Základní údaje

Historické adresy

1.10.1994 - 19.9.2008 Prostějov, Dolní 100, PSČ 79711

60723246

DIČ

Není plátce DPH

1.10.1994 - 19.9.2008

CZ60723246

Datum vzniku

1. října 1994

Datum zániku v obchodním rejstříku

19. září 2008

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

19. září 2008

Historické názvy

1.10.1994 - 19.9.2008

Hanácké železárny a pérovny, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1415

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

15.12.1997 - 19.9.2008

315 696 000 Kč

24.2.1995 - 15.12.1997

315 696 000 Kč

1.10.1994 - 24.2.1995

274 513 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 19. září 2008 - 19. září 2008 : Vymázává se z obchodního rejstříku společnost Hanácké železárny a pérovny, a.s., se sídlem Prostějov, Dolní 100, PSČ 797 11, IČ 607 23 246, která zanikla bez likvidace fúzí slouče... ním se společností HŽP Holding, a.s., na níž jako na nástupnickou společnost přešlo jmění zanikající společnosti. Právní důvod výmazu : zrušení společnosti bez likvidace fúzí sloučením s nástupnickou společností. zobrazit více skrýt více
 • 19. prosince 2007 - 19. září 2008 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádné valné hromady společnosti konané dne 13.12.2007.
 • 25. června 2007 - 19. září 2008 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím řádné valné hromady společnosti konané dne 6.6.2007.
 • 8. prosince 2005 - 19. září 2008 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím řádné valné hromady společnosti konané dne 01.12.2005
 • 1. srpna 2005 - 8. prosince 2005 : valná hromada konaná dne 28. července 2005 určuje, že na základě stavového výpisu pořízeného Střediskem cenných papírů ze dne 8.7.2005 a prohlášení představenstva společnosti HŽP H... olding, a.s. ze dne 28.7.2005, dokládajících počet akcií emitovaných společností Hanácké železárny a pérovny, a.s. ve vlastnictví společnosti HŽP Holding, a.s., že společnost HŽP Holding, a.s. se sídlem Prostějov, Dolní 100, PSČ 797 11, IČ 269 55 342, obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4296, je hlavním akcionářem společnosti Hanácké železárny a pérovny, a.s. s podílem na hlasovacích právech společnosti Hanácké železárny a pérovny, a.s. ve výši 97,93 %, neboť jsou pro něj ve Středisku cenných papírů evidovány na účtu vlastníka investičních nástrojů akcie společnosti Hanácké železárny a pérovny, a.s. o souhrnné jmenovité hodnotě 309,157.000 Kč- valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních akcií takto: všechny kmenové, zaknihované akcie ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře HŽP Holding, a.s. se sídlem Prostějov, Dolní 100, PSČ 797 11, IČ 269 55 342, obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4296, za podmínek stanovených zákonem 513/1991 Sb. v platném znění, §§ 183i až 183n, vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku- valná hromada určuje, že výše protiplnění činí 490,- Kč za každou jednu kmenovou, zaknihovanou akcii ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, a že výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem znalce - společnosti AREAS BRNO spol. s r.o., se sídlem Brno, Jílkova 2503/203, PSČ 615 00, IČ: 634 90 561, ze dne 8.7.2005, který je zapsán ve znaleckém deníku pod číslem 1258-85/05- valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě 40 dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona 513/1991 Sb., to je poté, co bude proveden zápis vlastnického práva na majetkových účtech vlastníků investičních nástrojů v příslušné evidenci cenných papírů, a to zápis vlastnického práva z účtu menšinových akcionářů na účet hlavního akcionáře. zobrazit více skrýt více
 • 22. července 2005 - 8. prosince 2005 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím řádné valné hromady konané dne 29.06.2005.
 • 13. září 2004 - 22. července 2005 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím řádné valné hromady konané dne 16.7.2004.
 • 7. února 2000 - 22. července 2005 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádnévalné hromady konané dne 21.12.1999.
 • 15. prosince 1997 - 22. července 2005 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valnéhromady konané dne 31.7.1997.
 • 2. října 1995 - 22. července 2005 : Ke dni 2.10.1995 se zapisuje nové znění stanov přijaté valnouhromadou dne 27.6.1995.
 • 24. února 1995 - 22. července 2005 : Ke dni 1.12.1994 byly předloženy stanovy společnosti upravené adoplněné v čl. 6,7.
 • 7. dubna 2004 - 15. září 2004 : Usnesením Okresního soudu v Prostějově č.j. ENc 2325/2003 ze dne 12.12.2003, které nabylo právní moci dne 28.1.2004 nařídil soud exekuci rozsudku Okresního soudu v Prostějově sp. z... n. 8 C 13/2003 z 9.4.2003 pro 30.000,- Kč s 6,5% úrokem p.a. z částky 55.805,40 Kč od 2.3.2002 do 4.9.2002, z částky 45.805,40 Kč od 5.9.2002 do 12.9.2003, z částky 30.000,00 Kč od 13.9.2003 do zaplacení, náklady nalézacího řízení 13.370,- Kč a náklady exekuce.Provedením exekuce byl pověřen JUDr. Martin Růžička, soudní exekutor ve Zlíně, Zarámí č. 4077. zobrazit více skrýt více
posunout dolů