918 426 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

1 549 tis. Kč

Zisk za rok 2008

461 370 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

24.11.2000 - 1.10.2009 Vsetín, Ohrada 791, PSČ 75501
25.8.1998 - 24.11.2000 Plzeň, V Malé Doubravce 27, PSČ 31278
24.11.1997 - 25.8.1998 Vsetín, Ohrada 791, PSČ 75501
29.5.1995 - 24.11.1997 Vsetín, Svárov 682

60793155

DIČ

Není plátce DPH

12.6.1995 - 30.9.2009

CZ60793155

Datum vzniku

29. května 1995

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. října 2009

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. října 2009

Historické názvy

14.6.2000 - 1.10.2009

BONAVIA servis, a.s.

29.5.1995 - 14.6.2000

BONAVIA TRANS, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1039

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

29.9.2004 - 1.10.2009

221 000 000 Kč

5.6.1998 - 29.9.2004

171 000 000 Kč

29.5.1995 - 5.6.1998

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. října 2009 - 1. října 2009 : Vymazává se ke dni 01.10.2009, nabude-li usnesení právní moci po tomto datu, pak dnem nabytí právní moci rozhodnutí z obchodního rejstříku BONAVIA servis, a.s. se sídlem Vsetín, O... hrada 791, PSČ 755 01, identifikační číslo 607 93 155.Právní důvod výmazu:Společnost BONAVIA servis, a.s., IČ: 607 93 155, se sídlem Vsetín, Ohrada 791, PSČ 755 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložce 1039 zanikla sloučením v důsledku vnitrostátní fúze sloučením se společností ČSAD Invest, a.s., IČ: 253 08 106, se sídlem Vsetín, Ohrada 791, PSČ 755 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložce 2220, a to podle Projektu fúze sloučením ze dne 15.06.2009. zobrazit více skrýt více
 • 3. srpna 2004 - 29. září 2004 : bankovní účet a lhůta, v niž je upisovatel povinen splatit část emisního kursu upsaných akcií: účet vedený u Komerční banky, a.s. pobočky Zlín, číslo účtu 35-3635780227/0100. Upiso... vatel je povinen splatit 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií do 90-ti (slovy: devadesáti) kalendářních dnů ode dne úpisu akcií, zbytek jmenovité hodnoty upsaných akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do jednoho roku od úpisu. zobrazit více skrýt více
 • 3. srpna 2004 - 29. září 2004 : místo, lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva za emisní kurs takto upisovaných akcií: sídlo společnosti, do 60-ti (slovy: šedesáti) dnů od doručení návrhu na uzav... ření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti určenému zájemci resp. zájemcům, počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude předem určenému zájemci resp. zájemcům oznámen dopisem, zobrazit více skrýt více
 • 3. srpna 2004 - 29. září 2004 : neboť se všichni akcionáři před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostnho práva na upisování akcií pověřuje valná hromada představenstvo společnosti, aby nejpozdě... ji do 60 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, obchodního rejstříku o zápisu záměru zvýšení základního kapitálu společnosti rozhodlo kterému zájemci, resp. zájemcům a v jakém rozsahu budou nově emitované akcie nabídnuty, zobrazit více skrýt více
 • 3. srpna 2004 - 29. září 2004 : jmenovitá hodnota nových akcií - jednoho kusu: 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých),
 • 3. srpna 2004 - 29. září 2004 : druh, podoba, forma a počet upisovaných akcií: kmenové, listinné, na jméno, 50 (slovy: padesát) kusů,
 • 3. srpna 2004 - 29. září 2004 : částka, o níž má být základní kapitál společnosti zvýšen, činí 50,000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští,
 • 3. srpna 2004 - 29. září 2004 : zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií,
 • 3. srpna 2004 - 29. září 2004 : základní kapitál bude zvýšen peněžitými vklady,
 • 3. srpna 2004 - 29. září 2004 : důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení kapitálu akciové společnosti pro další investice a posílení finanční situace společnosti,
 • 3. srpna 2004 - 29. září 2004 : Usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti
 • 24. listopadu 1997 - 3. prosince 1999 : Rozhodnutí o zvýšení základního jmění:Základní jmění se zvyšuje o částku 85.000.000,-Kč z původního1.000.000,- Kč na 86.000.000,-kč, a to peněžitým vkladem ve výši85.000.000,-Kč fo... rmou upsání nových akcií předem určenýmzájemcům.Připouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákl. jmění, o konečné částce zvýšení zákl. jmění rozhodnepředstavenstvo společnosti BONAVIA TRANS, a.s.Počet nově vydaných akcií je 85 ks, tyto jsou na jméno ojmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (Slovy: Jedenmiliónkč) za jednuakcii, jedná se o akcie listinné.Akcie budou nabídnuty určeným zájemcům dle výběru představenstvaspolečnosti BONAVIA TRANS, a.s., s tím, že každý zájemcenejpozději do 20-ti dnů od písemné nabídky uhradí na účetspolečnosti u Komerční banky, a.s., Zlín, č. účtu: 198 039 830227/0100, minimálně částku ve výši 30-ti % jemu nabídnutéúčasti. Pokud takto zájemci neučiní ve stanovené době, nastupujízájemci další.Upisování nesmí nastat dříve, než bude toto rozhodnutí zapsáno vobchodním rejstříku.Místem pro upisování akcií je Vsetín, Ohrada 791, lhůta proupisování akcií je roční a počíná běžet druhým dnem po zápisuusnesení této valné hromady do obchodního rejstříku.Emisním kurzem upisovaných akcií je jmenovitá hodnota akcie.Okruh zájemců je podle rozhodnutí valné hromady určenprávnickými osobami, zapsanými v příslušných obchodníchrejstřících v ČR, které podnikají ve stejných nebo obdobnýchčinnostech, které jsou uvedený v předmětu podnikání ve stanováchspolečnosti.Přednostní právo nebude uplatněno. Všichni zájemci, předemurčení, budou písemně vyzváni k upsání akcií stejného emisníhokurzu.Po zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku budou shorauvedené skutečnosti zveřejněny v tisku - Hospodářských novinácha v Obchodním věstníku. zobrazit více skrýt více
posunout dolů