Trendy

59 052 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

1 395 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

72 721 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 11.7.2014 č.p. 551, 756 21 Ratiboř

Historické adresy

9.12.2013 - 11.7.2014 č.p. 551, 756 21 Ratiboř
8.3.2005 - 9.12.2013 Ratiboř č.p. 551, PSČ 75621
7.3.1995 - 8.3.2005 Vsetín, Jasenice 1254

60792523

DIČ

od 20.3.1995

CZ60792523

Datum vzniku

7. března 1995

Datová schránka

6wwg6zs

Historické názvy

7.3.1995 - 9.4.2001

ZPS - ZV, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 985

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 13.2.2002

356 816 000 Kč

Historické jmění

1.11.2001 - 13.2.2002

218 816 000 Kč

15.8.1996 - 1.11.2001

113 816 000 Kč

7.3.1995 - 15.8.1996

60 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Vsetín

Bankovní účty

zvěřejněno 23.8.2017

CZ6927000000002107390095

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 9.12.2002

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 756 21, Ratiboř 551

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 11. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 11. července 2014 - 9. března 2015 : Počet členů dozorčí rady: 2
 • 11. července 2014 - 9. března 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 29. srpna 2003 - 4. října 2006 : Rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě spis. zn. 14 Kv 1/2003 ze dne 27.8.2003 bylo společnosti povoleno vyrovnání.Vyrovnacím správcem byl ustanoven JUDr. Michal Kačmařík, Poštovní... 2, 728 95 Ostrava. zobrazit více skrýt více
 • 15. září 2004 - 6. října 2005 : Usnesením Okresního soudu ve Vsetíně ze dne 23.7.2004, č.j. 1 Nc 2933/2004-4 nařídil soud exekuci podle pravomocného vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu ve Vsetíně ze ... dne 25.5.2004, č.j. 1 Ro 259/2004-22 na majetek povinného ZPS PREFIX, a.s. se sídlem Vsetín, Jasenice 1254 k uspokojení pohledávky oprávněného GUMOTEX, akciová společnost se sídlem Břeclav, Mládežnická 3A pč. 3062 ve výši 18.250,- Kč.Provedením exekuce je pověřen JUDr. Martin Růžička, soudní exekutor Exekutorského úřadu Zlín se sídlem Zlín, Zarámí 4077. zobrazit více skrýt více
 • 14. července 2004 - 6. října 2005 : Usnesením Okresního soudu ve Vsetíně ze dne 9.6.2004, č.j. 1 Nc 2835/2004-5 nařídil soud exekuci podle pravomocného vykonatelného rozsudku Okresního soudu ve Vsetíně ze dne 24.2.20... 04, č.j. 8 C 87/2003-35 na majetek povinného ZPS Prefix a.s. se sídlem Vsetín, Jasenice 1254 k uspokojení pohledávky oprávněného UZIMEX PRAHA, spol. s r.o. se sídlem Praha 5, Na Celné 524 ve výši 74.790,98 Kč. Provedením exekuce je pověřen Mgr. Martin Tunkl, soudní exekutor Exekutorského úřadu se sídlem Plzeň-město, Lindauerova 6. zobrazit více skrýt více
 • 23. prosince 2002 - 6. října 2005 : 2.) rozsah zvýšení základního kapitálu:- základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši Kč80,000.000,- ( slovy: osmdesát milionů korun českých ), tj. zčástky ve výši Kč 3... 56,816.00,- dosud zapsaných v obchodnímrejstříku nově na částku ve výši Kč 436,816.000,-Kč ( slovy:čtyři sta třicet šest milionů osm set šestnáct tisíc korunčeských), s tím, že se připouští upisování akcií nad tutočástku, přičemž konečná částka zvýšení základního kapitáluspolečnosti bude stanovena představenstvem na základě celkovévýše dluhů společnosti, tj. na základě výsledků vyrovnání. zobrazit více skrýt více
 • 23. prosince 2002 - 6. října 2005 : 1.) důvod zvýšení základního kapitálu:Zvýšení základního kapitálu je navrhováno z důvodu zajištěnímožnosti nabídnout věřitelům společnosti vyrovnání formou novéemise akcií společno... sti podle ustanovení § 46 odst. 2) zákona č.328/1991, o konkursu a vyrovnání, v platném znění. zobrazit více skrýt více
 • 23. prosince 2002 - 6. října 2005 : 1.) dne 2.12.2002 rozhodl jediný akcionář společnosti -společnost Sufix, s.r.o. se sídlem Valašské Meziříčí, Zašovská750, IČ: 64 61 31 35, o zvýšení základního kapitálu společnosti... za těchto podmínek: zobrazit více skrýt více
 • 23. prosince 2002 - 6. října 2005 : 5.) způsob zvýšení základního kapitálu:Nové akcie budou nabidnuty k úpisu všem věřitelům společnosti,kteří budou mít pohledávky vůči společnosti v době upisováníakcií.K upsání akci... í musí být poskytnuta lhůta alespoň čtrnáct dnů oddoručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.Zájemci, kteří upsali akcie, splatí upsané akcie formou zápočtupohledávek, tj. pohledávky upisovatele za společností protipohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsanýchakcií.Vklady budou splaceny ke dni účinnosti započtení pohledávek mezispolečností a jednotlivými upisovateli. zobrazit více skrýt více
 • 23. prosince 2002 - 6. října 2005 : 7.) Pravidla pro započtení pohledávek:a) pohledávky budou prohlášeny za nesporné,c) v započtení bude specifikována jistina úvěru včetněpříslušenství pohledávky,d) započtení bude pr... ovedeno před podáním návrhu na zápis zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku,e) emisní kurs je splacen započtením pohledávek a to v okamžiku,kdy se tyto pohledávky setkaly, zobrazit více skrýt více
 • 23. prosince 2002 - 6. října 2005 : 6.) Nové akcie budou emitovány takto:1000 ks (slovy: jeden tisíc kusů ) kmenových akcií na majitele vlistinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 1000,-,( slovy: jeden tisíc ... korun českých ),900 ks ( slovy: devět set kusů ) kmenových akcií na majitele vlistinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 10.000,-,( slovy: deset tisíc korun českých ),100 ks ( slovy: jedno sto kusů ) kmenových akcií na majitele vlistinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 100.000,-( slovy: jedno sto tisíc korun českých ),60 ks ( slovy: šedesát kusů ) kmenových akcií na majitele vlistinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 1,000.000,-( slovy: jeden milion korun českých ).Celkový počet nově vydaných akcií bude činit nejméně 2 060 kusů.Emisní kurs nově vydávaných akcií je shodný s jejichjmenovitou hodnotou.Lhůta pro úpis nových akcií je dva roky a začíná běžet dnempodání návrhu na vyrovnání dle § 46 a násl. zákona o konkurzu avyrovnání v platném znění u Krajského soudu v Ostravě.Úpis akcií proběhne v sídle společnosti ve Vsetíně, Jasenicičp. 1254 a na základě písemné výzvy společnosti v pracovníchdnech v době od 8.00 hod. do 12.00 hod. zobrazit více skrýt více
 • 23. prosince 2002 - 6. října 2005 : 4.) jediný akcionář v rámci výkonu působnosti valné hromadyrozhodl o přípustnosti započtení peněžité pohledávky vůčispolečnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisníhokur... su, zobrazit více skrýt více
 • 23. prosince 2002 - 6. října 2005 : 3.) jediný akcionář společnosti - společnost Sufix, s.r.o., se vsouladu s ustanovením § 204b) odst. 1) obchodního zákoníkuvzdává svého přednostního práva na upisování akcií,
 • 4. března 2002 - 2. března 2005 : Dne 31.12.2000 byla uzavřena smlouva o prodeji části podnikumezi Prefix s.r.o. (nyní, po změně názvu obchodní firmy, Sufixs.r.o.), se sídlem Zašovská 750, Valašské Meziříčí, IČO 64... 613135- jako prodávajícím a firmou ZPS-ZV, a.s. (nyní, po změně názvuobchodní firmy, ZPS Prefix a.s.), se sídlem Vsetín, Jasenice1254, IČO 60792523 - jako kupujícím, na základě kteréprodávající prodal kupujícímu část podniku podle ustanovení §487 obchodního zákoníku v platném znění, a to samostatnouorganizační složku podniku prodávajícího, a to Prefix s.r.o. -stavba stojů s mechanickým pohonem - provozovna Ratiboř a Zlín. zobrazit více skrýt více
 • 25. června 2001 - 14. června 2002 : 6. Místo a lhůta pro upisování akcií:Místem pro upisování akcií je kancelář předsedy představenstvaobchodní společnosti ZPS - ZV, a.s., Vsetín, Jasenice 1254 alhůta činí 30 (třicet... ) dnů. Lhůta pro upisování se stanoví tak,že lhůta 30-ti dnů začne běžet prvního dne následujícího podni, kdy usnesení příslušného rejstříkového soudu, kterým sezapisuje toto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodníhorejstříku, nabude právní moci.Ve stanovené lhůtě je oprávněn akcionář na výše uvedeném místěupsat akcie každý pracovní den vždy od 8,00 hod. do 16,00 hodin. zobrazit více skrýt více
 • 25. června 2001 - 14. června 2002 : 7. Místo a lhůta pro splacení vkladu:Místem pro splacení vkladu je sídlo obchodní společnosti ZPS -ZV, a.s., Vsetín, Jasenice 1254 a lhůta pro splacení výšeuvedeného nepeněžitého v... kladu činí 30 (třicet) dnů od úpisuakcií;nepeněžitý vklad spočívající v nemovitostech je splacen písemnýmprohlášením vkladatele spolu s předáním nemovitostí a nepeněžitývklad spočívající ve složení pohledávky je splacen uzavřenímsmlouvy o postoupení pohledávky s tím, že účinností této smlouvyurčená část pohledávky zaniká. zobrazit více skrýt více
 • 25. června 2001 - 14. června 2002 : 3) Nominální hodnota celkové pohledávky akcionáře za společnostítak činí 81,384.131,17 Kč.Tato pohledávka byla oceněna dvěma znaleckými posudky, a toznaleckým posudkem soudního zna... lce Ing. Jaroslava Dohnala ze dne13.12.2000, číslo 111/22/2000 na částku 81,384.000,-Kč, slovy:osmdesátjedenmiliontřistaosmdesátčtyřitisíce a dále znaleckýmposudkem znaleckého ústavu AZET KONZULT se sídlem nám.T.G.Masaryka 588, Zlín k datu 14. prosince 2000, na částku vevýši 81,384.000,-Kč, slovy:osmdesátjedenmiliontřistaosmdesátčtyřitisíce;Oba znalecké posudky byly vypracovány v souladu s ust. § 59odst. 3 obchodního zákoníku, včetně určení, že hodnota vkladuodpovídá emisnímu kursu upsaných akcií splácených tímtonepeněžitým vkladem;schvaluje předmět nepeněžitého vkladu, a to výše uvedenoupohledávku akcionáře za společností a výši jejího ocenění nazákladě znaleckého posudku soudního znalce Ing. JaroslavaDohnala ze dne 13.12.2000, číslo 111/22/2000 a souhlasí svložením části pohledávky odpovídající částce ve výši81,000.000,-Kč, slovy: osmdesátjedenmilion korun českých dozákladního jmění s tím, že rozdíl není považován za emisní ážio; zobrazit více skrýt více
 • 25. června 2001 - 14. června 2002 : 2) smlouvy o postoupení pohledávky mezi společností AO Invest,s.r.o. jako postupitelem a společností PREFIX s.r.o. jakopostupníkem ze dne 30.11.2000 ve výši 17,616.000,-Kč, slovy:s... edmnácttisícšestsetšestnácttisíc korun českých; zobrazit více skrýt více
 • 25. června 2001 - 14. června 2002 : 1) smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 11.8.2000 uzavřenémezi postupitelem, a to obchodní společností BULANA, spol. sr.o. se sídlem 741 01 Nový Jičín, K nemocnici 9, identifikač... níčíslo: 47 66 67 57 a postupníkem, a to obchodní společnostíPREFIX s.r.o. se sídlem Valašské Meziříčí, Zašovská 750, PSČ 75701, identifikační číslo: 64 61 31 35, na základě které bylapostupníkovi, tedy obchodní společnosti PREFIX s.r.o.postoupena peněžitá pohledávka postupitele, tedy obchodníspolečnosti BULANA, spol. s r.o. ve výši 63,768.131,17,-Kč,slovy: šedesáttřimilionysedmsetšedesátosmtisícstotřicetjednakoruna česká sedmnáct haléřů českých, přičemž jde o pohledávku,která vznikla Agrobance Praha, a.s. ze smlouvy o revolvingovémúvěru reg. č. VS/10/1998/734 ze dne 26.1.1998 vůči akciovéspolečnosti ZPS - ZV, a.s., přičemž společnost GE Capital Banka.s. Hybernská 18, 111 21 Praha jako právní nástupce původníhověřitele, tedy Agrobanky Praha, a.s. postoupila tuto pohledávkuspolečnosti BULANA, spol. s r.o.;hodnota této pohledávky tak činí 63,768.131,17Kč; zobrazit více skrýt více
 • 25. června 2001 - 14. června 2002 : b) pohledávka akcionáře, tedy obchodní společnosti PREFIX s.r.o.za společností ZPS - ZV, a.s. v účetní hodnotě81,384.131,17,-Kč, slovy:osmdesátjedenmiliontřistaosmdesátčtyřitisíces... totřicetjednakoruna česká sedmnáct haléřů českých; tato pohledávka vzniklaakcionáři za společností na základě: zobrazit více skrýt více
 • 25. června 2001 - 14. června 2002 : Schvaluje předmět nepeněžitého vkladu, a to nemovitosti zapsanéu Katastrálního úřadu ve Vsetíně v katastru nemovitostí na listuvlastnictví číslo 964 pro katastrální území Ratiboř u... Vsetína,obec Ratiboř, okres Vsetín. Jedná se o ostatní stavební objektna pozemku parcelního čísla st. 1137 - zastavěná plocha, pozemekparcelního čísla st. 1137 - zastavěná plocha, rozestavěnástavba na pozemku parcelního čísla st. 1138 -zastavěná plocha,pozemek parcelního čísla st. 1138 - zastavěná plocha, pozemekparcelního čísla 834/9 - orná půda, pozemek parcelníhočísla 834/14 - orná půda, pozemek parcelního čísla 842/4 - ornápůda, včetně příslušenství a výši jeho ocenění znaleckýmposudkem soudního znalce pana Jiřího Nezhyby, bytem Hranice,Janáčkova 731 ze dne 4.12.2000, číslo 152/2000 na částku ve výši57,600.000,-Kč, slovy: padasátsedmmilionůšestsettisíc korunčeských s tím, že na vklad na zvýšení základního jmění sezapočítává částka 57,000.000,-Kč, slovy: padesátsedmmilionůkorun českých a rozdíl mezi výší vkladu a výší ocenění senepovažuje za emisní ážio; zobrazit více skrýt více
 • 25. června 2001 - 14. června 2002 : Výše uvedený nepeněžitý vklad vlastní vkladatel - upisovatel, ato obchodní společnost PREFIX s.r.o. na základě kupní smlouvy zedne 12.4.2000, jejíž vklad vlastnického práva byl po... volenrozhodnutím Katastrálního úřadu ve Vsetíně pod č.j. V11 657/00 správními účinky vkladu ke dni 13.4.2000; oba znalecké posudkyjsou vypracovány dle ust. § 59 odst. 3 obchodního zákoníku,včetně vyjádření, že hodnota vkladu odpovídá emisnímu kursuupsaných akcií splácených tímto nepeněžitým vkladem. zobrazit více skrýt více
 • 25. června 2001 - 14. června 2002 : Tento nepeněžitý vklad byl oceněn dvěma znaleckými posudky, a toznaleckým posudkem soudního znalce pana Zdeňka Vašíčka, bytemHranice, Pod lipami 1860 ze dne 4.12.2000, číslo 121/00... načástku ve výši 60,000.000,-Kč, slovy: šedesátmilionů korunčeských a znaleckým posudkem soudního znalce pana JiříhoNezhyby, bytem Hranice, Janáčkova 731 ze dne 4.12.2000, číslo152/2000 na částku ve výši 57,600.000,-Kč, slovy:padesátsedmmilionůšestsettisíc korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 25. června 2001 - 14. června 2002 : 4. Předmět nepeněžitého vkladu:Předmětem nepeněžitého vkladu jsou:a) nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu ve Vsetíně vkatastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 964 proka... tastrální území Ratiboř u Vsetína, obec Ratiboř, okres Vsetín.Jedná se o ostatní stavební objekt na pozemku parcelního číslast. 1137 - zastavěná plocha, pozemek parcelního čísla st. 1137-zastavěná plocha, rozestavěná stavba na pozemku parcelníhočísla st. 1138 - zastavěná plocha, pozemek parcelníhočísla st. 1138 - zastavěná plocha, pozemek parcelního čísla834/9 - orná půda, pozemek parcelního čísla 834/14 - orná půda,pozemek parcelního čísla 842/4 - orná půda, včetněpříslušenství. zobrazit více skrýt více
 • 25. června 2001 - 14. června 2002 : 3. Splacení celé emise nových akcií na zvýšení základníhojmění se uskuteční bez veřejné výzvy k upisování akcií vloženímnepeněžitého vkladu akcionáře, a to obchodní společnosti PRE... FIXs.r.o. se sídlem Valašské Meziříčí, Zašovská 750, PSČ 757 01,identifikační číslo : 64 61 31 35, přičemž obchodní společnostPREFIX s.r.o. upisuje všech 138 ks kmenových akcií na majitele vlistinné podobě níže specifikovaným nepeněžitým vkladem zaemisní kurs akcie 1,000.000,-Kč, slovy: jedenmilion korunčeských, který se rovná jmenovité hodnotě akcie způsobem a velhůtě stanovené tímto rozhodnutím; zobrazit více skrýt více
 • 25. června 2001 - 14. června 2002 : 2. Emisní kurs upisované akcie o jmenovité hodnotě1,000.000,-Kč, slovy: jedenmilion korun českých činí1,000.000,-Kč, slovy: jedenmilion korun českých a hodnota celéemise upisovanýc... h akcií činí 138,000.000,-Kč, slovy:jednostotřicetosmmilionů korun českých; zobrazit více skrýt více
 • 25. června 2001 - 14. června 2002 : 1. Základní jmění společnosti se zvyšuje o 138,000.000,-Kč ,slovy: jednostotřicetosmmilionů korun českých, a to upsáním 138ks (slovy: jednostotřicetosm kusů) kmenových akcií na maj... itele vlistinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,-Kčslovy: jedenmilion korun českých.Upisování nad tuto částku se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 25. června 2001 - 14. června 2002 : Rozhodnutí jediného akcionáře PREFIX s.r.o. při výkonupůsobnosti valné hromady obchodní společnosti ZPS - ZV, a.s. ozvýšení základního jmění společnosti
 • 21. listopadu 2000 - 14. června 2002 : Zvýšení základního jmění:1. Základní jmění společnosti ZPS-ZV, a.s. se sídlem Vsetín,Jasenice 1254, IČO 60 79 25 23 ve výši 113 816 000,-Kč se zaúčelem zlepšení struktury pasiv a s... nížení závazků společnostizvýší o částku 105 000 000,-Kč, (slovy sto pět milionů korunčeských) na 218 816 000,-Kč (slovy dvě stě osmnáct milionů osmset šestnáct tisíc korun českých).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jměníse nepřipouští.2. Základní jmění bude zvýšeno upsáním 105 ks nových kmenovýchakcií v listinné podobě, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě1 000 000,-Kč, které budou splaceny vkladem pohledávky zaspolečností do základního jmění společnosti.3. Přednostní právo akcionáře k upsání nových akcií se vylučuje.Důvodem pro vyloučení přednostního práva je zájem společnosti nazlepšení struktury pasiv a snížení závazků společnosti vklademvybraných pohledávek za společností do základního jmění a formavkladu při splacení upsaných akcií.4. Všechny akcie budou upsány předem určeným věřitelemspolečnosti, a to ZPS, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati, IČO00 00 93 93. Akcie, které by nebyly takto upsány, budounabídnuty jiným věřitelům společnosti na základě doporučenípředstavenstva společnosti a dle rozhodnutí jediného akcionářepři výkonu působnosti valné hromady nebo valné hromadyakcionářů.5.Akcie budou upisovány v sídle společnosti ve lhůtě 14 dnů oddoručení výzvy představenstva k upsání akcií.Výzva k úpisu bude věřiteli doručena představenstvem společnostinejpozději do 45 dnů od právní moci usnesení Krajskéhoobchodního soudu v Ostravě, kterým se povolí zápis návrhu nazvýšení základního jmění společnosti. Připadne-li poslední denlhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty proupisování nejblíže následující pracovní den.Upisování se může účastnit jen věřitel, určený podle odst. 4tohoto rozhodnutí poté, co bude k upsání akcií vyzvánpředstavenstvem společnosti.Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě- tj. 1 000 000,-Kč/ks.6. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen v sídle společnostido dvou hodin po upsání nových akcií uzavřením smlouvy sespolečností o postoupení pohledávky a předáním indosovanésměnky.Předmětem postoupení pohledávky - vkladu do základního jměníspolečnosti při splacení upsaných akcií je pohledávka věřiteleZPS, a.s., se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati, IČO 00 00 93 93.Titul pohledávky: Lhůtní vistasměnka vystavená ZPS - ZV, a.s.dne 30. dubna 2000 ve Vsetíně na směnečnou sumu 105 000 000,-Kč(slovy: stopětmilionů korun českých), splatná na řad ZPS, a.s.se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati, PSČ 762 08, IČO 00 00 93 93,opatřená doložkou BEZ PROTESTU.Výše pohledávky za společností:- směnečný peníz: 105 000 000,-KčPohledávka je splatná za 15 dnů po předložení směnky k placenípodle směnečného a šekového zákona č. 191/1950 Sb.Pohledávka je oceněna soudními znalci:- Ing. Karlem Machánkem, CSc., znalcem jmenovaným Krajskýmsoudem v Brně, č. znal. posudku 375/2000 ze dne 15.05.2000- Ing. Liborem Fojtíkem, znalcem jmenovaným Krajským soudem vBrně, č. znal. posudku 1062-27/2000 ze dne 15.05.2000v nominální hodnotě, tj. ve výši 105 000 000,-Kč.7. Akcie budou upsány bez zveřejnění výzvy k upisování akcií. zobrazit více skrýt více
 • 12. září 2000 - 26. března 2001 : Jediný akcionář: ZPS, a.s. se sídlem ve Zlíně, tř. TomášeBati, PSČ 762 08, IČ 00009393.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů