Základní údaje

Historické adresy

1.11.2011 - 8.6.2012 Brno, Mlýnská 44, PSČ 60200
30.12.1994 - 1.11.2011 Brno, Mlýnská 44/42

60734175

DIČ

Není plátce DPH

30.12.1994 - 31.3.2003

288-60734175

Datum vzniku

30. prosince 1994

Datum zániku v obchodním rejstříku

8. června 2012

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

23. března 2005

Historické názvy

3.8.1999 - 8.6.2012

TEXHEM, a.s. v likvidaci

30.7.1998 - 3.8.1999

TEXHEM, a.s.

30.12.1994 - 30.7.1998

TEXHEM, akciová společnost

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1491

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

26.11.1998 - 8.6.2012

8 300 000 Kč

27.2.1996 - 26.11.1998

3 300 000 Kč

30.12.1994 - 27.2.1996

2 216 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 8. června 2012 - 8. června 2012 : Ostatní skutečnosti:Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 3.9.2004, č.j. 38 K 37/2001-18, které nabylo právní moci dne 6.10.2004 byl zrušen prohlášený konkurs na majetek úpadce T... EXHEM, a.s. v likvidaci, Brno, Mlýnská 44, PSČ 602 00, IČ: 607 34 175 po splnění rozvrhového usnesení.S ohledem na předložené listinné důkazy /potvrzení osvědčující neexistenci akcií, potvrzení o zabezpečení dokumentů a archiválií/ se společnost vymazává z obchodního rejstříku.Vymazává se:Obchodní firma: TEXHEM, a.s. v likvidaciSídlo: Brno, Mlýnská 44, PSČ 602 00, IČ: 607 34 175 se všemi zápisy. zobrazit více skrýt více
 • 8. října 1998 - 8. června 2012 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém mimořádnou valnouhromadou konanou dne 29.9.1998.
 • 30. prosince 1994 - 8. června 2012 : Společnost byla založena jako právní nástupce obchodníspolečnosti TEXHEM, spol. s r.o. se sídlem v Brně, Mlýnská 44/42,IČO: 15 54 75 85, vedené pod Rg C 851 obchodního rejstříkuOkr... esního soudu Brno-venkov v Brně, která rozhodla o svémdobrovolném zrušení a přeměně na akciovou společnost. zobrazit více skrýt více
 • 8. října 1998 - 26. listopadu 1998 : upisovatel je povinen splatit 100% (slovy: sto procent) emisníhokurzu upsaných akcií do patnácti dnů od upsání v sídlespolečnosti. Nepeněžitý vklad je splacen ke dni účinnostismlou... vy o postoupení pohledávky, k témuž dni pohledávka a jíodpovídající dluh zanikají. zobrazit více skrýt více
 • 8. října 1998 - 26. listopadu 1998 : zvýšení základního jmění, resp. upsání nových akcií na totozvýšené základní jmění bude provedeno výhradně nepeněžitýmvkladem předem určeného konkrétního zájemce akciové společnosti... OTAVAN Třeboň, a.s., a to pohledávkou spol. OTAVAN Třeboň, a.s.vůči společnosti TEXHEM, a.s. ve výši 5,000.000,- Kč z titulusmlouvy o půjčce ze dne 16.4.1998 a dodatku ze dne 15.6.1998. zobrazit více skrýt více
 • 8. října 1998 - 26. listopadu 1998 : všechny upisované akcie budou nabídnuty předem určenémukonkrétnímu zájemci, a to akciové společnosti OTAVAN, a.s., sesídlem v Třeboni, Nádražní 641, PSČ 379 20, IČO 13503031 astane... se tak bez veřejné výzvy k upisování akcií, zobrazit více skrýt více
 • 8. října 1998 - 26. listopadu 1998 : emisní kurs nových akcií je totožný s jejich nominální hodnotou,
 • 8. října 1998 - 26. listopadu 1998 : na zvýšené základní jmění bude emitováno 5.000 ks akcií, každáo jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na jméno a v listinné podobě.Akcie nejsou veřejně obchodovatelné,
 • 8. října 1998 - 26. listopadu 1998 : základní jmění společnosti se zvyšuje o částku 5,000.000,- Kč aupisování akcií nad tuto částku se nepřipouští,
 • 8. října 1998 - 26. listopadu 1998 : Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady konané dne29.9.1998 o záměru zvýšit základní jmění:
 • 8. října 1998 - 26. listopadu 1998 : místem pro úpis akcií tímto zájemcem je sídlo společnosti, lhůtaje patnáctidenní a počíná běžet dnem následujícím po dni, kdynabude právní moci rozhodnutí příslušného soudu o zapsá... ní tohotousnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 8. října 1998 - 26. listopadu 1998 : valná hromada souhlasí s tím, aby vkladem do základního jměníspolečnosti byla v nominální hodnotě vložená pohledávka, kteroumá vkladatel akciová společnost OTAVAN Třeboň, a.s. vůči... společnosti TEXHEM, a.s. ve výši 5,000.00,- Kč z titulu smlouvyo půjčce ze dne 16.4.1998 a dodatku ze dne 15.6.1998. Z tohotodůvodu není požadováno ocenění znaleckými posudky. zobrazit více skrýt více
 • 30. července 1998 - 8. října 1998 : Přednostní právo dosavadních akcionářů se v důležitém zájmuspolečnosti, kterým je urychlené získání finančních zdrojů kekrytí ztráty a potřeb nového provozního kapitálu, vylučuje.V... yloučení přednostního práva se děje s bezvýhradným souhlasemvšech dosavadních akcionářů, kteří vyloučením přednostníhopráva nejsou na svých akcionářských právech zkráceni. zobrazit více skrýt více
 • 30. července 1998 - 8. října 1998 : Zvýšení základního jmění se provádí úpisem nových akcií, přičemžse upisuje 5.000 ks, slovy: pět tisíc kusů, kmenových akcií najméno v listinné podobě, přičemž jmenovitá hodnota jed... né akciečiní 1.000,- Kč, slovy: tisíc korun českých. Akcie nejsouveřejně obchodovatelné. zobrazit více skrýt více
 • 30. července 1998 - 8. října 1998 : Z důvodu posílení vlastních zdrojů společnosti a uspokojenípotřeby nového provozního kapitálu se základní jmění společnostizvyšuje částku o částku 5,000.000,- Kč, slovy: pět milion... ů korunčeských: upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 30. července 1998 - 8. října 1998 : Zapisuje se usnesení valné hromady konané dne 16.4.1998 o záměruzvýšit základní jmění:
 • 30. července 1998 - 8. října 1998 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadoukonanou dne 16.4.1998.
 • 30. července 1998 - 8. října 1998 : Všechny upisované akcie budou nabídnuty konkrétnímu zájemci, ato akciové společnosti OTAVAN, a.s., se sídlem v Třeboni,Nádražní 641, PSČ 379 20, IČO 13 50 30 31, přičemž místem pro... úpis akcií tímto zájemcem je sídlo společnosti, lhůta jepětidenní a počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy nabudeprávní moci rozhodnutí příslušného soudu o zapsání tohotousnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.Emisní kurz upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě,činí tedy 1.000,- Kč za jednu akcii a upisovatel je povinensplatit 100 %, slovy: sto procent, emisního kurzu upsaných akciído pěti dnů od upsání na účet společnosti vedený u Komerčníbanky, a.s. pobočka Brno, Pod Petrovem, číslo 7270820297/0100.Upisovatel může splatit emisní kurz pouze peněžitým vkladem. zobrazit více skrýt více
posunout dolů