Trendy

243 128 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

36 211 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

70 762 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 28.11.2016 Brněnská 1027, 665 01 Rosice

Historické adresy

21.11.2011 - 28.11.2016 Rosice, Brněnská 1027, PSČ 66501
11.6.2003 - 21.11.2011 Rosice u Brna, Brněnská 1027, PSČ 66501
6.9.1996 - 11.6.2003 Brno, Výstaviště 1, okres Brno-město, PSČ 64833
1.11.1994 - 6.9.1996 Brno, Vavřinecká 14, PSČ 63500

60722690

DIČ

od 9.11.1994

CZ60722690

Datum vzniku

1. listopadu 1994

Datová schránka

pj54r3r

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1414

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 8.2.2014

115 140 000 Kč

Historické jmění

6.5.2011 - 8.2.2014

110 500 000 Kč

27.11.2008 - 6.5.2011

100 500 000 Kč

29.8.2005 - 27.11.2008

58 500 000 Kč

22.12.2003 - 29.8.2005

51 000 000 Kč

7.1.2000 - 22.12.2003

12 000 000 Kč

22.11.1999 - 7.1.2000

1 000 000 Kč

1.11.1994 - 22.11.1999

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Rosice

Bankovní účty

zvěřejněno 28.3.2017

6369642 / 0800

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 30.5.2007

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Brněnská ev. č. 1027, 665 01, Rosice

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 3. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 3. července 2014 - 28. listopadu 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 2
 • 22. dubna 2011 - 6. května 2011 : Základní kapitál společnosti IMPACT INDUSTRY BRNO, a.s. ve výši 100 500 000,- Kč (slovy: jedno sto milionů pět set tisíc korun českých) se zvyšuje o částku 10.000.000,- Kč (slovy: ... deset milionů korun českých). Nová výše základního kapitálu společnosti bude po zvýšení činit 110 500 000,- Kč (slovy jedno sto deset milionů pět set tisíc korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu je značná podkapitalizovanost společnosti a nutnost získat zdroje pro rozvíjející se obchodní aktivity.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu o částku 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) bude provedeno upsáním 10 ks (slovy: deset kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Tyto akcie budou v listinné podobě a budou znít na jméno.Emisní kurs nově upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě, tedy emisní ážio je nulové.Upisování nových akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Vzhledem k tomu, že stávající akcionáři se vzdali svého přednostního práva na upsání akcií, budou akcie nabídnuty předem určenému zájemci, a to:- Společnosti PALSONDO MANAGEMENT & CONSULTING LIMITED, se sídlem: Alkaiou 3, 1060, Nicosia, Kyperská republika, registrované podle kyperských zákonů pod reg.č. HE 284167Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti IMPACT INDUSTRY BRNO, a.s., Rosice u Brna, Brněnská 1027, PSČ 665 01, nedohodne-li se upisovatel se společností jinak.Lhůta pro upisování akcie činí 15 (patnáct) dnů a její počátek se stanoví tak, že lhůta 15ti dnů začne běžet okamžikem, kdy návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií byl doručen určitému zájemci. Představenstvo doručí určitému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Ve stanovené lhůtě je oprávněn akcionář na výše uvedeném místě upsat akcii každý pracovní den vždy od 10.00 hod. do 16.00 hod. a to tak, že uzavře smlouvu o upsání akcií.Upisovatel je povinen zaplatit 100 % emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě 15 (patnácti) dnů po upsání nových akcií, tj. po uzavření smlouvy o upsání akcií formou uzavření dohody o započtení, jinak je jeho upsání neúčinné.Faktura č. Připouští se započtení následující peněžité pohledávky vůči společnosti na splacení emisního kursu:- Peněžitá pohledávka společnosti PALSONDO MANAGEMENT & CONSULTING LIMITED, se sídlem: Alkaiou 3, 1060, Nicosia, Kyperská republika, registrované podle kyperských zákonů pod. reg. č. HE 284167 ve výši 10.000.000,- Kč vůči společnosti IMPACT INDUSTRY BRNO, a.s., IČ: 607 22 690, se sídlem Rosice u Brna, Brněnská 1027, PSČ 665 01, z titulu Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 18.4.2011, kterou byla postoupena pohledávka vzniká na základě rámcové kupní smlouvy mezi společností Ferona, a.s., IČ 264 40 181, se sídlem Havlíčkova čp. 1043/11, 111 82 Praha Praha 1 a společností IMPACT INDUSTRY BRNO, a.s., Rosice u Brna, Brněnská 1027, PSČ 665 01, č. 2010/140112 ze dne 1.4.2010 na základě níž bylo fakturováno těmito fakturami:Faktura č. 60 10844497, Dat.vystav. 9.7.2010, Splatnost 22.9.2010, Fakturováno 229 326,66 EUR, Postoupeno 229 326,66 EURFaktura č. 60 10847963, Dat.vystav. 23.7.2010, Splatnost 6.10.2010, Fakturováno 231 846,30 EUR, Postoupeno 183 725,80 EUR, Fakturováno celkem 461 172,96 EUR, Postoupeno celkem 413 052,46 EURPeněžitá pohledávka může být započtena na emisní kurs až do výše své nominální hodnoty. Smlouva o započtení musí být uzavřena po výzvě představenstva učiněné do tří dnů po ukončení lhůty k úpisu, a to nejpozději do čtrnácti dnů po uplynutí lhůty k upsání akcií. Předtavenstvo doručí upisovateli návrh dohody o započtení nejpozději v poslední den lhůty pro upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 20. října 2008 - 27. listopadu 2008 : Jediný akcionář rozhodl v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem dne 15.10.2008 takto:Zvyšuji základní kapitál obchodní společnosti ... IMPACT INDUSTRY BRNO, a.s., se sídlem Rosice u Brna, Brněnská 1027, PSČ 665 01, IČ 607 22 690, o částku 42,000.000,- Kč (slovy: čtyřicet dva miliony korun českých), a to z původní výše 58,500.000,- Kč (slovy: padesát osm milionů pět set tisíc korun českých) na novou výši 100,500.000,- Kč (slovy: sto milionů pět set tisíc korun českých), nepeněžitým vkladem.Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splácen výhradně nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce, obchodní společnosti Impact Immobilien, s.r.o., se sídlem Rosice, Brněnská 1027, PSČ 665 01, IČ 257 60 653, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 49975.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Přednostní právo dosavadního jediného akcionáře, obchodní společnosti Impact Holding AG k upsání nových akcií není dáno, neboť veškeré akcie budou upsány předem určeným zájemcem shora uvedeným a jejich emisní kurs bude splácen výhradně nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce.Na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu o částku 42,000.000,- Kč (slovy: čtyřicet dva miliony korun českých), bude upsáno 42 ks (slovy: čtyřicet dva kusů) kmenových akci, znějících na jméno, každá akcie ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), v listinné podobě.Veškeré nově upisované akcie budou upsány předem určeným zájemcem, obchodní společností Impact Immobilien, s.r.o., se sídlem Rosice, Brněnská 1027, PSČ 665 01, IČ 257 60 653.Místem upsání akcií bude sídlo advokátní kanceláře doc. JUDr. Karel Schelle & JUDr. Ilona Schelleová, Dr., na adrese Brno, Foltýnova 37, PSČ 635 00.Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem se stanoví na 30 dnů (slovy: třicet dnů) od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že počne běžet doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Počátek lhůty k upsání akcií bude předem určenému zájemci oznámen též vyvěšením v sídle společnosti.Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností IMPACT INDUSTRY BRNO, a.s.Emisní kurs nově upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou a činí 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za jednu akcii. Emisní ážio se rovná nule.Nepeněžitý vklad bude v plné výši splacen v sídle společnosti IMPACT INDUSTRY BRNO, a.s., na adrese Rosice u Brna, Brněnská 1027, PSČ 665 01, předáním písemného prohlášení vkladatele s jeho úředně ověřeným podpisem dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku, spolu s předáním nemovitostí, které tvoří předmět nepeněžitého vkladu, a to ve lhůtě 1 měsíc (slovy: jeden měsíc) ode dne upsání akcií ve smlouvě o upsání akcií, před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.Schvaluji a připouštím nepeněžitý vklad předem určeného zájemce, obchodní společnosti Impact Immobilien, s.r.o., se sídlem Rosice, Brněnská 1027, PSČ 665 01, IČ 257 60 653, kterým jsou:nemovitosti v obci Šlapanice, katastrální území Šlapanice u Brna, okres Brno-venkov, a to:- pozemek p.č. 3129/59, orná půda, zemědělský půdní fond,- pozemek p.č. 3129/60, orná půda, zemědělský půdní fond,- pozemek p.č. 3129/61, orná půda, zemědělský půdní fond,- pozemek p.č. 3129/94, orná půda, zemědělský půdní fond,- pozemek p.č. 3129/95, orná půda, zemědělský půdní fond,- pozemek p.č. 3129/97, orná půda, zemědělský půdní fond,- pozemek p.č. 3129/99, orná půda, zemědělský půdní fond,- pozemek p.č. 3129/101, orná půda, zemědělský půdní fond, včetně veškerých součástí a příslušenství,které jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, Katastrální pracoviště Brno-venkov, na listu vlastnictví č. 3299, pro obec Šlapanice, katastrální území Šlapanice u Brna, okres Brno-město.Tento nepeněžitý vklad je v důležitém zájmu společnosti, jeho hospodářská hodnota je zjistitelná a společnost ho může hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání. Představenstvo společnosti předložilo písemnou zprávu ve smyslu ust. § 204 odst. 3 obch. zák., ve které se uvádí důvody upisování akcií nepeněžitým vkladem a odůvodňuje se výše navrhovaného emisního kursu akcií.Na výše uvedených pozemcích v obci Šlapanice, katastrální území Šlapanice u Brna, popsaných shora bylo již v dubnu roku 2008 započato s výstavbou výrobního areálu, jehož stavebníkem je obchodní společnost IMPACT INDUSTRY BRNO, a.s. Následně budou tyto nemovitosti využívány pro vlastní potřebu společnosti IMPACT INDUSTRY BRNO, a.s., a sice pro strojírenskou výrobu, jejíž hlavní součástí je práškovací a lakovací linka. Všechny výše uvedené pozemky tvoří jeden funkční celek. Cílem je sjednotit vlastnické vztahy k pozemku a stavbě.Hodnota předmětného nepeněžitého vkladu se stanoví na základě znaleckého posudku zpracovaného znalcem nezávislým na společnosti, a to panem Ing. Tomášem Volkem, Rašelinová 4, 628 00 Brno, jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 12.10.1999, č.j. Spr. 2895/99 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se zvláštní specializací pro odhady nemovitostí a pro základní obor stavebnictví, odvětví stavby obytné a průmyslové. Znalecký posudek je zapsán pod poř. č. 727-81/08 znaleckého deníku.Znalec, pan Ing. Tomáš Volek byl jmenován pro účely ocenění tohoto nepeněžitého vkladu pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 5.8.2008, č.j. 50 Nc 6358/2008-23, které nabylo právní moci dne 27.8.2008.Hodnota nepeněžitého vkladu popsaného výše stanovená podle posudku znalce jako cena obvyklá činí 42,000.000,- Kč (slovy: čtyřicet dva miliony korun českých).Za výše popsaný nepeněžitý vklad se vydává: 42 ks (slovy: čtyřicet dva kusů) kmenových akci, znějících na jméno, každá akcie ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), v listinné podobě. zobrazit více skrýt více
 • 26. července 2005 - 29. srpna 2005 : Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře obchodní společnosti IMPACT INDUSTRY BRNO, a.s., přičemž tímto jediným akcionářem je obchodní společnost Impact Holding AG, se sídlem Itin... gen, Landstrasse 7, CH - 4452, Švýcarská konfederace, zapsáno v Obchodním rejstříku kantonu Basel - Landschaft, pod číslem CH - 280.3.917.830-3. Obsahem rozhodnutí je zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti IMPACT INDUSTRY BRNO, a.s. o částku 7,500.000,- Kč (slovy: sedm milionů pět set tisíc korun českých) tj. na celkovou novou výši základního kapitálu 58,500.000,- Kč (slovy: padesát osm milionů pět set tisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu se děje započtením následujících nepromlčených peněžitých pohledávek jediného akcionáře, obchodní společnosti Impact Holding AG, se sídlem Itingen, Landstrasse 7, CH - 4452, Švýcarská konfederace, za obchodní společností IMPACT INDUSTRY BRNO, a.s. se sídlem Rosice u Brna, Brněnská 1027, PSČ 665 01, IČ: 60722690, a to:a) Pohledávky obchodní společnosti Impact Holding AG za obchodní společností IMPACT INDUSTRY BRNO, a.s., ve výši 1,429.400,- Kč (slovy: jeden milion čtyři sta dvacet devět tisíc čtyři sta korun českých) s příslušenstvím, z titulu Smlouvy o půjčce č. 2003/01, ze dne 22.5.2003, uzavřené mezi obchodní společností Impact Holding AG jako věřitelem a obchodní společností IMPACT INDUSTRY BRNO, a.s. jako dlužníkem;b) Pohledávky obchodní společnosti Impact Holding AG za obchodní společností IMPACT INDUSTRY BRNO, a.s., ve výši 3,144.450,- Kč (slovy: tři miliony sto čtyřicet čtyři tisíce čtyři sta padesát korun českých) s příslušenstvím, z titulu Smlouvy o půjčce č. 2003/02, ze dne 31.8.2003, uzavřené mezi obchodní společností Impact Holding AG jako věřitelem a obchodní společností IMPACT INDRUSTRY BRNO, a.s. jako dlužníkem;c) Pohledávky obchodní společnosti Impact Holding AG za obchodní společností IMPACT INDUSTRY BRNO, a.s., ve výši 3,107.850,- Kč (slovy: tři miliony sto sedm tisíc osm set padesát korun českých) s příslušenstvím, z titulu Smlouvy o půjčce č. 2004/01, ze dne 10.3.2004, uzavřené mezi obchodní společností Impact Holding AG jako věřitelem a obchodní společností IMPACT INDUSTRY BRNO, a.s. jako dlužníkem.Jediný akcionář ve svém rozhodnutí stanoví, že zápočet bude proveden až do výše 7,500.000,- Kč (slovy: sedm milionů pět set tisíc korun českých). Emisní kurs všech upsaných akcií bude splacen výhradně započtením výše uvedených pohledávek. Započtení peněžitých pohledávek akcionáře vůči společnosti oproti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu bude provedeno na základě smlouvy o započtení, uzavření mezi společností Impact Holding AG a společností IMPACT INDUSTRY BRNO, a.s., která bude uzavřena ve lhůtě jednoho měsíce ode dne upsání všech akcií na zvýšení základního kapitálu. Návrh smlouvy o započtení vypracuje představenstvo společnosti IMPACT INDUSTRY BRNO, a.s., a bez zbytečného odkladu ho předloží jedinému akcionáři, obchodní společnosti Impact Holding AG k akceptaci. Smlouva o započtení musí být uzavřena do jednoho měsíce od úpisu nových akcií, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.Po zvýšení základního kapitálu bude základní kapitál činit celkovou částku 58.500.000,- Kč (slovy: padesát osm milionů pět set tisíc korun českých). Na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu o částku 7,500.000,- Kč (slovy: sedm milionů pět set tisíc korun českých), bude upsáno 75 ks (slovy: sedmdesát pět kusů) kmenových akcií, znějících na jméno, každá akcie ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), v listinné podobě. Veškeré nově upisované akcie, tj. 75 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, každá akcie ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), v listinné podobě, budou upsány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku, místem upsání akcií bude sídlo advokátní kanceláře doc. JUDr. Karel Schelle & JUDr. Ilona Schelleová, Dr., na adrese Brno, Podpěrova 6, PSČ 621 00. Lhůta pro vykonání přednostního práva k upsání nových akcií se stanoví na 30 dnů (slovy: třicet dnů) po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že počne běžet doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Počátek lhůty k upsání akcií bude akcionáři oznámen též vyvěšením v sídle společnosti.Splatnost 100% hodnoty emisního kursu upsaných akcií, tj. částka 7,500.000,- Kč (slovy: sedm milionů pět set tisíc korun českých) je stanovena do jednoho měsíce od úpisu nových akcií, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), připadne podíl na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), o velikosti 3/40. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), připadne podíl na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), o velikosti 75/820. Upisovány mohou být pouze celé akcie. Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Emisní ážio se rovná nule. zobrazit více skrýt více
 • 6. září 1996 - 29. srpna 2005 : Změna stanov čl.II a III valnou hromadou 17.12.1995.
 • 18. listopadu 2003 - 20. prosince 2003 : Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře společnosti IMPACT INDUSTRY BRNO, a.s., přičemž tímto jediným akcionářem je společnost s obchodní firmou IMPACT HOLDING AG, sídlem Švýcars... ká konfederace, Landstrasse 7, 4452 Itingen. Obsahem rozhodnutí je zvýšení základního kapitálu společnosti IMPACT INDUSTRY BRNO, a.s., o částku 39,000.000,- Kč. Zvýšení základního kapitálu se děje započtením pohledávek, které má jediný akcionář za společností IMPACT INDRUSTRY BRNO, a.s. z titulu poskytnutých podnikových úvěrů, s tím, že na zvýšení základního kapitálu se z pohledávek započítává jejich část v celkové výši 39,000.000,- Kč. Po zvýšení základního kapitálu po tuto částku má základní kapitál společnosti činit 51,000.000,- Kč a má být rozvržen na 1.000 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 820 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč. Všechny akcie budou znít na jméno, splaceno 100%. zobrazit více skrýt více
 • 22. listopadu 1999 - 7. ledna 2000 : e) místem pro úpis nových akcií je Advokátní kancelář Pašková,Pištorová a Partneři, se sídlem Praha 1, Národní 10 v pracovnídny od 9.00 hod. do 15.00 hod., lhůta k úpisu je sedm dn... ů apočíná běžet dnem následujícím po právní moci usnesení Krajskéhoobchodního soudu v Brně, kterým bude zapsáno toto rozhodnutíjediného akcionáře o zvýšení základního jmění společnosti doobchodního rejstříku zobrazit více skrýt více
 • 22. listopadu 1999 - 7. ledna 2000 : d) emisní kurz každé nové akcie je 500.000,- Kč (slovy pětsettisíc korun českých)
 • 22. listopadu 1999 - 7. ledna 2000 : c) všech 22 kusů (slovy dvacetdva kusů) kmenových listinnýchakcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie500.000,- Kč (slovy pětset tisíc korun českých) bude upsánonepen... ěžitým vkladem v nominální hodnotě vložených pohledávek vevýši 11.000.000,- Kč (slovy jedenáct milionů korun českých)předem vybraného zájemce a to jediného stávajícího akcionářespolečnosti - společností Impact Holding AG, se sídlem CH-4452Itingen, Landstr. 7, Švýcarsko zobrazit více skrýt více
 • 22. listopadu 1999 - 7. ledna 2000 : f) místem pro splacení emisního kursu nových akcií nepeněžitýmvkladem v nominální hodnotě vložených pohledávek je Advokátníkancelář Pašková, Pištorová a Partneři, se sídlem Národní... 10 vpracovní dny od 9.00 hod. do 15.00 hod., a tento nepeněžitývklad bude splacen dnem úpisu nových akcií a to uzavřenímsmlouvy o postoupení pohledávky zobrazit více skrýt více
 • 22. listopadu 1999 - 7. ledna 2000 : a) základní jmění společnosti ve výši 1.000.000,- Kč (slovyjeden milion korun českých) se zvyšuje o částku 11.000.000,- Kč(slovy jedenáct milionů korun českých) na celkovou výšizák... ladního jmění 12.000.000,- Kč (slovy dvanáct milionů korunčeských) s tím, že úpis nových akcií nad tuto částku senepřipouští zobrazit více skrýt více
 • 22. listopadu 1999 - 7. ledna 2000 : Jediný akcionář rozhodl dne 20.7.1999 o zvýšení základního jměnítakto:
 • 22. listopadu 1999 - 7. ledna 2000 : b) základní jmění se zvyšuje upsáním 22 kusů (slovy dvacet dvakusů) kmenových listinných akcií znějících na jméno o jmenovitéhodnotě každé akcie 500.000,- Kč (slovy pětset tisíc ko... runčeských) zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů