Trendy

1 117 357 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

4 086 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

360 707 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

23

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 23.4.2015 Dělostřelecká 232/31, Střešovice, 162 00 Praha 6

Historické adresy

31.10.2001 - 23.4.2015 Kladno, Cyrila Boudy čp. 1444, PSČ 27201
13.3.1998 - 31.10.2001 Praha 6, Lužná 591, PSČ 16000
17.5.1995 - 13.3.1998 Praha 6, Evropská 178, PSČ 16067
14.10.1994 - 17.5.1995 Brno, Zeleného 72, PSČ 61600

60724994

DIČ

od 7.2.1995

CZ60724994

Datum vzniku

14. října 1994

Datová schránka

bkdejq5

Historické názvy

23.1.1995 - 4.8.1995

INTERAGENCIE, a.s.

14.10.1994 - 23.1.1995

IN-AGRO, akciová společnost                             IN-AGRO, Aktiengesellschaft-německy                    IN-AGRO, Company Limited-anglicky

14.10.1994 - 23.1.1995

IN-AGRO, akciová společnost; IN-AGRO, Aktiengesellschaft - německy; IN-AGRO, Company Limited - anglicky

14.10.1994 - 23.1.1995

IN-AGRO, akciová společnost IN-AGRO, Aktiengesellschaft-německy IN-AGRO, Company Limited-anglicky

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3274

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 9.4.2001

56 500 000 Kč

Historické jmění

29.3.1999 - 9.4.2001

29 500 000 Kč

25.2.1998 - 29.3.1999

4 500 000 Kč

13.6.1996 - 25.2.1998

3 500 000 Kč

14.10.1994 - 13.6.1996

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 6

Bankovní účty

zvěřejněno 18.8.2015

2900749825 / 2010

... více účtů (celkem 8) najdete zde

Provozovny

od 22.9.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 289 14, Chrást

... více provozoven (celkem 7) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 18. října 2017 : Následkem realizace rozdělení společnosti INTERAGENCIE, a.s., se sídlem Dělostřelecká 232/31, Střešovice, 162 00 Praha 6, IČO: 60724994, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městs Následkem realizace rozdělení společnosti INTERAGENCIE, a.s., se sídlem Dělostřelecká 232/31, Střešovice, 162 00 Praha 6, IČO: 60724994, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městs...kým soudem v Praze, spisová značka B 3274, odštěpením sloučením s nástupnickými společnostmi INTERAGENCIE HOLDING s.r.o., se sídlem Dělostřelecká 232/31, Střešovice, 162 00 Praha 6, IČO: 05167868, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 259361, INTERAGENCIE PRAHA, spol. s r.o., se sídlem Dělostřelecká 232/31, Střešovice, 162 00 Praha 6, IČO: 63993970, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 39269, INTERAGENCIE Business Services, s.r.o., se sídlem Dělostřelecká 232/31, Střešovice, 162 00 Praha 6, IČO: 25116916, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 51108, Terrebonne Investment, s.r.o., se sídlem Dělostřelecká 232/31, Střešovice, 162 00 Praha 6, IČO: 05630509, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 267741 a Brough Real, s.r.o., se sídlem Dělostřelecká 232/31, Střešovice, 162 00 Praha 6, IČO: 01801538, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 266925, došlo k odštěpení části jmění společnosti INTERAGENCIE, a.s. specifikované v projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 31. 7. 2017 a k jejímu sloučení s nástupnickými společnostmi INTERAGENCIE HOLDING s.r.o., INTERAGENCIE PRAHA, spol. s r.o., INTERAGENCIE Business Services, s.r.o., Terrebonne Investment, s.r.o. a Brough Real, s.r.o. zobrazit více skrýt více
 • 2. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 2. června 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 2. června 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 5
 • 17. května 1995 : Ke dni 17.5.1995 se zapisuje změna stanov v §§ 3,10,přijatá valnou hromadou dne 19.4.1995.
 • 23. ledna 1995 : Ke dni 16.1.1995 byly předloženy stanovy společnostiupravené a doplněné v § 2.

Historické ostatní skutečnosti

 • 14. února 2001 - 9. dubna 2001 : Zapisuje se usnesení valné hromady konané dne 25.5.2000:Základní jmění společnosti bude zvýšeno z dosavadní hodnoty29.500.000,- Kč (dvacetdevětmilionůpětsettisíc korun českých) očá... stku 27.000.000,- Kč (dvacetsedmmilionů korun českých) nakonečnou hodnotu 56.500.000,- Kč (padesátšestmilionůpětsettisíckorun českých). Důvodem navrhovaného zvýšení základního jmění jezlepšení postavení společnosti na trhu a při jednání sfinancujícími peněžními ústavy. Zvýšení je přípustné, neboťemisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen.Zvýšení základního jmění společnosti bude provedeno upsánímnových akcií bez využití přednostního práva stávajícíchakcionářů v souladu s ust. § 204a odst.1) obchodního zákoníku.Upsání nových akcií bude provedeno předem určeným zájemcem,kterým se obchodní společnost INTERAGENCIE PRAHA, spol. s r.o.,se sídlem 160 00 Praha 6, Lužná 591, IČ 63 99 39 70, který akciesplatí nepeněžitým vkladem spočívajícím v nemovitostech vkatastrálním území Dobříš, obec Dobříš, zapsaných uKatastrálního úřadu v Příbrami v katastru nemovitostí na listuvlastnictví č. 2766 jako:- zastavěná plocha č. 928 o vým. 2.011 m2 a dům (občanskávybavenost) čp. 711 v části obce Dobříš na této zastavěné ploše,- zastavěná plocha č. 2077 o vým. 129 m2 a stavba bez číslapopisného (technická vybavenost) na této zastavěné ploše,- zastavěná plocha č. 2078 o vým. 34 m2 a stavba bez číslapopisného (technická vybavenost) na této zastavěné ploše,- zastavěná plocha č. 2079 o vým. 67 m2 a stavba bez číslapopisného (ostatní stavební objekt) na této zastavěné ploše,- zastavěná plocha č. 2080 o vým. 85 m2 a stavba bez číslapopisného (garáž) na této zastavěné ploše,- zastavěná plocha č. 2230 o vým. 276 m2 a stavba bez číslapopisného (průmyslový objekt) na této zastavěné ploše,- zastavěná plocha č. 2538 o vým. 66 m2 a stavba bez číslapopisného (průmyslový objekt),- zastavěná plocha č. 2541 o vým. 186 m2 a stavba bez číslapopisného (průmyslový objekt) na této zastavěné ploše,- zastavěná plocha č. 2542 o vým. 381 m2 a stavba bez číslapopisného (průmyslový objekt) na této zastavěné ploše,- ostatní plocha (manipulační plocha) č. 1433/8 o vým. 5.764 m2,- ostatní plocha (jiná plocha) č. 1433/25 o vým. 78 m2Nemovitosti tvořící nepěněžitý vklad byly oceněnya) znaleckým posudkem soudního znalce Ing. Františka Cigánka zedne 16.4.2000 č. 23/2566/2000, který stanovil cenu vkladučástkou 27.251.620,- Kč(dvacetsedmmilionůdvěstěpadesátjednatisícšestsetdvacet korunčeských), ab) znaleckým posudkem soudního znalce Ing. Štěpána Sedláka zedne 12.5.2000 č. 624/9-2000, který stanovil cenu vkladu částkou27.164.730,- Kč(dvacetsedmmilionůstošedesátčtyřitisícsedmsettřicet korunčeských).Ocenění nepeněžitého vkladu provedené soudními znalci Ing.Františkem Cigánkem č. 23/2566-2000 a Ing. Štěpánem Sedlákem č. 624/9-2000 bylo aktualizováno znaleckými posudky znaleckéhoústavu BEWERT č. Be/Zn/18/9/2000 s soudního znalce Ing. VáclavaBřeziny, CSc. č. 556-86/2000. Znalci stanovili tržní hodnotuoceňovaných nemovitostí na částku 28,200,000,- Kč.Pro účely zvýšení základního jmění společnosti se hodnotanepeněžitého vkladu, tvořeného uvedenými nemovitostmi, stanovíčástkou 27.000.000,- Kč (dvacetsedmmilionů korun českých).Rozdíl mezi touto částkou a hodnotou určenou znaleckým posudkeming. Štěpána Sedláka (nižší ze dvou znalecky určených hodnot) seve smyslu ust. § 163 odst.3 obchodního zákoníku považuje zaemisní ážio.Upisováno bude 36 (třicetšest kusů) nových akcií listinné podobyznějících na majitele, přičemž každá z těchto akcií bude mítjmenovitou hodnotu 750.000,- Kč (sedmsetpadesáttisíc korunčeských).Všechny nové akcie budou akciemi kmenovými, neboť s nimi budouspojena stejná práva a povinnosti jako s akciemi již vydanými.Při hlasování na valné hromadě společnosti bude každá akciesvému majiteli poskytovat jeden hlas na každých 250.000,- Kč(dvěstěpadesáttisíc korun českých). Akcie nebudou veřejněobchodovatelné.Emisní kurs se stanoví ve výši 1,0, tzn. že za každou akcii budenutno zaplatit 750.000,- Kč (sedmsetpadesáttisíc korun českých).Upisování nad stanovenou výši se nepřipouští.Úpis akcií bude zahájen první pracovní den prvního týdnenásledujícího po zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšenízákladního jmění společnosti do obchodního rejstříku a potrvájeden týden. Místem úpisu je kancelář sekretariátu předsedypředstavenstva společnosti na adrese 160 00 Praha 6, Lužná 591.Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápiszvýšení základního jmění do obchodního rejstříku,nejpozději všakdo jednoho měsíce ode dne úpisu. Vklad bude splacen předánímpísemného prohlášení podle ustanovení § 60 odst.1 obchodníhozákoníku spolu s předáním nemovitosti společnosti.Nepeněžitý vklad je tvořen penězi ocenitelnými nemovitostmi,které může společnost hospodářsky využít, neboť se jedná opozemky s průmyslovými a skladovými objekty a kancelářskýminebytovými prostory, jež společnost již přímo využívá ke svéčinnosti na základě nájemních smluv. zobrazit více skrýt více
 • 17. prosince 1998 - 29. března 1999 : Dne 28.4.1998 se konala valná hromada obchodní společnostiINTERGARANCIE, a.s., která1) rozhodla, že stávajících 450 ks akcií jmenovité hodnoty á10.000,- Kč bude staženo z oběhu a v... yměněno za celkem 6 ksnových akcií listinné podoby znějících na majitele, z nichžkaždá bude mít jmenovitou hodnotu 750.000,- Kč, přičemž každýakcionář obdrží 3 ks nových akcií výměnou za 225 ks akciídosvadních,2) rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti z dosavadníjmenovité hodnoty 4.500.000,- Kč nepeněžitými vklady akcionářůjmenovité hodnoty 25.000.000,- Kč na konečnou výši 29.500.000,-Kč.Zvýšení základního jmění je přípustné, neboť emisní kurs dříveupsaných akcií je zcela splacen.Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáních novýcha) 16 ks akcií listinné podoby znějících na jméno, přičemž každáakcie bude mít jmenovitou hodnotu 1.000.000,- Kč ab) 12 ks akcií listinné podoby znějících na majitele, přičemžkaždá akcie bude mít jmenovitou hodnotu 750.000,- Kč.Upisování nad stanovenou výši se nepřipouští.Po zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku budezákladní jmění společnosti v celkové jmenovité hodnotě29.500.000,- Kč rozvrženo naa) 16 ks akcií listinné podoby znějících na jméno, přičemž každáakcie bude mít jmenovitou hodnotu 1.000.000,- Kč ab) 18 akcií listinné podoby znějících na majitele, přičemžkaždá akcie bude mít jmenovitou hodnotu 750.000,- Kč.Všechny akcie společnosti budou akciemi kmenovými, neboť s nimibudou spojena stejná práva a povinnosti. Při hlasování na valnéhromadě společnosti bude každá akcie svému majiteli poskytovatjeden hlas na každých 250.000,- Kč jmenovité hodnoty.Zvýšení základního jmění bude provedeno s využitím přednostníhopráva akcionářů společnosti v souladu s ustanovením § 204aobchodního zákoníku.Splacení upsaných akcií bude provedeno nepeněžitými vkladystávajících akcionářů, sestávajícími z majetkových právvyplývajících ze tří užitných vzorů, které jsouve spoluvlastnictví obou akcionářů společnosti. Jedná se o tytovzory:a) zařízení pro shromažďování a třídění kovových odpadovýchmateriálů, evidované pod číslem přihlášky užitného vzoru 7469-97a zapsané v rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví pod č.6991,b) hliníkovou slitinu, zejména pro výrobu elektrických vodičů,evidovanou pod číslem přihlášky užitného vzoru 7350-97 a zapsanév rejstříku Úřádu průmyslového vlastnictví pod č. 6972, ac) hliníkovou slitinu, zejména pro výrobu elektrických obvodůtočivých elektrických přístrojů, evidovanou pod číslem přihláškyužitného vzoru 7349-97 a zapsané v rejstříku Úřadu průmyslovéhovlastnictví pod č. 6971.Uvedená majetková práva byla oceněnaa) znaleckým posudkem soudního znalce pana Ing. Karla Čady zedne 25.1.1998 poř č. 461/98, a to celkovou částkou ve výši25.090.645,- Kč, ab) znaleckým posudkem soudního znalce pana Ing. Václava Míška zedne 21.1.1998 poř.č. 60/97-9, a to celkovou částkou ve výši25.380.714,- Kč.Pro účely zvýšení základního jmění společnosti se hodnotanepeněžitého vkladu, tvořeného uvedenými majetkovými právy,stanoví částkou 25.000.000,- KčEmisní kurs se stanoví ve výši 1,0, tzn. ve výši jmenovitéhodnoty upisovaných akcií. Se všemi novými akciemi budou spojenastejná práva a povinnosti jako s akciemi již vydanými. zobrazit více skrýt více
 • 11. září 1998 - 17. prosince 1998 : Dne 28.4.1998 se konala valná hromada obchodní společnostiINTERGARANCIE, a.s., která1) rozhodla, že stávajících 450 ks akcií jmenovité hodnoty á10.000,- Kč bude staženo z oběhu a v... yměněno za celkem 6 ksnových akcií listinné podoby znějících na majitele, z nichžkaždá bude mít jmenovitou hodnotu 750.000,- Kč, přičemž každýakcionář obdrží 3 ks nových akcií výměnou za 225 ks akciídosvadních,2) rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti z dosavadníjmenovité hodnoty 4.500.000,- Kč nepeněžitými vklady akcionářůjmenovité hodnoty 25.000.000,- Kč na konečnou výši 29.500.000,-Kč.Zvýšení základního jmění je přípustné, neboť emisní kurs dříveupsaných akcií je zcela splacen.Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáních novýcha) 16 ks akcií listinné podoby znějících na jméno, přičemž každáakcie bude mít jmenovitou hodnotu 1.000.000,- Kč ab) 12 ks akcií listinné podoby znějících na majitele, přičemžkaždá akcie bude mít jmenovitou hodnotu 750.000,- Kč.Upisování nad stanovenou výši se nepřipouští.Po zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku budezákladní jmění společnosti v celkové jmenovité hodnotě29.500.000,- Kč rozvrženo naa) 16 ks akcií listinné podoby znějících na jméno, přičemž každáakcie bude mít jmenovitou hodnotu 1.000.000,- Kč ab) 12 akcií listinné podoby znějících na majitele, přičemžkaždá akcie bude mít jmenovitou hodnotu 750.000,- Kč.Všechny akcie společnosti budou akciemi kmenovými, neboť s nimibudou spojena stejná práva a povinnosti. Při hlasování na valnéhromadě společnosti bude každá akcie svému majiteli poskytovatjeden hlas na každých 250.000,- Kč jmenovité hodnoty.Zvýšení základního jmění bude provedeno s využitím přednostníhopráva akcionářů společnosti v souladu s ustanovením § 204aobchodního zákoníku.Splacení upsaných akcií bude provedeno nepeněžitými vkladystávajících akcionářů, sestávajícími z majetkových právvyplývajících ze tří užitných vzorů, které jsouve spoluvlastnictví obou akcionářů společnosti. Jedná se o tytovzory:a) zařízení pro shromažďování a třídění kovových odpadovýchmateriálů, evidované pod číslem přihlášky užitného vzoru 7469-97a zapsané v rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví pod č.6991,b) hliníkovou slitinu, zejména pro výrobu elektrických vodičů,evidovanou pod číslem přihlášky užitného vzoru 7350-97 a zapsanév rejstříku Úřádu průmyslového vlastnictví pod č. 6972, ac) hliníkovou slitinu, zejména pro výrobu elektrických obvodůtočivých elektrických přístrojů, evidovanou pod číslem přihláškyužitného vzoru 7349-97 a zapsané v rejstříku Úřadu průmyslovéhovlastnictví pod č. 6971.Uvedená majetková práva byla oceněnaa) znaleckým posudkem soudního znalce pana Ing. Karla Čady zedne 25.1.1998 poř č. 461/98, a to celkovou částkou ve výši25.090.645,- Kč, ab) znaleckým posudkem soudního znalce pana Ing. Václava Míška zedne 21.1.1998 poř.č. 60/97-9, a to celkovou částkou ve výši25.380.714,- Kč.Pro účely zvýšení základního jmění společnosti se hodnotanepeněžitého vkladu, tvořeného uvedenými majetkovými právy,stanoví částkou 25.000.000,- KčEmisní kurs se stanoví ve výši 1,0, tzn. ve výši jmenovitéhodnoty upisovaných akcií. Se všemi novými akciemi budou spojenastejná práva a povinnosti jako s akciemi již vydanými. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů