Trendy

41 221 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

3 470 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

44 109 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 19.10.2016 č.p. 121, 594 53 Vlkov

Historické adresy

5.12.1996 - 5.12.1996 Osová Bítýška, Vlkov č.p. 121, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 59403
15.12.1994 - 5.12.1996 Vlkov, okres Žďár nad Sázavou

Adresa z obchodního rejstříku

od 2.4.2015 Vlkov č.p.121, PSČ 59453

60733322

DIČ

od 12.5.1995

CZ60733322

Datum vzniku

15. prosince 1994

Datová schránka

v4ffehz

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1477

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 11.5.2002

3 000 000 Kč

Historické jmění

10.9.1997 - 11.5.2002

1 000 000 Kč

15.12.1994 - 10.9.1997

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Velké Meziříčí

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

43- 129200257 / 0100

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Historické provozovny

3.6.1995 - 15.7.2010

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 594 53, Vlkov 121

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 1. září 2014 : Představenstvo společnosti Niva, a.s., zmocněná řádnou valnou hromadou ze dne 31.7.2012 konstatovalo na svém zasedání dne 19.3.2014, že nedošlo ve stanovené lhůtě do 28.02.2014 k Představenstvo společnosti Niva, a.s., zmocněná řádnou valnou hromadou ze dne 31.7.2012 konstatovalo na svém zasedání dne 19.3.2014, že nedošlo ve stanovené lhůtě do 28.02.2014 k ...úpisu nových akcií a z tohoto důvodu nedošlo k navýšení základního kapitálu společnosti Niva, a.s.. zobrazit více skrýt více
 • 1. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 1. září 2014 : Byly předloženy nové stanovy společnosti rozhodnutím valnéhromady konané dne 28.06.2014.
 • 10. září 1997 : Akcie na jméno jsou převoditelné pouze se souhlasempředstavenstva.

Historické ostatní skutečnosti

 • 30. srpna 2012 - 1. září 2014 : Řádná valná hromada společnosti NIVA, a.s., se sídlem Vlkov č.p. 121, PSČ 594 53, IČ: 607 33 322 dne 31.07. 2012 rozhodla takto: a) základní kapitál se zvyšuje maximálně o částku ... 24,278.000,00 Kč (slovy: dvacet čtyři milionů dvě stě sedmdesát osm tisíc korun českých) z 3,000.000 ,-Kč ( slovy: tři miliony korun českých) úpisem nových kmenových akcií na maximálně 27.278.000,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů dvě stě sedmdesát osm tisíc korun českých) peněžitým vkladem, a to emisí nových, kmenových, mladých listinných akcií znějících na jméno a to dle níže uvedeného výčtu, když právo upsat společností nově emitované, mladé akcie bude mít jen každý věřitel společnosti, tedy postupník dle smluv o postoupení pohledávky uvedených níže, který bude povinen, v okamžiku podpisu smlouvy o upsání příslušného počtu akcií se společností uzavřít i smlouvu o započtení vzájemných pohledávek, tedy pohledávky postupitele za postupníkem - společností, z titulu smlouvy o postoupení pohledávky, na straně jedné a pohledávky společnosti za upisovatelem akcií z titulu splacení emisního kursu takto emitovaných akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu je skutečnost, že společnost v průběhu roku 1995 uzavřela, jako postupník, na straně jedné, s původně oprávněnými osobami dle z.č. 42/1992 Sb., jako postupiteli na straně druhé, smlouvy o postoupení pohledávek, majetkových podílů vypočtených v rámci transformace Zemědělského obchodního družstva NIVA, IČ 001 45 190, v celkové výši cca 40.000.000,- Kč ( slovy: čtyřicet milionů korun českých ). Každá z takto postoupených pohledávek pak na základě příslušných smluv měla být v souladu se zněním čl. IV smlouvy, postupníkem postupitelům splacena nejpozději ve lhůtě 16 (slovy: šestnácti ) let ode dne podpisu konkrétní smlouvy, a to pravidelnými ročními splátkami ve výši, nejméně 3% z hodnoty postoupené pohledávky s tím, že případný nedoplatek na cenu postoupené pohledávky po uplynutí 16(slovy: šestnácti) leté lhůty, po odečtení hodnoty uhrazených splátek, uhradí společnost svým smluvním partnerům, postupitelům , vydáním svých kmenových akcií v hodnotě jím doposud případně nevyrovnaného závazku. Po uplynutí 16 ( slovy: šestnácti ) leté lhůty tak společnost ještě musí, shora uvedeným způsobem, uhradit celkem 24.278.000,- Kč, (slovy: dvacet čtyři milionů dvě stě sedmdesát osm tisíc korun českých). b) Navrhovaný rozsah zvýšení základního kapitálu společnosti o 24.278.000,- Kč (slovy: dvacet čtyři milionů dvě stě sedmdesát osm tisíc korun českých) je rozsahem maximálním, nepřipouští se tedy upisování nad navrhovanou maximální částku zvýšení základního kapitálu. Konečné zvýšení základního kapitálu, je v souladu s navrhovaným způsobem , jeho zvýšení je v pravomoci představenstva společnosti, když jeho výše musí odpovídat celkové hodnotě skutečně upsaných nově emitovaných akcií společnosti. V návaznosti na toto je pak představenstvo společnosti oprávněno provést i změnu stanov společnosti týkající se údajů o základním kapitálu společnosti a údajů o počtu jednotlivých listinných akciích znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých), 3.000,-Kč (slovy: tři tisíce korun českých), 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), 6.000,- Kč (slovy: šest tisíc korun českých), 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a 50.000,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). c) Z důvodu zvýšení základního kapitálu společnosti bude upsáno maximálně: ca) maximálně 405 (slovy: čtyři sta pět) kusů listinných kmenových akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč v emisním kursu 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) cb) maximálně 335 (slovy: tři sta třicet pět) kusů listinných kmenových akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) v emisním kursu 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) cc) maximálně 53 (slovy: padesát tři) kusů listinných kmenových akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 6.000,- Kč ( slovy: šest tisíc korun českých) v emisním kursu 6.000,- Kč (slovy: šest tisíc korun českých) cd) maximálně 18 (slovy: osmnáct) kusů listinných kmenových akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých)v emisním kursu 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) ce) maximálně 43 (slovy: čtyřicet tři) kusů listinných kmenových akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) v emisním kursu 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) cf) maximálně 56 ( slovy: padesát šest) kusů listinných kmenových akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč ( slovy: dva tisíce korun českých) v emisním kursu 2.000,- Kč ( slovy: dva tisíce korun českých), cg) maximálně 29 ( slovy: dvacet devět) kusů listinných kmenových akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč ( slovy: jeden tisíc korun českých) v emisním kursu 1.000,- Kč ( slovy: jeden tisíc korun českých) . d) Emisní kurs nově emitovaných akcií je ve výši jejich jmenovité hodnoty, když společnosti nevzniknou, s výjimkou nákladů na svolání valné hromady další náklady spojené se zvýšením jejího základního kapitálu. Emisní kurs nově emitovaných akcií musí být ze strany jejich upisovatelů splacen v okamžiku jejich upsání, a to zápočtem proti jejich pohledávce vyplývající ze smlouvy o postoupení pohledávky, jak je níže uvedeno. Jmenovitý seznam osob, které mají právo na úpis nově emitovaných akcií, včetně výše jejich pohledávky byl uveden v pozvánce na valnou hromadu a v oznámení o konání valné hromady, a to ode dne zahájení úpisu nových akcií až do okamžiku ukončení jejich upisování. Zápočet pohledávky upisovatele nově emitovaných akcií z titulu jeho pohledávky ze smlouvy o postoupení pohledávky a pohledávky společnosti za upisovatelem akcií bude provedeno v poměru 1 : 1 ( slovy: jedna:jedna ). e) S nově společností emitovanými akciemi jsou spojena stejná práva, která jsou spojena se stávajícími akciemi společnosti znějícími na jméno. Novou emisí akcií společnosti nejsou jakkoli dotčena práva spojená se stávajícími akciemi. f) Lhůta pro upsání společností nově emitovaných akcií činí, s ohledem na důvod zvýšení základního kapitálu 18 ( slovy: osmnáct) měsíců počítaných od doby, kdy obchodní rejstřík Krajského soudu v Brně zapíše do jím vedeného rejstříku usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu, nejpozději však do 28. února 2014 ( slovy: dvacátého osmého února roku dva tisíce čtrnáct). g) Místem úpisu je sídlo společnosti, každý pracovní den v době od 08.00 hodin do 14,00 hodin. Představenstvo oznámí počátek běhu lhůty pro upsání akcií a její konec tím, že toto oznámení vyvěsí na desce v sídle společnost bez zbytečného odkladu po zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy o upsání akcií a návrh dohody o započtení bude vyvěšen na desce v sídle společnosti.Smlouva o upsání akcií a návrh dohody o započtení musí být uzavřena ve stejný den. Zápočet pohledávky upisovatele nově emitovaných akcií z titulu jeho pohledávky ze smlouvy o postoupení pohledávky a pohledávky společnosti za upisovatelem akcií bude provedeno v poměru 1 : 1 ( slovy: jedna:jedna ). h) Vzhledem k důvodům zvýšení základního kapitálu společnosti a vzhledem ke způsobu splacení emisního kursu společností nově emitovaných akcií je vyloučeno přednostní právo jejich úpisu stávajícími akcionáři, a tedy Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu a někým jiným, než postupitelem majetkového podílu na transformovaném Zemědělském obchodním družstvu NIVA, či jeho právním nástupcem se nepřipouští. i) Veškeré nově upsané akcie budou upsány upisovateli (věřiteli) níže uvedených pohledávek. j) Valná hromada souhlasí a připouští započtení těchto pohledávek uzavřené  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marií Antošovou jako postupitelem, a to na částku 40.995,- Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Vlastou Bajerovou jako postupitelem, a to na částku 19.432,- Kč,  dne 11.10.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Rudolfem Batelkou jako postupitelem, a to na částku 52.893,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marií Batelkovou jako postupitelem, a to na částku 28.377,- Kč,  dne 4.12.1996 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marií Batelkovou jako postupitelem, a to na částku 51.230,- Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Janem Bělochem jako postupitelem, a to na částku 390.055,- Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Janem Bělochem jako postupitelem, a to na částku 41.794,- Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Zdeňkem Bělochem jako postupitelem, a to na částku 57.313,- Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Danou Bělochovou jako postupitelem, a to na částku 62.631,- Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Ludmilou Bělochovou jako postupitelem, a to na částku 35.527,-Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Ladislavem Boučkem jako postupitelem, a to na částku 566.416,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Jiřím Brychtou jako postupitelem, a to na částku 361.219,-Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Jiřím Brychtou jako postupitelem, a to na částku 4.799,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Zdeňkou Brychtovou jako postupitelem, a to na částku 3.973,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Antonínem Brymem jako postupitelem, a to na částku 13.905,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marií Brymovou jako postupitelem, a to na částku 22.964,-Kč,  dne 21.12.1998 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Janou Burianovou jako postupitelem, a to na částku 118.814,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Jarmilou Burianovou jako postupitelem, a to na částku 22.790,- Kč,  dne 20.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Martou Cahovou jako postupitelem, a to na částku 50.526,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Josefem Dohnalem jako postupitelem, a to na částku 2.900,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Hanou Doležalovou jako postupitelem, a to na částku 30.572,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Jaroslavou Dosadilovou jako postupitelem, a to na částku 39.542,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Ladislavem Drápelou jako postupitelem, a to na částku 33.825,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Pavlem Drápelou jako postupitelem, a to na částku 72.734,-Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Zdeňkem Drápelou jako postupitelem, a to na částku 17.402,- Kč,  dne 9.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Zdeňkem Drápelou jako postupitelem, a to na částku 35.181,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Evou Drápelovou jako postupitelem, a to na částku 6.553,-Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marií Drápelovou jako postupitelem, a to na částku 59.350,- Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Lubošem Filipínem jako postupitelem, a to na částku 320.322,-Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marií Filipínovou jako postupitelem, a to na částku 63.950,-Kč,  dne 2.12.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marií Filoušovou jako postupitelem, a to na částku 46.094,- Kč,  dne 3.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Ivanou Flochovou jako postupitelem, a to na částku 40.306,- Kč,  dne 22.12.1998 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Bohuslavem Hálou jako postupitelem, a to na částku 3.602,- Kč,  dne 25.9.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Františkem Hálou jako postupitelem, a to na částku 69.240,- Kč,  dne 25.9.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Alenou Hálovou jako postupitelem, a to na částku 86.853,- Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Antonínem Havlátem jako postupitelem, a to na částku 119.327,-Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Antonínem Havlátem jako postupitelem, a to na částku 160.701,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Františkem Havlátem jako postupitelem, a to na částku 219,-Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Josefem Havlátem jako postupitelem, a to na částku 67.973,- Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Pavlem Havlátem jako postupitelem, a to na částku 457.263,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Petrem Havlátem jako postupitelem, a to na částku 118.064,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Annou Havlátovou jako postupitelem, a to na částku 42.991,- Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marií Havlátovou jako postupitelem, a to na částku 106.899,- Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Blažejem Hejtmánkem jako postupitelem, a to na částku 673.573,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Janem Hejtmánkem jako postupitelem, a to na částku 99.754,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Josefem Hejtmánkem jako postupitelem, a to na částku 88.340,- Kč,  dne 21.12.1998 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marií Hejtmánkovou jako postupitelem, a to na částku 70.144,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marií Hejtmánkovou jako postupitelem, a to na částku 123.730,-Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Věrou Hejtmánkovou jako postupitelem, a to na částku 27.347,- Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Miroslavem Hejtmánkem jako postupitelem, a to na částku 540.641,-Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Jaroslavem Holánkem jako postupitelem, a to na částku 397.596,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Zdeňkem Holánkem jako postupitelem, a to na částku 429.951,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Anežkou Holánkovou jako postupitelem, a to na částku 53.380,-Kč,  dne 1.10.1998 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Anežkou Holánkovou jako postupitelem, a to na částku 10.222,-Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Lenkou Hrnčárkovou jako postupitelem, a to na částku 240.013,-Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Zdenkou Hrnčárkovou jako postupitelem, a to na částku 29.403,-Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Zdeňkou Hrnčárkovou jako postupitelem, a to na částku 48.581,-Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marií Jandovou jako postupitelem, a to na částku 138.365,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marií Jelínkovou jako postupitelem, a to na částku 521.548,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Milanem Kamínkem jako postupitelem, a to na částku 386.716,-Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Miroslavem Kamínkem jako postupitelem, a to na částku 114.544,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Jiřinou Kamínkovou jako postupitelem, a to na částku 21.325,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Bohumilem Káňou jako postupitelem, a to na částku 278.814,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Blaženou Káňovou jako postupitelem, a to na částku 71.542,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Františkem Karmasinem jako postupitelem, a to na částku 297.953,- Kč,  dne 3.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Pavlem Karmasinem jako postupitelem, a to na částku 274.086,- Kč,  dne 3.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marií Karmasinovou jako postupitelem, a to na částku 33.565,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marií Karmasinovou jako postupitelem, a to na částku 54.914,-Kč,  dne 3.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Miladou Karmasinovou jako postupitelem, a to na částku 37.019,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Vlastimilem Karmazínem jako postupitelem, a to na částku 143.913,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marií Karmazínovou jako postupitelem, a to na částku 22.816,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Zdeňkem Kejdou jako postupitelem, a to na částku 30.639,- Kč,  dne 3.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Františkem Koláčným jako postupitelem, a to na částku 114.122,- Kč,  dne 3.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Lubošem Koláčným jako postupitelem, a to na částku 314.813,- Kč,  dne 14.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Milanem Kopečným jako postupitelem, a to na částku 210.334 Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Danou Krčálovou jako postupitelem, a to na částku 384.098,- Kč,  dne 6.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Janem Krčmou jako postupitelem, a to na částku 576.052,- Kč,  dne 6.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Stanislavem Krčmou jako postupitelem, a to na částku 30.371,- Kč,  dne 3.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Bohumilou Kubíkovou jako postupitelem, a to na částku 377.784,-Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Vlastou Kupskou jako postupitelem, a to na částku 428.888,-Kč,  dne 20.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Zdeňkou Kupskou jako postupitelem, a to na částku 135.890,-Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Josefem Kupským jako postupitelem, a to na částku 136.269,-Kč,  dne 20.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Radkem Kupským jako postupitelem, a to na částku 123.545,-Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Zdeňkem Kupským jako postupitelem, a to na částku 267.410,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Jaroslavem Lacinou jako postupitelem, a to na částku 478.816,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s.jako postupníkem a Jaroslavem Lacinou jako postupitelem,a to na částku 26.292,-Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marií Lacinovou jako postupitelem, a to na částku 41.658,-Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marií Lacinovou jako postupitelem, a to na částku 77.673,- Kč,  dne 3.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marií Loupovou jako postupitelem, a to na částku 376.987,- Kč,  dne 21.12.1998 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marií Loupovou jako postupitelem, a to na částku 97.144,- Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Josefem Lundou jako postupitelem, a to na částku 219.200,- Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Vlastou Lundovou jako postupitelem, a to na částku 24.028,- Kč,  dne 3.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Jiřím Machem jako postupitelem, a to na částku 92.441,- Kč,  dne 6.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Radkou Machovou jako postupitelem, a to na částku 17.124,- Kč,  dne 6.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marií Malou jako postupitelem, a to na částku 24.678,- Kč,  dne 6.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Jaroslavem Malým jako postupitelem, a to na částku 26.869,- Kč,  dne 6.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Pavlem Malým jako postupitelem, a to na částku 26.869,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marií Martínkovou jako postupitelem, a to na částku 715.803,- Kč,  dne 18.10.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Antonínem Mičkou jako postupitelem, a to na částku 100.500,- Kč,  dne 18.10.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Boženou Mičkovou jako postupitelem, a to na částku 45.988,- Kč,  dne 6.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Slavomírem Michalem jako postupitelem, a to na částku 177.148,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Janem Musilem jako postupitelem, a to na částku 149.265 Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Jindřichem Musilem jako postupitelem, a to na částku 76.929,- Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Pavlem Musilem jako postupitelem, a to na částku 400.700,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Zdeňkem Musilem jako postupitelem, a to na částku 43.852,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Ludmilou Musilovou jako postupitelem, a to na částku 195.124,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Naděždou Musilovou jako postupitelem, a to na částku 825,- Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Pavlou Musilovou jako postupitelem, a to na částku 20.099,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Josefem Neklapilem jako postupitelem, a to na částku 161.471,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Josefem Neklapilem jako postupitelem, a to na částku 317.061,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Jaromírou Neklapilovou jako postupitelem, a to na částku 33.650,- Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Karlem Nevrtalem jako postupitelem, a to na částku 365.180,- Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Jaroslavou Nevrtalovou jako postupitelem, a to na částku 41.628,- Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Miladou Nevrtalovou jako postupitelem, a to na částku 76.994,- Kč,  dne 3.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Lubomírem Novákem jako postupitelem, a to na částku 214.174,-Kč,  dne 3.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Miroslavem Novákem jako postupitelem, a to na částku 17.376,- Kč,  dne 3.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Růženou Novákovou jako postupitelem, a to na částku 36.062,- Kč, dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Jaroslavem Novotným jako postupitelem, a to na částku 110.621,- Kč,  dne 3.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Františkem Oulehlou jako postupitelem, a to na částku 45.000,- Kč,  dne 3.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marií Oulehlovou jako postupitelem, a to na částku 335.324,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Oldřichem Pazderou jako postupitelem, a to na částku 3.228,- Kč,  dne 3.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Stanislavem Pazderou jako postupitelem, a to na částku 136.044,- Kč,  dne 3.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marií Pazderovou jako postupitelem, a to na částku 81.059,- Kč,  dne 3.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Olgou Pazderovou jako postupitelem, a to na částku 37.103,- Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Jiřím Pelikánem jako postupitelem, a to na částku 326.380,- Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marií Pelikánovou jako postupitelem, a to na částku 160.527,- Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Miladou Pelikánovou jako postupitelem, a to na částku 31.663,- Kč,  dne 3.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Antonínem Polednou jako postupitelem, a to na částku 168.054,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Františkem Polednou jako postupitelem, a to na částku 449.287,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Milanem Polednou jako postupitelem, a to na částku 116.952,- Kč,  dne 3.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Lenkou Polednovou jako postupitelem, a to na částku 189.496,- Kč,  dne 3.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Věrou Polednovou jako postupitelem, a to na částku 44.773,- Kč,  dne 3.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Vlastou Polednovou jako postupitelem, a to na částku 60.424,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Martou Procházkovou jako postupitelem, a to na částku 61.339,- Kč,  dne 10.5.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Věrou Procházkovou jako postupitelem, a to na částku 226.631,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Markem Prudíkem jako postupitelem, a to na částku 308.359,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Lenkou Příhodovou jako postupitelem, a to na částku 181.890,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Miroslavem Ráčkem jako postupitelem, a to na částku 410.301,- Kč,  dne 3.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Oldřichem Rambouskem jako postupitelem, a to na částku 5.445,- Kč,  dne 3.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marií Rambouskovou jako postupitelem, a to na částku 28.454,- Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Jiřím Roušem jako postupitelem, a to na částku 121.070,-Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Vlastou Roušovou jako postupitelem, a to na částku 40.650,- Kč,  dne 8.8.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Zdenkou Soukupovou jako postupitelem, a to na částku 60.537,- Kč,  dne 3.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Květoslavou Spurnou jako postupitelem, a to na částku 15.077,- Kč,  dne 3.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Luďkem Spurným jako postupitelem, a to na částku 173.919,- Kč,  dne 6.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Jitkou Světlíkovou jako postupitelem, a to na částku 15.108,- Kč,  dne 24.7.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Františkem Svobodou jako postupitelem, a to na částku 17.639,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Milošem Sýkorou jako postupitelem, a to na částku 60.842,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marií Sýkorovou jako postupitelem, a to na částku 29.713,-Kč,  dne 7.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marií Syslovou jako postupitelem, a to na částku 19.121,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Vladimírem Šebkem jako postupitelem, a to na částku 469.637,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marcelou Šebkovou jako postupitelem, a to na částku 39.520,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Ludmilou Šilhánovou jako postupitelem, a to na částku 314.172,- Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Janem Štouračem jako postupitelem, a to na částku 642.511,- Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Janem Štouračem jako postupitelem, a to na částku 20.654,- Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Josefou Štouračovou jako postupitelem, a to na částku 35.740,- Kč,  dne 3.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Janou Urbánkovou jako postupitelem, a to na částku 114.858,- Kč,  dne 10.5.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Ivanem Váňou jako postupitelem, a to na částku 25.366,- Kč,  dne 10.5.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Rostislavem Váňou jako postupitelem, a to na částku 25.370,- Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Jiřím Vařílkem jako postupitelem, a to na částku 19.722,- Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Jiřím Vařílkem jako postupitelem, a to na částku 375.795,- Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marií Vařílkovou jako postupitelem, a to na částku 35.092,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Josefem Ventrubou jako postupitelem, a to na částku 197.360,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Miroslavem Ventrubou jako postupitelem, a to na částku 32.861,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Annou Ventrubovou jako postupitelem, a to na částku 30.172,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marií Veselou jako postupitelem, a to na částku 390.598,- Kč,  dne 3.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Jaroslavem Vlčkem jako postupitelem, a to na částku 16.441,- Kč,  dne 6.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Evou Weissovou jako postupitelem, a to na částku 24.678,- Kč,  dne 3.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Josefem Zemanem jako postupitelem, a to na částku 54.689,- Kč,  dne 3.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Jarmilou Zemanovou jako postupitelem, a to na částku 383.072,- Kč. k) Započítaná částka činí maximálně 24,278.000,- Kč (slovy: dvacet čtyři milionů dvě stě sedmdesát osm tisíc korun českých). l) Valná hromada zmocňuje představenstvo, aby vlastním rozhodnutím rozhodlo o částce, o kterou se skutečně zvýší základní kapitál společnosti v rozsahu uzavřených smluv o upsání akcií. V tomto rozsahu je pak představenstvo společnosti zmocněno provést i změnu stanov k výši základního kapitálu a počtu listinných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), 2.000,- Kč (slovy dva tisíce korun českých), 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých), 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), 6.000,- Kč (slovy: šest tisíc korun českých), 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 5. prosince 1996 - 1. září 2014 : Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím valnéhromady konané dne 5.6.1996.
 • 10. listopadu 2001 - 25. listopadu 2004 : d) nepodaří-li se upsat všechny akcie, zvýší společnost svůjzákladní kapitál o skutečně upsané akcie, nejméně však na2 000 000,- Kč. V opačném případě je upisování nových akciípráv... ně neúčinné a společnost vrátí všem upisovatelům jimiuhrazenou částku na emisní kurz akcií nejpozději do 10 dnů odedne skončení druhého kola upisování. Týmž dnem se má za to, žeúčinky smlouvy o započtení pohledávek nenastaly. zobrazit více skrýt více
 • 10. listopadu 2001 - 11. května 2002 : b) Veškeré společností nově emitované akcie budou upisovány vedvou kolech s tím, že:1. kolo upisování bude zahájeno nejpozději do 15 dnů ode dnezápisu usnesení valné hromady o zvýš... ení základního kapitáluspolečnosti do obchodního rejstříku s tím, že toto nesmí býtkratší než 30 dnů. O zahájení 1. kola upisování bude každýakcionář vlastnící akcie na jméno vyrozuměn písemně na svéadrese. Akcionáři vlastnící akcie na majitele pak budou ozahájení 1. kola upisování vyrozuměni veřejnou výzvou vyvěšenoupo celou dobu konání 1. kola na vývěsní desce společnosti.Po celou dobu upisování mohou být akcie upsány každá pracovníden vždy v době od 8-15 hodin v sídle společnosti. V prvém kolesmí každý z akcionářů upsat jen tolik akcií, na kolik má právo ztitulu svého přednostního práva k upisování. Upisovatel jepovinen celý emisní kurs jím upsaných akcií splatit na účetspolečnosti č. 9806803604/0600, a to tak, aby jeho platba bylave prospěch tohoto účtu připsána nejpozději 7 dnů pofaktickém úpisu. V opačném případě je takovýto jeho úpisneplatný.Akcie, které se nepodaří v prvém kole upsat, budou nabídnuty kupisování ve 2. kole. V 2. kole lze upsat akcie zcela bezomezení. Termín zahájení druhého kola upisování bude zveřejněnna vývěsní desce společnosti, a to následující den po skončeníkola prvého. Druhé kolo upisování musí být zahájeno do 15 dnů odukončení kola prvého a nesmí být kratší nez 10 pracovních dnů. Vdruhém kole upisování mohou být akcie upsány každý pracovní den,vždy v době od 8-15 hodin, a to v sídle společnosti. Upisovatelje povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií na účetspolečnosti č. 9806803604/0600, a to tak aby tato jeho platbabyla ve prospěch tohoto účtu připsána nejpozději do 7 dnů pofaktickém úpisu. V opačném případě je takovýto jeho úpisneplatný. Ve druhém kole smí upisovat kdokoli. zobrazit více skrýt více
 • 10. listopadu 2001 - 11. května 2002 : Valná hromada konaná dne 3.7.2001 schvaluje zvýšení základníhokapitálu společnosti a to takto:
 • 10. listopadu 2001 - 11. května 2002 : a) úpisem nových mladých akcií společnosti a to:700 ks listinných akcií znějících na jméno, každá z nich ojmenovité hodnotě 2000,- Kč, každá z nich v emisním kursu 2040,-/emisní áž... io/50 ks listinných akcií znějících na majitele, každá z nich ojmenovité hodnotě 6000 Kč, každá z nich v emisním kursu 6120,-Kč30 ks listinných akcií znějících na majitele, každá z nich ojmenovité hodnotě 10000,- Kč, každá z nich v emisním kursu10200,- KčS těmito akciemi pak budou spojena stejná práva jako jsouspojena s dosavadními akciemi společnosti znějícími na jméno ana majitele. zobrazit více skrýt více
 • 10. listopadu 2001 - 11. května 2002 : e) Dojde-li právně relevantně, tedy v souladu se zněním tohotousnesení ke zvýšení základního kapitálu společnosti, nejméně o1 000 000,- Kč a maximálně 2 000 000,- Kč, tedy nejméně ... na2 000 000,- a maximálně 3 000 000,- Kč, rozhodne představenstvospolečnosti v souladu se zněním ustanovení § 173 odst.3Obchodního zákoníku o změně stanov společnosti ve věci výšezákladního kapitálu společnosti a počtu jednotlivých druhů akciíspolečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 10. listopadu 2001 - 11. května 2002 : c) v rámci splacení upsaných akcií se pro prvé i druhé koloupisování připouští započtení peněžité pohledávky upisovatelevůči společnosti proti její pohledávce za upisovatelem akci... í nasplacení jejich emisního ážia. Započtení musí být provedenoformou písemné smlouvy mezi upisovatelem a společností s tím, žepodstatnou náležitostí této smlouvy musí být písemné uznánízapočítávaných závazků, co do důvodu a výše. Smlouva o vzájemnémzapočtení přitom musí být oběma jejími účastníky podepsánanejpozději ve lhůtě, ve které musí být celé emisní ážioupsaných akcií splaceno. Jinak je takovýto úkon právněirelevantní. Nedílnou součástí smlouvy o započtení pohledávekmusí být rozvazovací podmínka, podle které účinky smlouvynenastanou, pokud nebude v prvém a druhém kole upsáno alespoňtolik akcií, aby došlo ke zvýšení základní kapitálu na alespoň2 000 000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 5. prosince 1996 - 10. září 1997 : Akcie na jméno v držení akcionáře-fyzické osoby jsoupřevoditelné po písemném oznámení představenstvu společnosti,které oznámení zveřejní do 7 dnů na vývěsní desce společnosti apo u... plynutí lhůty 3 měsíců, po kterou ostatní akcionáři majípředkupní právo. Právo převodu získá nejvyšší nabídka. zobrazit více skrýt více
 • 5. prosince 1996 - 10. září 1997 : Základní jmění splaceno ve výši 223 400 Kč
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů