Trendy

30 556 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

520 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

148 842 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 9.9.2015 č.p. 676, 687 54 Bánov

Historické adresy

14.6.1995 - 9.9.2015 Bánov 676, PSČ 68754

60755253

DIČ

od 14.6.1995

CZ60755253

Datum vzniku

14. června 1995

Datová schránka

f2eg4pg

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1627

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.10.2016

148 391 100 Kč

Historické jmění

13.1.1998 - 1.10.2016

164 879 000 Kč

14.6.1995 - 13.1.1998

164 879 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Uherský Brod

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

17623263 / 0300

Historické provozovny

15.3.2001 - 30.9.2014

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • mechanizační středisko, 687 53, Suchá Loz

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 12. ledna 2018 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 5.1.2018 o přechodu všech ostatních akcií společnosti na osobu hlavního akcionáře takto:Valná hromada ve smyslu § 382 ZOK určuje, že hlavním Valná hromada společnosti rozhodla dne 5.1.2018 o přechodu všech ostatních akcií společnosti na osobu hlavního akcionáře takto:Valná hromada ve smyslu § 382 ZOK určuje, že hlavním ...akcionářem společnosti ZEAS Bánov, a.s., se sídlem č. p. 676, 687 54 Bánov, IČO: 60755253, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 1627 (dále jen společnost) je obchodní společnost LUKROM, spol. s r.o., IČO: 18188281, se sídlem Lípa 81, PSČ 763 11, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 1504 (dále jen hlavní akcionář), když hlavní akcionář vlastní 1.944 kusů akcií společnosti na jméno sérií A a E, vždy ve jmenovité hodnotě 45.000,- Kč, celkem tedy v nominální hodnotě 87.480.000,- Kč;3.951 kusů akcií společnosti na jméno sérií B a F, vždy ve jmenovité hodnotě 9.000,- Kč, celkem tedy v nominální hodnotě 35.559.000,- Kč; 1.305 kusů akcií společnosti na jméno sérií C a G, vždy ve jmenovité hodnotě 4.500,- Kč, celkem tedy v nominální hodnotě 5.872.500,- Kč a 7.166 kusů akcií společnosti na jméno sérií D a H, vždy ve jmenovité hodnotě 900,- Kč, celkem tedy v nominální hodnotě 6.449.400,- Kč.Základní kapitál společnosti ZEAS Bánov, a.s. činí celkem 148.391.100,- Kč a je rozdělen na 2.090 kusů akcií společnosti na jméno sérií A a E, vždy ve jmenovité hodnotě 45.000,- Kč každá z nich, 4.499 kusů akcií společnosti na jméno sérií B a F, vždy ve jmenovité hodnotě 9.000,- Kč každá z nich, 1.485 kusů akcií společnosti na jméno sérií C a G vždy ve jmenovité hodnotě 4.500,- Kč každá z nich a 7.964 kusů akcií společnosti na jméno sérií D a H, vždy ve jmenovité hodnotě 900,- Kč každá z nich.Hlavní akcionář vlastní ve společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 135.360.900,- Kč, což činí 91,219 % základního kapitálu společnosti ZEAS Bánov, a.s. s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve výši 91,219 % ve společnosti ZEAS Bánov, a.s. LUKROM, spol. s r.o. je tak hlavním akcionářem společnosti ZEAS Bánov, a.s. ve smyslu § 382 odst. 2 ZOK.Valná hromada rozhoduje dle § 382 odst. 1 ZOK o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, kterými jsou akcie společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to na LUKROM, spol. s r.o., IČO: 18188281, se sídlem Lípa 81, PSČ 763 11, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 1504. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům společnosti, kterými jsou akcie menšinových akcionářů společnosti, přechází dle § 385 odst. 1 ZOK na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.Valná hromada určuje, že výše protiplnění, které poskytne hlavní akcionář, ostatním akcionářům společnosti ZEAS Bánov, a.s., případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů společnosti, při přechodu ostatních akcií společnosti ZEAS Bánov, a.s. na hlavního akcionáře, činí částku 572,- Kč za každou nekótovanou kmenovou akcii společnosti ZEAS Bánov, a.s. znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 900,- Kč, 2.860,- Kč za každou nekótovanou kmenovou akcii společnosti ZEAS Bánov, a.s. znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 4.500,- Kč, 5.720,- Kč za každou nekótovanou kmenovou akcii společnosti ZEAS Bánov, a.s. znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 9.000,- Kč a 28.600,- Kč za každou nekótovanou kmenovou akcii společnosti ZEAS Bánov, a.s. znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 45.000,- Kč.Přiměřenost tohoto protiplnění byla hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem č. 397-16/2017 Ing. Libora Bučka, se sídlem Trávník 2083, Staré Město, PSČ 686 03, soudního znalce pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací cenné papíry a podniky (dále jen znalec), který hlavní akcionář doručil společnosti ZEAS Bánov, a.s. spolu s žádostí o svolání valné hromady, když závěry tohoto znaleckého posudku jsou takové, že hodnota akcií společnosti ZEAS Bánov, a.s. a tedy přiměřená výše protiplnění za akcie ostatních akcionářů, je částka 572,- Kč za každou nekótovanou kmenovou akcii společnosti ZEAS Bánov, a.s. znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 900,- Kč, 2.860,- Kč za každou nekótovanou kmenovou akcii společnosti ZEAS Bánov, a.s. znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 4.500,- Kč, 5.720,- Kč za každou nekótovanou kmenovou akcii společnosti ZEAS Bánov, a.s. znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 9.000,- Kč a 28.600,- Kč za každou nekótovanou kmenovou akcii společnosti ZEAS Bánov, a.s. znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 45.000,- Kč.Při zpracování znaleckého posudku byla znalcem použita metoda diskontovaných peněžních toků. Určená výše protiplnění se od částky uvedené ve znaleckém posudku neodchyluje.Valná hromada určuje, že stanovené protiplnění bude poskytnuto dle § 378 odst. 1 písm. b) ZOK oprávněným osobám obchodníkem s cennými papíry, obchodní společností Roklen360 a.s., se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 60732075, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20437 (dále jen obchodník s CP), bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 kalendářních dnů po splnění podmínek dle § 387 ZOK, tedy po dni, ve kterém akcie dosavadních vlastníků listinných akcií budou předány společnosti dle § 387 odst. 1 a 2 ZOK, respektive obchodníkovi s CP.Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění, zejména zda bude protiplnění vyplaceno poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet, sdělí oprávněná osoba v den, ve kterém akcie dosavadních vlastníků listinných akcií budou předány společnosti dle § 387 ZOK, respektive obchodníkovi s CP.Valná hromada osvědčuje, že obchodní společnost Roklen360 a.s., se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 60732075, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20437, která je obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl a předal tomuto obchodníkovi s cennými papíry peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního protiplnění menšinovým akcionářům a hlavní akcionář tuto skutečnost doložil společnosti před konáním valné hromady.Valná hromada osvědčuje, že společnost ZEAS Bánov, a.s. zmocnila na základě plné moci obchodníka s cennými papíry Roklen360 a.s., se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 60732075, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20437, k převzetí akcií menšinových akcionářů společnosti ZEAS Bánov, a.s. v rozsahu podle § 387 ZOK.Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, tedy předloží své akcie k převzetí obchodníkovi s cennými papíry, a to společnosti Roklen360 a.s., se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 60732075, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20437, v řádné lhůtě podle § 387 odst. 1 a 2 ZOK, tedy do 30 dnů po přechodu vlastnického práva, v provozovně obchodníka s cennými papíry na adrese náměstí Míru 64, 760 01 Zlín, v pracovních dnech v pondělí a ve středu v době od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky na telefonním čísle 577 217 375 sjednat s obchodníkem s cennými papíry v rámci řádné lhůty jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, si mohou s obchodníkem s cennými papíry dohodnout i jiný vhodný způsob předání svých akcií.Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry ve shora uvedené lhůtě 30 dnů po přechodu vlastnického práva k akciím na osobu hlavního akcionáře, bude společností ZEAS Bánov, a.s. stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než 14 dnů.Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, kteří dosud nepředložili své akcie v rámci řádné lhůty, předloží své akcie k převzetí obchodníkovi s cennými papíry, a to společnosti Roklen360 a.s., se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 60732075, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20437, v dodatečné lhůtě podle § 387 odst. 2 ZOK, v provozovně obchodníka s cennými papíry na adrese náměstí Míru 64, 760 01 Zlín, v pracovních dnech v pondělí a ve středu v době od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky na telefonním čísle 577 217 375 sjednat s obchodníkem s cennými papíry v rámci dodatečné lhůty jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, si mohou s obchodníkem s cennými papíry dohodnout i jiný vhodný způsob předání svých akcií.Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií odlišní od osoby hlavního akcionáře své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude společnost ZEAS Bánov, a.s. postupovat podle § 346 odst. 1 věta první ZOK. Vrácené účastnické cenné papíry předá společnost ZEAS Bánov, a.s. hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá společnost ZEAS Bánov, a.s. bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, druhu a jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
  • 1. října 2016 : Společnost ZEAS Bánov, a.s. se sloučila fúzí sloučením se zanikající společností EKOZEAS Bánov, s.r.o., se sídlem Bánov 676, PSČ 68754, identifikační číslo: 26935015, zapsané v obc Společnost ZEAS Bánov, a.s. se sloučila fúzí sloučením se zanikající společností EKOZEAS Bánov, s.r.o., se sídlem Bánov 676, PSČ 68754, identifikační číslo: 26935015, zapsané v obc...hodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 46300, a přešlo na ni veškeré jmění společnosti EKOZEAS Bánov, s.r.o.V souvislosti s fúzí sloučením snížila společnost ZEAS Bánov, a.s. svůj základní kapitál o částku 16,487.900,- Kč na novou hodnotu základního kapitálu ve výši 148,391.100,- Kč, a to snížením jmenovité hodnoty akcií, které vlastní dosavadní akcionáři obchodní korporace ZEAS Bánov, a.s. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu nástupnické společnosti bude naloženo tak, že o tuto částku se sníží kumulovaná ztráta na účtu neuhrazené ztráty minulých období u nástupnické společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 9. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 9. července 2014 - 1. října 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 13. ledna 1998 - 1. října 2016 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém náhradní valnouhromadou konanou dne 4.1.1997.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů