Trendy

175 849 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

3 853 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

89 980 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 8.7.2014 Domamyslická 204/126, Domamyslice, 796 04 Prostějov

Historické adresy

7.3.2012 - 8.7.2014 Prostějov, Domamyslická 204/126, PSČ 79801
14.2.2003 - 7.3.2012 Prostějov, Domamyslická čp.126, PSČ 79801
15.10.1996 - 14.2.2003 Prostějov, Domamyslická 126
16.9.1994 - 15.10.1996 Prostějov, Západní 89

60722185

DIČ

od 1.10.1994

CZ60722185

Datum vzniku

16. září 1994

Datová schránka

ifjer8t

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1412

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 10.6.2004

10 000 000 Kč

Historické jmění

15.10.1996 - 10.6.2004

2 200 000 Kč

16.9.1994 - 15.10.1996

1 800 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Prostějova

Bankovní účty

zvěřejněno 28.9.2013

86- 3263120227 / 0100

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Historické provozovny

1.1.2003 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Křenůvky 18, 798 04, Myslejovice

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 8. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 10. června 2004 - 8. července 2014 : Byly přiloženy stanovy společnosti v úplném znění.
 • 10. června 2004 - 8. července 2014 : Změna stanov čl. 3, čl. 4 a čl. 5 vyplývající z jednání mimořádné valné hromady konané dne 10.12.2003.
 • 14. února 2003 - 8. července 2014 : Mimořádná valná hromada konaná dne 17.12.2002 schválila změnustanov společnosti.Byly předloženy stanovy společnosti v úplném znění.
 • 20. března 2002 - 8. července 2014 : Změna stanov přijatá mimořádnou valnou hromadou dne 13.12.2001.Byly předloženy stanovy společnosti v úplném novelizovaném zněníschválené mimořádnou valnou hromadou dne 13.12.2001.
 • 10. července 1997 - 8. července 2014 : Předloženy stanovy v novém znění schválené valnou hromadou29.5.1997.
 • 15. října 1996 - 8. července 2014 : Změna stanov čl. 6 přijatá valnou hromadou 19.4.1996.
 • 10. dubna 2004 - 10. června 2004 : Mimořádná valná hromada na svém jednání ze dne 10.12.2003 přijala toto usnesení:Mimořádná valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 7.800.00... 0,- Kč (slovy sedm milionů osm set tisíc korun českých), tedy z dosavadní částky ve výši 2.200.000,- Kč (slovy dva miliony dvě stě tisíc korun českých) na novou částku základního kapitálu ve výši 10.000.000,- Kč (slovy deset milionů korun českých).Zvýšení základního kapitálu se uskuteční upsáním nových akcií. Pro upsání částky na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 78 (slovy sedmdesát osm) kusů kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých). Akcie nemají charakter registrovaných cenných papírů. S upisovanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s již vydanými akciemi společnosti.Upisování nad částku navrhovaného základního kapitálu se nepřipouští.Emisní kurs akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) za každou akcii. Emisní kurs bude splacen pouze peněžitými vklady.Zvýšení základního kapitálu se uskuteční s vyloučenímpřednostního práva na upsání akcií pro všechny akcionáře, neboť je v důležitém zájmu společnosti, aby akcie na zvýšení základního kapitálu upsali určití zájemci - věřitelé pohledávek vůči společnosti.Akcie na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k upsání peněžitými vklady těmto určeným zájemcům:- paní Evě Kochanové, rodné číslo 585310/0814, bytem Esperantská 4, 798 01 Prostějov, bude nabídnuto k upsání 41 (slovy čtyřicet jedna) kusů kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), celkem o jmenovité hodnotě 4.100.000,- Kč (slovy čtyři miliony jedno sto tisíc korun českých) za emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě akcií,- panu Jánu Pajonkovi, rodné číslo 440602/708, bytem Růžová 357/6 Malá Ida, Slovenská republika, budou nabídnuty k upsání 2 (slovy dva) kusy kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), celkem o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých) za emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě akcií,- panu Ing. Ladislavu Matusákovi, rodné číslo 420909/140, bytem Plzenská 121, Košice, Slovenská republika, bude nabídnuto k upsání 35 (slovy třicet pět) kusů kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), celkem o jmenovité hodnotě 3.500.000,- Kč (slovy tři miliony pět set tisíc korun českých) za emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě akcií.Místem pro upisování akcií jsou kancelářské prostory společnosti na adrese Prostějov, Domamyslická 126 od 8,00 hod. do 15,00 hodin.Lhůta pro upisování akcií činí patnáct dnů a začíná běžet ode dne doručení písemného návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který představenstvo zašle schváleným určeným zájemcům do tří dnů od podání návrhu na zápis záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a končí patnáctým dnem lhůty.Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku dle ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek schválených určených zájemců, a to:- pohledávky paní Evy Kochanové, rodné číslo 585310/0814, bytem Esperantská 4, 798 01 Prostějov, vůči společnosti ve výši 4.000.000,- Kč (slovy čtyři miliony korun českých) ze smlouvy o půjčce ze dne 23.07.2002, jejíž splatnost nastala dne 31.07.2003, a pohledávky ve výši 100.000,- Kč (slovy jedno tisíc korun českých) ze smlouvy o půjčce ze dne 6.8.2003, jejíž splatnost nastala dne 30.09.2003, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií,- pohledávky pana Jána Pajonka, rodné číslo 440602/708, bytem Růžová 357/6, Malá Ida, Slovenská republika, vůči společnosti ve výši 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých) ze smlouvy o půjčce ze dne 06.08.2003, jejíž splatnost nastala dne 30.09.2003, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jím upsaných akcií,- pohledávky pana Ing. Ladislava Matusáka, rodné číslo 420909/140, bytem Plzenská 121, Košice, vůči společnosti ve výši 3.500.000,- Kč (slovy tři miliony pět set tisíc korun českých) ze smlouvy o půjčce ze dne 06.08.2003, jejíž splatnost nastala dne 30.09.2003, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jím upsaných akcií.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení se stanoví tak, že nejpozději do tří pracovních dnů po uzavření smlouvy o upsání akcií s jednotlivými upisovateli zašle představenstvo společnosti upisovatelům návrh dohody o započtení a vyzve je, aby se ve lhůtě pěti pracovních dnů dostavili do sídla společnosti k jejímu podpisu. Obsahem smlouvy bude započtení pohledávky upisovatele vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií vůči upisovateli vyplývající z uzavřené smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů