Trendy

97 741 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

29 462 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

192 228 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 8.12.2016 U Vodárny 1506, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek

Historické adresy

24.4.1996 - 8.12.2016 Písek, U vodárny 1506, PSČ 39715
1.1.1994 - 24.4.1996 Písek, U vodárny 1506, PSČ 69715

60826991

DIČ

od 1.1.1994

CZ60826991

Datová schránka

iahem8b

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 642

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 7.11.2013

21 915 180 Kč

Historické jmění

19.9.2006 - 7.11.2013

109 575 900 Kč

18.12.2000 - 19.9.2006

511 354 200 Kč

1.1.1994 - 18.12.2000

730 506 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Písek

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

1012040696 / 5500

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Historické provozovny

11.8.1999 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • U Vodárny 2382, 397 01, Písek - Budějovické Předměstí

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 13. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 25. září 2013 : Usnesením valné hromady ze dne 18.09.2013, které bylo osvědčeno notářským zápisem notářky JUDr. Lenky Lojdové, rozhodla mimořádná valná hromada o snížení základního kapitálu společ Usnesením valné hromady ze dne 18.09.2013, které bylo osvědčeno notářským zápisem notářky JUDr. Lenky Lojdové, rozhodla mimořádná valná hromada o snížení základního kapitálu společ...nosti takto: základní kapitál společnosti, firmy JITEX Písek a.s., se z důvodu nepotřebnosti výše stávajícího základního kapitálu společnosti s ohledem na změnu a rozsah činnosti společnosti snižuje o částku 87.660.720,-Kč, tedy ze současné výše základního kapitálu 109.575.900,-Kč, na novou výši základního kapitálu 21.915.180,-Kč. Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 87.660.720,-Kč, odpovídající 120,-Kč na každou akcii, bude použita k vyplacení akcionářům společnosti. Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty každé listinné akcie společnosti o částku 120,-Kč a to výměnou stávajících listinných akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 150,-Kč, za nové listinné akcie znějící na jméno, ve jmenovité hodnotě každá 30,-Kč. Lhůta pro předložení listinných akcií za účelem jejich výměny činí jeden měsíc a počíná běžet dnem následujícím po dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 4. srpna 2005 : Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 28. 7. 2005:Mimořádná valná hromada společnosti JITEX Písek a.s. se sídlem Písek, U Vodárny 1506, PSČ 397 15, IČ 608 26 991, zapsané v obcho Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 28. 7. 2005:Mimořádná valná hromada společnosti JITEX Písek a.s. se sídlem Písek, U Vodárny 1506, PSČ 397 15, IČ 608 26 991, zapsané v obcho...dním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložce 642 (dále jen "společnost"), schvaluje přechod všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, představujících 53.781 listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 700,-Kč na osobu hlavního akcionáře společnost KNIT s.r.o. se sídlem Písek, K lipám 132, PSČ 397 01, identifikační číslo 264 76 576, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložce 11599, a to za protiplnění ve výši 92,91 Kč za každou jednu listinnou, nekótovanou akcii společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 700,-Kč, které poskytne hlavní akcionář oprávněným osobám do jednoho týdne ode dne, kdy tyto osoby odevzdají listinné akcie společnosti. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 476/54/05, který vypracoval znalec z oboru ekonomika Ing. Otto Šmída. Mimořádná valná hromada konstatuje a osvědčuje, že akcionář KNIT s.r.o., se sídlem Písek, K lipám 132, PSČ 397 01, identifikační číslo 264 76 576, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložce 11599 je ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 písm. c/ zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, hlavním akcionářem oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na jeho osobu podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění. zobrazit více skrýt více
 • 6. listopadu 2004 : Prodej části podniku v rozsahu smlouvy o prodeji části podniku uzavřené mezi společností JITEX Písek a.s., IČ 60 82 69 91, sidlo U vodárny 1506, Písek jako prodávajícím a společnos Prodej části podniku v rozsahu smlouvy o prodeji části podniku uzavřené mezi společností JITEX Písek a.s., IČ 60 82 69 91, sidlo U vodárny 1506, Písek jako prodávajícím a společnos...tí JITEX a.s., IČ 26 07 39 51, sídlo U vodárny 1506, Písek jako kupujícím dne 30. 6. 2004.Citovaná smlouva o prodeji části podniku včetně příloh a notářského zápisu sepsaného JUDr. Lenkou Lojdovou, č.j. NZ 97/2004 N 95/2004 byla přiložena k návrhu na zahájení řízení o změnu zápisu v obchodním rejstříku ze dne 24. 8. 2004. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 1994 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisuze dne 13.12.1993 bylo rozhodnuto o schválení stanov,jmenování členů představenstva a dozorčí rady společnosti.
 • 1. ledna 1994 : Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42,... na kterýpřešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č.92/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 1994 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jeředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšíhomajetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohotomajetku je ob Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jeředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšíhomajetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohotomajetku je ob...saženo ve schváleném privatizačním projektustátního podniku JITEX, s.p. Písek. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 26. července 2006 - 19. září 2006 : Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ze dne 7. 6. 2006 o snížení základního kapitálu společnosti:Z důvodu, kterým je úhrada ztrát společnosti z minulých let a dále přebytek ka... pitálu, který společnost vzhledem k rozsahu své podnikatelské činnosti nepotřebuje, se: základní kapitál společnosti snižuje o částku 401,778.300,- Kč (slovyčtyřistajedenmilionsedmsetsedmdesátosmtisíctřista korun českých), tedy ze současné výše základního kapitálu 511,354.200,- Kč (slovy pětsetjedenáctmilionůtřistapadesátčtyřitisícedvěstě korun českých) na novou výši základního kapitálu 109,575.900,- Kč (slovy jednostodevětmilionůpětsetsedmdesátpěttisícdevětset korun českých). Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 401,778.300,- Kč (slovy čtyřistajedenmilionsedmsetsedmdesátosmtisíctřista korun českých) bude použita takto: 1. Částka 275,625.519,92 Kč (slovy dvěstěsedmdesátpětmilionůšestsetdvacetpěttisícpětsetdevatenáct korun českých, devadesátdva haléře) bude použita na plnou úhradu ztrát společnosti firmy JITEX Písek a.s. z minulých let. 2. Částka 64,284.528,- Kč (slovy šedesátčtyřimilionydvěstěosmdesátčtyřitisícepětsetdvacetosm korun českých), to je částka odpovídající 88,- Kč (slovy osmdestátosm korun českých) na každou jednu akcii společnosti, bude použita k vyplacení jedinému akcionáři společnosti. 3. Částka 61,868.252,08 Kč (slovy šedesátjedenmilionosmsetšedesátosmtisícdvěstěpadesátdvě koruny české, osm haléřů) bude použita pro naplnění účelového kapitálového Fondu krytí podnikatelských rizik společnosti JITEX Písek a.s. Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty každé listinné akcie společnosti o částku 550,- Kč (slovy pětsetpadesát korun českých), a to výměnou stávajících listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě naní 700,- Kč (slovy sedmset korun českých) na nové listinné akcie znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 150,- Kč (slovy jednostopadesát korun českých). Lhůta pro předložení listinných akcií za účelem jejich výměny činí dva měsíce. Lhůta pro předložení listinných akcií za účelem jejich výměny začíná běžet dvacát den ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 20. července 2000 - 18. prosince 2000 : Valná hromada konaná dne 16.5.2000 rozhodla o snížení základníhojmění společnosti podle § 211 a § 212 obchodního zákoníku.Důvodem pro snížení základního jmění je nutnost řešení zt... ráty zr.1998. Částka, o kterou je navrhováno snížení, je 219,151.800,-Kč. Způsob snížení základního jmění bude proveden v souladus § 213a obchodního zákoníku tak, že se jmenovitá hodnota každéakcie, která činí v souladu s čl. 6 stanov 1.000,- Kč, snižuje očástku 300,- Kč, takže jmenovitá hodnota akcie po snížení činí700,- Kč. Společnost vydala akcie na majitele v zaknihovanépodobě. Jiný druh akcie nebyl vydán. zobrazit více skrýt více
 • 24. března 1994 - 5. ledna 1995 : Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií:Základní jmění společnosti je rozděleno na 693.984 akciína majitele po 1.000,- kč jmenovité hodnoty, s charakteremveřejněobchodovatelsných cen... ných papírů a na 36.522zaměstnaneckých akcií na jméno po 1.000,- kč jmenovitéhodnoty. Zakladatel rozhodl emitovat akcie společnostiv zaknihované podobě. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů