Trendy

20 502 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

366 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

89 769 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 2.8.2016 Koulova 1606/2, Dejvice, 160 00 Praha 6

Historické adresy

10.12.2009 - 2.8.2016 Praha 11, Hněvkovská 1228/50, PSČ 14800
14.10.2004 - 10.12.2009 Šumperk, 8. května 913/20, PSČ 78701
30.11.2001 - 14.10.2004 Šumperk, Dr.E.Beneše čp. 2871/5, PSČ 78701
4.10.1999 - 30.11.2001 Šumperk, Dr.E.Beneše 5, PSČ 78701
26.6.1995 - 4.10.1999 Šumperk, Kozinova 2, PSČ 78701

60793295

DIČ

od 1.10.1995

CZ60793295

Datová schránka

42rgi9v

Historické názvy

26.6.1995 - 4.10.1999

Šumperská městská realitní a. s.

26.6.1995 - 4.10.1999

Šumperská městská realitní  a. s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1064

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 22.11.2000

23 000 000 Kč

Historické jmění

6.12.1996 - 22.11.2000

3 000 000 Kč

26.6.1995 - 6.12.1996

1 500 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 6

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

277172753 / 0300

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Historické provozovny

1.3.2015 - 5.9.2016

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Hněvkovská 1228/50, 148 00, Praha - Chodov

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 13. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 2
 • 13. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 13. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 4. září 2000 - 22. listopadu 2000 : Účet u banky a lhůta: Konkrétní zájemce je povinen splatitalespoň 10 % jmenovité hodnoty upsaných akcií v době upsání a naúčet č. 8010-0609000393/0300 vedeného u Československé obc... hodníbanky a.s., pobočka Šumperk. Upisovatel je dále povinen splatitcelý emisní kurs upsaných akcií na účet č. 8010-0609000393/0300vedeného u Československé obchodní banky a.s., pobočka Šumperk,a to nejpozději v poslední den lhůty stanovené pro upsání vtomto kole. V případě, že upisovatel nesplatí celý emisní kursupsaných akcií, je jeho úpis neúčinný. Místem pro splacenínových akcií je sídlo společnosti, tj. Šumperk, Dr. E. Beneše 5,PSČ 787 01, v pracovní dny od 10.00 hod. do 14.00. zobrazit více skrýt více
 • 4. září 2000 - 22. listopadu 2000 : Místo a lhůta pro upsání nepeněžitého vkladu:Místem pro upsání nových akcií při výkonu přednostního práva sestanovuje sídlo společnosti, tj. Šumperk, Dr. E. Beneše 5, PSČ787 01, v ... pracovní dny od 10.00 hod do 14.00 hod. Lhůta proupsání peněžitého vkladu se určuje na 20 dnů, s počátkem běhulhůty pátý den po uveřejnění výzvy o úpisu akcií. Tato výzvabude uveřejněna stejným způsobem jako oznámení o konání valnéhromady, tzn. ve dvou celostátně distribuovaných denících ZEMSKÉNOVINY a SLOVO, přičemž informace o úpisu musí býtpředstavenstvem společnosti uveřejněna nejpozději 20. den ponabytí právní moci usnesení obchodního rejstříku vedenéhoKrajským obchodním soudem v Ostravě, kterým se zapisuje usnesenívalné hromady v působnosti jediného akcionáře ve smyslu ust. §190 obchodního zákoníku o záměru zvýšit základní jměníspolečnosti ve smyslu ustanovení § 204a odst. 2 obchodníhozákoníku do obchodního rejstříku. Na každou stávající akcii lzeupsat 0,066 akcie á 1.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 4. září 2000 - 22. listopadu 2000 : Účet u banky a lhůta: Upisovatelé jsou povinni splatit alespoň10 % jmenovité hodnoty upsaných akcií v době upsání a na účetč. 8010-0609000393/0300 vedeného u Československé obchodn... í bankya.s., pobočka Šumperk. Upisovatelé jsou dále povinni celý emisníkurs upsaných akcií splatit na účet č. 8010-0609000393/0300vedeného u Československé obchodní banky a.s., pobočka Šumperk,a to nejpozději v poslední den lhůty stanovené pro upsání v tomtokole. V případě, že upisovatel nesplatí celý emisní kursupsaných akcií, je jeho úpis neúčinný. Místem pro splacenínových akcií je sídlo společnosti, tj. Šumperk, Dr. E. Beneše 5,PSČ 787 01, v pracovní dny od 10.00 hod. do 14.00. zobrazit více skrýt více
 • 4. září 2000 - 22. listopadu 2000 : Určuje se, že všechny akcie, které nebudou upsány s využitímpřednostního práva stávajícího akcionáře, budou ve druhém kolenabídnuty k upisování jedinému zájemci, a to společnosti C... ONTOa.s., se sídlem Praha 1, Šítkova 1, PSČ 110 00, IČ: 63079305. zobrazit více skrýt více
 • 4. září 2000 - 22. listopadu 2000 : Upisování akcií ve druhém kole bude probíhat takto:Místo a lhůta pro upsání peněžitého vkladu:
 • 4. září 2000 - 22. listopadu 2000 : Místem pro upsání je sídlo společnosti, tj. Šumperk, Dr. E.Beneše 5, PSČ 787 01, v pracovní dny od 10.00 hod do 14.00 hod.Lhůta pro upsání peněžitého vkladu se určuje 25 dní, a zač... ínánásledující den po uplynutí lhůty pro vykonání přednostníhopráva. Informace obsahující výzvu k úpisu akcií v rámci druhéhokola bude uveřejněna stejným způsobem jako oznámení o konánívalné hromady, tzn. ve dvou celostátně distribuovaných denícíchZEMSKÉ NOVINY a SLOVO, společně s výzvou o úpisu akcií a výkonupřednostního práva. zobrazit více skrýt více
 • 4. září 2000 - 22. listopadu 2000 : Upsané akcie (charakteristika navrhované emise akcií):Jmenovitá hodnota akcií: 100 000,-KčPočet akcií: 200 ksDruh: kmenováForma: na majitelePodoba: listinnáEmisní kurs akcie: rovná... se jmenovité hodnotě akciíObchodovatelnost: neveřejně obchodovatelné zobrazit více skrýt více
 • 4. září 2000 - 22. listopadu 2000 : Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního jmění společnosti vsouladu s § 202 a následujícími obchodního zákoníku a toupsáním nových akcií, které budou upsány a splacenypeněžitým... i vklady a budou probíhat ve dvou kolech s tím, že: zobrazit více skrýt více
 • 4. září 2000 - 22. listopadu 2000 : a) 20.000.000,-Kč činí částka, o níž má být zvýšeno základníjmění peněžitými vklady a určuje se, že upisování nad tutočástku se nepřipouští.
 • 4. září 2000 - 22. listopadu 2000 : b) Jmenovitá hodnota akcie: 100 000,-KčPočet akcií: 200 ksDruh akcií: kmenováForma akcií: na majitelePodoba akcií: listinnáEmisní kurs akcie: se rovná jmenovité hodnotě akciíObchod... ovatelnost: neveřejně obchodovatelné zobrazit více skrýt více
 • 4. září 2000 - 22. listopadu 2000 : c) V prvním kole upisování mají stávající akcionáři právo upsatv souladu s ust. § 204a obchodního zákoníku, tj. v rozsahujejich podílu na základním jmění společnosti všechny nové a... kciespolečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 4. října 1999 - 5. dubna 2000 : Usnesení řádné valné hromady z 27.8.1999 o záměru zvýšitzákladní jmění společnosti upisováním akcií.
 • 4. října 1999 - 5. dubna 2000 : Řádná valná hromada rozhodla:O zvýšení základního jmění společnosti v souladu s § 202 anásledujícími obchodního zákoníku a to upsáním nových akcií,které se splácejí peněžitými vkla... dy a budou probíhat ve dvoukolech s tím, že:a) 20.000.000,-Kč činí částka, o níž má být zvýšeno základníjmění peněžitými vklady a určuje se , že upisování nad tutočástku se nepřipouští.b) Jmenovitá hodnota akcie: 100 000,-KčPočet akcií: 200 ksDruh akcií: kmenováForma akcií: na majitelePodoba akcií: listinnáEmisní kurs akcie: se rovná jmenovité hodnotě akcií zobrazit více skrýt více
 • 4. října 1999 - 5. dubna 2000 : a) V prvním kole budou mít přednostní právo na upisovánístávající akcionáři, v souladu s ust. § 204a obchodníhozákoníku, tj. v rozsahu jejich podílu na základním jměníspolečnosti. ... Místo a lhůta pro vykonání přednostního práva jesídlo společnosti, tj. Šumperk, Kozinova 2, PSČ 787 01 vpracovní dny od 10.00 hod do 14.OO hod, lhůta je 15 dnů, počneběžet pátý den po uveřejnění informace o úpisu. Tato budeuveřejněna v celostátně distribuovaném deníku HALÓ NOVINY aregionálním tisku MORAVSKÝ SEVER, přičemž informace o úpisuakcií musí být představenstvem uveřejněna nejpozději 7 den popřevzetí pravomocného usnesení z obchodního rejstříku vedenéhoKrajským obchodním soudem v Ostravě o zápisu usnesení řádnévalné hromady společnosti o záměru zvýšit základní jměníspolečnosti ve smyslu ust. § 204a odst. 2 obchodního zákoníku doobchodního rejstříku a bude trvat 15 dnů. Emisní kurs nověupisovaných akcií bude činit 100.000,-Kč za jednu akcii. Početnových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akciispolečnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč: 0,066.Splatnost akcií: Stávající akcionář je povinen splatit 30 %emisního kursu upsaných akcií na účet č. 8010-0009004163/0300vedeného u Československé obchodní banky a.s., pobočka Šumperk,nebo do pokladní hotovosti společnosti, a to nejpozději přivlastním aktu úpisu akcií v tomto kole. Zůstatek emisního kursuje pak povinen splatit nejpozději do 1 roku ode dne zápisutohoto usnesení do obchodního rejstříku vedeného Krajskýmobchodním soudem v Ostravě. zobrazit více skrýt více
 • 4. října 1999 - 5. dubna 2000 : b) Určuje se , že všechny akcie, které nebudou upsány s využitímpřednostního práva stávajících akcionářů, budou ve druhém kolenabídnuty k upisování jedinému zájemci, a to společnos... ti CONTOa.s., se sídlem Praha 1, Šítkova 1, PSČ 110 00, IČ: 63079305.Upisování akcií ve druhém kole bude probíhat takto:Místo: sídlo společnosti, tj. Šumperk, Kozinova 2, PSČ 787 01 vpracovní dny od 10.00 hod. do 14.00 hod.Lhůta: 15 dnů, začíná následující den po uplynutí lhůty provykonání přednostního práva. Informace o úpisu akcií budespolečnosti CONTO a.s. představenstvem společnosti doručenadoporučeným dopisem nejpozději do 10 dnů od následujícího dnepo uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva.Jmenovitá hodnota akcie: 100 000,-Kč,Počet akcií: 200 ksDruh: kmenováForma: na majitelePodoba: listinnáEmisní kurs akcie: rovná se jmenovité hodnotě akciíSplatnost akcií: Konkrétní zájemce je povinen splatit 30 %emisního kursu upsaných akcií na účet č. 8010-0009004163/0300vedeného u Československé obchodní banky a.s., pobočka Šumperk,nebo do pokladní hotovosti společnosti, a to nejpozději přivlastním aktu úpisu akcií v tomto kole. Zůstatek emisního kursuje pak povinen splatit nejpozději do 1 roku ode dne zápisutohoto usnesení do obchodního rejstříku vedeného Krajskýmobchodním soudem v Ostravě. zobrazit více skrýt více
 • 8. října 1998 - 4. října 1999 : 1. Základní jmění se zvyšuje upisováním akcií o částku17,000.000,-Kč. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.2. Počet akcií: 1.700 Ksjmenovitá hodnota akcií: 10.000,-Kčdruh... : kmenovéforma: na majitelepodoba: listinné3. Místo a lhůta pro vykonání přednostního práva:sídlo společnosti, lhůta 15 dnů, počne běžet pátý den pozveřejnění informace o úpisu. Tato bude zveřejněná v Moravskémseveru, přičemž informace o úpisu musí být představenstvemzveřejněna sedmý den po převzetí pravomocného usnesení zobchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem vOstravě. Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadníakcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč: 0,56. Emisníkurs nově upsaných akcií s využitím přednostního práva:10.000,-Kč.4. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního právabudou nabídnuty třetím osobám.5. Lhůta pro upisování třetím osobám počne běžet následující denpo uplynutí posledního dne lhůty pro přednostní upisování abude trvat 5 dnů, upisování bude rovněž v sídle společnosti,emisní kurs je i v tomto případě 10.000,-Kč za jednu akcii.6. Upisovatel je povinen splatit 30 % emisního kursu upsanýchakcií na účet č. 103480596/5100 u IPB a.s., Šumperk, a to do 30dnů ode dne upsání, zůstatek emisního kursu do 1 roku ode dneupsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 6. srpna 1997 - 8. října 1998 : Usnesení o zvýšení základního jmění:1. Částka o níž má být zvýšeno:20,000.000,-Kč upisováním akcií. Upisování nad tuto částkuse nepřipouští.2. Počet akcií: 200 ksJmenovitá hodnota:... 100.000,-Kčdruh akcií: kmenovépodoba akcií: listinnéforma akcií: na majitele3. Místo a lhůta pro vykonání přednostního práva:sídlo společnosti, lhůta 15 dnů, počne běžet v den, uvedený vinformaci o úpisu akcií zveřejněném v Moravském severupředstavenstvem po zápisu usnesení do obchodního rejstříku,počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akciíspolečnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč: 0,066.4. Emisní kurs akcií s využitím přednostního práva je shodnýs jejich jmenovitou hodnotou.5. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou nabídnuty určitému zájemci - Obchodní korzo a.s., sesídlem Kozinova 2, Šumperk.6. Způsob splacení:upisovatel je povinen splatit 30 % emisního kursu upsaných akciína účet č. 103480596/5100 u IPB Šumperk, a to do 30 dnů ode dneupsání, zůstatek emisního kursu do 1 roku ode dne upsání akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů