Trendy

750 598 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

24 141 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

1 210 185 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 1.12.2016 Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno

Historické adresy

6.3.2012 - 1.12.2016 Brno - Štýřice, Renneská třída 787/1a, PSČ 63900
2.3.2012 - 6.3.2012 Brno, Renneská třída /1a, PSČ 65768
28.12.2001 - 2.3.2012 Brno, Renneská třída 1a, PSČ 65768
1.1.1995 - 28.12.2001 Brno, Renneská 1a, PSČ 65768

60733098

DIČ

od 13.1.1995

CZ60733098

Datum vzniku

1. ledna 1995

Datová schránka

tk7c8xt

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1479

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 3.1.2017

439 587 800 Kč

Historické jmění

12.1.2015 - 3.1.2017

421 587 800 Kč

29.10.2014 - 12.1.2015

371 587 800 Kč

26.6.2014 - 29.10.2014

371 557 800 Kč

31.7.2012 - 26.6.2014

371 065 100 Kč

10.4.2012 - 31.7.2012

350 555 100 Kč

22.9.2011 - 10.4.2012

283 555 100 Kč

15.2.2007 - 22.9.2011

257 256 100 Kč

19.2.2001 - 15.2.2007

247 318 000 Kč

4.10.2000 - 19.2.2001

208 318 000 Kč

22.9.1999 - 4.10.2000

48 155 000 Kč

1.1.1995 - 22.9.1999

1 005 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Bankovní účty

zvěřejněno 23.5.2013

109748952 / 0300

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 21.12.2016

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Panenská 712/1, 602 00, Brno - Brno-město

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 2. března 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 4
 • 26. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 31. prosince 2013 : Na základě fúze sloučením, společnost Brněnské komunikace a.s. se sídlem Brno-Štýřice, Renneská třída 787/1a, PSČ 639 00, IČ 607 330 98, jako nástupnická společnost převzala jmění Na základě fúze sloučením, společnost Brněnské komunikace a.s. se sídlem Brno-Štýřice, Renneská třída 787/1a, PSČ 639 00, IČ 607 330 98, jako nástupnická společnost převzala jmění ...zanikající společnosti s obchodní firmou JIŽNÍ CENTRUM BRNO a.s., se sídlem Brno-Trnitá, Zvonařka 5, PSČ 602 00, IČ 607 41 881. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 23. listopadu 2016 - 3. ledna 2017 : 1.Základní kapitál společnosti Brněnské komunikace a.s. ve výši 421,587.800,-- Kč (slovy: čtyři sta dvacet jedna milionů pět set osmdesát sedm tisíc osm set korun českých) se zvyšu... je o částku ve výši 18,000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých) na nový základní kapitál ve výši 439,587.800,-- Kč (slovy: čtyři sta třicet devět milionů pět set osmdesát sedm tisíc osm set korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad či pod navrhovanou částku.2.Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové listinné akcie znějících na jméno ve jmenovité hodnotě ve výši 18,000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých).3.Protože všechny nové akcie bude upisovat dosavadní jediný akcionář, neupravuje se postup podle § 485 odst.1 zákona o obchodních korporacích, který se v důsledku toho svého přednostního práva na úpis vzdává. 4.Novou akcii upíše určený zájemce, dosavadní jediný akcionář Statutární město Brno, se sídlem Brno, Dominikánské náměstí 196/1, IČ 44992785, a to 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové listinné akcie znějících na jméno ve jmenovité hodnotě ve výši 18,000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých). Akcie tedy nebudou upisovány ani z části na základě veřejné nabídky. 5.Lhůta k úpisu akcie na zvýšení základního kapitálu činí 2 (dva) týdny, a počne běžet dnem zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, což bude osobně či doporučenou poštou oznámeno jedinému akcionáři. Celý emisní kurs bude splacen ve lhůtě 2 (dva) týdny po dni úpisu, nejpozději však do dne podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že emisní kurs je roven jmenovité hodnotě upisované akcie. Splaceno bude na účet číslo 382286023/0300. zobrazit více skrýt více
 • 2. března 2015 - 3. července 2015 : Počet členů dozorčí rady: 7
 • 26. června 2014 - 2. března 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 6
 • 26. června 2014 - 2. března 2015 : Počet členů dozorčí rady: 9
 • 29. října 2014 - 12. ledna 2015 : Jediný akcionář společnosti Brněnské komunikace a.s. - statutární město Brno, zastoupené primátorem Bc. Romanem Onderkou, MBA při výkonu působnosti valné hromady rozhodl v souladu ... s usnesením schůze Rady města Brna č.R6/154 (rozhodnutí RM6/12525), konané dne 22.10.2014 před podpisem tohoto notářského zápisu, o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti Brněnské komunikace a.s. se zvyšuje o částku 50.000.000,-- Kč, slovy padesát milionů korun českých, na celkových 421.587.800,-- Kč, slovy čtyřistadvacetjedna milionů pětsetosmdesátsedm tisíc osmset korun českých, upsáním deseti kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé 5.000.000,-- Kč, slovy pět milionů korun českých. Upisování akcií nad tuto stanovenou částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno peněžitým vkladem. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Dosavadní akcie, jejich druh a forma zůstávají nezměněny. Vzhledem k tomu, že akcie má být upsána jediným akcionářem, nebude dle ust. § 485 odst. 2 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních korporacích upisování probíhat s využitím přednostního práva. Akcie budou nabídnuty k upsání jedinému stávajícímu akcionáři - statutárnímu městu Brnu, a to deset kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé 5.000.000,-- Kč, slovy pět milionů korun českých. Jediný akcionář upíše akcie, jejichž emisní kurs se rovná jejich jmenovité hodnotě ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností v písemné formě. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny. Upisovací lhůta se stanoví v délce čtrnáct dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Místem pro uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo jediného akcionáře. Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, t.j. emisní kurs každé nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 5.000.000,-- Kč, slovy pět milionů korun českých, činí 5.000.000,-- Kč, slovy pět milionů korun českých. Emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem na účet společnosti č.117600413/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s.ve lhůtě čtrnáct dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 10. října 2014 - 29. října 2014 : Jediný akcionář společnosti Brněnské komunikace a.s. - statutární město Brno, zastoupené primátorem Bc. Romanem Onderkou, MBA při výkonu působnosti valné hromady rozhodl v souladu ... s usnesením schůze Rady města Brna č.R6/150 konané dne 24.9.2014 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti Brněnské komunikace a.s. se zvyšuje o částku 30.000,-- Kč, slovy třicet tisíc korun českých, na celkových 371.587.800,-- Kč, slovy třistasedmdesátjednamilionů pětsetosmdesátsedmtisíc osmset korun českých, upsáním jednoho kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 30.000,-- Kč, slovy třicet tisíc korun českých. Upisování akcií nad tuto stanovenou částku se nepřipouští. S nově vydanou akcií budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Dosavadní akcie, jejich druh a forma zůstávají nezměněny. Vzhledem k tomu, že akcie má být upsána jediným akcionářem, nebude dle ust. § 485 odst. 2 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních korporacích upisování probíhat s využitím přednostního práva. Akcie bude nabídnuta k upsání jedinému stávajícímu akcionáři - statutárnímu městu Brnu, a to jeden kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 30.000,-- Kč, slovy třicet tisíc korun českých. Jediný akcionář upíše akcii, jejíž emisní kurs se rovná její jmenovité hodnotě ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností v písemné formě. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny. Upisovací lhůta se stanoví v délce čtrnáct dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Místem pro uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo jediného akcionáře. Schvaluje se, aby emisní kurs jednoho kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 30.000,-- Kč, slovy třicet tisíc korun českých, byl splacen nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je nemovitá věc - pozemek p.č.1147/19 o výměře 10 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Staré Brno, obec Brno, který vznikl na základě Geometrického plánu pro rozdělení pozemku č.1145-1/2014, ověřeného úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Ing. Markem Hořejším dne 3.2.2014 pod č.876/2014, sloučením dílu c o výměře 2 m2, odděleného ze stávajícího pozemku p.č.1147/5 a dílu b o výměře 8 m2, odděleného ze stávajícího pozemku p.č.1147/13, stávající pozemky jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město na LV č.10001 pro obec Brno, k.ú. Staré Brno. Nemovitá věc je podrobně popsána a oceněna znaleckým posudkem č.1727/2014 ze dne 2.5.2014 znalce Ing. Jaroslava Šerého, soudního znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, s místem podnikání Brno, Skoumalova 24, PSČ 621 00, IČ 64330389, který byl vybrán představenstvem společnosti Brněnské komunikace a.s. v souladu s ust. § 478 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních korporacích. Cena nepeněžitého vkladu činí dle tohoto znaleckého posudku 30.000,- Kč, slovy: třicet tisíc korun českých. Na tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydán jeden kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 30.000,-- Kč, slovy třicet tisíc korun českých, výše emisního kursu upisované akcie je shodná s její jmenovitou hodnotou. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs nově upsané akcie ve výši 30.000,-- Kč, slovy třicet tisíc korun českých ve lhůtě čtrnáct dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií tak, že předá společnosti písemné prohlášení podle ust. § 19 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních korporacích s úředně ověřeným podpisem a současně fakticky i protokolárně předá společnosti určenou nemovitou věc. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovité věci je vklad splacen. Písemné prohlášení podle ust. § 19 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních korporacích musí vkladatel předat společnosti před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 6. května 2014 - 26. června 2014 : Jediný akcionář společnosti Brněnské komunikace a.s. - statutární město Brno, zastoupené primátorem Bc. Romanem Onderkou, MBA při výkonu působnosti valné hromady rozhodl v souladu ... s usnesením schůze Rady města Brna č.R6/135 konané dne 2.4.2014 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti Brněnské komunikace a.s. se zvyšuje o částku 492.700,-- Kč, slovy čtyřistadevadesátdvatisíc sedmset korun českých, na celkových 371.557.800,-- Kč, slovy třistasedmdesátjednamilionů pětsetpadesátsedmtisíc osmset korun českých, upsáním jednoho kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 492.700,-- Kč, slovy čtyřistadevadesátdvatisíc sedmset korun českých. Upisování akcií nad tuto stanovenou částku se nepřipouští. S nově vydanou akcií budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Dosavadní akcie, jejich druh a forma zůstávají nezměněny. Vzhledem k tomu, že akcie má být upsána jediným akcionářem, nebude dle ust. § 485 odst. 2 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních korporacích upisování probíhat s využitím přednostního práva. Akcie bude nabídnuta k upsání jedinému stávajícímu akcionáři - statutárnímu městu Brnu, a to jeden kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 492.700,-- Kč, slovy čtyřistadevadesátdvatisíc sedmset korun českých. Jediný akcionář upíše akcii, jejíž emisní kurs se rovná její jmenovité hodnotě ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností v písemné formě. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny. Upisovací lhůta se stanoví v délce čtrnáct dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Místem pro uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo jediného akcionáře. Schvaluje se, aby emisní kurs jednoho kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 492.700,-- Kč, slovy čtyřistadevadesátdvatisíc sedmset korun českých, byl splacen nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je nemovitá věc - pozemek p.č.502/6 o výměře 61 m2, ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Město Brno, obec Brno, který vznikl na základě Geometrického plánu pro rozdělení pozemku č.608-13/2013, ověřeného úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Ing. Markem Hořejším dne 8.10.2013 pod č.852/2013, oddělením ze stávajícího pozemku p.č.502/2 o výměře 1116 m2 ostatní plocha, jiná plocha, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město na LV č.10001 pro obec Brno, k.ú. Město Brno. Nemovitá věc je podrobně popsána a oceněna znaleckým posudkem č.1699/2014 ze dne 10.2.2014 znalce Ing. Jaroslava Šerého, soudního znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, s místem podnikání Brno, Skoumalova 24, PSČ 621 00, IČ 64330389, který byl vybrán představenstvem společnosti Brněnské komunikace a.s. v souladu s ust. § 478 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních korporacích. Cena nepeněžitého vkladu činí dle tohoto znaleckého posudku 492.700,- Kč, slovy: čtyřistadevadesátdva tisíc sedmset korun českých. Na tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydán jeden kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 492.700,-- Kč, slovy čtyřistadevadesátdvatisíc sedmset korun českých, výše emisního kursu upisované akcie je shodná s její jmenovitou hodnotou. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs nově upsané akcie ve výši 492.700,-- Kč, slovy čtyřistadevadesátdvatisíc sedmset korun českých ve lhůtě čtrnáct dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií tak, že předá společnosti písemné prohlášení podle ust. § 19 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních korporacích s úředně ověřeným podpisem a současně fakticky i protokolárně předá společnosti určenou nemovitou věc. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovité věci je vklad splacen. Písemné prohlášení podle ust. § 19 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních korporacích musí vkladatel předat společnosti před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 12. června 2012 - 31. července 2012 : Jediný akcionář společnosti Brněnské komunikace a.s. - statutární město Brno, zastoupené primátorem Bc. Romanem Onderkou, MBA při výkonu působnosti valné hromady konstatoval, že mu... byla předložena písemná zpráva představenstva společnosti zpracovaná podle ust. § 204 odst. 3 obchodního zákoníku ze dne 22.3.2012, ve které byly uvedeny důvody upisování akcií nepeněžitými vklady a byla odůvodněna výše navrhovaného emisního kursu.Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl v souladu s usnesením schůze Rady města Brna č. R6/063 konané dne 25.4.2012 takto:Základní kapitál společnosti Brněnské komunikace a.s. se zvyšuje o částku 20.510.000,- Kč dvacet milionů pětsetdeset tisíc korun českých, na celkových 371.065.100,- Kč, slovy třistasedmdesátjedna milionů šedesátpět tisíc jedno sto korun českých, upsáním jednoho kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 16.670.000,- Kč, slovy šestnáct milionů šestsetsedmedesát tisíc korun českých, v listinné podobě a jednoho kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 3.840.000,- Kč, slovy tři miliony osmsetčtyřicet tisíc korun českých, v listinné podobě.Upisování akcií nad tuto stanovenou částku se nepřipouští.S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Dosavadní akcie, jejich druh, podoba a forma zůstávají nezměněny. Vzhledem k tomu, že se akcie upisují nepeněžitým vkladem, nebude upisování probíhat s využitím přednostního práva dle ust. § 204a obchodního zákoníku. Akcie budou nabídnuty k upsání jedinému stávajícímu akcionářů - statutárnímu městu Brnu, a to jeden kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 16.670.000,- Kč, slovy šestnáct milionů šestsetsedmdesát tisíc korun českých, v listinné podobě a jeden kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 3.840.000,- Kč, slovy tři miliony osmsetčtyřicet tisíc korun českých, v listinné podobě.Jediný akcionář upíše akcie, jejichž emisní kurs se rovná jejich jmenovitým hodnotám ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností v písemné formě. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny. Představenstvo společnosti vypracuje návrh smlouvy a doručí jej jedinému akcionáři ve lhůtě 30 dnů po provedení zápisu příslušného rejstříkového soudu o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku podle tohoto rozhodnutí. Lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcií se stanoví v délce 30 dnů od doručení jejího návrhu jedinému akcionáři. Místem pro uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo jediného akcionáře.Schvaluje se, aby emisní kurs jednoho kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 16.670.000,- Kč, slovy šestnáct milionů šestsetsedmdesát tisíc korun českých, v listinné podobě a jednoho kusu kmenové akcie na jméno a jmenovité hodnotě 3.840.000,- Kč, slovy tři miliony osmsetčtyřicet tisíc korun českých, v listinné podobě, byl splacen nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou následující nemovitosti: - p.č. 501/1 o výměře 1518 m2, ostatní plocha, jiná plocha (po sloučení dle GP č. 556-48/2011 p.č. 501/1 díl "k" o výměře 1185 m2, p.č. 502/2 díl "j" o výměře 333 m2) - p.č.620/13 o výměře 342 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace (po sloučení dle GP č. 556-48/2011 p.č. 501/1 díl "f" o výměře 45 m2, p.č. 501/2 díl "e" o výměře 10 m2, p.č. 502/2 díl "i" o výměře 3 m2 a p.č. 620/10 díl "b" o výměře 284 m2) - p.č. 620/12 o výměře 46 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace (oddělený dle GP č. 556-48/2011 z p.č.556-48/2011 z pč. 620/3), vše k.ú. Město Brno, obec Brno, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město na LV č. 10001 pro obec Brno, k.ú. Město Brno a - p.č. 1147/9 o výměře 1 m2, ostatní plocha zeleň - p.č. 1147/14 o výměře 2 m2, ostatní plocha, jiná plocha (oddělený dle GP č. 1018-50/2011 z p.č. 1147/5) - p.č. 1147/15 o výměře 3 m2, ostatní plocha, jiná plocha (oddělený dle GP č. 1018-50/2011 z p.č. 1147/13) - p.č. 1147/16 o výměře 2 m2, ostatní plocha, jiná plocha (oddělený dle GP č. 1018-50/2011 z p.č. 1147/13) - p.č. 1147/17 o výměře 60 m2, ostatní plocha, jiná plocha (oddělený dle GP č. 1018-50/2011 z p.č. 1147/10) - p.č. 1160/28 o výměře 4 m2, ostatní plocha, jiná plocha (oddělený dle GP č. 1018-50/2011 z p.č. 1160/15) - p.č. 1160/29 o výměře 4 m2, ostatní plocha, jiná plocha (oddělený dle GP č. 1018-50/2011 z p.č. 1160/1) - p.č. 1160/30 o výměře 149 m2, ostatní plocha, jiná plocha (oddělený dle GP č. 1018-50/2011 z p.č. 1160/20) - p.č. 1223 o výměře 15 m2, zastavěná plocha a nádvoří - p.č. 1224 o výměře 16 m2, zastavěná plocha a nádvoří - p.č. 1225 o výměře 16 m2, zastavěná plocha a nádvoří - p.č. 1226 o výměře 16 m2, zastavěná plocha a nádvoří - p.č. 1227 o výměře 16 m2, zastavěná plocha a nádvoří - p.č. 1228 o výměře 15 m2, zastavěná plocha a nádvoří - p.č. 1229 o výměře 15 m2, zastavěná plocha a nádvoří vše v k.ú. Staré Brno, obec Brno, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město na LV č. 10001 pro obec Brno, k.ú. Staré Brno.Nemovitosti jsou podrobně popsány a oceněny znaleckým posudkem č. 1559b/2012 ze dne 27.1.2012 a znaleckým posudkem č. 1560b/2012 ze dne 27.1.2012 znalce Ing. Jaroslava Šerého, soudního znalce v Oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, s místem podnikání Brno, Skoumalova 24, PSČ 621 00, IČ 64330389, jmenovaného usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 9.1.2012 č.j. 9Nc 6008/2012-21, které nabylo právní moci dne 20.1.2012.Na tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydán jeden kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 16.670.000,- Kč, slovy šestnáct milionů šestsedmdesát tisíc korun českých, v listinné podobě a jeden kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 3.840.000,- Kč, slovy tři miliony osmsetčtyřicet tisíc korun českých, v listinné podobě.Upisovatel je povinen splatit emisní kurs nově upsaných akcií ve výši 20.510.000,- Kč, slovy dvacet milionů pětsetdeset tisíc korun českých ve lhůtě 30 dnů od jejího upsání (uzavření smlouvy o upsání akcií) tak, že předá společnosti písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obch., zák. s úředně ověřeným podpisem a současně fakticky i protokolárně předá společnosti určené nemovitosti. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním k nemovitostí je vklad splacen. Písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obch.zák. musí vkladatel předat společnosti před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 2. března 2012 - 10. dubna 2012 : Jediný akcionář společnosti Brněnské komunikace a.s. - statutární město Brno, zastoupené primátorem Bc. Romanem Ondrerkou, MBA, v souladu s usnesením schůze Rady města Brna č. R ... 6/054 konané dne 01.02.2012 při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti Brněnské komunikace a.s. upsáním akcií takto:Základní kapitál společnosti Brněnské komunikace a.s. se zvyšuje o částku 67.000.000,-Kč, slovy šedesátsedm milionů korun českých, ze stávající výše 283.555.100,-Kč, na novou výši 350.555.000,-Kč, slovy třistapadesát milionů pětsetpadesátpět tisíc jednosto korun českých, upsáním deseti kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 6.700.000,-Kč, slovy šest milionů sedmset tisíc korun českých, v listinné podobě.Upisování akcií nad tuto stanovenou částku se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu bude realizováno peněžitým vkladem ve výši 67.000.000,-Kč s využitím přednostního práva jediného akcionáře na upisování akcií.Přednostní právo k úpisu nových akcií peněžitým vkladem má dosavadní jediný akcionář. Jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. S využitím přednostního práva lze upsat nových deset kusů akcií v listinné podobě na jméno, v nominální hodnotě 6.700.000,-Kč, slovy: šest milionů sedmset tisíc korun českých, emisní kurs akcií je roven nominální hodnotě.Přednostní právo k úpisu nových akcií lze vykonat v sídle společnosti Brněnské komunikace a.s., Brno, Renneská třída 1a, přičemž lhůta pro vykonání přednostního práva potrvá třicet dnů. Počátek běhu této lhůty bude oznámen akcionáři představenstvem společnosti doporučeným dopisem spolu se zasláním návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií.Na stávající 1 kus dosavadní akcie o jmenovité hodnotě 1.005.000,-Kč, 1 kus dosavadní akcie o jmenovité hodnotě 1.150.000,-Kč, 21 kusů dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, 25 kusů dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, 1 kus dosavadní akcie o jmenovité hodnotě 1.210.000,-Kč, 47 kusů dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, 1 kus dosavadní akcie o jmenovité hodnotě 1.953.000,-Kč, 110 kusů dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, 39 kusů dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, 8 kusů dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč a 1 kus dosavadní akcie o jmenovité hodnotě 1.938.100,-Kč a 1 kus dosavadní akcie o jmenovité hodnotě 26.299.000,-Kč, lze upsat nově emitované akcie, a to deset kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 6.700.000,-Kč, slovy šest milionů sedmset tisíc korun českých, v listinné podobě. Upisovat lze pouze celé akcie.Upisovatel je povinen ve lhůtě čtrnáct dnů ode dne upsání splatit emisní kurs nově upsaných akcií ve výši 67.000.000,-Kč, slovy: šedesátsedm milionů korun českých, bezhotovostním převodem na zvlášní účet společnosti Brněnské komunikace a.s., vedený u Československé obchodní banky a.s., číslo účtu 117378613/0300.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou znovu nabídnuty jedinému stávajícímu akcionáři - statutárnímu městu Brnu.Upisování akcií peněžitým vkladem bez využití přednostního práva se bude konat v sídle společnosti Brněnské komunikace a.s., Brno, Renneská třída 1a, přičemž emisní kurs bude roven nominální hodnotě akcie a lhůta pro upisování potrvá třicet dnů. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen představenstvem společnosti doporučeným dopisem spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisovatel je povinnen ve lhůtě čtrnáct dnů ode dne upsání splatit emisní kurs nově upsaných akcií ve výši 67.000.000,-Kč, slovy: šedesátsedm milionů korun českých, bezhotovostním převodem na zvláštní účet společnosti Brněnské komunikace a.s., vedený u Československé obchodní banky, a.s., číslo účtu 117378613/0300.Návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku bude podán neprodleně. zobrazit více skrýt více
 • 25. července 2011 - 22. září 2011 : Jediný akcionář společnosti Brněnské komunikace a.s. - statutární město Brno, zastoupené primátorem Bc. Romanem Onderkou, MBA, v souladu s usnesením schůze Rady města Brna č. R6/03... 1, konané dne 28.6.2011 při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti Brněnské komunikace a.s. upsáním akcie takto:Základní kapitál společnosti Brněnské komunikace a.s. se zvyšuje o částku 26.299.000,-- Kč, slovy dvacetšest milionů dvěstědevadesátdevět tisíc korun českých, ze stávající výše 257.256.100,-- Kč, na novou výši 283.555.100,-- Kč, slovy dvěstěosmdesáttři milionů pětsetpadesátpět tisíc jednosto korun českých, upsáním jednoho kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 26.299.000,-- Kč, slovy dvacetšest milionů dvěstědevadesátdevět tisíc korun českých, v listinné podobě.Upisování akcií nad tuto stanovenou částku se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu bude realizováno peněžitým vkladem ve výši 26.299.000,-- Kč s využitím přednostního práva jediného akcionáře na upisování akcií.Přednostní právo k úpisu nové akcie peněžitým vkladem má dosavadní jediný akcionář. Jediný akcionář upíše akcii ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. S využitím přednostního práva lze upsat nový jeden kus akcie v listinné podobě na jméno, v nominální hodnotě 26.299.000,-- Kč, slovy: dvacetšest milionů dvěstědevadesátdevět tisíc korun českých, emisní kurs akcie je roven nominální hodnotě.Přednostní právo k úpisu nových akcií lze vykonat v sídle společnosti Brněnské komunikace a.s., Brno, Renneská třída 1a, přičemž lhůta pro vykonání přednostního práva potrvá třicet dnů. Počátek běhu této lhůty bude oznámen akcionáři představenstvem společnosti doporučeným dopisem spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie.Na stávající 1 kus dosavadní akcie o jmenovité hodnotě 1.005.000,-- Kč 1 kus dosavadní akcie o jmenovité hodnotě 1.150.000,-- Kč, 21 kusů dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč, 25 kusů dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč, 1 kus dosavadní akcie o jmenovité hodnotě 1.210.000,-- Kč, 47 kusů dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč, 1 kus dosavadní akcie o jmenovité hodnotě 1.953.000,-- Kč, 110 kusů dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč, 39 kusů dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč, 8 kusů dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč a 1 kus dosavadní akcie o jmenovité hodnotě 1.938.100,-- Kč, lze upsat nově emitovanou akcii, a to jeden kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 26.299.000,-- Kč, slovy dvacetšest milonů dvětědevadesátdevět tisíc korun českých, v listinné podobě. Upisovat lze pouze celou akcii.Upisovatel je povinen ve lhůtě čtrnáct dnů ode dne upsání splatit emisní kurs nově upsané akcie ve výši 26.299.000,-- Kč, slovy: dvacetšest milionů dvěstědevadesátdevět tisíc korun českých, bezhotovostním převodem na zvláštní účet společnosti Brněnské komunikace a.s., vedený u Československé obchodní banky a.s., číslo účtu 117319023/0300. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou znovu nabídnuty jedinému stávajícímu akcionáři - statutárnímu městu Brnu.Upisování akcií peněžitým vkladem bez využití přednostního práva se bude konat v sídle společnosti Brněnské komunikace a.s., Brno, Renneská třída 1a, přičemž emisní kurs bude roven nominální hodnotě akcie a lhůta pro upisování potrvá třicet dnů. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen představenstvem společnosti doporučeným dopisem spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie.Upisovatel je povinen ve lhůtě čtrnáct dnů ode dne upsání splatit emisní kurs nově upsané akcie ve výši 26.299.000,-- Kč, slovy: dvacetšest milionů dvěstědevadesátdevět tisíc korun českých, bezhotovostním převodem na zvláštní účet společnosti Brněnské komunikace a.s. vedený u Československé obchodní banky, a.s., číslo účtu 117319023/0300.Návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku bude podán neprodleně. zobrazit více skrýt více
 • 26. července 2007 - 22. září 2011 : Jediný akcionář společnosti Brněnské komunikace a.s. - statutární město Brno, zastoupené primátorem Romanem Onderkou v souladu s usnesením schůze Rady města Brna č. R 5/022 konané ... dne 9.5. 2007 při výkonu působnosti valné hromady schválil změnu stanov. zobrazit více skrýt více
 • 7. listopadu 2006 - 15. února 2007 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl v souladu s usnesením schůze Rady města Brna č.R4/159 konané dne 5.10.2006 takto:Základní kapitál společnosti Brněnské k... omunikace a.s. se zvyšuje o částku 9.938.100,-- Kč, slovy devět milionů devět set třicet osm tisíc jedno sto korun českých, na celkových 257.256.100,-- Kč upsáním 8 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč v listinné podobě a 1 kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.938.100,-- Kč v listinné podobě.Upisování akcií nad tuto stanovenou částku se nepřipouští.S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Dosavadní akcie, jejich druh, podoba a forma zůstávají nezměněny.Vzhledem k tomu, že se akcie upisují nepeněžitým vkladem, nebude upisování probíhat s využitím přednostního práva dle ust. § 204a obch. zák.Akcie budou nabídnuty k upsání jedinému stávajícímu akcionáři - statutárnímu městu Brnu, a to 8 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč v listinné podobě a 1 kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.938.100,-- Kč v listinné podobě.Jediný akcionář upíše akcie, jejichž emisní kurs se rovná jejich jmenovitým hodnotám ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností v písemné formě. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny. Představenstvo společnosti vypracuje návrh smlouvy a doručí jej jedinému akcionáři ve lhůtě 30 dnů po provedení zápisu příslušného rejstříkového soudu o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku podle tohoto rozhodnutí. Lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcií se stanoví v délce 30 dnů od doručení jejího návrhu jedinému akcionáři. Místem pro uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo jediného akcionáře.Schvaluje se, aby emisní kurs 8 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč v listinné podobě a 1 kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.938.100,-- Kč v listinné podobě byl splacen nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou následující nemovitosti:pozemky p.č.212/1 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1441 m2 (po oddělení p.č.212/8 o výměře 73 m2 dle geometrického plánu č.915-2/2006 ze dne 23.3.2006), p.č.212/3 ostatní plocha, zeleň o výměře 331 m2, p.č.212/4 ostatní plocha, zeleň o výměře 239 m2, p.č.212/5 ostatní plocha, zeleň o výměře 178 m2, p.č.212/6 ostatní plocha, zeleň o výměře 43 m2, p.č.60/13 ostatní plocha, zeleň o výměře 94 m2 a p.č.60/14 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5 m2, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město na LV č.10001 pro obec Brno, k.ú. Štýřice.Nemovitosti jsou podrobně popsány a oceněny znaleckým posudkem č.28500-295/2006 ze dne 12.7.2006 a jeho dodatku č.1 ze dne 18.7.2006 znaleckého ústavu Qualiform, a.s., se sídlem Brno, Rašínova 2, PSČ 602 00, IČ 49450263, jmenovaného usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 15.6.2006 č.j. 50Nc 6227/2006-13, které nabylo právní moci dne 8.7.2006.Na tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 8 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč v listinné podobě a 1 kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.938.100,-- Kč v listinné podobě.Upisovatel je povinen splatit emisní kurs nově upsaných akcií ve výši 9.938.100,-- Kč ve lhůtě 30 dnů od jejího upsání (uzavření smlouvy o upsání akcií) tak, že předá společnosti písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obch. zák. s úředně ověřeným podpisem a současně fakticky i protokolárně předá společnosti určené nemovitosti. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitostí je vklad splacen. Písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obch. zák. musí vkladatel předat společnosti před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 4. října 2000 - 19. února 2001 : Tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckými posudky dvouznalců, a to znaleckým posudkem č. 3000-44/2000 ze dne 2.3.2000vypracovaným znalcem Ing. Miroslavem Kovalčíkem, bytem Brno,... Vymazalova 7 na částku 2.600.000,- Kč a znaleckým posudkem č.995-17/2000 ze dne 5.3.2000 vypracovaným znalcem Ing. RomanemStaňkem, bytem Brno, Pod nemocnicí 7 na částku 2.800.000,- Kč,přičemž použita byla cena nižší, stanovená znalcem Ing.Miroslavem Kovalčíkem zobrazit více skrýt více
 • 4. října 2000 - 19. února 2001 : Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím jediného akcionářeze dne 17.5.2000.Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 17.5.2000 ozáměru zvýšit základní jmění:
 • 4. října 2000 - 19. února 2001 : Základní jmění společnosti Brněnské komunikace a.s. se zvyšujenepeněžitým vkladem jediného akcionáře ze stávajících208.318.000,- Kč o částku 39.000.000,- Kč na celkových247.318.000... ,- Kč upisováním 39 kusů kmenových akcií na jméno ojmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč a 1 kusu kmenové akcie na jménoo nominální hodnotě 1.000.000,- Kč. Všechny upisované akciebudou vydány v listinné podobě. zobrazit více skrýt více
 • 4. října 2000 - 19. února 2001 : Upisování akcií nad částku 39.000.000,- Kč se nepřipouští.
 • 4. října 2000 - 19. února 2001 : Přednostní právo k úpisu nových akcií se vzhledem k ust. § 204aodst.1 obch. zák. neuplatní, neboť akcie budou upsánynepeněžitým vkladem.
 • 4. října 2000 - 19. února 2001 : Dosavadní jediný akcionář Město Brno upíše všechny nověemitované akcie, t.j. nových 39 kusů akcií na jméno v listinnépodobě o nominální hodnotě 1.000.000,- Kč emisní kurs akcií jer... oven nominální hodnotě. zobrazit více skrýt více
 • 4. října 2000 - 19. února 2001 : Upisovatel je povinen upsat a splatit nepeněžitý vklad v sídlespolečnosti Brněnské komunikace a.s. v Brně, Renneská 1a, a tove lhůtě do 30-ti dnů ode dne doručení obchodního soudu ... jakosoudu rejstříkového o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře ozvýšení základního jmění společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 4. října 2000 - 19. února 2001 : Jediný akcionář schvaluje upsání všech akcií nepeněžitým vkladema to dále uvedenými nemovitostmi, kterými jsou:
 • 4. října 2000 - 19. února 2001 : pozemek p.č. 207/26 ostatní plocha, manipulační plocha o vým.3.772 m2, oddělený z pozemku p.č. 207/1 ostatní plocha, manipul.plocha o vým. 15.794 m2, zaps. u Katastrálního úřadu Br... no-městona LV č. 10001 pro obec Brno, k.ú. Štýřice geometrickým plánemze dne 1.2.2000, č. plánu 607-3/2000. zobrazit více skrýt více
 • 4. října 2000 - 19. února 2001 : pozemky:- p.č. 443 zastavěná plocha o výměře 134 m2- p.č. 440/3 zastavěná plocha o výměře 126 m2- p.č. 464/2 zastavěná plocha o výměře 803 m2- p.č. 554/4 ostatní plocha o výměře 2 ... 555 m2- p.č. 607/1 zastavěná plocha o výměře 11 947 m2- p.č. 609/1 ostatní plocha o výměře 571 m2- p.č. 609/2 ostatní plocha o výměře 171 m2- p.č. 609/3 ostatní plocha o výměře 27 m2- p.č. 609/4 ostatní plocha o výměře 119 m2- p.č. 1205 zastavěná plocha o výměře 130 m2- p.č. 1208 zastavěná plocha o výměře 19 m2- p.č. 1209 zastavěná plocha o výměře 18 m2- p.č. 1212 zastavěná plocha o výměře 224 m2- p.č. 1216 zastavěná plocha o výměře 377 m2- p.č. 1217 zastavěná plocha o výměře 231 m2- p.č. 1224 zastavěná plocha o výměře 361 m2- p.č. 1225 zastavěná plocha o výměře 132 m2- p.č. 1226 zastavěná plocha o výměře 304 m2- p.č. 1232 zastavěná plocha o výměře 52 m2- p.č. 1234 zastavěná plocha o výměře 66 m2- p.č. 1239 zastavěná plocha o výměře 29 m2- p.č. 1240 zastavěná plocha o výměře 20 m2- p.č. 1246 zastavěná plocha o výměře 444 m2- p.č. 1254 zastavěná plocha o výměře 124 m2- p.č. 1255 zastavěná plocha o výměře 18 m2- p.č. 1256 zastavěná plocha o výměře 867 m2- p.č. 1259 zastavěná plocha o výměře 15 m2- p.č. 1260 zastavěná plocha o výměře 15 m2- p.č. 1261 zastavěná plocha o výměře 16 m2- p.č. 1262 zastavěná plocha o výměře 16 m2- p.č. 1264 zastavěná plocha o výměře 602 m2- p.č. 1270 ostatní plocha o výměře 4 281 m2- p.č. 1282 zastavěná plocha o výměře 33 m2- p.č. 1298 zastavěná plocha o výměře 228 m2- p.č. 1299 ostatní plocha o výměře 421 m2- p.č. 1300 zastavěná plocha o výměře 67 m2 zobrazit více skrýt více
 • 4. října 2000 - 19. února 2001 : Tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckými posudky dvouznalců, a to znaleckým posudkem č. 3001-45/2000 ze dne 20.2.2000vypracovaným znalcem Ing. Miroslavem Kovalčíkem, bytem Brno... ,Vymazalova 7 na částku 7.400.000,- Kč a znaleckým posudkem č.992-14/2000 ze dne 22.2.2000 vypracovaným znalcem Ing. RomanemStaňkem, bytem Brno, Pod nemocnicí 7 na částku 7.700.000,- Kč,přičemž použita byla cena nižší, stanovená znalcem Ing.Miroslavem Kovalčíkem.- administrativně provozní objekt - budova č.p. 787, sestávajícíz administrativní části, provozní části a energocentra,postavená na pozemcích p.č. 207/8, p.č. 207/9 a p.č. 207/10,budova skladu 3 a údržby č.p. 749, postavená na pozemku p.č.211/1, budova geodetů, postavená na pozemku na p.č. 211/3a pozemky p.č. 207/8 zastavěná plocha o výměře 1234 m2, p.č.207/9 zastavěná plocha o výměře 692 m2, p.č. 207/9 o výměře645 m2, p.č. 211/1 zastavěná plocha o výměře 215 m2 a p.č.211/3 o výměře 116 m2, zapsané na listu vlastnictví č. 10001pro obec Brno, k.ú. Štýřice. zobrazit více skrýt více
 • 4. října 2000 - 19. února 2001 : Tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckými posudky dvouznalců, a to znaleckým posudkem č. 2626-43/99 ze dne 25.2.1999 ajeho dodatkem č. 1 ze dne 20.2.2000 vypracovanými znalcem I... ng.Miroslavem Kovalčíkem, bytem Brno, Vymazalova 7 na částku29.000.000,- Kč a znaleckým posudkem č. 912-9/2000 ze dne24.2.1999 a jeho dodatkem č. 1 ze dne 23.2.2000 vypracovanýmiznalcem Ing. Romanem Staňkem, bytem Brno, Pod nemocnicí 7 načástku 30.000.000,- Kč, přičemž použita byla cena nižší,stanovená znalcem Ing. Miroslavem Kovalčíkem. zobrazit více skrýt více
 • 17. prosince 1999 - 4. října 2000 : Tyto nemovitosti byly oceněny aktualizovaným znaleckým posudkemč. 904-121/97 vypracovaným znalcem Ing. Miroslavem Filkukou dne28.11.1997 částkou 111.871.980,-Kč a aktualizovaným zn... aleckýmposudkem č. 1353-140/97 vypracovaným znalcem ing. DrahoslavemBečvářem dne 28.11.1997 částkou 111.953.370,-Kč.Na základě obou shora citovaných usnesení Zastupitelstva městaBrna se základní jmění společnosti Brněnské komunikace a.s.zvyšuje celkem o částku 160.163.000,-Kč na celkových208.318.000,-Kč upisováním celkem 159 kusů kmenových akcií najméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, 1 kusu kmenové akcie najméno o jmenovité hodnotě 1.210.000,-Kč a 1 kusu kmenové akciena jméno o jmenovité hodnotě 1.953.000,-Kč. Všechny upisovanéakcie budou vydány v listinné podobě.Upisování akcií nad tuto stanovenou částku se nepřipouští.Upisování akcií se bude konat v sídle společnosti Brno, Renneská1a, přičemž emisní kurs bude roven nominální hodnotě akcií alhůta pro upisování počne běžet patnáctým dnem ode dne doručeníusnesení rejstříkového soudu, kterým bude proveden zápisrozhodnutí jediného akcionáře o záměru zvýšení základního jměnído společnosti.Upisovatel je povinen splatit nepeněžitý vklad,t.j. výše uvedenénemovitosti v sídle společnosti předáním prohlášení podle § 60odst. 1 obch. zák. k rukám předsedy představenstva do 15 dnů odedne upsání spolu s předáním nemovitostí. zobrazit více skrýt více
 • 17. prosince 1999 - 4. října 2000 : Zvýšení základního jmění:Základní jmění společnosti Brněnské komunikace a.s. se zvyšuje očástku 48.210.000,-Kč na celkových 96.365.000,-Kč upisováním 47kusů kmenových akcií na jmén... o o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kča 1 kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě1.210.000,-Kč.Všechny upisované akcie budou vydány v listinné podobě.Upisování akcií nad tuto stanovenou částku se nepřipouští.Jediný akcionář schvaluje upsání všech akcií nepeněžitým vkladema to nemovitostmi v katastrálním území Trnitá:pozemky na p.č.:1202 o vým. 278 m21203 o vým. 25 m21204 o vým. 131 m21206 o vým. 728 m21207 o vým. 552 m21210 o vým. 220 m21211 o vým. 43 m21213 o vým. 158 m21214 o vým. 309 m21215 o vým. 17 m21218 o vým. 18 m21219 o vým. 5924 m21222/1 o vým. 1437 m21223 o vým. 461 m21227 o vým. 1196 m21228 o vým. 843 m21229 o vým. 2669 m21230 o vým. 728 m21231 o vým. 89 m21235 o vým. 256 m21236 o vým. 850 m21237 o vým. 807 m21238 o vým. 236 m21241 o vým. 265 m21242 o vým. 735 m21244 o vým. 719 m21245 o vým. 2368 m21247 o vým. 1555 m21248 o vým. 678 m21249 o vým. 223 m21250 o vým. 386 m21251 o vým. 129 m21252 o vým. 512 m21253 o vým. 316 m21257 o vým. 377 m21263 o vým. 2407 m21266 o vým. 2073 m21267 o vým. 633 m21268 o vým. 7081 m21269 o vým. 2001 m21271 o vým. 475 m21272 o vým. 532 m21274/1 o vým. 773 m21274/2 o vým. 3 m21275/1 o vým. 2449 m21275/2 o vým. 44 m21275/3 o vým. 151 m21276 o vým. 212 m21277 o vým. 221 m21278 o vým. 182 m21280 o vým. 155 m2429 o vým. 444 m2435/1 o vým. 557 m2436/3 o vým. 114 m2438 o vým. 3520 m2440/1 o vým. 9819 m2444 o vým. 727 m2454/1 o vým. 921 m2464/1 o vým. 3181 m2 zobrazit více skrýt více
 • 17. prosince 1999 - 4. října 2000 : budovy:č.p. na pozemku p.č. 454/1č.p. na pozemku p.č. 444č.p. 207 na pozemku p.č. 429č.p. na pozemku p.č. 435/1
 • 17. prosince 1999 - 4. října 2000 : Tyto nemovitosti byly oceněny aktualizovaným znaleckým posudkemč. 848-65/97 vypracovaným znalcem ing. Miroslavem Filkukou dne4.6.1997 částkou 48.210.760,-Kč a aktualizovaným znalec... kýmposudkem č. 1280-68/97 vypracovaným znalcem Ing. DrahoslavemBečvářem ze dne 1.6.1997 částkou 48.209.240,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 17. prosince 1999 - 4. října 2000 : Základní jmění společnosti Brněnské komunikace a.s. se zvyšuje odalší částku, a to 111.953.000,-Kč na celkových 208.318.000,-Kčupisováním 110 kusů kmenových akcií na jméno o jmenov... ité hodnotě1.000.000,-Kč a 1 ks kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě1.953.000,-Kč. Všechny upisované akcie budou vydány v listinnépodobě.Upisování akcií nad tuto stanovenou částku se nepřipouští.Jediný akcionář schvaluje upsání všech akcií nepeněžitýmvkladem, a to dále uvedenými nemovitostmi v katastrálním územíTrnitá:ostatní stavební objekt postavený na pozemku p.č. 1207průmyslový objekt postavený na pozemku p.č. 1210ostatní stavební objekt postavený na pozemku p.č. 1211průmyslový objekt postavený na pozemku p.č. 1213ostatní stavební objekt postavený na pozemku p.č. 1215průmyslový objekt postavený na pozemku p.č. 1219průmyslový objekt postavený na pozemku p.č. 1222/1průmyslový objekt postavený na pozemku p.č. 1223průmyslový objekt postavený na pozemku p.č. 1227průmyslový objekt postavený na pozemku p.č. 1228průmyslový objekt postavený na pozemku p.č. 1229průmyslový objekt postavený na pozemku p.č. 1230průmyslový objekt postavený na pozemku p.č. 1231ostatní stavební objekt postavený na pozemku p.č. 1235průmyslový objekt postavený na pozemku p.č. 1236průmyslový objekt postavený na pozemku p.č. 1237průmyslový objekt postavený na pozemku p.č. 1238průmyslový objekt postavený na pozemku p.č. 1241průmyslový objekt postavený na pozemku p.č. 1242průmyslový objekt postavený na pozemku p.č. 1244průmyslový objekt postavený na pozemku p.č. 1245průmyslový objekt postavený na pozemku p.č. 1247průmyslový objekt postavený na pozemku p.č. 1248občanská vybavenost postavená na pozemku p.č. 1249průmyslový objekt postavený na pozemku p.č. 1250průmyslový objekt postavený na pozemku p.č. 1251průmyslový objekt postavený na pozemku p.č. 1252průmyslový objekt postavený na pozemku p.č. 1263 zobrazit více skrýt více
 • 16. srpna 1999 - 17. prosince 1999 : Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím jediného akcionářeze dne 22.7.1999.
 • 16. srpna 1999 - 22. září 1999 : Přednostní právo k úpisu nových akcií lze vykonat v sídlespolečnosti Brněnské komunikace a.s. v Brně, Renneská 1a velhůtě do dvou týdnů ode dne doručení usnesení obchodního souduja... k soudu rejstříkového o zápisu usnesení o zvýšení základníhojmění.Upisovatel je povinen splatit celou nominální hodnotu akcií dopěti dnů ode dne následujícího po dni, kdy akcie upsal, na účetspolečnosti č.19-5191540247/0100 vedený u Komerční banky a.s.,pobočka Brno - město.Návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku budepodán neprodleně.Poté bude usnesení spolu s výzvou k upisování akcií a informacío přednostním právu zveřejněno v Obchodním věstníku. zobrazit více skrýt více
 • 16. srpna 1999 - 22. září 1999 : Přednostní právo k úpisu nových akcií má dosavadní jedinýakcionář, který svého práva využije a upíše všechny nověemitované akcie. S využitím přednostního práva lze upsat novékmeno... vé akcie v listinné podobě na jméno v nominální hodnotě46 akcií 1 000 000,-Kč a 1 akcie 1 150 000,-Kč, emisní kursakcií je roven nominální hodnotě. zobrazit více skrýt více
 • 16. srpna 1999 - 22. září 1999 : Upisování akcií nad tuto stanovenou částku se nepřipouští.
 • 16. srpna 1999 - 22. září 1999 : Základní jmění společnosti Brněnské komunikace a.s. se zvyšuje očástku 47 150 000,-Kč na celkových 48 155 000,-Kč upisováním46 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě1 0... 00 000,-Kč a 1 kusu kmenové akcie na jméno o jmenovitéhodnotě 1 150 000,-Kč. Všechny upisované akcie budou vydány vlistinné podobě. zobrazit více skrýt více
 • 16. srpna 1999 - 22. září 1999 : Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 22.7.1999 ozáměru zvýšit základní jmění:
 • 26. května 1997 - 16. srpna 1999 : Návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku budepodán neprodleně.Poté bude usnesení spolu s výzvou k upisování akcií a informacío přednostním právu zveřejněno v obchodní... m věstníku. zobrazit více skrýt více
 • 26. května 1997 - 16. srpna 1999 : Přednostní právo k úpisu nových akcií má dosavadní jedinýakcionář, který svého práva využije a upíše všechny nověemitované akcie. S využitím přednostního práva lze upsat novékmenov... é akcie v listinné podobě na jméno v nominální hodnotě46 akcií 1 000 000,-Kč a 1 akcie 1 150 000,-Kč, emisní kursakcií je roven nominální hodnotě. zobrazit více skrýt více
 • 26. května 1997 - 16. srpna 1999 : Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím jediného akcionářeze dne 22.5.1997.
 • 26. května 1997 - 16. srpna 1999 : Upisování akcií nad tuto stanovenou částku se nepřipouští.
 • 26. května 1997 - 16. srpna 1999 : Základní jmění společnosti Brněnské komunikace a.s. se zvyšuje očástku 47 150 000,-Kč na celkových 48 155 000,-Kč upisováním46 kusů kemenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě1 0... 00 000,-Kč a 1 kusu kmenové akcie na jméno o jmenovitéhodnotě 1 150 000,-Kč. Všechny upisované akcie budou vydány vlistinné podobě. zobrazit více skrýt více
 • 26. května 1997 - 16. srpna 1999 : Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 22.5.1997 ozáměru zvýšit základní jmění:
 • 26. května 1997 - 16. srpna 1999 : Přednostní právo k úpisu nových akcií lze vykonat v sídlespolečnosti Brněnské komunikace a.s. v Brně, Renneská 1a od20.6.1997 do 5.7.1997.Upisovatel je povinen splatit celou nominá... lní hodnotu akcie dopěti dnů ode dne upsání na účet č.19-5191540247/0100 u Komerčníbanky a.s., pobočka Brno-město. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů