Základní údaje

Historické adresy

3.7.1995 - 30.4.2007 okr. Olomouc, Bouzov č.p. 60, PSČ 78325

60793341

DIČ

Není plátce DPH

1.8.1995 - 30.4.2007

CZ60793341

Datum vzniku

3. července 1995

Datum zániku v obchodním rejstříku

30. dubna 2007

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

30. dubna 2007

Historické názvy

3.7.1995 - 30.4.2007

Bouzovská zemědělská společnost, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1056

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

26.7.2006 - 30.4.2007

67 134 000 Kč

27.1.1998 - 26.7.2006

111 890 000 Kč

6.5.1996 - 27.1.1998

81 011 000 Kč

3.7.1995 - 6.5.1996

1 011 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 30. dubna 2007 - 30. dubna 2007 : Vymazává se ke dni nabytí právní moci rozhodnutí z obchodního rejstříku obchodní společnost Bouzovská zemědělská společnost, a.s. se sídlem okr. Olomouc, Bouzov č.p. 60, PSČ 783 25... , IČ 607 93 341.Právní důvod výmazu:Bouzovská zemědělská společnost, a.s. zanikla dle § 220p obch. zák. s převodem jmění na hlavního akcionáře, tj. na společnost Mohelnická zemědělská společnost, a.s. se sídlem Mohelnice, Újezd 81, PSČ 789 85, IČ 258 20 303, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddílu B, vložce 1995. Na základě smlouvy o převzetí jmění sepsané ve formě notářského zápisu NZ 32/2007 ze dne 2.4.2007 převzala obchodní společnost Mohelnická zemědělská a.s. jako nástupnická společnost jmění zanikající společnosti Bouzovská zemědělská společnost, a.s. se sídlem okr. Olomouc, Bouzov č.p. 60, PSČ 783 25, IČ 607 93 341, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddílu B, vložce 1056. zobrazit více skrýt více
 • 8. prosince 2005 - 30. dubna 2007 : Omezení převoditelnosti akcií:K převodu akcie je třeba souhlasu představenstva. Představenstvoje povinno projednat žádost akcionáře o převod na svém nejbližšímzasedání. Pokud tak n... eučiní, má se za to, že s převodemsouhlasí. Představenstvo nesmí odmítnout souhlas, jde-li opřevod akcií na osobu blízkou ve smyslu ust. § 116 občanského zákoníku (čl. 10, odst. 8 stanov). zobrazit více skrýt více
 • 7. května 1997 - 30. dubna 2007 : Rozsah splacení zákl. jmění:Splaceno 100%
 • 7. května 1997 - 8. prosince 2005 : Omezení převoditelnosti akcií:K převodu akcie je třeba souhlasu představenstva. Představenstvoje povinno projednat žádost akcionáře o převod na nejbližšímsvém zasedání. Pokud tak n... eučiní, má se za to, že s převodemsouhlasí. Představenstvo nesmí odmítnout souhlas, jde-li opřevod akcií mezi akcionáři, nebo o převod akcií na osobublízkou ve smyslu ust. § 116 občanského zákoníku (čl. VIII odst.7 stanov). zobrazit více skrýt více
 • 4. srpna 1997 - 8. června 1998 : Vzhledem k nepoužití ustanovení § 204a obchodního zákoníku opřednostním právu bude úpis akcií nabídnut předem určenýmzájemcům a to oprávněným osobám z transformace Zemědělskéhodruž... stva Bouzov v likvidaci se sídlem v Bouzově, okr. Olomouc,jak jsou uvedeni v notářském zápisu NZ 117/97, N 120/97. zobrazit více skrýt více
 • 4. srpna 1997 - 8. června 1998 : Předmětem nepeněžitého vkladu mohou být pouze pohledávky z řádněuplatněných nároků na vydání majetkových podílů dle zák. č.42/1992 Sb., uplatněných fyzickými osobami vůči majetkuZe... mědělského družstva Bouzov v likvidaci se sídlem v Bouzově,okr. Olomouc, IČO: 00 14 71 84. Upsání nepeněžitého vkladu seprovede ve výši nevypořádané pohledávky vůči majetku družstvatak, jak byly oceněny znaleckými posudky znalců Ing. IvanaDvořáčka, č. znal. deníku 1/96 ze dne 15.11.1996 a Ing. JosefaTecla, č. znal. deníku 6/96 ze dne 30.11.1996. Valná hromadaschválila hodnotu nepeněžitých vkladů. zobrazit více skrýt více
 • 4. srpna 1997 - 8. června 1998 : Nepeněžitý vklad musí být splacen současně při provedení úpisuve stejném místě a ve stejné lhůtě, jaké jsou uvedeny v písmenu1. C) tohoto usnesení. V souladu s ust. § 59 odst. 5) o... bchodníhozákoníku bude vklad splacen formou smluvního převodu pohledávkyupisovatelem na akciovou společnost Bouzovská zemědělskáspolečnost, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 4. srpna 1997 - 8. června 1998 : Emisní kurs takto upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitouhodnotou a je pro všechny upisovatele stejný.
 • 4. srpna 1997 - 8. června 1998 : Upisování bude zahájeno třetí den po právní moci usnesení ozapsání usnesení dnešní řádné valné hromady do obchodníhorejstříku. Bude trvat 1 měsíc a bude probíhat pouze v pracovnídn... y v době od 8.00 hod. do 15.00 hod. Úpis může být provedenrovněž formou tzv. individuálního listu upisovatele a musí býtdoručen do sídla společnosti rovněž ve lhůtě 1 měsíc od zahájeníupisování. zobrazit více skrýt více
 • 4. srpna 1997 - 8. června 1998 : Seznam míst pro upisování akcií a jména osob odpovědných zaupisovací listinu:------------------------------------------------------------Sídlo společnosti Bouzov 60 - administrativ... ní budova, pí. LepováBezděkov - pí. Havlíková, čp. 3Bouzov-Doly - Ing. Leibner, Bouzov-Doly č. 13Blažov - p. Slouka, Blažov čp. 9Březina - p. Šembera, Březina čp. 3Hvozdečko - p. Koukalová, Hvozdečko 34Javoříčko - pí. Nátrová, Javoříčko čp. 3Jeřman - p. Dvořáček, Jeřman čp. 21Ješov - p. Dokoupil, Ješov čp. 2Kadeřín - Ing. Šteffek, Kadeřín čp. 15Kovářov - p. Filip, Kovářov čp. 8Kozov - administrativní budova ovocnářského střediska - sl.Marcela PluháčkováLuká - vrátnice střediska Luká, pí. Vyroubalová JarmilaObectov - p. Vařeka, Obectov čp. 10Olešnice - p. Rozman, Olešnice čp. 9Podolí - váha střediska Podolí, pí. Jitka MilenovskáSavín - p. Hlavinka Jan, Savín čp. 57Slavětín - pí. Spáčilová, Slavětín čp. 12Střemeníčko - p. Malík, Střemeníčko čp. 13Svojanov - Ing. Zatloukal, Svojanov 24Veselíčko - pí. Jančí Jana, Veselíčko č. 1 zobrazit více skrýt více
 • 4. srpna 1997 - 8. června 1998 : Upisování akcií se bude provádět v sídle společnosti, tj.Bouzov 60, okr. Olomouc a dále v obcích Bezděkov, Bouzov-Doly,Březina, Blažov, Hvozdečko, Javoříčko, Jeřmaň, Ješov, Kadeřín... ,Kovářov, Kozov, Luká, Obectov, Olešnice, Podolí, Savín,Slavětín, Střemeníčko, Svojanov a Veselíčko. zobrazit více skrýt více
 • 4. srpna 1997 - 8. června 1998 : Důvodem pro zvýšení základního jmění společnosti je záměr získatdalší prostředky potřebné pro rozšíření činnosti společnosti a ztoho vyplývající posílení konkurenceschopnosti na tr... hu. Tytoprostředky není momentálně získat jinak, nežli zvýšenímzákladního jmění upisováním nových akcií. zobrazit více skrýt více
 • 4. srpna 1997 - 8. června 1998 : Dosavadní základní jmění se zvýší nejméně o 25.000 ks kmenovýchakcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč v listinné podobě,maximálně se bude upisovat 30.879 ks akcií na jméno v... e jmenovitéhodnotě 1.000,-Kč v listinné podobě. zobrazit více skrýt více
 • 4. srpna 1997 - 8. června 1998 : Usnesení řádné valné hromady o zvýšení základního jmění:-------------------------------------------------------Základní jmění, které činí 81,011.000,-Kč, se zvyšuje o25,000.000,-Kč... (slovy: dvacetpětmilionůkorun českých), přičemžse připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění maximálně do výše 30,879.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 4. srpna 1997 - 8. června 1998 : Pokud bude při upisování překročena navrhovaná výše zvýšenízákladního jmění (25,000.000,-Kč), o konečné částce zvýšenírozhodne představenstvo společnosti.
 • 4. srpna 1997 - 8. června 1998 : Hospodářské využití nepeněžitých vkladů do základního jměníspolečnosti spočívá ve vytvoření možnosti realizovat dalšípřevody majetku ze Zemědělského družstva Bouzov za postoupenépo... hledávky na společnost Bouzovská zemědělská společnost a.s.,která má v předmětu podnikání zapsanou "zemědělskou výrobu",přičemž veškerý majetek, k jehož převodu dojde, je zemědělskéhocharakteru. zobrazit více skrýt více
posunout dolů