Základní údaje

Sídlo

od 27.11.2000 Luhačovice, Masarykova 200, PSČ 76326

Historické adresy

30.9.1994 - 27.11.2000 Luhačovice, J. Černíka 762, PSČ 76326

60720395

DIČ

Není plátce DPH

1.11.1994 - 21.7.2007

CZ60720395

Datum vzniku

30. září 1994

Datová schránka

gc595rd

Historické názvy

30.9.1994 - 19.11.2004

Alfa - Řehák, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1401

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 17.2.1995

265 614 000 Kč

Historické jmění

30.9.1994 - 17.2.1995

14 002 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Luhačovice

Provozovny

od 10.1.1995

Alfacentrum
 • Adresy:
  • Kvítková 4352, 760 01, Zlín

... více provozoven (celkem 10) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 2. února 2005 : Rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 19.01.2005 byl odvolán dosavadní likvidátor a jmenován nový likvidátor Otto Bureš.
 • 21. srpna 2004 : Okresní soud ve Zlíně usnesením ze dne 29.03.2004, které nabylo právní moci dne 21.08.2004 nařídil exekuci podle platebního rozkazu Krajského soudu v Brně, ze dne 17.1.2001 č.j. 24 Okresní soud ve Zlíně usnesením ze dne 29.03.2004, které nabylo právní moci dne 21.08.2004 nařídil exekuci podle platebního rozkazu Krajského soudu v Brně, ze dne 17.1.2001 č.j. 24... Cm 419/97-23 k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 367.363,- Kč s 17% úrokem.Provedením exekuce byl pověřen JUDr. Ivo Dědek, soudní exekutor se sídlem Exekutorského úřadu ve Zlíně, Zarámí 92. zobrazit více skrýt více
 • 11. srpna 2004 : Usnesením Okresního soudu ve Zlíně ze dne 22.06.2004 čj. EX 947/2004, které nabylo právní moci dne 11.08.2004 byla nařízena exekuce proti povinnému ALFA-ŘEHÁK, a.s. k uspokojení p Usnesením Okresního soudu ve Zlíně ze dne 22.06.2004 čj. EX 947/2004, které nabylo právní moci dne 11.08.2004 byla nařízena exekuce proti povinnému ALFA-ŘEHÁK, a.s. k uspokojení p...ohledávky oprávněného Dušan Vjater, nar. 1959, Brno, Křenová 235/65.Soudním exekutorem byl pověřen: JUDr. Martin Růžička, soudní exekutor, Zlín, Zarámí 4077. zobrazit více skrýt více
 • 26. července 2004 : JUDr. Martin Růžička, soudní exekutor, Exekutorského úřadu Zlín, se sídlem Zlín, Zarámí 4077 rozhodl o provedení exekuce exekučním příkazem ze dne 5.4.2004.I. Prodejem souboru hmot JUDr. Martin Růžička, soudní exekutor, Exekutorského úřadu Zlín, se sídlem Zlín, Zarámí 4077 rozhodl o provedení exekuce exekučním příkazem ze dne 5.4.2004.I. Prodejem souboru hmot...ných, osobních a nehmotných složek podnikání - podniku povinného Alfa-Řehák, a.s., se sídlem Luhačovice, Masarykova 200, PSČ: 763 26, IČ: 60720395.II. Správcem podniku se ustanovuje JUDr. Jan Hostinský, advokát v Brně, se sídlem Brno, Drobného 45a, PSČ: 602 00.III. Zakazuje se povinnému s účinností od doručení tohoto příkazu, podnik nebo jeho část, ale i věci, práva jiné majetkové hodnoty, které slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit, a nebo spoluvlastnický podíl na podniku či jeho části získaný z titulu spolumajitele podniku, převedl na jiného, zatížil je nebo s nimi jinak nakládal bez souhlasu správce podniku.IV. Povinnému se ukládá, aby správci umožnil nahlížet do účetní evidence a dalších písemností týkajících se podniku a bez omezení vstupoval do všech prostor podniku. Zároveň se povinnému ukládá, aby do deseti dnů od doručení tohoto příkazu oznámil soudnímu exekutorovi, zda a kdo má k podniku, jeho části, nebo k věcem, právům a jiným hodnotám patřícím k podniku předkupní práva; pokud tak neučiní, odpovídá za škodu tím způsobenou. zobrazit více skrýt více
 • 1. července 2002 : Soud p o v ě ř u j e exekutora JUDr. Ivo Dědka, soudníhoexekutora, se sídlem Exekutorského úřadu ve Zlíně, Zarámí 92,provedením exekuce.
 • 1. července 2002 : Okresní soud ve Zlíně n a ř i z u j e k návrhu oprávněnéhoe x e k u c i podle rozhodnutí Českého telekomunikačního úřaduv Brně ze dne 15.11.2000, č.j. 583297/2000-6317k uspokoj Okresní soud ve Zlíně n a ř i z u j e k návrhu oprávněnéhoe x e k u c i podle rozhodnutí Českého telekomunikačního úřaduv Brně ze dne 15.11.2000, č.j. 583297/2000-6317k uspokoj...ení pohledávky oprávněného v částce Kč 17.945,--s přísl.- za období 12/1999 částku 5.778,30 Kč s 11% úrokem z prodleníod 27.01.2000 do zaplacení,- za období 01/2000 částku 4.818,20 Kč s 11% úrokem z prodleníod 27.02.2000 do zaplacení,- za období 02/2000 částku 4.553,00 Kč s 11% úrokem z prodleníod 28.03.2000 do zaplacení,- za období 03/2000 částku 2.572,20 Kč s 11% úrokem z prodleníod 28.04.2000 do zaplacení,- za období 05/2000 částku 223,30 Kč s 11% úrokem z prodlení od28.06.2000 do zaplacení,nákladů předcházejícího řízení Kč ---a k úhradě nákladů exekuce, jejichž výše bude vyčíslenasamostatným rozhodnutím. zobrazit více skrýt více
 • 10. ledna 2002 : Soud p o v ě ř u j e exekutora Mgr. Martina Růžičku, soudníhoexekutora, se sídlem Exekutorského úřadu ve Zlíně, Zarámí 4077,provedením exekuce.
 • 10. ledna 2002 : Soud n a ř i z u j e k návrhu oprávněného ze dne 31.10.2001výkon rozhodnutí (exekuce) podle rozsudku Krajského obchodníhosoudu v Brně ze dne 20.9.1999, č.j. 11 Cm 349/96-47k uspo Soud n a ř i z u j e k návrhu oprávněného ze dne 31.10.2001výkon rozhodnutí (exekuce) podle rozsudku Krajského obchodníhosoudu v Brně ze dne 20.9.1999, č.j. 11 Cm 349/96-47k uspo...kojení pohledávky oprávněného v částce Kč 98 719,-nákladů předcházejícího řízení Kč 69 546,- + 10 800,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2000 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím řádné valnéhromady konané dne 22.11.2000.
 • 16. listopadu 1999 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím náhradnívalné hromady konané dne 29.10.1999.
 • 1. září 1999 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím valnéhromady konané dne 9.8.1999.
 • 17. února 1997 : Ke dni 3.1.1995 byly předloženy stanovy společnosti v novémznění.
 • 15. března 1996 : Byly předloženy stanovy upravené valnou hromadou dne 8.9.1995.

Historické ostatní skutečnosti

 • 18. února 1997 - 1. září 1999 : Byly předloženy stanovy ve znění přijatém valnou hromadou dne19.12.1996.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů