Trendy

150 438 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

375 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

205 829 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 9.4.2004 Praha 10, Ostružinová 36/3175, PSČ 10600

Historické adresy

5.6.2001 - 9.4.2004 Praha 10, Ostružinová 36, PSČ 10600
16.1.1998 - 5.6.2001 Praha 10, Pomněnková 49, PSČ 10600
3.1.1995 - 16.1.1998 Holešov, Tovární 1423, PSČ 76901

Adresa z obchodního rejstříku

od 30.6.2015 Praha, Ostružinová 36/3175, okres Hlavní město Praha, PSČ 10600

60733276

DIČ

od 11.3.1996

CZ60733276

Datum vzniku

3. ledna 1995

Datová schránka

tzpgzxf

Historické názvy

3.1.1995 - 4.3.1996

POCEBA a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1483

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 5.12.2013

100 000 000 Kč

Historické jmění

6.11.2007 - 5.12.2013

70 000 000 Kč

3.1.1995 - 6.11.2007

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 10

Bankovní účty

zvěřejněno 21.10.2014

5895122 / 0800

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 1.1.2014

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Antonína Dvořáka 2243, 511 01, Turnov

... více provozoven (celkem 13) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 3. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 3. července 2014 : Počet členů správní rady: 1

Historické ostatní skutečnosti

 • 19. listopadu 2013 - 5. prosince 2013 : 1) Jediný akcionář Ing. Lubomír Umanec, nar. 14.5.1960, bytem Praha 1 - Staré Město, U Milosrdných 850/8, PSČ 110 00 (dále též jen „jediný akcionář“), rozhodl o zvýšení základního ... kapitálu obchodní společnosti WASTECH a.s. (dále též jen „Společnost“) z jeho současné výše 70.000.000,-- Kč (slovy sedmdesát milionů korun českých) na novou výši 100.000.000,-- Kč (slovy jedno sto milionů korun českých), tj. o částku 30.000.000,-- Kč (slovy třicet milionů korun českých), a to bez připuštění upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to za těchto podmínek: 1. Základní kapitál Společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upsáním 30 (slovy třiceti) kusů nových kmenových akcií Společnosti, které budou vydané v listinné podobě, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-- Kč (slovy jeden milion korun českých). 2. Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu Společnosti se nepřipouští. 3. Emisní kurz nových akcií Společnosti bude činit 1.750.000,-- Kč (slovy jeden milion sedm set padesát tisíc korun českých) za jednu akci, tedy s emisním ážiem ve výši 750.000,- Kč (sedm set padesát tisíc korun) na jednu akcii. Emisní kurs bude splácen pouze peněžitým vkladem s možností započtení. Všech 30 (slovy třicet) kusů nově upisovaných akcií bude upsáno bez veřejné nabídky, přičemž nebudou upisovány s využitím přednostního práva Jediného akcionáře ve smyslu § 204a obchodního zákoníku, (neboť tento Jediný akcionář tímto prohlašuje, že se svého přednostního práva výslovně vzdává), ale budou upsány postupem dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku předem určeným zájemcem, kterým je Jediný akcionář, tj. Ing. Lubomír Umanec, nar. 14.5.1960, bytem Praha 1 - Staré Město, U Milosrdných 850/8, PSČ 110 00, který upíše těchto 30 (slovy třicet) kusů nově upisovaných akcií ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, uzavřené mezi Jediným akcionářem a Společností. 4. Nové akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. 5. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají v souvislosti se zvýšením základního kapitálu beze změny. 2) Jediný akcionář tímto rozhodl o možnosti započtení části své peněžité pohledávky za Společností, a to konkrétně ve výši 52.500.000,-- Kč (slovy padesát dva milionů pět set tisíc korun českých), vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu ve výši 52.500.000,-- Kč (slovy padesát dva milionů pět set tisíc korun českých), a to takto: - připouští se možnost započtení části peněžité pohledávky Jediného akcionáře vůči Společnosti, kterou má Jediný akcionář ve výši 83.000.000,- Kč, a to konkrétně započtení v části 52.500.000,-- Kč (slovy padesát dva milionů pět set tisíc korun českých), proti pohledávce Společnosti vůči jejímu Jedinému akcionáři na splacení emisního kurzu 30 (slovy třiceti) jím upisovaných nových kmenových listinných akcií na jméno, v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých), která je ve výši 52.500.000,-- Kč (slovy padesát dva milionů pět set tisíc korun českých) 3) Upisování nových akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 29. prosince 1998 - 19. listopadu 2013 : Obchodní společnost WASTECH a.s. se sídlem v Praze 10,Pomněnková 49, PSČ 106 00, IČO 60 73 32 76 sev y m a z á v á z oddílu B, vložky 1483 obchodního rejstříkuKrajského obchodního... soudu v Brně. zobrazit více skrýt více
 • 17. března 1998 - 19. listopadu 2013 : Obchodní společnost WASTECH a.s. se sídlem Praha 10, Pomněnková49, PSČ 106 00, IČ 60733276 se zapisuje do obchodního rejstříkuvedeného Krajským obchodním soudem v Praze do oddílu B... , vložky5268. zobrazit více skrýt více
 • 27. února 1997 - 19. listopadu 2013 : Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutímjediného akcionáře ze dne 12.12.1996.
 • 25. října 1996 - 19. listopadu 2013 : Základní jmění: splaceno
 • 5. října 2007 - 6. listopadu 2007 : Mimořádná valná hromada obchodní společnosti Wastech a.s. učinila dne 1.10.2007 rozhodnutí, o němž byl učiněn notářský zápis NZ 667/2007, N 739/2007 sepsaný JUDr. Miroslavem Nováke... m, notářem se sídlem v Praze a s notářskou kanceláři v Praze 1, Dlouhá 16, o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 69.000.000,-Kč (slovy šedesát devět milionů korun českých), t.j. ze současné výše 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) na novou výši 70.000.000,--Kč (slovy sedmdesát milionů korun českých), upsáním nových akcií, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku a s tím, že:a) Důvod zvýšení základního kapitálu: důvodem tohoto zvýšení základního kapitálu společnosti je zajištění finančních zdrojů pro její podnikání.b) Způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu: zvýšení základního kapitálu se provádí postupem podle § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku, a sice úpisem 69 (slovy šedesáti devíti) kusů nových kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých), které nebudou kótované, jejichž emisní kurz se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě, tj. bude činit u každé této akcie 1.000.000,--Kč (slovy jeden milion korun českých), a jejichž emisní kurs bude splácen peněžitým vkladem. -----------Nové akcie budou upisovány bez využití přednostního práva, a to tak, že budou nabídnuty předem určenému zájemci, panu Petru Stalzerovi, r.č. 620114/1364, s bydlištěm Praha 4, Podolí, Levá 375/5, PSČ 140 00, a tudíž nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky ve smyslu § 203 odst. 3 obchodního zákoníku,c) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných nových akcií a výše jejich emisního kurzu, místo a lhůta pro upsání nových akcií: jediný zájemce upíše všech 69 (slovy šedesát devět) kusů nových kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy jeden milion korun českých), které nebudou kótované, jejichž emisní kurz se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě, tj. bude činit u každé této akcie 1.000.000,-- Kč (slovy jeden milion korun českých). To znamená, že emisní kurz všech těchto 69 kusů upisovaných nových akcií bude představovat částku 69.000.000,-Kč (slovy šedesát devět milionů korun českých). Všech těchto 69 (slovy šedesát devět) kusů nových kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých), bude upsáno uzavřením smlouvy o úpisu akcií mezi společností a jediným zájemcem v sídle společnosti, a to do dvou měsíců ode dne zápisu usnesení této mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že počátek běhu této lhůty bude tomuto jedinému zájemci oznámen vyvěšením oznámení představenstva v sídle společnosti a předložením návrhu smlouvy o úpisu. K přijetí návrhu smlouvy o úpisu musí být jedinému zájemci poskytnuta lhůta alespoň 14ti (slovy čtrnácti) dnů od doručení návrhu.?Mimořádná Valná hromada společnosti připouští možnost započtení peněžité pohledávky jediného zájemce vůči společnosti, kterou jediný zájemce nabyl postoupením pohledávky Smlouvou o jejím postoupení ze dne 3.9.2007 od společnosti ?GOZER? Betreuung und Acquisition von Neukunden und Kundenstrukturen GmbH se sídlem Kübeckgasse 18/14, 1030 Vídeň Rakousko, a to pohledávky na splacení části jistiny ve výši 70.000.000,- Kč z úvěru poskytnutého společnosti na základě Smlouvy o revolvingovém úvěru uzavřené s účinností k 20. lednu 2004, ve znění jejích dodatků, a to v její části ve výši 69.000.000,--Kč proti pohledávce společnosti vůči tomuto jedinému zájemci na splacení emisního kurzu nových akcií jež budou vydány na zvýšení základního kapitálu v rozsahu 69.000.000,-Kč, přičemž po započtení obou pohledávek bude zbývající část peněžité pohledávky jediného zájemce za společností činit 1.000.000,-Kč, a dále mimořádná valná hromada schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: smlouva o započtení bude uzavřena mezi společností na straně jedné a jediným zájemcem na straně druhé v písemné formě nejpozději do 3 (slovy tří) měsíců ode dne právní moci rozhodnutí příslušného soudu o zápisu usnesení této mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v sídle společnosti s tím, že návrh na zápis nové výše základního kapitálu bude podán až po uzavření smlouvy o započtení. Návrh smlouvy o započtení je představenstvo společnosti povinno doručit jedinému zájemci bez zbytečného odkladu poté, co upíše všech 69 (slovy šedesát devět) nových akcií společnosti. K přijetí návrhu smlouvy o započtení musí být jedinému zájemci poskytnuta lhůta alespoň 14 (slovy čtrnáct) dnů od doručení návrhu. zobrazit více skrýt více
 • 16. ledna 1998 - 6. března 2002 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádnévalné hromady konané dne 19.11.1997.
 • 27. února 1997 - 16. ledna 1998 : Jediný akcionář: Vodní zdroje Holešov, a.s. Holešov, Tovární1423, IČO 46 90 00 21
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů