Trendy

3 377 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

-23 303 tis. Kč

Ztráta za rok 2015

Trendy

219 667 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 27.2.2012 Zlín, Stráže 3662, PSČ 76001

Historické adresy

4.9.2000 - 27.2.2012 Zlín, Zlínské Paseky 3662, PSČ 76001
2.2.1998 - 4.9.2000 Zlín, Kvítková 4703
23.5.1995 - 2.2.1998 Zlín, Přílucká 360

60745479

DIČ

od 1.6.1995

CZ60745479

Datová schránka

u7jfs9t

Historické názvy

2.2.1998 - 9.12.2003

EP Kapitál Group, a.s.

23.5.1995 - 2.2.1998

F-leasing, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1560

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 5.12.2008

1 004 400 000 Kč

Historické jmění

11.7.2006 - 5.12.2008

1 116 000 000 Kč

15.6.1999 - 11.7.2006

120 000 000 Kč

2.2.1998 - 15.6.1999

20 000 000 Kč

23.5.1995 - 2.2.1998

20 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Zlína

Provozovny

od 6.2.2006

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Velkomoravská 933/79, 695 01, Hodonín

... více provozoven (celkem 54) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 24. října 2008 : Na společnost CE WOOD, a.s. jako nástupnickou společnost přešlo jmění zanikající společnosti BETR, s.r.o., se sídlem Hodonín, Tyršova 3214/8, PSČ 695 01, IČ 255 71 796, v rámci fúz Na společnost CE WOOD, a.s. jako nástupnickou společnost přešlo jmění zanikající společnosti BETR, s.r.o., se sídlem Hodonín, Tyršova 3214/8, PSČ 695 01, IČ 255 71 796, v rámci fúz...e obou společností formou sloučení dle Smlouvy o fúzi sloučením. zobrazit více skrýt více
 • 1. října 2007 : Na společnost CE WOOD,a.s. přešla část jmění rozdělované společnosti ALLWOOD, a.s. se sídlem Zlín, Zlínské Paseky 3662, PSČ: 760 01, IČ: 255 32 812. Část jmění rozdělované společno Na společnost CE WOOD,a.s. přešla část jmění rozdělované společnosti ALLWOOD, a.s. se sídlem Zlín, Zlínské Paseky 3662, PSČ: 760 01, IČ: 255 32 812. Část jmění rozdělované společno...sti ALLWOOD, a.s., která přešla na nástupnickou společnost CE WOOD, a.s. je stanovená ve smlouvě o rozdělení odštěpením sloučením. zobrazit více skrýt více
 • 9. prosince 2003 : Na společnost EP Kapitál Group, a.s., se sídlem Zlín, Zlínské Paseky 3662, IČ 60745479, jako nástupnickou společnost přešlo jako na hlavního akcionáře jmění zanikající společnosti Na společnost EP Kapitál Group, a.s., se sídlem Zlín, Zlínské Paseky 3662, IČ 60745479, jako nástupnickou společnost přešlo jako na hlavního akcionáře jmění zanikající společnosti ...CE WOOD, a.s., se sídlem Zlín, Zlínské Paseky 3662, PSČ 760 01, IČ 48533700. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 2. srpna 2007 - 5. prosince 2008 : Řádná valná hromada společnosti přijala na svém zasedání konaném dne 28.6.2007 rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti o částku 111 600 000,- Kč takto:1. Důvod snížení... základního kapitálu:Povinnost vyplývající z ust. § 161a odst. 2 obchodního zákoníku.2. Rozsah snížení základního kapitálu:Stávající základní kapitál ve výši 1 116 000 000,- Kč, bude snížen o částku 111 600 000,- Kč na novou výši 1 004 400 000,- Kč.3. Způsob snížení základního kapitálu:Použitím těchto vlastních akcií v majetku společnosti:12 kusů kmenových akcií na majitele, nekótovaných, vydaných v listinné podobě každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých,12 kusů kmenových akcií na majitele, nekótovaných, vydaných v listinné podobě každá o jmenovité hodnotě 8 300 000,- Kč, slovy: osm milionů tři sta tisíc korun českých.Tyto akcie budou zničeny do 30 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.4. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:O částku 111 600 000,- Kč představující úhrn jmenovitých hodnot zrušovaných akcií společnosti bude snížen základní kapitál společnosti. V souvislosti se snížením základního kapitálu nebude akcionářům vypláceno žádné plnění. Částka odpovídající rozdílu mezi částkou, o niž se snižuje základní kapitál, a pořizovací cenou vlastních akcií, bude účtována na účet ostatních kapitálových fondů. zobrazit více skrýt více
 • 16. září 2003 - 24. října 2006 : Stanovy platí ve znění schváleném dne 28.06.2001.
 • 3. srpna 2001 - 3. října 2001 : Společnost předložila stanovy v úplném znění včetně změnschválených valnou hromadou 22.8.2000, doplněných rozhodnutímjediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dne4.10.... 2000. zobrazit více skrýt více
 • 4. září 2000 - 3. srpna 2001 : Společnost předložila stanovy v úplném znění včetně změnschválených valnou hromadou 22.8.2000.
 • 5. listopadu 1999 - 4. září 2000 : Společnost předložila stanovy v úplném znění včetně změnschválených valnou hromadou 31.8.1999.
 • 15. června 1999 - 5. listopadu 1999 : Společnost se řídí stanovami ze dne 17.4.1998.
 • 2. února 1998 - 5. listopadu 1999 : Společnost se řídí stanovami ze dne 21.10.1997.
 • 8. června 1999 - 15. června 1999 : 5. Lhůta pro upisování akcií: akcie bude možné upisovat ve lhůtětřiceti dnů. Lhůta začíná běžet v den následující po dni, kdynabude právní moci usnesení, kterým bude zapsáno toto r... ozhodnutíjediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšenízákladního jmění společnosti. Ve stejné lhůtě a ve stejném místěmusí být splacen emisní kurz takto upsaných akcií, který budesplacen formou kapitalizace pohledávky tak, jak je uvedeno výše.Emisní kurz bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o postoupenípohledávky, k témuž dni pohledávka a jí odpovídající dluhzanikají. zobrazit více skrýt více
 • 8. června 1999 - 15. června 1999 : 4. Místo pro upisování akcií: sídlo společnosti EP KapitálGroup, a.s. Zlín, Kvítková 4703.
 • 8. června 1999 - 15. června 1999 : 3. Splacení emisního kurzu upisovaných akcií bude provedenoformou kapitalizace pohledávky, která vznikla společnostiExportní průmyslová a.s., vůči společnosti EP Kapitál Group,a.s.... tak, že dne 17.4.1998 rozhodl jediný akcionář o zvýšenízákladního jmění společnosti EP Kapitál Group, a.s. o částku100 000 000,-Kč, slovy: jedno sto milionů korun českých. Celoučástku na zvýšení základního jmění ve výši 100 000 000,-Kč,slovy: jedno sto milionů korun českých, splatila společnostExportní průmyslová,a.s., na určený účet společnosti EP KapitálGroup, a.s. Rozhodnutím Krajského obchodního soudu v Brně, kterénabylo právní moci dne 1.6.1999, byl návrh na zápis zvýšenízákladního jmění pravomocně zamítnut a v souladu s ustanovením §167 odstavec 2 obchodního zákoníku tedy vznikla společnosti EPKapitál Group, a.s., povinnost vrátit společnosti Exportníprůmyslová, a.s., zaplacenou částku včetně příslušenství. Jedinýakcionář v souladu s ustanovením § 59 odst.7) obchodníhozákoníku souhlasí, aby tato pohledávka byla kapitalizována vnominální hodnotě 100 000 000,-Kč, slovy: jedno sto milionůkorun českých. zobrazit více skrýt více
 • 8. června 1999 - 15. června 1999 : 2. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 100,slovy: jedno sto, kusů kmenových akcií na majitele, v listinnépodobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,-Kč, slovy:je... den milion korun českých. Emisní kurz upisovaných akcií jeshodný s jejich jmenovitou hodnotou. zobrazit více skrýt více
 • 8. června 1999 - 15. června 1999 : 1. Základní jmění společnosti EP Kapitál Group, a.s. se sídlemve Zlíně, Kvítková 4703, IČO 60 74 54 79 se zvyšuje o částku100 000 000,-Kč: slovy jedno sto milionů korun českých, to... je zdosavadní výše základního jmění 20 000 000,-Kč, slovy: dvacetmilionů korun českých, nově na částku 120 000 000,-Kč, slovy:jedno sto dvacet milionů korun českých. Zvýšení základního jměníbude provedeno upsáním nových akcií, upisování akcií nad tutočástku se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 8. června 1999 - 15. června 1999 : Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře o záměru zvýšitzákladní jmění:
 • 8. června 1999 - 15. června 1999 : Důvodem zvýšení základního jmění společnosti je posílenívlastních zdrojů společnosti za účelem jejího dalšího rozvoje.
 • 8. června 1998 - 31. května 1999 : 5. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsaných akciínejpozději do 30 dnů po jejich upsání na účet společnosti vedenýu Creditanstalt,a.s. ve Zlíně, č.ú. 50551-011/2700.
 • 8. června 1998 - 31. května 1999 : c) Jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurz akciíupisovaných bez využití přednostního práva jsou shodné s údajiuvedenými v bodu 3.písm.d).
 • 8. června 1998 - 31. května 1999 : b) Lhůta pro upisování: akcie bude možné upisovat ve lhůtě 30dnů. Začátek běhu této lhůty je shodný s prvním pracovním dnemnásledujícím po dni, kdy skončila lhůta pro vykonánípředn... ostního práva. zobrazit více skrýt více
 • 8. června 1998 - 31. května 1999 : a) Místo upisování akcií: sídlo společnosti EP KapitálGroup, a.s., Zlín, Kvítková 4703.
 • 8. června 1998 - 31. května 1999 : 4. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva budou upsány na základě veřejné výzvy za těchto podmínek:
 • 8. června 1998 - 31. května 1999 : d) S využitím přednostního práva lze upisovat kmenové akcie namajitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie1 000 000 Kč, slovy: jedenmilion korun českých. Emisní kurza... kcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 1 000 000Kč, slovy: jedenmilion korun českých, za jednu akcii. zobrazit více skrýt více
 • 8. června 1998 - 31. května 1999 : c) Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě1 000 000,--Kč, slovy: jedenmilion korun českých, lze upsat pětnových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,--K... č,slovy: jedenmilion korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 8. června 1998 - 31. května 1999 : b) Lhůta pro vykonání přednostního práva: akcie bude možnéupisovat ve lhůtě 30 dnů. Lhůta začíná běžet v den následujícípo dni, kdy nabude právní moci usnesení, kterým bude zapsáno... toto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valnéhromady o zvýšení základního jmění společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 8. června 1998 - 31. května 1999 : a) Místo pro vykonání přednostního práva: sídlo společnosti EPKapitál Group, a.s., Zlín, Kvítková 4703.
 • 8. června 1998 - 31. května 1999 : 3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akciíspolečnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahujeho podílu na základním jmění společnosti za těchto podmí... nek: zobrazit více skrýt více
 • 8. června 1998 - 31. května 1999 : 2. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 100, slovy:jednosto kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, ojmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,--Kč, slovy: je... denmilionkorun českých. Emisní kurz upisovaných akcií je shodný s jejichjmenovitou hodnotou. zobrazit více skrýt více
 • 8. června 1998 - 31. května 1999 : 1. Základní jmění společnosti EP Kapitál Group,a.s. se sídlem veZlíně, Kvítková 4703, IČO 60745479 se zvyšuje o částku100 000 000 Kč, slovy: jednostomilionů korun českých, to jez d... osavadní výše základního jmění 20 000 000 Kč, nově na částku120 000 000 Kč, slovy: jednostodvacetmilionů korun českých.Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových akcií,upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 8. června 1998 - 31. května 1999 : Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnostivalné hromady ze dne 17.4.1998 o zvýšení základního jmění.
 • 8. června 1998 - 31. května 1999 : Důvodem zvýšení základního jmění společnosti je posílenívlastních zdrojů společnosti za účelem jejího dalšího rozvoje.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů