Trendy

539 793 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

31 724 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

509 866 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 2.12.2016 Pražská 490, 396 01 Humpolec

Historické adresy

24.8.1995 - 2.12.2016 Humpolec, Pražská 490, PSČ 39618
1.1.1994 - 24.8.1995 Humpolec, Žižkova 922, PSČ 39601

60827882

DIČ

od 1.1.1994

CZ60827882

Datum vzniku

1. ledna 1994

Datová schránka

hm6egjh

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 617

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 14.10.2008

205 446 000 Kč

Historické jmění

6.5.2008 - 14.10.2008

205 446 000 Kč

1.1.1994 - 6.5.2008

125 446 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Humpolec

Bankovní účty

zvěřejněno 1.2.2014

1330502518 / 3500

... více účtů (celkem 17) najdete zde

Provozovny

od 29.6.1995

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Pražská 490, 396 18, Humpolec

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 30. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech.
 • 30. června 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 30. června 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1

Historické ostatní skutečnosti

 • 28. března 2008 - 30. června 2014 : Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 25. 3. 2008 o zvýšení základního kapitálu: Společnost AGROSTROJ Pelhřimov, a.s., IČO 00009971, se sídlem Pelhřimov, U nádraží 1967, PSČ 393 12,... zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v odd. B, č.vl. 42, jednající předsedou představenstva Lubomírem Stokláskem, jako jediný akcionář společnosti Humpolecké strojírny Humpolec, a.s., IČ 60827882, se sídlem Humpolec, Pražská 490, PSČ 396 18, zapsaná v obchodním rejstříku v odd. B, č.vl. 617, při výkonu působnosti valné hromady rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti Humpolecké strojírny Humpolec, a.s. upsáním nových akcií takto: a/ Základní kapitál společnosti Humpolecké strojírny Humpolec, a.s. se zvyšuje o částku 80,000.000,- Kč (slovy: osmdesát milionů korun českých), tj. ze stávající částky 125,446.000,- Kč na částku 205,446.000,- Kč, upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. b/ Společnost vydá 80 kusů nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, přičemž každá akcie bude o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). c/ Jediný akcionář společnosti Humpolecké strojírny Humpolec, a.s., tj. společnost AGROSTROJ Pelhřimov, a.s., se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdal svého přednostního práva na upsání nových akcií. d/ Všechny nové akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s., se sídlem Pelhřimov, U nádraží 1967, PSČ 393 12, IČO 00009971, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B. č. vložky 42. e/ Předem určený zájemce upíše akcie ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Lhůta pro upsání akcií je 15 dnů od doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií, přičemž doručení tohoto návrhu se považuje za oznámení počátku běhu uvedené lhůty. Za tím účelem představenstvo společnosti písemným oznámením odeslaným předem určenému zájemci nejpozději do 10ti dnů ode dne, kdy se dozví o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku, oznámí tuto skutečnost předem určenému zájemci a spolu s tímto oznámením zašle předem určenému zájemci návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií. Aby bylo upisování účinné, je upisující povinen doručit jím podepsanou Smlouvu o upsání akcií nejpozději ve lhůtě pro upsání akcií do místa upisování. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti Humpolec, Pražská 490, PSČ 396 18. Emisní kurs upisovaných akcií je roven jmenovité hodnotě akcií, činí tedy 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za jednu akcii. f/ Část emisního kursu upsaných akcií ve výši 30,000.000,- Kč, které odpovídají 30 ks kmenových akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, bude splacena u České spořitelny, a.s., na bankovní účet 3006432/0800, část emisního kursu upsaných akcií ve výši 10,000.000,- Kč bude splacena ve lhůtě 30 dnů ode dne podepsání Smlouvy o upsání akcií, část emisního kursu upsaných akcií ve výši 20,000.000,- Kč bude splacena do 30. září 2008. O zřízení tohoto bankovního účtu byla dne 4. března 2008 uzavřena Smlouva o běžném účtu v české měně (zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti) s Českou Spořitelnou, a.s., IČ 45244782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, Komerční centrum Jihlava, Jihlava, Vrchlického 2, PSČ 586 01, tj. v uvedených lhůtách bude splacen celý emisní kurs těchto 30 ks akcií. g/ Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. ve výši 50,000.000,- Kč vůči společnosti Humpolecké strojírny Humpolec, a.s. proti pohledávce společnosti Humpolecké strojírny Humpolec, a.s. vůči společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. z titulu splacení emisního kursu 50 ks nově upisovaných akcií, z nichž každá je o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč. Peněžitá pohledávka 50,000.000,- Kč společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. vůči společnosti Humpolecké strojírny Humpolec, a.s. vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 28. 2. 2008, na základě které předem určený zájemce poskytl dne 3. 3. 2008 bezhotovostním převodem na bankovní účet společnosti 2046370102/2600 půjčku v výši 30,000.000,- Kč, na tento bankovní účet společnosti byla tato částka připsána dne 5. 3. 2008, a dne 14. 3. 2008 poskytl předem určený zájemce bezhotovostním převodem na bankovní účet společnosti 2046370102/2600 půjčku v výši 20,000.000,- Kč, na tento bankovní účet společnosti byla tato částka připsána dne 17. 3. 2008, (započtena bude pouze jistina půjčky, tj. částka 50,000.000,- Kč, která je dle Smlouvy o půjčce splatná dne 29. dubna 2008 s tím, že splatnost je možno upravit dodatkem ke Smlouvě o půjčce, úrok z půjčené částky od data poskytnutí do data uhrazení jistiny započten nebude a bude společností uhrazen předem určenému zájemci na základě vyúčtování úroků daňovým dokladem bezhotovostním převodem na účet předem určeného zájemce). O započtení bude po uzavření Smlouvy o upsání akcií uzavřena Smlouva o započtení pohledávky ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. j/ obch. zák. a § 204 odst. 2 obch. zák., a to nejpozději do 5ti dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií. Návrh Smlouvy o započtení je oprávněn předložit jak předem určený zájemce, tak společnost. Smlouva o započtení musí mít písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 1994 - 30. června 2014 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisuze dne 1.12.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanova jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
 • 1. ledna 1994 - 30. června 2014 : Akciová společnost byl založena podle § 172 obchodního zákoníkuJediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetkuČeské republiky, se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42,na ... který přešel majetek státního podniku Humpoleckéstrojírny s.p. ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb.,o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve zněnípředpisů pozdějších. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 1994 - 30. června 2014 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšíhomajetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majet-ku je... obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státníhopodniku Humpolecké strojírny s.p. zobrazit více skrýt více
 • 18. ledna 2008 - 18. března 2011 : Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 11. 1. 2008 přijala toto usnesení: 1. Valná hromada společnosti Humpolecké strojírny Humpolec, a.s. (dále jen společnost) určuje: Akc... ionář společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s., IČO 000 09 971, se sídlem Pelhřimov, U nádraží 1967, PSČ 393 12, který je vlastníkem 116900 kusů akcií, kmenových na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1000,- Kč, což vzhledem k základnímu kapitálu společnosti ve výši 125 446 000,- Kč, představuje podíl 93,19 % na základním kapitálu, přičemž je vlastníkem těchto akcií:série od čísla do čísla počet ksA 1 2034 2034A 2075 2250 176A 2262 2341 80A 2399 2414 16A 2711 2792 82A 2801 2824 24A 2880 2910 31A 2937 2944 8A 3061 6092 32A 3388 3454 67A 3503 3513 11A 3618 3709 92A 3778 3799 22A 3832 3957 126A 3982 4005 24A 4022 4032 11A 4041 4051 11A 4097 4103 7A 4368 4527 160A 4568 4622 55A 4631 4662 32A 4695 4716 22A 4821 4880 60A 4917 4936 20A 5228 5396 169A 5443 6528 1086A 6562 6720 159A 6740 6819 80A 6844 6973 130A 7214 7268 55A 7279 7294 16A 7360 7414 55A 7459 7698 240A 7734 7838 105A 7903 7932 30A 8073 8094 22A 8127 8134 8A 8238 8402 165A 8403 8602 200A 8603 8626 24A 8643 8653 11A 8692 8731 40A 8748 8763 16A 8796 8819 24A 8858 8887 30A 8932 8964 33A 8992 9051 60A 9109 9208 100A 9217 9551 335A 9590 9644 55A 9685 9744 60A 9772 9799 28A 9875 9885 11A 9968 10008 41A 10033 10053 21A 10089 10112 24A 10179 10416 238A 10449 10508 60A 10575 10653 79A 10670 10747 78A 10772 10782 11A 10794 10809 16A 10826 10879 54A 10912 10935 24A 10944 10983 40A 11076 11357 282A 11402 11425 24A 11494 11509 16A 11565 11591 27A 11632 11642 11A 11715 11825 111A 11837 11871 35A 11907 12018 112A 12027 12090 64A 12107 12144 38A 12172 12182 11A 12223 12230 8A 12242 12252 11A 12293 12308 16A 12331 12426 96A 12438 12464 27A 12473 12601 129A 16262 12640 15A 12657 12712 56A 12743 12898 156A 12953 12960 8A 12993 13249 257A 13272 13722 451A 13734 14631 898A 14633 14982 350A 15043 15050 8A 15073 15139 67A 15156 15211 56A 15245 15300 56A 15312 15363 52A 15376 15394 19A 15403 15468 63A 15527 15545 19A 15619 15730 112A 15752 15826 75A 15843 15850 8A 15897 15907 11A 16157 16233 77A 16234 16265 32A 16331 16478 148A 16501 16673 173A 16682 16713 32A 16760 16799 40A 16867 17035 169A 17063 17142 80A 17159 17243 85A 17293 17308 16A 17317 17324 8A 17347 17487 141A 17499 17506 8A 17612 17673 62A 17792 17904 113A 17969 18015 47A 18044 18054 11A 18071 18102 32A 18125 18135 11A 18174 18312 139A 18346 18595 250A 18612 18671 60A 18728 18929 202A 18941 18962 22A 18979 19094 116A 19213 19223 11A 19240 19261 22A 19274 19300 27A 19372 38967 19596A 38995 39002 8A 39289 39328 40A 39581 39602 22A 39766 39781 16A 39914 39961 48A 40117 40138 22A 40353 40491 139A 40954 40991 38A 41000 41015 16A 41056 45007 3952A 45585 53446 7862mezisoučet 44900hromadné akcieH 1 72 72000CELKEM 116900 je hlavním akcionářem společnosti (dále jen hlavní akcionář). 2. Hlavní akcionář při prezenci na mimořádné valné hromadě společnosti Humpolecké strojírny Humpolec a.s. dne 11. 1. 2008 předložil písemné prohlášení osoby podle ust. § 156 odst. 7 obch. zákoníku, že akcie specifikované výše jsou u této osoby (obchodník s cennými papíry - společnost CYRRUS, a.s., IČO 63907020, se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00) v úschově pro něho jako majitele těchto listinných akcií, což osvědčuje prezenční listina z konání mimořádné valné hromady a příloha k ní. Celková výše základního kapitálu společnosti a počet a jmenovitá hodnota všech akcií společnosti byly osvědčeny aktuálním výpisem z obchodního rejstříku ze dne 8. 1. 2008 a platným zněním stanov společnosti ze dne 12. dubna 2006. Počet hlasů spojených s jednotlivými akciemi společnosti byl zjištěn ze stanov společnosti ze dne 12. dubna 2006. Na každou akcii společnosti připadá jeden hlas. Těmito skutečnostmi bylo osvědčeno, že AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. je hlavním akcionářem společnosti Humpolecké strojírny Humpolec a.s. ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku. 3. Valná hromada Humpoleckých strojíren Humpolec a.s. schvaluje: - přechod všech ostatních akcií společnosti Humpoleckých strojíren Humpolec a.s., tj. 8 546 ks s číselným označením uvedeným dále: série od čísla do čísla počet ksA 2035 2074 40A 2251 2261 10A 2342 2398 57A 2415 2710 296A 2793 2800 8A 2825 2879 55A 2911 2936 26A 2945 3060 116A 3093 3387 295A 3455 3502 48A 3514 3617 104A 3710 3777 68A 3800 3831 32A 4006 4021 16A 4033 4040 8A 4052 4096 45A 4104 4367 264A 4528 4567 40A 4623 4630 8A 4663 4694 32A 4717 4820 104A 4881 4916 36A 4937 5227 291A 5397 5442 46A 6529 6561 33A 6721 6739 19A 6820 6843 24A 6974 7213 240A 7269 7278 10A 7295 7359 65A 7415 7458 44A 7699 7733 35A 7839 7902 64A 7933 8072 140A 8095 8126 32A 8135 8237 103A 8627 8642 16A 8654 8691 38A 8732 8747 16A 8764 8795 32A 8820 8857 38A 8888 8931 44A 8965 8991 27A 8052 9108 57A 9209 9216 8A 9552 9589 38A 9645 9684 40A 9745 9771 27A 9800 9874 75A 9886 9967 82A 10009 10032 24A 10054 10088 35A 10113 10178 66A 10417 10448 32A 10509 10574 66A 10654 10669 16A 10748 10771 24A 10783 10793 11A 10810 10825 16A 10880 10911 32A 10936 10943 8A 10984 11075 92A 11358 11401 44A 11426 11493 68A 11510 11564 55A 11592 11631 40A 11643 11714 72A 11826 11836 11A 11872 11906 35A 12019 12026 8A 12091 12106 16A 12145 12171 27A 12183 12198 16A 12215 12222 8A 12231 12241 11A 12253 12292 40A 12309 12330 22A 12427 12437 11A 12465 12472 8A 12602 12625 24A 12641 12656 16A 12713 12742 30A 12899 12952 54A 12961 12992 32A 13250 13271 22A 13723 13733 11A 14632 14632 1A 14983 15042 60A 15051 15072 22A 15140 15155 16A 15212 15244 33A 15301 15311 11A 15364 15375 12A 15395 15405 11A 15469 15526 58A 15546 15618 73A 15731 15751 21A 15827 15842 16A 15851 15896 46A 15908 16156 249A 16266 16330 65A 16479 16500 22A 16674 16681 8A 16714 16759 46A 16800 16866 67A 17036 17062 27A 17143 17158 16A 17244 17292 49A 17309 17316 8A 17325 17346 22A 17488 17498 11A 17507 17611 105A 17674 17791 118A 17905 17968 64A 18016 18043 28A 18055 18070 16A 18103 18124 22A 18136 18173 38A 18313 18345 33A 18596 18611 16A 18672 18727 56A 18930 18940 11A 18963 18978 16A 19095 19212 118A 19224 19239 16A 19262 19273 12A 19301 19371 71A 38968 38994 27A 39003 39288 286A 39329 39580 252A 39603 39765 163A 39782 39913 132A 39962 40116 155A 40139 40352 214A 40492 40953 462A 40992 40999 8A 41016 41055 40A 45008 45584 577celkem 8546 takto: tyto kmenové akcie v listinné podobě, ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 1000,- Kč, nekotované (tj. neobchodované na veřejných trzích), které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře, za podmínek stanovených z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen obch. zák.) dle ust. § 183i až 183n), vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde podle § 183l odst. 3 obch. zák. na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, - výši protiplnění navrženou hlavním akcionářem ve výši 625,- Kč za každou jednu kmenovou akcii, v listinné podobě na majitele o jmenovité hodnotě 1000,- Kč, která je doložena znaleckým posudkem č. 359-40/2007 ze dne 8. listopadu 2007 zhotoveným soudní znalkyní Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, CSc., bytem Růženec 31b, PSČ 644 00 Brno. Jako stěžejní byla použita výnosová metoda volných peněžních toků. Tato metoda nejlépe zobrazuje skutečnou hodnotu podniku a je i teoreticky nejsprávnější. Z důvodu úplnosti znaleckého posudku je stanovena i účetní hodnota vlastního kapitálu připadajícího na akcii. Při stanovení výsledné hodnoty akcie bylo přihlédnuto i k hodnotě dosažené při veřejné dražbě. Přiměřené protiplnění stanovené jako alikvotní podíl na tržní hodnotě čistého obchodního majetku společnosti je po zaokrouhlení 625,- Kč, - lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto obchodníkem s cennými papíry společností CYRRUS, a.s., IČO 63907020, Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, ve lhůtě třiceti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m odst. 2 obch. zák., tj. poté, co tito akcionáři předají akcie společnosti Humpolecké strojírny Humpolec a.s. Podle § 183l odst. 5 obch. zák. předloží dosavadní akcionáři listinné akcie společnosti do třiceti dnů po přechodu vlastnického práva. V případě, že dosavadní akcionáři nepředloží své akcie do měsíce po přechodu vlastnického práva dle § 183l odst. 3 obch. zák., bude společnost postupovat dle ust. § 183l odst. 6 a 7 obch. zák. a § 214 odst. 1 a 3 obch. zák. 4. Valná hromada společnosti Humpolecké strojírny Humpolec a.s. bere na vědomí rozhodnutí České národní banky č.j. Sp 544/363/2007 2007/18576/540 ze dne 8. listopadu 2007, kterým byl AGROSTROJI Pelhřimov, a.s., udělen předchozí souhlas podle § 183i odst. 5 obchodního zákoníku k přijetí usnesení valné hromady společnosti Humpolecké strojírny Humpolec a.s., se sídlem Humpolec, Pražská 490, PSČ 396 18, IČO 60827882, o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů této společnosti na AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. jako hlavního akcionáře společnosti, a to za protiplnění ve výši 625,- Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1000,- Kč. 5. Valná hromada společnosti Humpolecké strojírny Humpolec a.s. bere na vědomí skutečnost, že hlavní akcionář AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. peněžní prostředky na úhradu protiplnění v plné výši složil před konáním valné hromady u obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s., IČO 63907020, Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, 6. Valná hromada společnosti .Humpolecké strojírny Humpolec a.s.: Pověřuje představenstvo a ukládá mu realizovat veškeré právní a jiné kroky vyplývající ze schválení tohoto usnesení. zobrazit více skrýt více
 • 24. února 1994 - 4. ledna 1995 : Základní jmění společnosti je rozděleno na 123.438 kusůveřejně obchodovatelných akcií na majitele po1.000,- Kč jmenovité hodnoty a na 2.008 kusůzaměstnaneckých akcií na jméno po 1... .000,- Kč jmenovitéhodnoty. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů