Základní údaje

Sídlo

od 24.1.2003 Praha 1, Na Příkopě 12, PSČ 11000

Historické adresy

2.4.1998 - 24.1.2003 Prostějov, Netušilova 1, PSČ 79601
28.4.1995 - 2.4.1998 Prostějov, nám. T.G. Masaryka 16, PSČ 79601

60750138

DIČ

Není plátce DPH

1.2.2002 - 13.12.2005

CZ60750138

Datum vzniku

28. dubna 1995

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

20. dubna 2005

Historické názvy

25.4.2001 - 28.6.2002

Charles Bridge Securities,a.s.

28.4.1995 - 25.4.2001

P  & P Brokers, a.s.

28.4.1995 - 25.4.2001

P & P Brokers, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1601

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 9.4.2004

27 000 000 Kč

Historické jmění

5.10.2001 - 9.4.2004

27 000 000 Kč

2.4.1998 - 5.10.2001

10 000 000 Kč

2.4.1998 - 2.4.1998

1 000 000 Kč

28.4.1995 - 2.4.1998

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 19. ledna 2004 - 19. června 2006 : Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodl usnesením ze dne 3.12.2003, č.j. 33 Nc 7752/2003 vě věci výkonu rozhodnutí oprávněného Pražská správa sociálního zabezpečení, se sídlem Trojská 199... 7, Praha 8 proti povinnému OPPENBERG SECURITIES, a.s. se sídlem Na Příkopě 12, Praha 1 o nařízení exekuce uspokojení pohledávky na peněžité plnění a k úhradě nákladů exekuce a pověření soudního exekutora, podle § 44 odst.2 zákona č. 120/2001 Sb. se nařizuje exekuce pravomocného a vykonatelného výkazu nedoplatku Pražské správy sociálního zabezpečení ze dne 17.7. 2003 č. j. 6772/03 k vymožení pohledávky ve výši 307371,- Kč. Provedením exekuce se pověřuje JUDr. Dagmar Kuželová, soudní exekutor Exekutorského úřadu se sídlem v Praze 4, Novodvorská 1010. zobrazit více skrýt více
 • 25. dubna 2001 - 5. října 2001 : 6) Bude-li mít společnost v době úpisu jediného akcionáře, upíšetento akcionář akcie smlouvou o upsání akcií.
 • 25. dubna 2001 - 5. října 2001 : 5) Možnost započtení pohledávky vůči společnosti protipohledávce na splacení emisního kursu se nepřipouští.
 • 25. dubna 2001 - 5. října 2001 : 4) Upisovatel je povinen splatit část emisního kursu ve výšialespoň 30% každé z jím upsaných akcií na bankovní účetspolečnosti vedený u Československé obchodní banky, a.s., divizeI... nvestiční a poštovní banka, číslo účtu 168997641/5100, velhůtě třiceti dnů ode dne úpisu. zobrazit více skrýt více
 • 25. dubna 2001 - 5. října 2001 : 3) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou všechny upsány akcionáři na základě dohody akcionářů podle§ 205 obchodního zákoníku.a) místem pro upisování akcií... bez využití přednostního práva jekancelář společnosti na adrese Praha 7, Komunardů 36.b) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva: 30dnů. Počátek běhu bude akcionářům oznámen zveřejněním vObchodním věstníku.c) emisní kurs takto upisovaných akcií činí 500.000,- Kč zakaždou akcii. zobrazit více skrýt více
 • 25. dubna 2001 - 5. října 2001 : 2) Každý akcionář má právo upsat část nových akcií společnostiupisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podíluna základním kapitálu společnosti.a) místem pro vykoná... ní přednostního práva upsat část novýchakcií společnosti bude kancelář společnosti na adrese Praha 7,Komunardů 36.b) lhůta pro vykonání přednostního práva upsat část nových akciíspolečnosti: do 30 dnů ode dne zápisu rozhodnutí rejstříkovéhosoudu o zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříkuspolečnosti, a to v pracovních dnech v době od 9,00 hodin do16,00 hodin. Počátek běhu lhůty bude akcionářům oznámenzveřejněním v Obchodním věstníku.c) na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 500.000,- Kčpřipadá podíl 1,7 (jedná celá sedm desetin) na jedné novékmenové akcii na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovitéhodnotě 500.000,- Kč s tím, že upisovat lze pouze celé akcie.Emisní kurs upisovaných akcií s využitím přednostního práva činí500.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 25. dubna 2001 - 5. října 2001 : 1) Zvýšení základní kapitálu bude provedeno upsáním nových akciís tím, že upsání nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu, tj. 17,000.000,- Kč se nepřipouští. Počet upiso... vanýchakcií činí 34 kusů kmenových akcií znějících na majitele, vzaknihované podobě, přičem jmenovitá hodnota každé upisovanéakcie činí 500.000,- Kč. Upisování nepeněžitými vklady senepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 25. dubna 2001 - 5. října 2001 : Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valnéhromady ze dne 17.1.2001 o záměru zvýšit základní kapitál:
 • 25. dubna 2001 - 5. října 2001 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jedinéhoakcionáře v působnosti valné hromady ze dne 17.1.2001.
 • 25. dubna 2001 - 5. října 2001 : Zvyšuje se základní kapitál společnosti z dosavadních10,000.000,- Kč o částku 17,000.000,- Kč na celkovou výši27,000.000,- Kč.
 • 1. října 1999 - 5. října 2001 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadoukonanou dne 9.8.1999.
 • 2. dubna 1998 - 1. října 1999 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém mimořádnou valnouhromadou konanou dne 16.9.1997.
 • 9. září 1996 - 1. října 1999 : Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím valnéhromady konané dne 29.7.1996.
 • 24. září 1997 - 2. dubna 1998 : Zapisuje se usnesení valné hromady společnosti ze dne 16.6.1997o záměru zvýšit základní jmění:Základní jmění se zvyšuje o 9,000.000 Kč úpisem 9.000 ks novýchkmenových zaknihovaných... akcií na jméno, jmenovité hodnoty aemisního kursu 1.000 Kč. Upisování nad uvedenou částku senepřipouští. Lhůta pro úpis s využitím předkupního práva počínáběžet následujícím dnem po zápisu usnesení valné hromady doobchodního rejstříku a potrvá 15 dnů. Místem úpisu je sídlospolečnosti. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs akciív plné výši v den úpisu na účet společnosti vedený u Poštovníbanky, a.s., číslo účtu: 109928988/5100. Akcie, které nebudouupsány s využitím přednostního práva budou upsány akcionáři nazákladě dohody podle § 205 obchodního zákoníku. Úpis akcií jemožný pouze peněžitými vklady. zobrazit více skrýt více
posunout dolů