Trendy

132 051 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2011

Trendy

206 tis. Kč

Zisk za rok 2011

Trendy

39 828 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2011

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2011

Základní údaje

Sídlo

od 20.1.2016 U Tescomy 245, Lužkovice, 760 01 Zlín

Historické adresy

6.12.2011 - 20.1.2016 Zlín, U Tescomy 245, PSČ 76001
3.2.2006 - 6.12.2011 Zlín 11, U Tescomy 245, PSČ 76311
14.7.2004 - 3.2.2006 Zlín 4, Tečovice 82, PSČ 76302
23.8.1994 - 14.7.2004 Zlín, Na honech III/4926, PSČ 76005

60717998

DIČ

Není plátce DPH

13.9.1994 - 10.3.2015

CZ60717998

Datum vzniku

23. srpna 1994

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

3. října 2014

Datová schránka

fd8df25

Historické názvy

1.5.2008 - 4.11.2013

COMERCIO ZLÍN, a.s.

23.8.1994 - 1.5.2008

COMERCIO ZLÍN, spol. s r.o.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: C 16234

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 3.1.2012

13 200 000 Kč

Historické jmění

3.11.2010 - 3.1.2012

13 200 000 Kč

1.5.2008 - 3.11.2010

6 600 000 Kč

23.8.1994 - 1.5.2008

100 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Zlína

Historické provozovny

20.4.2006 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • U Tescomy 245, 763 11, Zlín - Lužkovice

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 4. listopadu 2013 : Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 04.10.2013, čj. 18 Cm 146/2013-23, které nabylo právní moci dne 30.10.2013 byla společnost zrušena s likvidací a ustanoven likvidátor.
  • 1. května 2008 : Obchodní společnost změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost.

Historické ostatní skutečnosti

  • 18. října 2010 - 3. listopadu 2010 : Valná hromada společnosti COMERCIO ZLÍN, a.s. zvyšuje základní kapitál společnosti o částku 6.600.000,- Kč (šest milionů šest set tisíc korun českých) ze současné výše 6.600.000,- ... Kč (šest milionů šest set tisíc korun českých) na výši 13.200.000,- Kč (třináct milionů dvě stě tisíc korun českých) za následujících podmínek:(1) Upisování akcií nad částku 6.600.000,- Kč (šest milionů šest set tisíc korun českých) se nepřipouští.(2) Důvodem ke zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení kapitálové vybavenosti společnosti.(3) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitými vklady, s nabídkou upisování akcií určitým zájemcům;(4) Společnost vydá 64 (šedesát čtyři) kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), a 20 (dvacet) kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované na oficiálním trhu.(5) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, jelikož se všichni akcionáři vzdali přednostního práva.(6) Všechny akcie budou nabídnuty určitým zájemcům, a to:(a) upsání 32 (třiceti dvou) kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), a 10 (deseti) kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované na oficiálním trhu určenému zájemci Janu Švédíkovi, datum narození 23.4.1979, bydliště Břidličná, Polní 483, PSČ 793 51 (dále jen "Jan Švédík");(b) upsání 32 (třiceti dvou) kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), a 10 (deseti) kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované na oficiálním trhu určenému zájemci Ruslanu Ismajilovyči Verdijevovi, datum narození 22.12.1976, bydliště Hluk, Hradišťská 691, PSČ 687 25 (dále jen "Ruslan Ismajilovyč Verdijev");(7) Upisování akcií může začít po podání návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, přičemž je upisování vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně.(8) Místem pro upisování bez využití přednostního práva je sídlo společnosti COMERCIO ZLÍN, a.s., IČ: 60717998, na adrese Zlín 11, U Tescomy 245, PSČ 763 11, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8,00 hodin do 16,00 hodin.(9) Lhůta pro upisování akcií se stanoví na 30 (třicet) dnů od podání návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně. Počátek této lhůty bude každému upisovateli oznámen představenstvem společnosti písemným oznámením doručeným osobně upisovateli.(10) Emisní kurs každé upisované kmenové akcie znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) bude činit 151.520,00 Kč (jedno sto padesát jeden tisíc pět set dvacet korun českých) a emisní kurs každé upisované kmenové akcie znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) bude činit 15.152,- Kč (patnáct tisíc jedno sto padesát dva korun českých).(11) Akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 204 odst. 5 ObchZ, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 ObchZ. K upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.(12) Emisní kurs akcií musí být splacen nejpozději do 30.9.2011 (třicátého září roku dva tisíce jedenáct) složením peněžních prostředků na zvláštní účet u banky, otevřený za tímto účelem na jméno společnosti, a to účet vedený u Komerční banky, a.s., č.ú.: 43-7931070287/0100, anebo uzavřením smlouvy o započtení peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti COMERCIO ZLÍN, a.s. proti pohledávce společnosti COMERCIO ZLÍN, a.s. na splacení emisního kursu vůči upisovateli. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen z části započtením.(13) Připouští se možnost zápočtení peněžitých pohledávek upisovatelů vůči společnosti COMERCIO ZLÍN, a.s. proti pohledávkám společnosti COMERCIO ZLÍN, a.s. na splacení emisních kursů vůči upisovatelům, a to:(A) peněžitých pohledávek Jana Švédíka, datum narození 23.4.1979, bydliště Břidličná, Polní 483, PSČ 793 51, vůči společnosti COMERCIO ZLÍN, a.s., a to : .(a) peněžité pohledávky Jana Švédíka ve výši 83.750,- Kč (osmdesát tři tisíc sedm set padesát korun českých), která vznikla z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 14.5.2010 mezi společností COMERCIO ZLÍN, a.s. jako dlužníkem a Janem Švédíkem jako věřitelem o půjčce peněz ve výši 83.750,- Kč (osmdesát tři tisíc sedm set padesát korun českých),(b) peněžité pohledávky Jana Švédíka, ve výši 327.750,- Kč (tři sta dvacet sedm tisíc sedm set padesát korun českých), která vznikla z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 4.6.2010 mezi společností COMERCIO ZLÍN, a.s. jako dlužníkem a Janem Švédíkem jako věřitelem o půjčce peněz ve výši 327.750,- Kč (tři sta dvacet sedm tisíc sedm set padesát korun českých),(c) peněžité pohledávky Jana Švédíka, datum narození 23.4.1979, bydliště Břidličná, Polní 483, PSČ 793 51, ve výši 229.590,- Kč (dvě stě dvacet devět tisíc pět set devadesát korun českých), která vznikla z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 10.6.2010 mezi společností COMERCIO ZLÍN, a.s. jako dlužníkem a Janem Švédíkem jako věřitelem o půjčce peněz ve výši 229.590,- Kč (dvě stě dvacet devět tisíc pět set devadesát korun českých),(d) peněžité pohledávky Jana Švédíka ve výší 240.000,- Kč (dvě stě čtyřicet tisíc korun českých), která vznikla z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 25.6.2010 mezi společností COMERCIO ZLÍN, a.s. jako dlužníkem a Janem Švédíkem jako věřitelem o půjčce peněz ve výši 240.000,- Kč (dvě stě čtyřicet tisíc korun českých),(e) peněžité pohledávky Jana Švédíka ve výši 261.815,- Kč (dvě stě šedesát jeden tisíc osm set patnáct korun českých), která vznikla z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 29.6.2010 mezi společností COMERCIO ZLÍN, a.s. jako dlužníkem a Janem Švédíkem jako věřitelem o půjčce peněz ve výši 261.815,- Kč (dvě stě šedesát jeden tisíc osm set patnáct korun českých),(f) peněžité pohledávky Jana Švédíka ve výši 196.649,- Kč (jedno sto devadesát šest tisíc šest set čtyřicet devět korun českých), která vznikla z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 7.7.2010 mezi společností COMERCIO ZLÍN, a.s. jako dlužníkem a Janem Švédíkem jako věřitelem o půjčce peněz ve výši 196.649,- Kč (jedno sto devadesát šest tisíc šest set čtyřicet devět korun českých),(g) peněžité pohledávky Jana Švédíka ve výši 350.000,- Kč (tři sta padesát tisíc korun českých), která vznikla z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 9.7.2010 mezi společností COMERCIO ZLÍN, a.s. jako dlužníkem a Janem Švédíkem jako věřitelem o půjčce peněz ve výši 350.000,- Kč (tři sta padesát tisíc korun českých),(h) peněžité pohledávky Jana Švédíka ve výši 350.000,- Kč (tři sta padesát tisíc korun českých), která vznikla z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 13.7.2010 mezi společností COMERCIO ZLÍN, a.s. jako dlužníkem a Janem Švédíkem jako věřitelem o půjčce peněz ve výši 350.000,- Kč,(i) peněžité pohledávky Jana Svédíka ve výši 138.150,- Kč (jedno sto třicet osm tisíc jedno sto padesát korun českých), která vznikla z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 15.7.2010 mezi společností COMERCIO ZLÍN, a.s. jako dlužníkem a Janem Švédíkem jako věřitelem o půjčce peněz ve výši 138.150,- Kč (jedno sto třicet osm tisíc jedno sto padesát korun českých),(j) peněžité pohledávky Jana Švédíka ve výši 293.761,50 Kč (dvě stě devadesát tři tisíc sedm set šedesát jedna korun českých padesát haléřů), která vznikla z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 30.7.2010 mezi společností COMERCIO ZLÍN, a.s. jako dlužníkem a Janem Švédíkem jako věřitelem o půjčce peněz ve výši 293.761,50 Kč (dvě stě devadesát tři tisíc sedm set šedesát jedna korun českých padesát haléřů),(k) peněžité pohledávky Jana Švédíka ve výši 186.113,- Kč (jedno sto osmdesát šest tisíc jedno sto třináct korun českých), která vznikla z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 31.8.2010 mezi společností COMERCIO ZLÍN, a.s. jako dlužníkem a Janem Švédíkem jako věřitelem o půjčce peněz ve výši 186.113,-Kč (jedno sto osmdesát šest tisíc jedno sto třináct korun českých),(l) peněžité pohledávky Jana Svédíka ve výši 244.350,- Kč (dvě stě čtyřicet čtyři tisíc tři sta padesát korun českých), která vznikla z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 16.9.2010 mezi společností COMERCIO ZLÍN, a.s. jako dlužníkem a Janem Švédíkem jako věřitelem o půjčce peněz ve výši 244.350,- Kč (dvě stě čtyřicet čtyři tisíc tři sta padesát korun českých), proti pohledávce společnosti COMERCIO ZLÍN, a.s. ve výši 5.000.160,- Kč (pět milionů jedno sto šedesát korun českých) za Janem Švédíkem, datum narození 23.4.1979, bydliště Břidličná, Polní 483, PSČ 793 51, na splacení emisního kursu jím upsaných akcií, a to do výše 2.901.928,50 Kč (dva miliony devět set jeden tisíc devět set dvacet osm korun českých padesát haléřů),(B) peněžitých pohledávek Ruslana Ismajilovyče Verdijeva, datum narození 22.12.1976, bydliště Hluk, Hradišťská 691, PSČ 687 25, vůči společnosti COMERCIO ZLÍN, a.s., a to:(a) peněžité pohledávky Ruslana Ismajilovyče Verdijeva ve výši 83.750,- Kč (osmdesát tři tisíc sedm set padesát korun českých), která vznikla z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 14.5.2010 mezi společností COMERCIO ZLÍN, a.s. jako dlužníkem a Ruslanem Ismajiíovyčem Verdijevemjako věřitelem o půjčce peněz ve výši 83.750,- Kč (osmdesát tři tisíc sedm set padesát korun českých),(b) peněžité pohledávky Ruslana Ismajilovyče Verdijeva, ve výši 327.750,- Kč (tři sta dvacet sedm tisíc sedm set padesát korun českých), která vznikla z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 4.6.2010 mezi společností COMERCIO ZLÍN, a.s. jako dlužníkem a Ruslanem Ismajilovyčem Verdijevem jako věřitelem o půjčce peněz ve výši 327.750,- Kč (tři sta dvacet sedm tisíc sedm set padesát korun českých),(c) peněžité pohledávky Ruslana Ismajilovyče Verdijeva, datum narození 23.4.1979, bydliště Břidličná, Polní 483, PSČ 793 51, ve výši 229.590,- Kč (dvě stě dvacet devět tisíc pět set devadesát korun českých), která vznikla z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 10.6.2010 mezi společností COMERCIO ZLÍN, a.s. jako dlužníkem a Ruslanem Ismajilovyčem Verdijevem jako věřitelem o půjčce peněz ve výši 229.590,- Kč (dvě stě dvacet devět tisíc pět set devadesát korun českých),(d) peněžité pohledávky Ruslana Ismajilovyče Verdijeva ve výši 240.000,- Kč (dvě stě čtyřicet tisíc korun českých), která vznikla z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 25.6.2010 mezi společností COMERCIO ZLÍN, a.s. jako dlužníkem a Ruslanem Ismajilovyčem Verdijevem jako věřitelem o půjčce peněz ve výši 240.000,- Kč (dvě stě čtyřicet tisíc korun českých),(e) peněžité pohledávky Ruslana Ismajilovyče Verdijeva ve výši 261.815,- Kč (dvě stě šedesát jeden tisíc osm set patnáct korun českých), která vznikla z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 29.6.2010 mezi společností COMERCIO ZLÍN, a.s. jako dlužníkem a Ruslanem Ismajilovyčem Verdijevem jako věřitelem o půjčce peněz ve výši 261.815,- Kč (dvě stě šedesát jeden tisíc osm set patnáct korun českých),(f) peněžité pohledávky Ruslana Ismajilovyče Verdijeva ve výši 196.649,-Kč (jedno sto devadesát šest tisíc šest set čtyřicet devět korun českých), která vznikla z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 8.7.2010 mezi společností COMERCIO ZLÍN, a.s. jako dlužníkem a Ruslanem Ismajilovyčem Verdijevem jako věřitelem o půjčce peněz ve výši 196.649,- Kč (jedno sto devadesát šest tisíc šest set čtyřicet devět korun českých),(g) peněžité pohledávky Ruslana Ismajilovyče Verdijeva ve výši 350.000,- Kč (tři sta padesát tisíc korun českých), která vznikla z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 12.7.2010 mezi společností COMERCIO ZLÍN, a.s. jako dlužníkem a Ruslanem Ismajilovyčem Verdijevem jako věřitelem o půjčce peněz ve výši 350.000,- Kč (tři sta padesát tisíc korun českých),(h) peněžité pohledávky Ruslana Ismajilovyče Verdijeva ve výši 350.000,- Kč (tři sta padesát tisíc korun českých), která vznikla z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 14.7.2010 mezi společností COMERCIO ZLÍN, a.s. jako dlužníkem a Ruslanem Ismajilovyčem Verdijevem jako věřitelem o půjčce peněz ve výši 350.000,-Kč (tři sta padesát tisíc korun českých),(i) peněžité pohledávky Ruslana Ismajilovyče Verdijeva ve výši 138.150,- Kč (jedno sto třicet osm tisíc jedno sto padesát korun českých), která vznikla z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 15.7.2010 mezi společností COMERCIO ZLÍN, a.s. jako dlužníkem a Ruslanem Ismajilovyčem Verdijevem jako věřitelem o půjčce peněz ve výši 138.150,- Kč (jedno sto třicet osm tisíc jedno sto padesát korun českých),(j) peněžité pohledávky Ruslana Ismajilovyče Verdijeva ve výši 293.761,50 Kč (dvě stě devadesát tři tisíc sedm set šedesát jedna korun českých padesát haléřů), která vznikla z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 30.7.2010 mezi společností COMERCIO ZLÍN, a.s. jako dlužníkem a Ruslanem Ismajilovyčem Verdijevem jako věřitelem o půjčce peněz ve výši 293.761,50 Kč (dvě stě devadesát tři tisíc sedm set šedesát jedna korun českých padesát haléřů),(k) peněžité pohledávky Ruslana Ismajilovyče Verdijeva ve výši 186.113,- Kč (jedno sto osmdesát šest tisíc jedno sto třináct korun českých), která vznikla z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 31.8.2010 mezi společností COMERCIO ZLÍN, a.s. jako dlužníkem a Ruslanem Ismajilovyčem Verdijevem jako věřitelem o půjčce peněz ve výši 186.113,- Kč (jedno sto osmdesát šest tisíc jedno sto třináct korun českých),(l) peněžité pohledávky Ruslana Ismajilovyče Verdijeva ve výši 244.350,- Kč (dvě stě čtyřicet čtyři tisíc tři sta padesát korun českých), která vznikla z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 17.9.2010 mezi společností COMERCIO ZLÍN, a.s. jako dlužníkem a Ruslanem Ismajilovyčem Verdijevem jako věřitelem o půjčce peněz ve výši 244.350,- Kč (dvě stě čtyřicet čtyři tisíc tři sta padesát korun českých), proti pohledávce společnosti COMERCIO ZLÍN, a.s. ve výši 5.000.160,- Kč (pět milionů jedno sto šedesát korun českých) za Ruslanem Ismajilovyčem Verdijevem, datum narození 23.4.1979, datum narození 22.12.1976, bydliště Hluk, Hradišťská 691, PSČ 687 25, na splacení emisního kursu jím upsaných akcií, a to do výše 2.901.928,50 Kč (dva miliony devět set jeden tisíc devět set dvacet osm korun českých padesát haléřů).Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti COMERCIO ZLÍN, a.s. do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, a to nejpozději do 30.9.2011 (třicátého září roku dva tisíce jedenáct), musí mít písemnou formu a podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny.Návrh smlouvy o započtení předloží společnost COMERCIO ZLÍN, a.s., každému určenému zájemci nejpozději do patnácti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. K akceptaci návrhu smlouvy o započtení je povinna společnost COMERCIO ZLÍN, a.s., poskytnout lhůtu alespoň patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení každému určenému zájemci. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů