Trendy

673 419 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

8 304 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

433 980 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 29.11.2016 Kojetínská 3186/79, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Historické adresy

3.12.2008 - 29.11.2016 Přerov, Kojetínská 3186/79, PSČ 75053
5.12.2001 - 3.12.2008 Přerov, Kojetínská 71, č.p. 358, PSČ 75053
15.10.1997 - 5.12.2001 Přerov, Kojetínská 71, PSČ 75053
1.1.1995 - 15.10.1997 Přerov, Kojetínská ul., PSČ 75053

60792078

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1995 - 31.12.2008

CZ60792078

Datová schránka

mm3fv3y

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 945

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.9.2012

56 118 272 Kč

Historické jmění

1.7.2008 - 1.9.2012

175 369 600 Kč

16.8.2004 - 1.7.2008

350 739 200 Kč

27.4.1999 - 16.8.2004

501 056 000 Kč

29.7.1996 - 27.4.1999

200 000 000 Kč

1.1.1995 - 29.7.1996

41 665 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Přerova

Provozovny

od 12.5.2009

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Kojetínská 3186/79, 750 02, Přerov - Přerov I-Město

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 15. dubna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 15. dubna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 2
 • 15. dubna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 1. září 2012 : Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením vyhotoveného statutárními orgány zúčastněných společností PSP Engineering a.s., se sídlem Přerov, Kojetínská 3186/79, PSČ 750 53, Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením vyhotoveného statutárními orgány zúčastněných společností PSP Engineering a.s., se sídlem Přerov, Kojetínská 3186/79, PSČ 750 53,... IČO 607 92 078 a PSPI s.r.o., se sídlem Přerov, Kojetínská 3186/79, PSČ 750 53, IČO 271 97 387 dne 1.6.2012 došlo k odštěpení části jmění společnosti PSP Engineering a.s. uvedené v projektu rozdělení a k přechodu odštěpené části jmění na nástupnickou společnost PSPI s.r.o., se sídlem Přerov, Kojetínská 3186/79, PSČ 750 53, IČO 271 97 387. Rozhodný den 1.1.2012. zobrazit více skrýt více
 • 1. července 2008 : Jediný akcionář společnosti předloží své akcie společnosti k jejich výměně za akcie s nižší jmenovitou hodnotou ve lhůtě 2 měsíců po zápisu snížení základního kapitálu společnosti Jediný akcionář společnosti předloží své akcie společnosti k jejich výměně za akcie s nižší jmenovitou hodnotou ve lhůtě 2 měsíců po zápisu snížení základního kapitálu společnosti ...do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti vyzve jediného akcionáře k předložení akcií za účelem jejich výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě do 7 dnů po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 1. července 2008 : Základní kapitál společnosti bude snížen snížením jmenovité hodnoty akcií ze současné výše jmenovité hodnoty jedné akcie 700,- Kč na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie 350,- Kč.
 • 1. července 2008 : Základní kapitál společnosti bude snížen o částku 175.369.600,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát pět milionů tři sta šedesát devět tisíc šest set korun českých) a jeho nová výše po z Základní kapitál společnosti bude snížen o částku 175.369.600,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát pět milionů tři sta šedesát devět tisíc šest set korun českých) a jeho nová výše po z...ápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude činit 175.369.600,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát pět milionů tři sta šedesát devět tisíc šest set korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 1. července 2008 : Ke snížení základního kapitálu společnosti dochází v souladu s ustanovením § 220zb odst. 6 obchodního zákoníku, neboť v rámci procesu rozdělení odštěpením sloučením dojde ke snížen Ke snížení základního kapitálu společnosti dochází v souladu s ustanovením § 220zb odst. 6 obchodního zákoníku, neboť v rámci procesu rozdělení odštěpením sloučením dojde ke snížen...í vlastního kapitálu společnosti vykázaného v zahajovací rozvaze společnosti pod částku základního kapitálu společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 1. července 2008 : Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztráty vykázané jako výsledek hospodaření minulých let v zahajovací rozvaze společnosti sestavené ke dni 1.1. Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztráty vykázané jako výsledek hospodaření minulých let v zahajovací rozvaze společnosti sestavené ke dni 1.1....2008. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhrady ztráty společnosti. Jedinému akcionáři nebude v souvislosti se snížením základního kapitálu poskytnuto žádné plnění. zobrazit více skrýt více
 • 1. července 2008 : Jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady společnosti v souladu s ustanovením § 187 odst. 1 písmeno n) ve spojení s ustanovením § 190 odst. 1 obchodního zákoníku přijal Jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady společnosti v souladu s ustanovením § 187 odst. 1 písmeno n) ve spojení s ustanovením § 190 odst. 1 obchodního zákoníku přijal ...následující rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 1. července 2008 : Na základě smlouvy o rozdělení odštěpením sloučením uzavřené dne 30.května 2008 mezi společností PSP Engineering a.s., jako společností rozdělovanou, a společností PSP Real Estate Na základě smlouvy o rozdělení odštěpením sloučením uzavřené dne 30.května 2008 mezi společností PSP Engineering a.s., jako společností rozdělovanou, a společností PSP Real Estate ...s.r.o., se sídlem Přerov, Kojetínská 2937/53, PSČ 750 53, IČ: 272 34 762, jako společností nástupnickou, došlo k odštěpení části obchodního jmění společnosti PSP Engineering a.s., která je vymezena ve smlouvě o rozdělení odštěpením sloučením, a jejímu sloučení se společností PSP Real Estate s.r.o. Rozhodný den je 1.1.2008. zobrazit více skrýt více
 • 30. srpna 2004 : Omezení převoditelnosti akcií:Převod akcií společnosti na jméno je podmíněn souhlasem dozorčí rady společnosti.

Historické ostatní skutečnosti

 • 28. července 2005 - 14. října 2005 : Na hlavního akcionáře společnosti PSP Engineering a.s. se sídlem Přerov, Kojetínská 71, č.p. 358, PSČ 75053, IČ 607 92 078, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ... Ostravě, oddíl B., vložka 945, tj. na společnost v. Wedel GmbH & Co. KG se sídlem Neustadt a. Rgbe., Spolková republika Německo, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném soudem v Neustadt a. Rbge. pod č. HR A 1805, přechází podle § 183i a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění zákona č. 216/2005 Sb., vlastnické právo k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů společnosti PSP Engineering a.s., tj. k celkem 66 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 700,- Kč vydaných v listinné podobě. zobrazit více skrýt více
 • 28. července 2005 - 14. října 2005 : Protiplnění bude hlavním akcionářem společností v. Wedel GmbH & Co. KG, dosavadním vlastníkům vykoupených akcií společnosti PSP Engineering a.s. vyplaceno bez zbytečného odkladu, n... ejpozději do 10 pracovních dnů, po předání akcií společnosti PSP Engineering a.s., a to bankovním převodem na účet, který akcionář hlavnímu akcionáři sdělí. Akcionář může sdělit své bankovní spojení pro vyplacení protiplnění přímo nebo prostřednictvím společnosti PSP Engineering a.s.. V případě prodlení dosavadního vlastníka akcií s předložením akcií společnosti PSP Engineering a.s. není dosavadní vlastník oprávněn požadovat protiplnění. zobrazit více skrýt více
 • 28. července 2005 - 14. října 2005 : Protiplnění bude hlavním akcionářem společností v. Wedel GmbH & Co. KG, vyplaceno dosavadním vlastníkům vykoupených akcií společnosti PSP Engineering a.s., ledaže bude prokázáno za... stavení těchto akcií. V takovém případě bude částka odpovídající hodnotě zastavených akcií poskytnuta zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li dosavadní vlastník akcií, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. zobrazit více skrýt více
 • 28. července 2005 - 14. října 2005 : Výše tohoto protiplnění byla určena na základě znaleckého posudku č. 540/2005 ze dne 30.6.2005 vypracovaného znalcem - společností PROFI-TEN a.s. se sídlem Vodičkova 20/682, 110 00... Praha 1, IČ 25 13 34 97, znaleckým ústavem jmenovaným rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 30.1.1998 č.j. 227/97/OOD, a shoduje se s hodnotou stanovenou tímto znaleckým posudkem. zobrazit více skrýt více
 • 28. července 2005 - 14. října 2005 : Za jeden každý účastnický cenný papír vydaný společností PSP Engineering a.s., tj. za jednu každou kmenovou akcii na jméno ve jmenovité hodnotě 700,- Kč vydanou v listinné podobě, ... bude hlavním akcionářem, společností v. Wedel GmbH & Co. KG dosavadnímu vlastníkovi vyplaceno protiplnění ve výši 395,20 Kč (slovy: tři sta devadesát pět korun českých/20). zobrazit více skrýt více
 • 28. července 2005 - 14. října 2005 : Dosavadní vlastníci těchto účastnických cenných papírů vydaných společností PSP Engineering a.s. je předloží do 30 dnů po přechodu vlastnického práva společnosti PSP Engineering a.... s.. Nebudou-li tyto účastnické cenné papíry předloženy společnosti PSP Engineering a.s. ve shora uvedené lhůtě, ani v dodatečné lhůtě 15 dnů, bude společnost PSP Engineering a.s. postupovat podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 28. července 2005 - 14. října 2005 : Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů společnosti PSP Engineering a.s., tj. celkem 66 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 700,- Kč vydaný... ch v listinné podobě, přejde na hlavního akcionáře, společnost v. Wedel GmbH & Co. KG, uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 28. července 2005 - 14. října 2005 : Skutečnost, že společnost v. Wedel GmbH & Co. KG je hlavním akcionářem společnosti PSP Engineering a.s. je osvědčena a) prohlášením hlavního akcionáře o vlastnictví akcií ze dne 18... .7.2005, b) prohlášením představenstva PSP Engineering a.s. o vlastnictví akcií PSP Engineering a.s. ze dne 15.7.2005 a c) prohlášením dozorčí rady PSP Engineering a.s. ze dne 18.7.2005. zobrazit více skrýt více
 • 28. července 2005 - 14. října 2005 : Hlavním akcionářem společnosti PSP Engineering a.s. je společnost v. Wedel GmbH & Co. KG, která vlastní 500.990 kusů akcií společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 99,9... 9 % základního kapitálu společnosti PSP Engineering a.s. a s nimiž je spojen 99,99 % podíl na hlasovacích právech ve společnosti PSP Engineering a.s.. zobrazit více skrýt více
 • 16. srpna 2004 - 6. června 2005 : Řádná valná hromada společnosti PSP Engineering a.s. se sídlem Přerov, Kojetínská 71, č.p.358, PSČ 750 53, IČ: 60 79 20 78, konaná dne 24.6.2004 rozhodla o zvýšení základního kap... itálu takto: zobrazit více skrýt více
 • 26. července 2004 - 6. června 2005 : b) Lhůta pro upisování akcií na základě přednostního práva se stanovuje na 30 dnů ode dne , kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno snížení základního kapitálu za předpokladu, že ... bude současně zapsáno v obchodním rejstříku rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Jestliže zápis těchto skutečností neproběhne současně, počítá se lhůta 30 dní ode dne pozdějšího zápisu. Počátek běhu této lhůty a ostatní informace o úpisu akcií budou uveřejněny v Obchodním věstníku a v Hospodářských novinách. zobrazit více skrýt více
 • 26. července 2004 - 6. června 2005 : a) Přednostní právo lze vykonat v sídle společnosti Přerov, Kojetínská 71, č.p. 358, PSČ 750 53, kancelář č. 650, kontaktní osoba Ing. Alena Krutáková, a to každý pracovní den od 1... 0.00 hod. do 14.00 hod. zobrazit více skrýt více
 • 26. července 2004 - 6. června 2005 : Všechny akcie lze upsat s využitím přednostního práva za následujících podmínek:
 • 26. července 2004 - 6. června 2005 : Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 501 056 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 140 Kč v listinné podobě. Výše emisního kursu nově upisovaných akcií ... je totožná s jejich jmenovitou hodnotou. Emisní kurs bude splacen peněžitými vklady upisovatelů. zobrazit více skrýt více
 • 26. července 2004 - 6. června 2005 : Základní kapitál bude zvýšen v souladu s ustanovením § 203 obchodního zákoníku z částky 350 739 200 Kč na částku 420 887 040 Kč (slovy: čtyři sta dvacet milionů osm set osmdesát se... dm tisíc čtyřicet Kč), tj. o 70 147 840 Kč (slovy: sedmdesát milionů sto čtyřicet sedm tisíc osm set čtyřicet Kč) a to z důvodu kapitálového posílení společnosti. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 26. července 2004 - 6. června 2005 : Valná hromada akcionářů společnosti PSP Engineering a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií s tím, že emisní kurs dříve upsaných akcií byl zcela splacen.
 • 26. července 2004 - 6. června 2005 : d) Každý upisovatel je povinen zaplatit 100 % emisního kursu jím upsaných akcií tak, aby platba v penězích byla připsána na zvláštní účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s.,... se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp.969, PSČ 114 07, číslo účtu 86-7255440237/0100 a to nejpozději do 7. dne ode dne skončení lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva. Platba v penězích v cizí měně bude následně přepočtena kurzem ČNB ke dni připsání platby na zvláštní účet. zobrazit více skrýt více
 • 26. července 2004 - 6. června 2005 : e) Společnost PSP Beteiligungs-GmbH je povinna zaplatit 100 % emisního kursu jí upsaných akcií tak, aby platba v penězích byla připsána na zvláštní účet společnosti vedený u Komer... ční banky, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, číslo účtu 86-7255440237/0100 a to nejpozději do 7.1.2005. Platba v penězích v cizí měně bude následně přepočtena kurzem ČNB ke dni připsání platby na zvláštní účet. zobrazit více skrýt více
 • 26. července 2004 - 6. června 2005 : d) Lhůta pro upisování akcií společností PSP Beteiligungs-GmbH skončí 31.12.2004.
 • 26. července 2004 - 6. června 2005 : c) Místem upisování akcií je sídlo společnosti Přerov, Kojetínská 71, č.p. 358, PSČ 750 53, kancelář č. 650, kontaktní osoba Ing. Alena Krutáková, a to každý pracovní den od 10.00 ... hod. do 14. 00 hod. zobrazit více skrýt více
 • 26. července 2004 - 6. června 2005 : b) Upisovat lze kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 140 Kč v listinné podobě. Upisovat lze pouze celé akcie o jmenovité hodnotě 140 Kč. Emisní kurs každé nové a... kcie činí 140 Kč. zobrazit více skrýt více
 • 26. července 2004 - 6. června 2005 : a) Nabídka k upsání akcií bude učiněna písemným oznámením společnosti PSP Beteiligungs-GmbH ve lhůtě do 15 dnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního p... ráva. zobrazit více skrýt více
 • 26. července 2004 - 6. června 2005 : Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci a to společnosti PSP Beteiligungs-GmbH za následujících podmínek... : zobrazit více skrýt více
 • 26. července 2004 - 6. června 2005 : musí jít o peněžitou pohledávku způsobilou k započtení, kterou lze uplatnit u soudu, lze započíst i pohledávku nesplatnou- musí jít o pohledávku, kterou lze postihnout výkonem rozh... odnutí- v dohodě o započtení musí být označeny vzájemné pohledávky - jejich výše a důvod, okamžik zániku vzájemných pohledávek- dohoda o započtení musí splňovat veškeré náležitosti stanovené ustanoveními §§ 580 a násl. občanského zákoníku a §§ 358 a násl. obchodního zákoníku- dohoda o započtení musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými k jednání- dohoda o započtení bude uzavřena ve čtyřech vyhotoveních, přičemž tři vyhotovení obdrží společnost a jedno vyhotovení druhá smluvní strana. zobrazit více skrýt více
 • 26. července 2004 - 6. června 2005 : e) Podle § 163 odst. 3 obchodního zákoníku se připouští možnost započtení pohledávky upisovatele za společností vůči pohledávce společnosti na splacení emisního kursu. Proti pohled... ávce společnosti za upisovatelem PSP Beteiligungs-GmbH, Neustadt a. Rbge, Spolková republika Německo, (dále jen PSP Beteiligungs-GmbH) na splacení emisního kursu upsaných akcií společnosti se připouští započtení části pohledávky PSP Beteiligungs-GmbH za společností vzniklé z titulu Úvěrové smlouvy uzavřené mezi společností a společností PSP Beteiligungs-GmbH dne 24.1.2003, kdy výše pohledávky z titulu Úvěrové smlouvy činí 90.180.000 Kč. Důvodem započtení pohledávky je snížení závazků společnosti a její finanční stabilizace. Smlouva o započtení pohledávky upisovatele za společností musí být uzavřena nejpozději do 7. dne ode dne skončení lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva podle následujících pravidel: zobrazit více skrýt více
 • 26. července 2004 - 6. června 2005 : c) S využitím přednostního práva lze upsat všech 501 056 ks nově emitovaných akcií. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 700 Kč lze upsat 1 ks kmenové akcie na jméno o jmen... ovité hodnotě 140 Kč v listinné podobě. Upisovat lze pouze celé akcie o jmenovité hodnotě 140 Kč. Emisní kurs každé nové akcie činí 140 Kč. zobrazit více skrýt více
 • 26. července 2004 - 16. srpna 2004 : Základní kapitál bude snížen podle § 213a obchodního zákoníku snížením jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií znějících na majitele a to tak, že jmenovitá hodnota každé původní akci... e ve výši 1.000,-Kč ISIN 770950000834 se snižuje na jmenovitou hodnotu 700Kč (slovy: sedm set Kč). Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů.Řádná valná hromada společnosti PSP Engineering a.s. se sídlem Přerov, Kojetínská 71, č.p.358, PSČ 750 53, IČ: 60 79 20 78, konaná dne 24.6.2004 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: zobrazit více skrýt více
 • 26. července 2004 - 16. srpna 2004 : Dle ust. § 216a odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku se základní kapitál snižuje o částku 150 316 800 Kč (slovy: sto padesát milionů tři sta šestnáct tisíc osm set Kč), a to z pův... odní výše základního kapitálu 501 056 000 Kč na 350 739 200 Kč (slovy: tři sta padesát milionů sedm set třicet devět tisíc dvě stě Kč). zobrazit více skrýt více
 • 26. července 2004 - 16. srpna 2004 : Základní kapitál se snižuje podle § 216a odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku za účelem úhrady ztráty společnosti za rok 2003 ve výši 93 355 745,70Kč a úhrady ztráty minulých let ... ve výši 56 961 054,30Kč. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty za rok 2003 a úhradu ztráty minulých let. zobrazit více skrýt více
 • 26. července 2004 - 16. srpna 2004 : Řádná valná hromada společnosti PSP Engineering a.s. se sídlem Přerov, Kojetínská 71, č.p. 358, PSČ 750 53, IČ: 60 79 20 78 , konaná dne 24.6.2004 rozhodla o snížení základního kap... itálu takto: zobrazit více skrýt více
 • 22. ledna 1997 - 15. listopadu 1999 : Jediný akcionář: Přerovské strojírny a.s.750 53 Přerov
 • 11. prosince 1998 - 27. dubna 1999 : 3. Akcie, které nebudou upsány akcionáři v rámci prvníhoupisovacího kola, lze upsat ve druhém upisovacím kole. V rámcidruhého upisovacího kola může upsat akcie kterákoli k tomuzpůs... obilá osoba. Lhůta pro upisování akcií ve druhém upisovacímkole začíná 1. den následujícího po skončení prvního upisovacíhokola a končí uplynutím 15. dne ode dne jejího počátku. zobrazit více skrýt více
 • 11. prosince 1998 - 27. dubna 1999 : 2. V rámci prvního upisovacího kola mohou upsat akcie s využitímpřednostního práva akcionáři, kteří jsou majiteli kmenovýchakcií společnosti k rozhodnému dni úpisu, a to v poměru, ... v jakémse jejich akcie podílejí na základním jmění.Rozhodným dnem je první den prvního upisovacího kola, tedy den,kdy může být právo na úpis nových kmenových akcií poprvévykonáno. První upisovací kolo začíná v den stanovený ve výzvěpředstavenstva k úpisu nových akcií, která bude učiněna bezzbytečného odkladu poté, kdy nabude právní moci usnesenírejstříkového soudu o zápisu zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku, a bude uveřejněna v souladu se stanovamispolečnosti. Běh lhůty pro první upisovací kolo skončí uplynutím15. dne ode dne jejího počátku. V rámci přednostního práva jsouakcionáři oprávněni na jednu stávající akcii o nominální hodnotě1.000,-Kč upsat jednu novou akcii o nominální hodnotě 1.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 11. prosince 1998 - 27. dubna 1999 : 1. Základní jmění se zvyšuje v souladu s ustanovením § 203 obch.zákoníku o:200,000.000,-Kč až 380,000.000,- Kčslovy: dvěstěmilionů korun českých až třista osmdesát milionůkorun čes... kých z důvodu zlepšení struktury pasiv společnosti.Jako způsob zvýšení základního jmění se schvaluje upsání nejméně200 000 ks akcií, nejvýše 380 000 ks akcií, znějících namajitele, veřejně neobchodovatelné, v zaknihované podobě, ojmenovité hodnotě akcie 1.000,-Kč s tím, že výše emisního kurzunových akcií je totožná s jejich jmenovitou hodnotou.Emisní kurz nových akcií byl stanoven ve výši odpovídajícíjejich jmenovité hodnotě podle § 163a odst. 1 obch. zákoníku.Nové akcie budou upsány na základě výzvy k úpisu akcií a jejichemisní kurz bude splacen pěněžitými vklady upisovatelům.Místem úpisu akcií bude sídlo společnosti. Úpis akcií proběhneve dvou upisovacích kolech. zobrazit více skrýt více
 • 11. prosince 1998 - 27. dubna 1999 : 4. Upisovatelé jsou povinni splatit na účet společnosti vedený uInvestiční a Poštovní banky, a.s., pobočka Přerov, číslo účtu103685487/5100 50 % emisního kurzu upsaných akcií při ... upsáníakcií. Zbývající část emisního kurzu upsaných akcií, tj. 50 %jsou povinni splatit na uvedený účet společnosti do jednohoměsíce ode dne jejich upsání. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů