Trendy

201 575 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-32 410 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

289 711 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 21.4.2016 Masarykův okruh 201, 664 81 Ostrovačice

Historické adresy

7.3.2012 - 21.4.2016 Ostrovačice, Masarykův okruh 201, PSČ 66481
20.11.2002 - 7.3.2012 Ostrovačice, Automotodrom Brno 201, okres Brno-venkov, PSČ 66481
21.11.2001 - 20.11.2002 Ostrovačice, Automotodrom Brno, okres Brno-venkov, PSČ 66481
20.12.1994 - 21.11.2001 Ostrovačice, okres Brno-venkov, Automotodrom Brno

60728825

DIČ

od 1.1.1995

CZ60728825

Datum vzniku

20. prosince 1994

Datová schránka

atccyph

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1451

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 18.10.2017

67 003 300 Kč

Historické jmění

3.10.2012 - 18.10.2017

191 438 000 Kč

24.6.2011 - 3.10.2012

279 794 000 Kč

12.1.1999 - 24.6.2011

191 438 000 Kč

2.9.1996 - 12.1.1999

156 438 000 Kč

13.7.1995 - 2.9.1996

29 896 000 Kč

20.12.1994 - 13.7.1995

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Rosice

Bankovní účty

zvěřejněno 18.5.2017

CZ3201000000354772570247

... více účtů (celkem 8) najdete zde

Historické provozovny

1.10.2003 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Masarykův okruh 201, 664 81, Ostrovačice

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 18. října 2017 : Základní kapitál společnosti se snižuje o 124.434.700,-Kč, slovy: sto dvacet čtyři milionů čtyři sta třicet čtyři tisíc sedm set korun českých, (rozsah snížení) na částku ve výši Základní kapitál společnosti se snižuje o 124.434.700,-Kč, slovy: sto dvacet čtyři milionů čtyři sta třicet čtyři tisíc sedm set korun českých, (rozsah snížení) na částku ve výši ...67.003.300,-Kč, slovy: šedesát sedm milionů tři tisíce tři sta korun českých. Důvodem snížení je vykazování neuhrazené ztráty z minulých let v účetnictví společnosti ve výši 225.251.015,91 Kč, slovy: dvě stě dvacet pět milionů dvě stě padesát jedna tisíc patnáct korun českých devadesát jedna haléřů, účelem snížení je úhrada této ztráty v rozsahu snížení. Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením nominální hodnoty u všech akcií společnosti ze stávajících 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, na 350,- Kč, slovy: tři sta padesát korun českých. Bez zbytečného odkladu po zápisu nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku dá statutární orgán depozitáři zaknihovaných cenných papírů příkaz k zápisu tomu odpovídajících skutečností do příslušné evidence ve smyslu § 525 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 9. ledna 2014 - 11. května 2016 : Zapisují se rozhodnutí mimořádné valné hromady konané dne 26.11.2013:I.1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 191,438.000,- Kč (slovy: jedno sto devadesát jed... na milionů čtyři sta třicet osm tisíc korun českých) o 190,336.000,- Kč (slovy: jedno sto devadesát milionů tři sta třicet šest tisíc korun českých) na nový základní kapitál ve výši 381,774.000,- Kč (slovy: tři sta osmdesát jedna milionů sedm set sedmdesát čtyři tisíc korun českých) upsáním nových 190.336 (slovy: jedno sto devadesáti tři sta třiceti šesti) kusů kmenových, listinných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) při emisním kurzu jedné každé akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), kdy s každou nově upsanou akcií této jmenovité hodnoty bude při hlasování na valné hromadě společnosti spojen 1 (jeden) hlas. Zvýšení základního kapitálu se takto provede ve dvou upisovacích kolech, bez připuštění upisování akcií nad uvedenou částku.2. V prvním upisovacím kole přednostně upisují nové akcie akcionáři společnosti podle podílu jimi vlastněných akcií na základním kapitálu společnosti, a to peněžitým vkladem. Upisování nových akcií proběhne v sídle společnosti na adrese Ostrovačice, Masarykův okruh č. p. 201. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) připadá podíl na nové akcii ve výši 190336/191438, přičemž je možno upisovat pouze celé akcie. Upisovatel je povinen splatit 100 % (jedno sto procent) emisního kurzu upsaných akcií, a to v penězích na k tomu účelu zvláště zřízený účet uvedený v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu nejpozději do 14 čtrnácti) dnů ode dne jejich úpisu, jinak je jeho upsání akcií neúčinné. Lhůta k výkonu tohoto přednostního práva činí 14 (čtrnáct) dnů a začne běžet do 30 (třiceti) dnů počínaje dnem zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Konkrétní datum představenstvo společnosti zveřejní v informaci o přednostním právu akcionáře s počátkem běhu lhůty způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady. 3. Všechny ty nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou v druhém upisovacím kole nabídnuty k úpisu výlučně určitým zájemcům, a to 88356/190336 těchto akcií společnosti ABRAHAM MOTOR RACING s.r.o. zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce 41966, se sídlem Ostrovačice, Masarykův okruh 201, PSČ 664 81, IČ: 26285908, u nichž je emisní kurs každé jedné akcie roven její jmenovité hodnotě a dále 101980/190336 těchto akcií společnosti A.B.R. Invest a.s. zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložce 2255 se sídlem Brno, Poštovská 8c, okres Brno-město, PSČ 602 00 IČ: 253 29 103, u nichž je emisní kurs každé jedné akcie roven její jmenovité hodnotě, kteří jsou oprávněni tyto nové akcie upsat peněžitými vklady, přičemž platí, že je možno upisovat pouze celé akcie. Upisování nových akcií proběhne v sídle společnosti na adrese Ostrovačice, Masarykův okruh č. p. 201. Lhůta pro jejich úpis činí 3 (tři) týdny a počne běžet následujícím dnem po dni marného uplynutí lhůty přednostního práva akcionářů k úpisu těchto akcií. Počátek běhu této lhůty bude určeným zájemcům oznámen doporučeným dopisem na adresu jejich sídla. Současně s tím jim bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Pokud by z jakéhokoliv důvodu vznikla upisovatelům povinnost splatit emisní kurz upsaných akcií či jen jeho část v penězích, jsou povinni toto splatit na k tomu účelu zvláště zřízený účet uvedený v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu, a to nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne jejich úpisu. Připouští se však možnost započtení peněžitých pohledávek těchto upisovatelů proti případné pohledávce na splacení emisního kurzu tak, že celý emisní kurz všech upisovaných akcií může být splacen výhradně započtením. Dohoda o započtení musí být uzavřena do 14 (čtrnácti) dnů ode dne úpisu akcií, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že návrh na její uzavření předloží společnost současně s návrhem smlouvy o upsání akcií. 4. U upisovatele společnosti ABRAHAM MOTOR RACING s.r.o. se jedná o tyto jeho pohledávky za společností, které mají být započteny oproti případné pohledávce na splacení emisního kurzu ve druhém upisovacím kole: a) peněžitá pohledávka upisovatele ve výši 28,356.000,- Kč (slovy: dvacetosmmilionů třistapadesátšesttisíc korun českých) představující dosud nezaplacený zůstatek faktury č.VF200860 znějící na celkovou částku 35,700.000,- Kč (slovy: třicetpětmilionůsedmsettisíc korun českých), přičemž tato pohledávka bude započtena proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu v celé výši 28,356.000,- Kč (slovy: dvacetosmmilionůtřistapadesátšesttisíc korun českých),b) peněžitá pohledávka upisovatele ve výši 30,000.000,- Kč (slovy: třicetmilionů korun českých) představující dosud nezaplacený zůstatek faktury č. VF200952 znějící na celkovou částku 35,700.000,- Kč (slovy: třicetpětmilionů sedm set tisíc korun českých), přičemž tato pohledávka bude započtena proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu v celé výši 30,000.000,- Kč (slovy: třicetmilionů korun českých),c) peněžitá pohledávka upisovatele ve výši 30,000.000,- Kč (slovy: třicetmilionů korun českých) představující dosud nezaplacený zůstatek faktury č. 10033 znějící na celkovou částku 36,000.000,- Kč (slovy: třicetšestmilionů korun českých), přičemž tato pohledávka bude započtena proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu v celé výši 30,000.000,- Kč, slovy: třicetmilionů korun českých).5. U upisovatele společnosti A.B.R. Invest a.s. se jedná o tyto jeho pohledávky za společností, které mají být započteny oproti případné pohledávce na splacení emisního kurzu ve druhém upisovacím kole: a) peněžitá pohledávka upisovatele ve výši 85,000.000,- Kč (slovy: osmdesátpět milionů korun českých) představující dosud nezaplacený zůstatek jistiny úvěru ze smlouvy o úvěru ze dne 19. 12. 2008, přičemž tato pohledávka bude započtena proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu v celé výši 85,000.000,- Kč (slovy: osmdesátpětmilionů korun českých),b) peněžitá pohledávka upisovatele ve výši 16,980.534,26 Kč (slovy: šestnáct milionů devětsetosmdesáttisícpětsettřicetčtyři korun českých a 26 haléřů) představující dosud nezaplacený úvěrový úrok k 31. 12. 2012 z peněžních prostředků poskytnutých podle smlouvy o úvěru ze dne 19. 12. 2008, přičemž tato pohledávka bude do výše 16,980.000,- Kč (slovy: šestnáct milionů devětsetosmdesáttisíc korun českých) započtena proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu a ve zbytku tzn. v částce 534,26 Kč (slovy: pětsettřicetčtyři korun českých a 26 haléřů) zůstává neuhrazena.6. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.7. V případě plnění upisovatelů na splacení emisního kurzu upsaných akcií v penězích bude plněno na účet společnosti č. 107-4149170217/0100.II.1. Valná hromada souhlasí a připouští započtení dále uvedených peněžitých pohledávek společnosti ABRAHAM MOTOR RACING s.r.o. za společností Automotodrom Brno, a.s. proti pohledávce společnosti Automotodrom Brno, a.s. vůči společnosti ABRAHAM MOTOR RACING s.r.o. na splacení emisního kursu upisovaných 88356 (slovy: osmdesát osm tisíc tři sta padesát šest) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), jež tvoří:a) peněžitá pohledávka upisovatele ve výši 28,356.000,- Kč (slovy: dvacetosmmilionů třistapadesátšesttisíc korun českých) představující nezaplacený zůstatek faktury č.VF200860 znějící na celkovou částku 35,700.000,- Kč (slovy: třicetpětmilionůsedmsettisíc korun českých), přičemž tato pohledávka bude započtena proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu v celé výši 28,356.000,- Kč (slovy: dvacetosmmilionůtřistapadesátšesttisíc korun českých),b) peněžitá pohledávka upisovatele ve výši 30,000.000,- Kč (slovy: třicetmilionů korun českých) představující nezaplacený zůstatek faktury č. VF200952 znějící na celkovou částku 35,700.000,- Kč (slovy: třicetpětmilionů sedm set tisíc korun českých), přičemž tato pohledávka bude započtena proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu v celé výši 30,000.000,- Kč (slovy: třicetmilionů korun českých),c) peněžitá pohledávka upisovatele ve výši 30,000.000,- Kč (slovy: třicetmilionů korun českých) představující nezaplacený zůstatek faktury č. 10033 znějící na celkovou částku 36,000.000,- Kč (slovy: třicetšestmilionů korun českých), přičemž tato pohledávka bude započtena proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu v celé výši 30,000.000,- Kč (slovy: třicetmilionů korun českých).2. Valná hromada souhlasí a připouští započtení dále uvedených peněžitých pohledávek společnosti A.B.R. Invest a.s. za společností Automotodrom Brno, a.s. proti pohledávce společnosti Automotodrom Brno, a.s. vůči společnosti A.B.R. Invest a.s. na splacení emisního kursu upisovaných 101980 (slovy: jedno sto jedna tisíc devět set osmdesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), jež tvoří:a) peněžitá pohledávka upisovatele ve výši 85,000.000,- Kč (slovy: osmdesátpět milionů korun českých) představující dosud nezaplacený zůstatek jistiny úvěru ze smlouvy o úvěru ze dne 19. 12. 2008, přičemž tato pohledávka bude započtena proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu v celé výši 85,000.000,- Kč (slovy: osmdesátpětmilionů korun českých).b) peněžitá pohledávka upisovatele ve výši 16,980.534,26 Kč (slovy: šestnáct milionů devětsetosmdesáttisícpětsettřicetčtyři korun českých a 26 haléřů) představující dosud nezaplacený úvěrový úrok k 31. 12. 2012 z peněžních prostředků poskytnutých podle smlouvy o úvěru ze dne 19. 12. 2008, přičemž tato pohledávka bude do výše 16,980.000,- Kč (slovy: šestnáct milionů devětsetosmdesáttisíc korun českých) započtena proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu a ve zbytku tzn. v částce 534,26 Kč (slovy: pětsettřicetčtyři korun českých a 26 haléřů) zůstává neuhrazena. zobrazit více skrýt více
 • 31. května 2011 - 24. června 2011 : 1. Základní kapitál společnosti Automotodrom Brno, a.s. se zvyšuje upsáním nových 88356 (slovy: osmdesát osm tisíc tři sta padesát šest) kusů kmenových akcií na majitele v listinné... podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč, (slovy: jeden tisíc korun českých) kdy s každou nově upsanou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bude při hlasování na valné hromadě společnosti Automotodrom Brno, a.s. spojen jeden (1) hlas, tedy zvyšuje se základní kapitál společnosti Automotodrom Brno, a.s. o částku 88.356.000,- Kč (slovy: osmdesát osm milionů tři sta padesát šest tisíc korun českých) z původní výše 191.438.000,- Kč (slovy: jedno sto devadesát jedna milionů čtyři sta třicet osm tisíc korun českých) na novou výši 279.794.000,- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát devět tisíc sedm set devadesát čtyři tisíc korun českých); nepřipouští se upisovat akcie nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.2. Výše emisního kurzu nově uspisovaných akcií je pro každou akcii 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých); emisní ážio se rovná nule.3. Přednostní právo každého z akcionářů společnosti Automotodrom Brno, a.s. upsat část nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti Automotodrom Brno, a.s. v rozsahu podílu každého akcionáře na základním kapitálu se vylučuje.4. Emisní kurz nově upsaných akcií bude zcela splácen započtením peněžitých pohledávek předem určeného zájemce vůči společnosti Automotodrom Brno, a.s. proti pohledávce společnosti Automotodrom Brno, a.s. na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií vůči předem určenému zájemci, který nově upsané akcie upíše.5. Lhůta pro upsání nových akcií v trvání třiceti (30) dnů začne běžet prvním dnem následujícím po dni předání návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci pro upisování.6. Všech 88356 (slovy: osmdesát osm tisíc tři sta padesát šest) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bude nabídnuto k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost ABRAHAM MOTOR RACING s.r.o., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce 41966, se sídlem Brno, Joukalova 13, PSČ: 635 00 Brno, IČ: 26285908 (dále je ,,AMR")7. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude předem určenému zájemci předán společností Automotodrom Brno, a.s. v jejím sídle tj. na adrese Ostrovačice, Automotodrom Brno 201, okres Brno-venkov, do (3) tří dnů po přijetí rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti Automotodrom Brno, a.s. o zvýšení základního kapitálu. Místem upisování akcií se stanoví sídlo společnosti Automotodrom Brno, a.s. tj. Ostrovačice, Automotodrom Brno 201, okres Brno-venkov. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou strana třetí je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti Automotodrom Brno, a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.8. Předmětem započtení jsou peněžité pohledávky AMR za společností Automotodrom Brno, a.s., a to:a) peněžitá pohledávka AMR ve výši 28.356.625,01 Kč (slovy: dvacet osm milionů tři sta padesát šest tisíc šestset dvacet jedna korun českých jeden haléř) představující dosud nezaplacený zůstatek faktury č. VF200860 znějící na celkovou částku 35.700.000,- Kč (slovy: třicet pět milionů sedm set tisíc korun českých) přičemž tato pohledávka bude započtena proti pohledávce společnosti Automotodrom Brno, a.s. na splacení emisního kurzu pouze do výše 28.356.000,- Kč (slovy: dvacet osm milionů tři sta padesát šest tisíc korun českých) a ve zbývající části 625,01 Kč (slovy: šestset dvacet pět korun českých jeden haléř) zůstává neuhrazena.b) peněžitá pohledávka AMR ve výši 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) představující dosud nezaplacený zůstatek faktury č. VF200952 znějící na celkovou částku 35.700.000,- Kč (slovy: třicet pět milionů sedm set tisíc korun českých), přičemž tato pohledávka bude započtena proti pohledávce společnosti Automotodrom Brno, a.s. na splacení emisního kurzu v celé výši 30.000.000,- Kč slovy: třicet milionů korun českých).c) peněžitá pohledávka AMR ve výši 36.000.000,- Kč (slovy: třicet šest milionů korun českých) představující dosud nezaplacený zůstatek faktury č. 10033 znějící na celkovou částku 36.000.000,- Kč (slovy: třicet šest milionů korun českých), přičemž tato pohledávka bude započtena proti pohledávce společnosti Automotodrom Brno, a.s. na splacení emisního kurzu pouze do výše 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) a ve zvývající výši 6.000.000,- Kč (slovy: šest milionů korun českých) zůstává neuhrazena.9. Smlouva o započtení s předem určeným zájemcem bude uzavřena ve smyslu ustanovení § 358 a násl. obchodního zákoníku ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne rozhodnutí mimořádné valné hromady. Místem podpisu dohody o započtení je sídlo společnosti Automotodrom Brno, a.s. na adrese Ostrovačice, Automotodrom Brno 201, okres Brno-venkov. Návrh na uzavření dohody o započtení předloží společnost Automotodrom Brno, a.s. předem určenému zájemci tj. AMR ve svém sídle, tj. na výše uvedené adrese do pěti (5) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Nabytí účinnosti dohody o započtení je vázáno na odkládací podmínku, kterou bude nabytí účinnosti smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 14. září 2006 - 24. června 2011 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 22.7.2006.
 • 25. října 2004 - 14. září 2006 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím valnéhromady konané dne 09.06.2004.
 • 20. listopadu 2002 - 25. října 2004 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím valnéhromady konané dne 29.11.2001.
 • 21. listopadu 2001 - 20. listopadu 2002 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím valnéhromady konané dne 02.05.2001.
 • 3. října 2001 - 21. listopadu 2001 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím valnéhromady konané dne 18.12.2000.
 • 11. října 2000 - 3. října 2001 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím valnéhromady konané dne 23.6.2000.
 • 18. srpna 1999 - 11. října 2000 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém mimořádnou valnouhromadou konanou dne 22.12.1998.
 • 15. června 1998 - 18. srpna 1999 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutímmimořádné valné hromady konané dne 9.6.1998.
 • 20. května 1997 - 18. srpna 1999 : Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutímmimořádné valné hromady konané dne 16.12.1996.
 • 2. září 1996 - 18. srpna 1999 : Byly předloženy stanovy společnosti přijaté valnou hromadou dne30.4.1996.
 • 13. července 1995 - 18. srpna 1999 : Ke dni 13.7.1995 se zapisuje změna stanov v čl.6,7.
 • 15. června 1998 - 12. ledna 1999 : 4. Dohoda akcionářů ve smyslu § 205 odst.1 obchodního zákoníkubude uzavřena v sídle společnosti Automotodrom Brno, a.s. sesídlem Ostrovačice, okres Brno venkov, Automotodrom Brno, ... a todo 14 dnů poté, co usnesení valné hromady o zvýšení základníhojmění bude zapsáno v obchodním rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 15. června 1998 - 12. ledna 1999 : 5. Upisovatel splatí celý emisní kurs upisovaných akcií, tj.částku Kč 35.000.000,- /slovy: třicetpětmilionůkorun/ na účetakciové společnosti Automotodrom Brno,a.s., vedený uČeskosl... ovenské obchodní banky a.s., pobočka Brno, číslo účtu:8010-803072323/0300, a to ve lhůtě do 14 od zápisu do obchodníhorejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 15. června 1998 - 12. ledna 1999 : 3. Přednostní právo akcionářů na upisování akcií se v souladu sustanovením § 204a) odst.5 obchodního zákoníku vylučuje.Nové akcie v počtu 35.000 ks budou upsány akcionáři na základ... ědohody ve smyslu § 205 odst.1 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 15. června 1998 - 12. ledna 1999 : 2. Celkem bude upsáno 35.000 ks nových kmenových akcií namajitele o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 1.000,- /slovy:jedentisíckorun/. Nově upisované akcie budou mít podobuzaknihova... nou. Emisní kurs jedné akcie je Kč 1.000,- /slovy:jedentisíckorun/. zobrazit více skrýt více
 • 15. června 1998 - 12. ledna 1999 : 1. Základní jmění společnosti Automotodrom Brno,a.s. budezvýšeno o částku Kč 35.000.000 /slovy: třicetpětmilionůkorun/.Upisování nad částku Kč 35.000.000,- se nepřipouští.
 • 15. června 1998 - 12. ledna 1999 : Zapisuje se rozhodnutí mimořádné valné hromady konané dne9.6.1998 o záměru zvýšit základní jmění:
 • 2. září 1996 - 12. ledna 1999 : Základní jmění: 156 438 000 Kč, zcela splaceno
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů