Trendy

3 104 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2010

Trendy

-12 145 tis. Kč

Ztráta za rok 2010

Trendy

14 943 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2010

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2010

Základní údaje

Historické adresy

25.3.2008 - 30.7.2014 Brno, Železná 688/10, PSČ 61900
1.11.2006 - 25.3.2008 Brno, Tuřanka 1312/106, PSČ 62700
1.1.2004 - 1.11.2006 Brno, Tuřanka 1222/115, PSČ 62700
13.11.1997 - 1.1.2004 Přerov, Seifertova 33
5.5.1995 - 13.11.1997 Přerov, Na hrázi 60

60792922

DIČ

Není plátce DPH

10.5.1995 - 18.8.2009

CZ60792922

Datum vzniku

5. května 1995

Datum zániku v obchodním rejstříku

30. července 2014

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

4. června 2014

Historické názvy

30.1.2009 - 30.7.2014

Rogier Czech a.s. v likvidaci

3.4.2008 - 30.1.2009

Rogier Czech a.s.

24.5.2006 - 3.4.2008

BGS LEVI Czech a.s.

5.5.1995 - 24.5.2006

LEVI International a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1016

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

16.6.2000 - 30.7.2014

25 000 000 Kč

28.5.1999 - 16.6.2000

22 000 000 Kč

29.1.1999 - 28.5.1999

22 000 000 Kč

5.5.1995 - 29.1.1999

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Historické provozovny

16.11.2006 - 20.5.2014

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Tuřanka 1312/106, 627 00, Brno - Slatina

... více provozoven (celkem 15) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 30. července 2014 - 30. července 2014 : Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 25.2.2014, č.j. KSBR 38 INS 15106/2012 - B - 14, které nabylo právní moci dne 14.3.2014 byl zrušen konkurs na majetek dlužníka, neboť jeho m... ajetek je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující. Ke dni právní moci tohoto usnesení se společnost vymazává z obchodního rejstříku, včetně všech zapsaných skutečností. zobrazit více skrýt více
 • 30. ledna 2009 - 30. července 2014 : Společnost zrušena s likvidací ke dni 30.12.2008 rozhodnutím jediného akcionáře učiněným v působnosti valné hromady dne 15.12.2008.
 • 7. března 2008 - 30. července 2014 : prodej podniku1) Prodávající: BGS LEVI Czech a.s., se sídlem Brno, Tuřanka 1312/106, PSČ: 627 00, IČ: 607 92 922 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, od... díl B, vložka 4096.2) Kupující: eD´ system Czech, a.s. se sídlem Ostrava- Mariánské Hory, Novoveská 1262/95, PSČ: 709 00, IČ: 479 74 516, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2613.3) Předmět prodeje: podnik specifikovaný Smluvou o prodeji podniku ze dne 13.08.2007. zobrazit více skrýt více
 • 19. června 2002 - 30. července 2014 : Omezení převoditelnosti akcií:Převoditelnost akcií společnosti je omezena. Akcie společnostilze převést po předchozím souhlasu dozorčí rady společnostipostupem upraveným v čl. VI. ... stanov společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 13. listopadu 1997 - 30. července 2014 : Rozsah splacení základního jmění:100 %.
 • 6. října 2008 - 25. srpna 2009 : Obchodní společnost Rogier Group a.s., IČ: 273 67 126, se sídlem Brno, Železná 688/10, PSČ: 619 00 (dále jen "jediný akcionář"), která je jediným akcionářem obchodní společnosti Ro... gier Czech, IČ: 607 92 922, se sídlem Brno, Železná 688/10, PSČ: 619 00, zapsané v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 4096 (dále jen "Rogier Czech a.s."), rozhodla dne 24. 9. 2008 v souladu s ust. § 190 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku o snížení základního kapitálu společnosti Rogier Czech a.s. takto: Snižuje se základní kapitál společnosti Rogier Czech a.s., IČ: 607 92 922. Důvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, že společnost Rogier Czech a.s. v roce 2007 prodala svůj podnik a v současné době tak dochází k utlumení její činnosti. Společnost bude v průběhu roku 2008 zrušena a vstoupí do likvidace. Účelem snížení základního kapitálu společnosti Rogier Czech a.s. je efektivní využití finančních prostředků, a tedy jejich vyplacení jedinému akcionáři. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita k úhradě přiměřené úplaty za snížení nominální hodnoty akcií jedinému akcionáři. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií, a to snížením jmenovité hodnoty každé jednotlivé akcie v hodnotě 1.000,- Kč na hodnotu 80,- Kč. Základní kapitál společnosti Rogier Czech a.s. byl tímto rozhodnutím snížen o částku 23.000.000,- Kč (slovy: dvacet tři milionů korun českých), tj. z částky 25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých) na konečnou výši základního kapitálu 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Předmětné akcie musí být předloženy společnosti Rogier Czech a.s. za účelem vyznačení jejich snížené jmenovité hodnoty ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 1999 - 23. října 2007 : zbývající část emisního kursu upsaných akcií bude splacena velhůtách a způsobem stanovenými představenstvem společnosti vsouladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku,nejp... ozději však do jednoho roku od zápisu nové výše základníhojmění do obchodního rejstříku zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 1999 - 23. října 2007 : upisovatelé jsou povinni do 30 dnů ode dne úpisu nových akciísplatit 50% emisního kursu upsaných akcií, který odpovídá jejichjmenovité hodnotě, a to na účet společnosti LEVI Intern... ationala.s., vedený u Komerční banky a.s. pobočka Přerov, číslo194215440247/0100 zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 1999 - 23. října 2007 : veškeré akcie, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva, budou upsány akcionáři na základě dohody akcionářů podle§ 205 obchodního zákoníku
 • 31. prosince 1999 - 23. října 2007 : akcie upisované s využitím přednostního práva akcionářů budoumít jmenovitou hodnotu 30.000,-Kč, slovy:třicettisíckorunčeských, jedná se o akcie kmenové, na jméno, vlistinné podobě,... s emisním kursem každé akcie 30.000,-Kč, slovy:třicettisíckorunčeských zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 1999 - 23. října 2007 : na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 220.000,-Kč lzeupsat 1 novou akcii o jmenovité hodnotě 30.000,-Kč,slovy:třicettisíckorunčeských
 • 31. prosince 1999 - 23. října 2007 : lhůta pro vykonání přednostního práva je 90 dnů a tato lhůtazačne běžet patnáctým dnem ode dne zápisu usnesení o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku
 • 31. prosince 1999 - 23. října 2007 : místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti:Přerov, Seifertova 33
 • 31. prosince 1999 - 23. října 2007 : každý akcionář má ve smyslu ust. § 204a obchodního zákoníkupřednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovanýchv rámci zvýšení základního jmění, a to v rozsahu jeho pod... ílu nazákladním jmění společnosti, a to za těchto podmínek: zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 1999 - 23. října 2007 : základní jmění se zvyšuje upsáním nových akcií, a to upsáním100, slovy: sto, kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jednéakcie 30.000,-Kč, slovy: třicettisíckorunčeských, všechny... akciejsou na jméno, v listinné podobě, emisní kurs každé akcie30.000,-Kč zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 1999 - 23. října 2007 : základní jmění společnosti se zvyšuje o 3,000.000,-Kč, slovy:třimilionykorunčeských, upisování akcií nad částku 3,000.000,-Kčse nepřipouští
 • 31. prosince 1999 - 23. října 2007 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne2.12.1999 o zvýšení základního jmění.
 • 27. srpna 1998 - 23. října 2007 : Základní jmění se zvyšuje upsáním nových akcií, a to upsáním21.000, slovy: dvacetjedentisíc, kusů kmenových akcií ojmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jedentisíckorunče... ských, všechny akcie jsou na jméno, v listinné podobě, zobrazit více skrýt více
 • 27. srpna 1998 - 23. října 2007 : zbývající část emisního kursu upsaných akcií bude splacena velhůtách a způsobem stanoveným představenstvem společnosti vsouladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku,nejpo... zději však do jednoho roku od zápisu nové výše základníhojmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 27. srpna 1998 - 23. října 2007 : valná hromada rozhodla, že upisovatelé jsou povinni do 30 dnůode dne úpisu nových akcií splatit 30 % emisního kursu upsanýchakcií, který odpovídá jejich jmenovité hodnotě, a to na... účetspolečnosti LEVI International a.s., vedený u Komerční bankya.s. pobočka Přerov, číslo 194215440247/0100, zobrazit více skrýt více
 • 27. srpna 1998 - 23. října 2007 : valná hromada rozhodla, že veškeré akcie, které nebudou upsánys využitím přednostního práva, budou upsány akcionáři na základědohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku,
 • 27. srpna 1998 - 23. října 2007 : - akcie upisované s využitím přednostního práva akcionářů budoumít jmenovitou hodnotu 1.000,-Kč, slovy: jedentisíckorunčeských,jedná se o akcie kmenové, na jméno, v listinné podobě... , s emisnímkursem každé akcie 1.000,-Kč, slovy: jedentisíckorunčeských, zobrazit více skrýt více
 • 27. srpna 1998 - 23. října 2007 : - na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč lzeupsat 21 nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, slovy:jedentisíckorunčeských,
 • 27. srpna 1998 - 23. října 2007 : - lhůta pro vykonání přednostního práva je 90 dnů a tato lhůtazačne běžet patnáctým dnem ode dne zápisu usnesení valné hromadyo zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku,
 • 27. srpna 1998 - 23. října 2007 : - místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti:Přerov, Seifertova 33,
 • 27. srpna 1998 - 23. října 2007 : každý akcionář má ve smyslu ust. § 204a obchodního zákoníkupřednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovanýchv rámci zvýšení základního jmění, a to v rozsahu jeho pod... ílu nazákladním jmění společnosti, a to za těchto podmínek: zobrazit více skrýt více
 • 27. srpna 1998 - 23. října 2007 : Valná hromada společnosti dne 8.7.1998 rozhodla o zvýšenízákladního jmění společnosti o 21,000.000,-Kč s tím, žeupisování nad tuto částku se nepřipouští.
 • 7. srpna 2000 - 19. června 2002 : Omezení převoditelnosti akcií:Převoditelnost akcií společnosti je dle stanov společnostiomezena souhlasem představenstva společnosti.
 • 29. ledna 1999 - 7. srpna 2000 : Převoditelnost akcií:Převoditelnost akcií je dle stanov společnosti omezenapředkupním právem akcionářů.
posunout dolů