Základní údaje

Sídlo

od 12.1.2015 Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

22.3.2012 - 12.1.2015 Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 76001
16.11.2011 - 22.3.2012 Zlín, Nad Ovčírnou V 1778/11, PSČ 76001
4.12.2007 - 16.11.2011 Zlín, Nad Ovčírnou 1778, PSČ 76001
4.9.2002 - 4.12.2007 Zlín, nám. T.G.Masaryka 1280, PSČ 76001
30.6.2002 - 4.9.2002 Zlín, T.G.Masaryka 1280, PSČ 76001

60732075

DIČ

od 22.7.2015

CZ60732075

Datum vzniku

30. června 2002

Datová schránka

tcfd4ri

Historické názvy

30.6.2002 - 13.10.2014

FINANCE Zlín, a.s.

9.1.1995 - 26.6.2002

FINANCE Zlín, s.r.o.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3778

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 19.2.2018

70 000 000 Kč

Historické jmění

12.1.2015 - 19.2.2018

50 000 000 Kč

13.10.2014 - 12.1.2015

22 000 000 Kč

12.1.2010 - 13.10.2014

7 000 000 Kč

30.6.2002 - 12.1.2010

10 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 31.7.2015

101731304 / 0300

Historické provozovny

9.1.1995 - 17.6.1998

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Nám. T.G. Masaryka 1280, 760 01, Zlín

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 19. února 2018 : Jediný akcionář obchodní společnosti rozhodl dne 24.1.2018 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:1. Základní kapitál obchodní společnosti Roklen360 a.s., se sídlem Praha Jediný akcionář obchodní společnosti rozhodl dne 24.1.2018 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:1. Základní kapitál obchodní společnosti Roklen360 a.s., se sídlem Praha ...1 - Nové Město, Václavské náměstí 838/9, PSČ 110 00, IČ: 607 32 075, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20437, který byl v plné výši splacen, se zvyšuje o částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) z částky 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých), na novou výši základního kapitálu 70.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých), a to peněžitým vkladem s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad a pod částku zvýšení kapitálu a tato částka je konečná.2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí peněžitým vkladem a to bez veřejné nabídky, celkem bude upisováno 20.000 ks (slovy: dvacet tisíc kusů) listinných kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).3. Jediný akcionář využívá svého přednostního práva na upisování akcií v souladu s ustanovením § 484 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále též ZOK).Z tohoto důvodu se údaje pro využití přednostního práva akcionářů dle ust. § 475 písm. c) ZOK ve smyslu ust. § 485 odst. 2 ZOK neuvádí.4. Veškeré nové akcie budou upsány jediným akcionářem obchodní společností Roklen Holding a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 838/9, PSČ 110 00 (dále též upisovatel) za emisní kurz, který je roven jejich jmenovité hodnotě. Veřejná nabídka akcií podle ustanovení § 480, § 481, § 482 a § 483 ZOK nebude realizována.5. Upisovatel, jediný akcionář obchodní společnost Roklen Holding a.s. upíše v souladu s ustanovením § 479 ZOK akcie na základě písemné smlouvy uzavřené s obchodní společností Roklen360 a.s. (dále též smlouva o úpisu akcií). K upsání akcií bude upisovateli poskytnuta upisovací lhůta v délce 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií. Představenstvo je povinno zaslat jedinému akcionáři na adresu jeho sídla do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne tohoto rozhodnutí návrh smlouvy o upsání akcií s uvedením počátku a konce běhu lhůty pro úpis akcií a s výší emisního kurzu.6. Výše emisního kurzu akcií bude rovna nominální hodnotě akcií tedy 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za 1 (slovy: jednu) akcii a bude splacena výlučně v penězích.7. Upisovatel je povinen splatit 100% (slovy: sto procent) emisního kurzu upsaných akcií na zvláštní k tomu zřízený účet obchodní společnosti číslo: 101 731 304/0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s., nejpozději do 7 (slovy: sedmi) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií.8. Místem úpisu akcií je sídlo obchodní společnosti: Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 838/9, PSČ 110 00. zobrazit více skrýt více
  • 13. října 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 30. června 2002 : Změna právní formy společnosti s ručením omezeným FINANCE Zlín,s.r.o. na akciovou společnost na základě rozhodnutí jedinéhospolečníka ze dne 07.06.2002.Společnost změnila právní fo Změna právní formy společnosti s ručením omezeným FINANCE Zlín,s.r.o. na akciovou společnost na základě rozhodnutí jedinéhospolečníka ze dne 07.06.2002.Společnost změnila právní fo...rmu ze společnosti FINANCE Zlín,s.r.o. vedené v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brněoddíl C, vložka 17527 na společnost FINANCE Zlín, a.s. vedenouv obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka3778. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 12. ledna 2015 - 12. ledna 2015 : Zvyšuje se plně splacený základní kapitál obchodní společnosti Roklen360 a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075 o částku 28.000.000,- (slovy: dvacet osm ... milionů korun českých) z částky 22.000.000,- Kč (slovy: dvacet dva milionů korun českých) na novu výši základního kapitálu 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých), a to peněžitým vkladem s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad a pod částku zvýšení kapitálu a tato částka je konečná. a) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí peněžitým vkladem a to bez veřejné nabídky, celkem bude upisováno 28.000 ks (slovy: dvacet osm tisíc kusů) kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). b) Jediný akcionář využívá svého přednostního práva na upisování akcií v souladu s ustanovením § 484 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále též ZOK). c) Veškeré nové akcie budou upsány jediným akcionářem panem Janem Klenorem, nar. 9.2.1966, bydliště Zdíkov, Nový Dvůr 28, PSČ 384 73 (dále též upisovatel) za emisní kurz, který je roven jejich jmenovité hodnotě. Veřejná nabídka akcií podle ustanovení § 480, § 481, § 482 a § 483 ZOK nebude realizována. d) Upisovatel, jediný akcionář pan. Ing. Jan Klenor upíše v souladu s ustanovením § 479 ZOK akcie na základě písemné smlouvy uzavřené s obchodní společností Roklen360 a.s. (dále též smlouva o úpisu akcií). K upsání akcií bude upisovateli poskytnuta upisovací lhůta v délce 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií. Návrh smlouvy o úpisu akcií byl jedinému akcionáři předložen již dnešního dne. e) Výše emisního kurzu akcií bude rovna nominální hodnotě akcií tedy 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za 1 (slovy: jednu) akcii a bude splacena výlučně v penězích. f) Upisovatel je povinen splatit 100% (slovy: sto procent) emisního kurzu upsaných akcií na zvláštní k tomu zřízený účet obchodní společnosti číslo: 101 731 304/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. nejpozději do 7 (slovy: sedmi) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. g) Místem úpisu akcií je sídlo obchodní společnosti: Zlín, náměstí Míru 64. h) V souvislosti se zvýšením základního kapitálu nebudou vydány akcie nového druhu. zobrazit více skrýt více
  • 13. října 2014 - 13. října 2014 : Zvýšení základního kapitálu společnosti FINANCE Zlín, a.s. o částku 15,000.000,-Kč, slovy: patnáct milionů korun českých, tedy ze zcela splacené částky 7,000.000,-Kč, slovy: sedm m... ilionů korun českých na novou výši základního kapitálu 22,000.000,00 Kč, slovy: dvacet dva milionů korun českých, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad a pod částku zvýšení základního kapitálu a tato částka je konečná. a) Z v ý š e n í základního kapitálu bude provedeno upisováním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí peněžitým vkladem a to bez veřejné nabídky, celkem bude upisováno 15.000 ks (slovy: patnáct tisíc kusů) kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000,00 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). b) Jediný akcionář se vzdává svého přednostního práva na upisování akcií v souladu s ustanovením § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. c) Veškeré nové akcie budou upsány předem určenému zájemci, kterým je jediným akcionářem Janem Klenorem, nar. 09.02.1966, bydlištěm a taktéž pobytem Zdíkov, Nový Dvůr 28, PSČ 384 73 (dále upisovatel) za emisní kurz, který je roven jejich jmenovité hodnotě. Veřejná nabídka akcií podle § 480 -§ 483 zákona o obchodních korporacích nebude realizována. d) Upisovatel jediný akcionář Jan Klenor upíše v souladu s ustanovením § 479 zákona o obchodních korporacích akcie na základě písemné smlouvy uzavřené se společností (dále smlouva o úpisu akcií). K upsání akcií bude upisovateli poskytnuta upisovací lhůta v délce alespoň 30 (slovy: třiceti ) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií. Návrh smlouvy u úpisu akcií byl jedinému akcionáři předložen již dnešního dne. e) Výše emisního kurzu akcií bude rovna nominální hodnotě akcií tedy 1.000,00 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za 1 (slovy: jednu) akcii a bude splacena výlučně v penězích. f) Upisovatel je povinen splatit 100 (slovy: sto ) % emisního kurzu upsaných akcií na zvláštní tomu zřízení účet společnosti číslo: 266847145/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. g) Místem úpisu akcií je sídlo společnosti; Zlín, náměstí Míru 64. h) V souvislosti se zvýšením základního kapitálu nebudou vydány akcie nového druhu. zobrazit více skrýt více
  • 3. srpna 2009 - 12. ledna 2010 : Jediný akcionář společnosti v působnosti valné hromady rozhodl dne 23.7.2009 o snížení základního kapitálu společnosti takto:1. Důvod snížení základního kapitálu: Důvod snížení zák... ladního kapitálu společnosti je přebytek vlastních zdrojů společnosti.2. Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál se snižuje z původní výše 10.000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) o částku 3.000.000,- Kč (slovy: tři milióny korun českých), tedy na částku 7.000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých).3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude v plné výši vyplacena na účet jediného akcionáře po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to do 5-ti (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne předložení akcií,4. Způsob, jak má byt snížení základního kapitálu provedeno: Snížení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ust. § 213a obchodního zákoníku, a to snížením jmenovité hodnoty poměrně u všech dosavadních akcií emitovaných obchodní společností FINANCE Zlín, a.s. s původním jmenovitou hodnotou ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu každé akcie ve výši 700,- Kč (slovy: sedm set korun českých).Lhůta pro předložení akcií:Lhůta k předložení dosavadních akcií za účelem jejich výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě činí 5 (slovy: pět) pracovních dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží není oprávněn až do jejího předložení vykonávat práva s nimi spojená, představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů