15 538 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

-8 488 tis. Kč

Ztráta za rok 2008

70 282 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

16.3.2002 - 2.9.2010 Jeseník, č.p.535,Slezská 2, PSČ 79001
27.10.1998 - 16.3.2002 Jeseník, Slezská 2, PSČ 79001
21.3.1995 - 27.10.1998 Jeseník, U Kasáren 535, PSČ 79001

60792655

DIČ

Není plátce DPH

1.5.1995 - 2.9.2010

CZ60792655

Datum vzniku

21. března 1995

Datum zániku v obchodním rejstříku

2. září 2010

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

2. září 2010

Historické názvy

21.3.1995 - 2.9.2010

FENIX GROUP a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 976

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

2.2.2007 - 2.9.2010

74 250 000 Kč

17.11.1995 - 2.2.2007

60 250 000 Kč

21.3.1995 - 17.11.1995

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 2. září 2010 - 2. září 2010 : Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 13.7.2010 bylo rozhodnuto o zrušení společnosti FENIX GROUP a.s., se sídlem Jeseník, č.p. 535, Slezská 2, PSČ 790 01, IČ: 607 92 655, a to bez... likvidace s přechodem jmění včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů na nástupnickou společnost, a to společnost FENIX Holding a.s., se sídlem Praha 6, Na Pískách 1816/87, PSČ 160 00, IČ: 289 35 381 a byl schválen Projekt přeměny formou vnitrostátní fúze sloučením mezi společností FENIX GROUP a.s., jako zanikající společností, a společností FENIX Holding a.s., jako nástupnickou společností. zobrazit více skrýt více
  • 13. ledna 2007 - 2. února 2007 : Před přijetím usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti prohlásili přítomní akcionáři v notářském zápisu, že se vzdávají svého přednostního práva na upsání části nových ak... cií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 13. ledna 2007 - 2. února 2007 : Místo a lhůta pro splacení peněžitého vkladu, včetně stanovení pravidel postupu pro uzavření smluv o započtení:Lhůta pro splacení počíná běžet následující den po uplynutí lhůty pro... upsání akcií a trvá 30 (třicet) dnů. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií v rozsahu svého upsání tím způsobem, že v této lhůtě v sídle společnosti FENIX GROUP a.s., každý pracovní den od 8.00 hod. do 14.00 hod. uzavře statutární orgán této společnosti se statutárním orgánem předem určeného upisovatele písemnou dohodu o započtení ve smyslu ust. § 204 odst. 2 obch. zák. Dohoda o započtení bude uzavřena na základě písemného návrhu smlouvy zpracovaného společností FENIX GROUP a.s., který předá společnost FENIX GROUP a.s. konkrétním upisovatelům při upisování. Upisovatel je povinen dohodu o započtení doručit ve lhůtě pro splacení do sídla společnosti v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hod. zobrazit více skrýt více
  • 13. ledna 2007 - 2. února 2007 : Místo a lhůta pro upisování akcií:Místem pro upsání je sídlo společnosti Jeseník, č.p. 535, Slezská 2, PSČ 790 01, a to v pracovní dny od 8.00 hodin do 14.00 hodin u předsedy před... stavenstva. Lhůta pro upsání peněžitého vkladu je 15 (patnáct) dnů, a to počínaje dnem, který bude označen jako první den uvedené lhůty pro úpis v písemném oznámení představenstva (obsahujícím i návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku (zaslaném konkrétním zájemcům nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na adresu jejich sídla. Upisování akcií se navrhuje realizovat s využitím možnosti upsání akcií před zápisem usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku v souladu s ust. § 203 odstavcem 4 obchodního zákoníku a je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V případě splnění této podmínky je upsání akcií neúčinné . zobrazit více skrýt více
  • 13. ledna 2007 - 2. února 2007 : Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu tak, že všechny nové akcie, mohou být upsány a splaceny započtením... výše uvedených pohledávek. Schvaluje se stanovení pravidel pro uzavření smluv o započtení pohledávek, s tím že výše uvedené pohledávky lze započíst proti pohledávkám na splacení emisního kursu upsaných akcií v jejich nominální výši. zobrazit více skrýt více
  • 13. ledna 2007 - 2. února 2007 : společnosti FENIX Trading s.r.o., se sídlem Jeseník, čp. 535, Slezská 2, PSČ 790 01, IČ: 48 39 90 43, ve výši 1.500.000,-Kč (slovy: jednoho milionu pěti set tisíc korun českých) be... z příslušenství, kterou má vůči společnosti, a to na základě smlouvy o půjčce ze dne 4.12.2006. zobrazit více skrýt více
  • 13. ledna 2007 - 2. února 2007 : společnosti FENIX s.r.o., se sídlem Jeseník, č.p. 1301, Beskydská 2, PSČ 790 01, IČ: 00 53 52 49, ve výši 7.000.000,-Kč (slovy: sedmi milionů korun českých) bez příslušenství, kter... ou má vůči společnosti, a to na základě smlouvy o půjčce ze dne 12.7.2006, zobrazit více skrýt více
  • 13. ledna 2007 - 2. února 2007 : společnosti FENIX Trading, s.r.o., se sídlem Jeseník, čp. 535, Slezská 2, PSČ 790 01, IČ: 48 39 90 43, ve výši 5.500.000,-Kč (slovy: pěti milionů pěti set tisíc korun českých) bez ... příslušenství, kterou má vůči společnosti, a to na základě smlouvy o půjčce ze dne 27.5.2006, zobrazit více skrýt více
  • 13. ledna 2007 - 2. února 2007 : Částka o niž bude zvýšen základní kapitál bude zvýšen o 14.000.000,-Kč (slovy: čtrnáct milionů korun českých), tedy na částku 74.250.000,-Kč (slovy: sedmdesát čtyři milionů dvě stě... padesát tisíc korun českých) s tím, že se nepřipouští zvýšení základního kapitálu nad tuto částku. Bude emitováno 14 (čtrnáct) kusů nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějícícíh na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých). Nově emitované akcie nebudou kótované. Navrhovaná výše emisního kursu nových akcií je rovna jejich jmenovité hodnotě, tj. 1.000.000,-Kč (slovy: jednomu milionu korun českých).Upisování nových akcií bude probíhat bez využití přednostního práva stávajících akcionářů. Základní kapitál bude zvýšen úpisem nových akcií za hodnotu peněžitých vkladů a to tak, že všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, s tím že vklady budou spočívat ve vkladu splatných, nesporných a nepodmíněných pohledávek věřitelů, a to: zobrazit více skrýt více
  • 13. ledna 2007 - 2. února 2007 : Mimořádná valná hromada dne 5.12.2006 schválila návrh představenstva na zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitými vklady, upisováním akcií s možností započtení peněžitých ... pohledávek vůči společnosti. zobrazit více skrýt více
posunout dolů