Trendy

480 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

- 148 tis. Kč

Ztráta za rok 2015

Trendy

9 050 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 15.12.2008 Praha 10, V Olšinách 1411, PSČ 10000

Historické adresy

12.4.2005 - 15.12.2008 Praha 10, V Olšinách 1411, PSČ 11000
8.3.2002 - 12.4.2005 Praha 5, Moulíkova 2238/1, PSČ 15000
26.7.2001 - 8.3.2002 Brno - střed, Heršpická 813/5, PSČ 63900
3.7.2001 - 26.7.2001 Brno, Heršpická 813/5, okres Brno-město, PSČ 63900
14.7.1999 - 3.7.2001 Brno, Heršpická 5, okres Brno-město, PSČ 63900
1.11.1994 - 14.7.1999 Brno, Burešova 17, PSČ 66002

60726288

DIČ

Není plátce DPH

20.5.2002 - 21.6.2011

CZ60726288

Datum vzniku

1. listopadu 1994

Datová schránka

r4m5jgf

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1432

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 17.10.2014

2 000 000 Kč

Historické jmění

14.6.2000 - 17.10.2014

1 060 000 Kč

20.5.1999 - 14.6.2000

2 280 000 Kč

1.4.1999 - 20.5.1999

1 880 000 Kč

12.3.1996 - 1.4.1999

1 880 000 Kč

12.12.1995 - 12.3.1996

1 660 000 Kč

1.11.1994 - 12.12.1995

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 10

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 5. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 5. září 2014 : Počet členů správní rady: 1
 • 5. září 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 14. června 2000 : Společnost se řídí stanovami upravenými usnesením mimořádnévalné hromady konané dne 13.3.2000.

Historické ostatní skutečnosti

 • 5. září 2014 - 17. října 2014 : Jediný akcionář rozhodl dne 21.8.2014 o zvýšení základního kapitálu následujícím způsobem :a) Základní kapitál společnosti Koridor, a.s. se zvyšuje o částku ve výši 940.000,-Kč, sl... ovy: devět set čtyřicet tisíc korun českých, ze zapsané výše 1.060.000,-Kč, slovy: jeden milion šedesát tisíc korun českých, na novou výši 2.000.000,-Kč, slovy: dva miliony korun českých. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 94, slovy: devadesáti čtyř, kusů kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých. Upisování akcií nad nebo pod tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.c) Jediný akcionář se, v souladu s ustanovením § 490 odstavec 2 zákona o obchodních korporacích, vzdává přednostního práva na upisování akcií.d) Veškeré nově vydané akcie budou upsány jediným akcionářem, tj. společností ICD s.r.o., Olomouc Holice, Partyzánská 480/35, PSČ 783 71, IČ 607 75 726, (dále upisovatel), za emisní kurs, který je roven jejich jmenovitým hodnotám. Veřejná nabídka akcií podle ustanovení §§ 480 až 483 zákona o obchodních korporacích nebude realizována.e) Jediný akcionář společnost ICD s.r.o. upisovatel upíše, v souladu s ustanovením § 479 zákona o obchodních korporacích, akcie na základě písemné smlouvy uzavřené se společností (dále smlouva o upsání akcií). K upsání akcií bude upisovateli poskytnuta upisovací lhůta v délce alespoň třiceti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Výše emisního kursu akcií bude rovna nominální hodnotě akcií, tedy 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, za jednu akcii a bude splacena výlučně v penězích.f) Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií na bankovní účet emitenta, který je veden u Československé obchodní banky, a.s., pod číslem 189486242/0300, v měně CZK a to do třiceti dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií. g) Místem úpisu akcií je sídlo společnosti Koridor, a.s., se sídlem Praha 10, V Olšinách 1411, PSČ 100 00, IČ 607 26 288.h) V souvislosti se zvýšením základního kapitálu nebudou vydány akcie nového druhu. zobrazit více skrýt více
 • 31. března 2000 - 14. června 2000 : d) představenstvo společnosti provede vlastní zničenípředmětných akcií ve lhůtě 30 dnů po právní moci usneseníKrajského obchodního soudu obchodního rejstříku v Brně, ozapsání sníže... ní základního jmění společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 31. března 2000 - 14. června 2000 : c) snížení základního jmění bude realizováno zničením 122 kusůvlastních akcií společnosti, znějících na majitele, každá akcieo jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, všechny vydané v listin... népodobě. Předmětné akcie byly vydány pod pořadovými čísly107-228. zobrazit více skrýt více
 • 31. března 2000 - 14. června 2000 : b) základní jmění se snižuje o částku 1,220.000,-Kč, zdosavadních 2,280.000,-Kč na 1,060.000,-Kč.
 • 31. března 2000 - 14. června 2000 : a) základní jmění se snižuje za účelem úhrady vzniklé ztrátyspolečnosti.
 • 31. března 2000 - 14. června 2000 : Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady ze dne 13.03.2000 ozáměru snížit základní jmění:
 • 1. dubna 1999 - 20. května 1999 : Notářský zápis NZ 93/99, N 101/99 ze dne 19.2.1999 osvědčujícíprůběh mimořádné valné hromady, na které byla schválena změnastanov a rozhodnutí o zvýšení základního z 1,880.000,-Kč ... na2,280.000,-Kč, tedy ve výši 400.000,-Kč.Zvýšení základního jmění se uskuteční formou upsání nových akciív rozsahu 400.000,-Kč, přičemž akcionáři se vzdali svéhopřednostního práva na upsání nových akcií a všechny akcie budouupsány akcionáři ve stejném poměru na základě dohody dleustanovení § 205 obch.zák. v platném znění. Upisování nad tutočástku se nepřipouští. Zvýšení je představováno vydáním 40 kusůnových kmenových listinných akcií na majitele, o jmenovitéhodnotě jedné akcie 10.000,-Kč, s emisním kurzem jedné akcie10.000,-Kč. Lhůta pro upsání nových akcií je stanovena do 15-tidní po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jměnído obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně amísto upsání akcií je sídlo společnosti Brno, Burešova 17,PSČ 660 02. Upisovatelé splatí celý emisní kurz ve lhůtě do 5-tidní po upsání akcií, a to na účet společnosti č.265070217/0100vedený u KB,a.s., pobočka Brno, Pod Petrovem. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů