Základní údaje

Historické adresy

31.12.2004 - 19.12.2012 Břežany - Pravice 141, PSČ 67165
16.9.1998 - 31.12.2004 Praha 4, Lomnického 812/6, PSČ 14021
9.2.1995 - 16.9.1998 Praha 4, Na strži 63, PSČ 14062
16.1.1995 - 9.2.1995 Luhačovice,okres Zlín, areál spol.Zálesí s.r.o.

60737018

DIČ

Není plátce DPH

1.4.1995 - 13.9.2005

CZ60737018

Datum vzniku

16. ledna 1995

Datum zániku v obchodním rejstříku

19. prosince 2012

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

19. prosince 2012

Historické názvy

26.6.2009 - 19.12.2012

FESTER a.s. v likvidaci

31.12.2004 - 26.6.2009

FESTER a.s.

16.1.1995 - 31.12.2004

TOKO A/S akciová společnost

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3093

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

31.12.2004 - 19.12.2012

151 198 700 Kč

9.11.2002 - 31.12.2004

1 198 700 Kč

11.6.1998 - 9.11.2002

60 000 000 Kč

9.12.1996 - 11.6.1998

31 400 000 Kč

16.1.1995 - 9.12.1996

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Znojmo

Historické provozovny

5.5.2003 - 16.9.2004

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • 687 32, Rudice 36

... více provozoven (celkem 10) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 19. prosince 2012 - 19. prosince 2012 : Usnesením Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 40 INS 20095/2012-A-7, ze dne 1.10.2012, které nabylo právní moci dne 26.10.2012 byl zamítnut insolvenční návrh dlužníka pro nedostatek m... ajetku. Ke dni právní moci tohoto rozhodnutí se společnost vymazává z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností. zobrazit více skrýt více
  • 30. dubna 2012 - 19. prosince 2012 : Obchodní společnost byla od 16.01.1995 do 05.01.1998 vedena u Krajského souud v Brně v oddíle B, vložka číslo 1502.
  • 26. června 2009 - 19. prosince 2012 : Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 30.4.2009 č.j.76 Cm 203/2008-13, které nabylo právní moci dne 6.6.2009 byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor.
  • 25. dubna 2000 - 19. prosince 2012 : Valná hromada společnosti kkonaná dne 25.11.1999 přijalanásledující usnesení o snížení základního jmění společnosti:1. Valná hromada schvaluje snížení základního jmění společnostiz... důvodu úhrady vykazované ztráty a převodu do rezervního fonduna úhradu budoucí ztráty.2. Základní jmění, které činí 60.000.000,- Kč bude sníženo očástku 58.801.300,- Kč, tedy na částku 1.198.700,- Kč.3. Snížení základního jmění o částku 65.000,- Kč bude provedenozničením 65 zaměstnaneckých akcií, které jsou v majetkuspolečnosti. Snížení základního jmění o částku 58.736.300,- Kčbude provedeno snížením jmenovité hodnoty zbývajících kmenovýcha zaměstnaneckých akcií, a to z původní jmenovité hodnoty100.000,- Kč na jmenovitou hodnotu 2.000,- Kč a z původníjmenovité hodnoty 1.000,- Kč na jmenovitou hodnotu 20,- Kč.4. K vyznačení nižší jmenovité hodnoty budou akcie předloženyspolečnosti do jednoho měsíce ode dne zápisu snížení základníhojmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 9. prosince 1996 - 19. prosince 2012 : Společnost byla sloučena se společnostmi TOKO-LEAS, spol. sr.o. se sídlem Praha 4, Na strži 63, IČO 4945 2533 a TOKO spol. sr.o. se sídlem Praha 4, Na strži 63, IČO 1369 0876, jej... ichžveškerá práva a povinnosti převzala. zobrazit více skrýt více
  • 9. února 1995 - 19. prosince 2012 : Ke dni 7.2.1995 byly předloženy stanovy společnosti upravenév § 3.
  • 3. září 2004 - 31. prosince 2004 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o záměru navýšit základní kapitál společnosti, s tím, že podle § 204as odst. 1,7obchod. zákoníku vzdal přednostního pr... áva na upisování akcií.Navýšení základního kapitálu bude dle rozhodnutí provedeno následujícím způsobem:- základní kapitál společnosti TOKO A/S akciová společnost se zvyšuje o 150,000.000,- Kč( slovy: jedno sto padesát milionů korun českých) ze stávající výše 1,198.700,- Kč( slovy :jeden milion jedno devadesát osm tisíc sedm set korun českých) na novou výši 151,198.700,-Kč ( slovy: jedno sto padesát jedna milionů jedno sto devadesát osm tisíc sedm set korun českých).-důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení kapitálu akciové společnosti pro další investice a posílení finanční situace společnosti a to upsáním nových akcií:15( slovy: patnáct) kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč (slovy:deset milionů korun českých) bez veřejné nabídky akcií. Jedná se o kmenové akcie na jméno, v listinné podobě,neregistrované. Na každých 100,- Kč ( slovy: jedno sto korun českých) jmenovité hodnoty akcie bude připadat l (slovy: jeden) hlas. Emisní kurs upisovaných akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě a bude splacen peněžitým vkladem, upisovat lze pouze celé akcie.- určuje se, že akcie budou nabídnuty určitému zájemci a to panu Ing. Tomáši Kořínkovi, rodné číslo 60 11 19/0614, trvale bytem Luhačovice, V Drahách 979,PSČ 763 26-upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští-místem pro upisování akcií bez využití předsnostního práva je sídlo společnosti TOKO A/S akciová společnost, Praha 4, Lomnického 812/6,PSČ 140 21, v pracovních dnech od 9,00 do 16,00 hodin, během lhůty k upisování.Lhůta pro upisování činí 15( slovy: patnáct) dnů a počne běžet prvním dnem po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci. Společnost předloží tomuto zájemci do 30 dnů ( slovy: třiceti) dnů od půrávní moci rozhodnutí příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku návrh smlouvy o upsání akcií.Počátek běhu lhůty pro upisování akciíbez využítí přednostního práva bude předem určenému zájemci oznámen dopisem.- určuje se způsob splacení emisního kursu upsaných akcií tak, že ve lhůtě pro splacení emisního kursu upsaných akcií bude uzavřena dohoda o započtení peněžité pohledávky určitého zájemce Ing.Tomáše Kořínka vůči společnosti protipohledávce na splacení emisního kursu podle ustanovení § 203/2 písm. j obchodního zákoníku-důvodem pro započtení je posílení finanční situace společnosti-nepoužije se ustanovení § 204 odst. 2 a § 203 odst. 2 f obchodního zákoníku-akcie nového druhu se vydávajíPohledávka, která bude započtena:-pohledávka jediného akcionáře Ing, Tomáše Kořínka, rodné číslo 60 11 19/0614,trvale bytem Luhačovice, V Drahách 979,PSČ 763 26, vzniklá ze smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 06.05.2003 ( slovy : šestého května roku dva tisíce tři), na jejímž základě postoupila společnost TOKO-AGRO,s.r.o., se sídlem Praha 4, Lomnického 812/6,IČ: 26 11 80 76, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 71674, pohledávky v celkové výši 150,000.000,- Kč ( jedno sto padesát milionů korun českých) za dlužníkem společností TOKO A/S akciová společenost, se sídlem Praha 4, Lomnického 812/6, PSČ 140 21 ,IČ: 60 73 70 18Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení peněžité pohledávky :-Do 3/slovy :tří/ dnů ode dne doručení smlouvy o upsání akcií do sídla společnosti TOKO A/S akciová společnost zašlejediný člen představenstva společnosti upisujícímu věřiteli písemný návrh smlouvy o započtení peněžité pohledávky vůčispolečnosti TOKO A/S akciová společnost, se sídlem Praha 4, Lomnického 812/6,PSČ 140 21 , IČ: 60 73 70 18, proti pohledávce na splacení emisního kurzu.-Upisující věřitel je povinen doručit podepsaný návrh smlouvy o započtení pohledávky do sídla společnosti TOKO A/S akciová společnost ve lhůtě 15 ( slovy: patnácti ) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy . Smlouva o započtení bude ze strany společnosti TOKO A/S akciová společnost, se sídlem Praha 4, Lomnického 812/6 ,PSČ 140 21,IČ: 60 73 70 18, podepsána členem představenstva ( předsedou představenstva ), ze strany upisujícího věřitele bude podepsána Ing. Tomášem Kořínkem.-Vzájemné pohledávky jsou započteny k okamžiku jejich vzájemného střetu. Tímto započtením bude jediným akcionářem Ing.Tomášem Kořínkem splacen emisní kurs nových akcií.Tím dojde ke změně stanov, části II., článku 6., bodu 1. a 2., který nově zní:-Základní kapitál společnosti činí 151,198.700,- Kč ( slovy: jedno sto padesát jedna milionů jedno sto devadesát osm tilsíc sedm set korun českých).2. Základní kapitál společnosti je rozdělen na :-15 ( slovy: patnáct) kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč ( slovy: deset milionů korun českých )-1 ( slovy: jednu) listinnou akcii na jméno ve jmenovité hodnotě 1,132.000,-Kč ( slovy: jeden milion jedno sto třicet dva tisíc korun českých)-1( slovy: jednu) listinnou akcii na jméno v nomináln í hodnotě 66.700,- Kč ( slovy: šedesát šest tisíc sedm set korun českých )Akcie nejsou registrované.Změna stanov v části týkající se zvýšení základního kapitálu bude účinná až po zapsání zvýšení základního kapitáludo obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
posunout dolů