Trendy

1 060 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-1 402 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

1 390 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 24.6.2013 Havlíčkovo náměstí 189/2, Žižkov, 130 00 Praha 3

Historické adresy

15.10.2008 - 24.6.2013 Praha 1, Opletalova 921/6, PSČ 11000
19.9.2000 - 15.10.2008 Praha 1, Štěpánská 51/631
13.1.1999 - 19.9.2000 Praha 1, Školská 32
7.10.1996 - 13.1.1999 Zlín, nám. Práce 2512
26.10.1994 - 7.10.1996 Zlín, Prostřední 3435, PSČ 76001

60725796

DIČ

od 9.1.1995

CZ60725796

Datum vzniku

26. října 1994

Datová schránka

bpvd8k4

Historické názvy

26.10.1994 - 7.10.1996

DRUPO, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1430

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 10.7.2013

2 000 000 Kč

Historické jmění

26.10.1994 - 10.7.2013

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 3

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

19-525790287 / 0100

Provozovny

od 5.11.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Opletalova 921/6, 110 00, Praha - Nové Město

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 8. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 8. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 8. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1

Historické ostatní skutečnosti

  • 11. května 1999 - 8. července 2014 : Obchodní společnost G.B.C., a.s. se sídlem Praha 1, Školská 32,identifikační číslo 60 72 57 96 se v y m a z á v á z oddíluB vložky 1430 obchodního rejstříku Krajského obchodníh... o souduv Brně. zobrazit více skrýt více
  • 15. března 1999 - 8. července 2014 : Obchodní společnost G.B.C., a.s. se sídlem Praha 1, Školská 32se zapisuje do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodnímsoudem V Praze, oddíl B, vložka číslo 5842.
  • 13. ledna 1999 - 8. července 2014 : Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou6.11.1998.
  • 24. června 2013 - 10. července 2013 : Jediný akcionář zvyšuje základní kapitál společnosti G.B.C., a.s., a to peněžitým vkladem z částky 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) o částku 1.000.000,-- Kč (slo... vy: jeden milion korun českých) na částku 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) za následujících podmínek: 1) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem 20 (slovy: dvaceti) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), jejichž emisní kurz bude splacen peněžitými vklady. Součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií je 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti. Nově upisované akcie nebudou kotované. 2) Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3) Zvýšení základního kapitálu je v souladu s § 203 obchodního zákoníku přípustné, neboť emisní kurz dříve upsaných akcií je zcela splacen. 4) Stávající jediný akcionář se v plném rozsahu do tohoto notářského zápisu vzdal svého přednostního práva na úpis nových akcií společnosti, a tudíž toto rozhodnutí neobsahuje náležitosti dle ustanovení § 203, odstavec 2, písmeno c), obchodního zákoníku. 5) Všechny nově emitované akcie budou nabídnuty k úpisu Ing. Janu Gaszczykovi, narozenému 14. 1. 1963, bytem Praha 9, Horní Počernice, Vysokovská 1192/50. 6) Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia. 7) Upisovatel provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcí se společností dle § 204 odst. 5) obchodního zákoníku, s možností stanovení rozvazovací podmínky dle § 203 odst. 4) obchodního zákoníku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií může proto začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o úpisu akcií musí mít písemnou formu, podpisy na ní musí být úředně ověřeny. 8) Místem upisování je sídlo společnosti G.B.C., a.s., a to je od 12. 6. 2013 na adrese Praha 3, Žižkov, Havlíčkovo náměstí 189/2, v pracovní dny v době od 9.00 do 17.00 hodin. 9) Lhůta pro upisování akcií je 14 (slovy: čtrnáct) dnů počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovateli do 7 (slovy: sedmi) dnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli spolu s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. 10) Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. 11) Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen peněžitými vklady upisovatele. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií na bankovní účet společnosti založený za tímto účelem podle § 204 odst. 2) obchodního zákoníku společností pro splácení emisního kurzu akcií, číslo 107-5101590217/0100 vedený u Komerční banky, do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od provedení úpisu akcií. 12) Poukázky na akcie nebudou vydány. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů