Trendy

681 713 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

402 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

273 611 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 21.9.2016 Malé náměstí 111/4, 500 03 Hradec Králové

Historické adresy

18.9.2006 - 21.9.2016 Hradec Králové, Malé náměstí 111, PSČ 50200
6.6.1994 - 18.9.2006 Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 50168

60913827

DIČ

od 15.6.1994

CZ60913827

Datum vzniku

6. června 1994

Datová schránka

ey7efe7

Historické názvy

6.6.1994 - 28.11.1997

Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s. (zkratka: HLDS a.s.)

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1097

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 25.6.2007

81 000 000 Kč

Historické jmění

1.12.2003 - 25.6.2007

51 000 000 Kč

24.9.2003 - 1.12.2003

50 000 000 Kč

9.11.2002 - 24.9.2003

45 000 000 Kč

11.12.1998 - 9.11.2002

35 000 000 Kč

1.7.1998 - 11.12.1998

10 000 000 Kč

11.3.1996 - 1.7.1998

10 000 000 Kč

6.6.1994 - 11.3.1996

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Hradec Králové

Bankovní účty

zvěřejněno 10.5.2013

CZ8203001712800108132283

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 1.2.2016

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Šmilovského 1156/11, 500 02, Hradec Králové - Pražské Předměstí

... více provozoven (celkem 10) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 28. ledna 2002 : Akcie:Převod všech akcií na jméno je omezen tak, že bez předchozíhopísemného souhlasu představenstva jej nelze platně uskutečnit.Představenstvo je povinno dát souhlas k převodu, po Akcie:Převod všech akcií na jméno je omezen tak, že bez předchozíhopísemného souhlasu představenstva jej nelze platně uskutečnit.Představenstvo je povinno dát souhlas k převodu, po...kud docházík převodu akcií na jméno s využitím předkupního práva na koupiakcií dle následujícího odstavce. Představenstvo nedá souhlas kpřevodu, pokud akcionář, který hodlá převést tyto akce, porušilpředkupní právo na koupi akcií dle téhož odstavce. Majiteléakcií na jméno, kteří hodlají převést tyto akcie, jsou povinniv žádosti o souhlas k převodu prokázat představenstvu realizacinebo zánik předkupního práva. Představenstvo je povinnorozhodnout a oznámit svůj souhlas nebo nesouhlas nejpozději dodvou měsíců od doručení žádosti akcionáře, jinak platí, že bylsouhlas udělen.Majitelé akcií na jméno, kteří hodlají převést tyto akcie, jsoupovinni nabídnout tyto akcie nejprve ostatním majitelům akcií najméno, a to písemným doporučeným dopisem prostřednictvímpředstavenstva společnosti. V nabídce musí uvést cenu, za kterousvé akcie nabízí k prodeji, nejvíce však za cenu, která se rovnápodílu na čistém obchodním majetku společnosti.Představenstvo je povinno nabídku dle předchozího odstavcedoručit majitelům ostatních akcií na jméno do 15 dnů ode dne,kdy mu byla doručena. Pokud ostatní majitelé akcií na jménohodlají využít předkupní právo na koupi akcií, jsou povinni dojednoho měsíce od doručení nabídky představenstvem sdělitpísemným doporučeným dopisem nabízejícímu akcionáři, že nabídkuakceptují, jinak jejich předkupní právo na koupi akcií zaniká. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 24. září 2003 - 1. prosince 2003 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).Upisování akcií nad částku 1 000 000,- Kč se nepřipouští.Základní kapitál se zvyšuje up... sáním 10 ks (slovy: deseti kusů) nových kmenových akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) v listinné podobě.Všechny nové akcie společnosti budou upsány akcionáři společnosti na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku.Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s. v Hradci Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68.Lhůta pro upsání akcií činí 14 dní a počne běžet ode dne doručení písemné výzvy představenstva učiněné bezprostředně po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o povolení zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Emisní kurs takto upisovaných akcií činí 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).Lhůta pro splacení smisního kursu nových akcií činí 14 dní od upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií musí být zcela splacen peněžitým vkladem na zvláštní bankovní účet Hradecké lesní a dřevařské společnosti a.s. č. 1006006205/5500 vedený u REIFFEISEN BANK, pobočka Hradec Králové. zobrazit více skrýt více
  • 13. května 1999 - 28. ledna 2002 : A K C I E :-----------Převod všech akcií na jméno je omezen tak, že bez předchozíhopísemného souhlasu představenstva jej nelze platně uskutečnit.Představenstvo je povinno dát souhl... as k převodu, pokud docházík převodu akcií na jméno s využitím předkupního práva na koupiakcií dle následujícího odstavce. Představenstvo nedá souhlask převodu, pokud akcionář, který hodlá převést tyto akcie,purušil předkupní právo na koupi akcií dle téhož odstavce.Představenstvo je povinno oznámit svůj souhlas nebo nesouhlasnejpozději do jednoho měsíce, kdy byla prokázána realizace nebozánik předkupního práva, jinak platí za udělený nebo neudělený.Majitelé akcií na jméno, kteří hodlají převést tyto akcie, jsoupovinni nabídnout tyto akcie nejprve ostatním majitelům akcií najméno, a to písemným doporučeným dopisem prostřednictvímpředstavenstva společnosti. V nabídce musí uvést cenu, za kterousvé akcie nabízí k prodeji nejvíce však za cenu, která se rovnápodílu na čistém obchodním jmění společnosti.Představenstvo je povinno nabídku dle předchozího odstavcedoručit majitelům ostatních akcií na jméno do 15 dnů ode dne,kdy mu byla doručena. Pokud ostatní majitelé akcií na jménohodlají využít předkupní právo na koupi akcií, jsou povinni dojednoho měsíce od doručení nabídky představenstvem sdělitpísemným doporučeným dopisem nabízejícímu akcionáři, že nabídkuakceptují, jinak jejich předkupní právo na koupi akcií zaniká. zobrazit více skrýt více
  • 4. listopadu 1998 - 11. prosince 1998 : Základní jmění společnosti se zvyšuje o 25 000 000,- Kč(slovy: dvacet pět milionů korun českých) z hodnoty10 000 000,- Kč na hodnotu 35 000 000,- Kč. Upisování akciínad částku 25 0... 00 000,- Kč se nepřipouští.Základní jmění se zvyšuje upsáním 300 ks (slovy: tři sta kusů)nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) v listinnépodobě a 200 ks (slovy: dvě stě kusů) nových prioritních akciína jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 50 000,- Kč (slovy:padesát tisíc korun českých) v listinné podobě.Všechny nové akcie společnosti budou nabídnuty k upsánísoučasným akcionářům společnosti s využitím přednostního právaza emisní kurs 50 000,- Kč jedné akcie. Současní akcionáři majípřednostní právo upsat nové akcie společnosti v rozsahu jejichpodílů na základním jmění společnosti. Na jednu dosavadníkmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč lzeupsat pět nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě50 000,-. Na jednu dosavadní prioritní akcii na jménoo jmenovité hodnotě 100 000,- Kč lze upsat pět novýchprioritních akcií na jméno o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč.Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnostiHradecká lesní a dřevařská společnost a.s. v Hradci Králové,Přemyslova 1106, PSČ 501 68.Lhůta pro upsání akcií s využitím přednostního práva činí 14 dnía počne běžet ode dne uvedeného v písemné výzvě představenstvaučiněné bezprostředně po nabytí právní moci rozhodnutí souduo povolení zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základníhojmění do obchodního rejstříku.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budounabídnuty k upsání akcionářům společnosti na základě dohodyakcionářů podle § 205 obchodního zákoníku za emisní kurs50 000,- Kč jedné akcie.Místem pro upsání akcií podle § 205 obchodního zákoníku je sídlospolečnosti Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s. v HradciKrálové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68.Lhůta pro upsání akcií na základě dohody podle § 205 obchodníhozákoníku činí 14 dní ode dne následujícího po dni, v němž uplynelhůta pro upsání akcií s využitím přednostního práva.Emisní kurs upsaných akcií jsou upisovatelé v obou zmíněnýchpřípadech upisování povinni splatit peněžitými vklady nejpozdějido jednoho roku od zápisu zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku na účet č. 552190287/0100 vedený u Komerční banky,a.s., pobočky Hradec Králové. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů