětem převodu. V případě, žespolečnost neuvyužije svého předkupního práva do třiceti dnů poudělení souhlasu s převodem, je převod akcií, které mají býtpředmětem tohoto převodu volným. Převod akcií bez tohotosouhlasu je neplatný. zobrazit více skrýt více
 • 7. února 1997 - 21. března 2001 : Základní jmění splaceno v plné výši.
 • 7. února 1997 - 15. srpna 1997 : Omezení převoditelnosti akcií:Převod akcií na jméno na jinou osobu (i akcionáře) je možnýpouze se souhlasem valné hromady s tím, že společnost mápředkupní právo k akciím, které maj... í být předmětem převodu. Vpřípadě, že společnost neuvyužije svého předkupního práva dotřiceti dnů po udělení souhlasu s převodem, je převod akcií,které mají být předmětem tohoto převodu volným. zobrazit více skrýt více
 • 21. února 1997 - 4. dubna 1997 : a/ místo pro upisování akcií: sídlo společnosti BRNO BROKERGROUP, a.s., Rašínova 2, Brno
 • 21. února 1997 - 4. dubna 1997 : 4. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva budou upsány na základě dohody v souladu s ustanovením §205 obchodního zákoníku za těchto podmínek:
 • 21. února 1997 - 4. dubna 1997 : d/ S využitím přednostního práva lze upisovat kmenové akcie najméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000,-Kč. Emisníkurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva čin... í10 000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 21. února 1997 - 4. dubna 1997 : c/ Na každé dvě dosavadní akcie společnosti o jmenovité hodnotě10 000,-Kč lze upsat 7 nových akcií o jmenovité hodnotě10 000,-Kč.
 • 21. února 1997 - 4. dubna 1997 : 5. Upisovatel je povinen splatit před upsáním celý emisní kurzakcií na účet společnosti vedený u IPB, a.s.č.ú. 108 539 614/5100.
 • 21. února 1997 - 4. dubna 1997 : a/ místo pro vykonání přednostního práva: sídlo společnosti BRNOBROKER GROUP a.s., Rašínova 2, Brno
 • 21. února 1997 - 4. dubna 1997 : 3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akciíspolečnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahujeho podílu na základním jmění společnosti za těchto podmí... nek: zobrazit více skrýt více
 • 21. února 1997 - 4. dubna 1997 : 2. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 3 500,-kskmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotějedné akcie 10 000,-Kč. Emisní kurz upisovaných akcií bude... činit10 000,-Kč za jednu akcii. zobrazit více skrýt více
 • 21. února 1997 - 4. dubna 1997 : 1. Základní jmění společnosti bude zvýšeno upsáním nových akciídle ust. § 203 a násl. obchodního zákoníku o 35 000 000,-Kč, tj.na hodnotu 45 000 000,-Kč. Upisování akcií nad tuto č... ástkunavrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 21. února 1997 - 4. dubna 1997 : b/ lhůta pro vykonání přednostního práva: akcie bude možnéupisovat ve lhůtě 15 dnů. Začátek této lhůty je shodný se dnem,kdy zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění... doobchodního rejstříku nabude právní moci. Akcie bude možnéupisovat v každý pracovní den od 9.00 hod. do 17.00 hod. zobrazit více skrýt více
 • 21. února 1997 - 4. dubna 1997 : c/ jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurz akciíupisovaných bez využití přednostního práva jsou shodné s údajiuvedenými v bodu 3 písm. d/.
 • 21. února 1997 - 4. dubna 1997 : b/ lhůta pro upisování akcií: akcie bude možné upisovat ve hůtě15 dnů. Záčátek běhu této lhůty je shodný s prvním pracovnímdnem následujícím po dni, kdy skončila lhůta pro vykonání... přednostního práva. zobrazit více skrýt více
posunout dolů