Trendy

17 813 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

176 tis. Kč

Zisk za rok 2012

Trendy

9 039 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

23

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 29.11.2016 Dvořákova 819/21b, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Historické adresy

7.4.2005 - 29.11.2016 Přerov - Přerov I - Město, Dvořákova 819/21b, PSČ 75002
21.6.2002 - 7.4.2005 Přerov, Přerov I - Město, Na Odpoledni 1042/19, PSČ 75002
20.6.1995 - 21.6.2002 Přerov, Na Odpoledni 19, PSČ 75000

60793279

DIČ

od 23.2.2000

CZ60793279

Datum vzniku

20. června 1995

Datová schránka

ekfefr2

Historické názvy

20.6.1995 - 7.4.2005

BOND Kapitál, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1013

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 20.6.1995

10 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Přerova

Bankovní účty

zvěřejněno 3.2.2015

CZ3927000000002111143177

... více účtů (celkem 6) najdete zde

Provozovny

od 8.9.2004

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Dvořákova 819/21b, 750 02, Přerov - Přerov I-Město

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 18. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 18. září 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 18. září 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1

Historické ostatní skutečnosti

  • 20. října 2005 - 10. února 2006 : Mimořádná valná hromada společnosti Hotel FIT plus a.s., konaná dne 16.9.2005, rozhodla zvýšit základní kapitál společnosti takto:- druh cenných papírů: kmenová akcie ve smyslu § 1... 55 a násled. Obchodního zákoníku- emitent: Hotel FIT plus a.s.- současný základní kapitál: 10 000 000,- Kč- zvýšení základního kapitálu: až o 10 000 000,- Kč, nad tuto částku se upisování akcií nepřipouští- základní kapitál po zvýšení: až na 20 000 000,- Kč- forma cenného papíru: na majitele- jmenovitá hodnota akcie: 100 000,- Kč- podoba cenného papíru: listinný cenný papír- důvod zvýšení zákl. kapitálu: zlepšení struktury pasiv společnosti- počet emitovaných akcií: až 100 ks- obchodovatelnost: nejsou veřejně obchodovatelné- číslo emise/čísla akcií: 03/001-100- rozsah a obsah práv: Všechna akcionářská práva spojená s kmenovými akciemi Hotel FIT plus a.s. ve smyslu stanov Hotel FIT plus a.s. a právního řádu ČR.- forma splacení: peněžitý vklad upisovatelů- způsob upisování: Úpis akcií bude probíhat ve dvou kolech. V rámci prvního upisovacího kola mohou upsat akcie s využitím přednostního práva akcionáři, kteří jsou majiteli kmenových akcií společnosti k rozhodnému dni úpisu, a to v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na základním kapitálu.První upisovací kolo začíná v den stanovený ve výzvě představenstva k úpisu nových akcií, která bude učiněna bez zbytečného odkladu poté, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a bude uveřejněna v souladu se stanovami společnosti.Akcie, které nebudou upsány akcionáři v rámci prvního upisovacího kola, lze upsat ve druhém upisovacím kole. V rámci druhého upisovacího kola může upsat akcie kterákoliv k tomu způsobilá osoba.- rozhodný den: Rozhodným dnem je první den prvního upisovacího kola, tedy den, kdy může být právo na úpis nových kmenových akcií poprvé vykonáno.- lhůta k upsání: Lhůta k upsání akcií je do 15 dnů ode dne právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu usnesení valné hromady o záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, počátek lhůty je stanoven na den následující po dni právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu usnesení valné hromady o záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude oznámen akcionářům doporučeným dopisem. Běh lhůty pro první upisovací kolo skončí uplynutím 7. dne ode dne jejího počátku. Lhůta pro upisování akcií ve druhém upisovacím kole začíná 1. dne následujícího po skončení prvního upisovacího kola a končí uplynutím 7. dne ode dne jejího počátku.- místo a čas upisování: Kancelář Předsedy představenstva společnosti, budova Hotel FIT, Dvořákova 21b, Přerov. Upisovatelé mohou upisovat na výše uvedeném místě, v pracovní dny pondělí až pátek od 8,00 do 12,00 hodin.- upisovatelé: Upisovatelé mohou být občané se státní příslušností ČR nebo zahraniční osoby, které jsou povinny při úpisu předložit kopii souhlasu České národní banky ke vzniku majetkového podílu zahraniční osoby do společnosti Hotel FIT plus a.s.- emisní kurs: Kurz nových akcií byl stanoven ve výši 100 000,- Kč, odpovídající jejich jmenovité hodnotě.- náležitosti úpisu: Pro účely zápisu do listiny upisovatelů se upisovatel - fyzická osoba prokazuje platným průkazem totožnosti a upisovatel - právnická osoba se prokáže originálem, nebo úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku ne staršího než 6 měsíců (u zahraniční osoby obdobným dokladem o existenci právnické osoby a způsobu jednání jejím jménem). Členové statutárních orgánů upisovatele se prokazují platným průkazem totožnosti.Upisovatel může být zastoupen zmocněncem na základě speciální plné moci s úředně ověřeným podpisem upisovatele - fyzické osoby nebo statutárního orgánu upisovatele - právnické osoby. Plná moc musí být vystavena v českém jazyce (nebo s úředně ověřeným překladem) a určena výhradně k zastupování upisovatelem při úpisu akcií společnosti Hotel FIT plus a.s., a musí obsahovat úplné a nezkrácené jméno upisovatele a zmocněnce, rodné číslo upisovatele - fyzické osoby nebo IČ upisovatele - právnické osoby a bankovní spojení pro vrácení složených peněžních prostředků v případě nedodržení emisních podmínek.- úhrada akcií: Upisovatelé musí při upsání uhradit 50% emisního kursu upsaných akcií a to tak, aby úhrada byla připsána na účet Hotel FIT plus a.s. vedený u ČSOB, číslo účtu 103851991/0300 nejpozději poslední den upisovací lhůty příslušného upisovacího kola. Ověřený výpis z účtu, dokládající tuto skutečnost musí být předložen při provedení úpisu.Zbývající část emisního kurzu upsaných akcií, tj. 50% jsou upisovatelé povinni splatit na uvedený účet společnosti do jednoho týdne ode dne jejich upsání.- vydání akcií: Při úpisu bude upisovateli vystaven Zatimní list, který upisovatel vrátí po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, kdy budou akcie vydány v listinné formě.Po zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku dojde bez zbytečného odkladu k vydání nových akcií a k vyzvání upisovatelů k jejich vyzvednutí v sídle společnosti.- další informace: Úplné znění rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti Hotel FIT plus a.s. bude k dispozici v Kanceláři předsedy představenstva společnost Hotel FIT plus a.s., Dvořákova 21b, Přerov. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů