Trendy

61 720 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2011

Trendy

2 079 tis. Kč

Zisk za rok 2011

Trendy

30 222 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2011

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2011

Základní údaje

Sídlo

od 25.10.2007 Praha 2, Vyšehradská 320/49, PSČ 12800

Historické adresy

30.3.2004 - 25.10.2007 Praha 10 - Vršovice, Žitomírská 599/38, PSČ 10100
13.12.1994 - 30.3.2004 Hradec Králové, Víta Nejedlého 893

60916621

DIČ

Není plátce DPH

1.1.2005 - 20.1.2017

CZ60916621

6.1.1995 - 15.6.2000

CZ60916621

Datum vzniku

13. prosince 1994

Datová schránka

qj9dfp6

Historické názvy

13.12.1994 - 29.9.2003

C O F E T  a.s.

13.12.1994 - 29.9.2003

C O F E T a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1157

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 3.5.2011

3 300 000 Kč

Historické jmění

13.12.1994 - 3.5.2011

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 2

Provozovny

od 19.12.2012

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Daliborova 416/5, 709 00, Ostrava - Mariánské Hory

... více provozoven (celkem 18) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. dubna 2011 - 3. května 2011 : Jediný akcionář Společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií takto :a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 2.... 300.000,-Kč ( slovy : dva miliony tři sta tisíc korun českých) ze stávající částky 1.000.000,-Kč ( slovy : jeden milion korun českých) na novou částku 3.300.000,-Kč ( slovy : tři miliony tři sta tisíc korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs všech dříve upsaných akcií je zcela splacen.Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je posílení vlastních zdrojů financování společnosti.b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 2.300 (slovy: dva tisíce tři sta) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč ( slovy: jeden tisíc korun českých), znějících na jméno,vydaných v listinné podobě. Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činí 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), tzn.bude odpovídat jmenovité hodnotě každé jedné akcie. Emisní kurs všech upisovaných akcií činí 2.300.000,-Kč (slovy: dva miliony tři sta tisíc korun českých). Emisní ážio je nulové.c)jediný akcionář Společnosti se vzdal přednostního práva na úpis nových akcií a jeho přednostní právo na úpis nových akcií Společnosti se tudíž v souladu s ust.§ 204a odst.7 Obch.Z. v platném znění neuplatní. Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem,kterým je Jediný akcionář, t.j. Ing.Bc.Ivan Noveský, nar. 3.8.1953, bydliště Praha 10, Pod Altánem 350/69, PSČ 100 00 (dále jen Ing.Bc.Ivan Noveský nebo "předem určený zájemce")d) jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií,kterou uzavře se společností ve smyslu ust.§ 204 odst.5 obchodního zákoníku v platném znění a která musí obsahovat náležitosti dle ust.§ 205 odst.3 obchodního zákoníku v platném zněníe) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva s stanovuje na 10 dnů po uplynutí lhůty 14 dnů (ust.§ 204 odst.5 obchodního zákoníku v platném znění) ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Návrh smlouvy o upsání akcií vyhotoví Společnost a doručí jej Jedinému akcionáři do 15 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a současně mu oznámí lhůtu a místo pro upsání nových akcií, a to osobním předánímf) místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tedy místo doručení návrhu smlouvy o upsání akcií a uzavření smlouvy o upsání akcií, bude kancelář sídla společnosti COFET,a.s., se sídlem Praha 2, Vyšehradská 320/49, PSČ 128 00, ve stranami dohodnutém termínu,g) ve smyslu ust.§ 163 odst.3 a § 203 odst.2 písm.j) obchodního zákoníku v platném znění rozhoduje Jediný akcionář o připuštění možnosti započtení celých nebo části penežitých pohledávek, a to pohledávek Ing. Bc.Ivana Noveského vůči společnosti COFET,a.s. ve výši 2.300.000,-Kč ( slovy: dva miliony tři sta tisíc korun českých) oproti pohledávce společnosti COFET,a.s. vůči Ing.Bc.Ivanu Noveskému na splacení emisního kursu všech nově upisovaných akcií. Ing.Bc. Ivan Noveský má vůči společnosti COFET,a.s. pohledávky v celkové výši 3.514.924,-Kč ( slovy : tři miliony pět set čtrnáct tisíc devět set dvacet čtyři koruny české) na základě smlouvy o půjčce č. 01/09 ze dne 1.6.2009, ve znění dodatku č.1 ze dne 8.6.2009 a dodatku č.3 ze dne 17.7.2009, uzavřené mezi Ing.Bc.Ivanem Noveským, jako věřitelem, a společností COFET,a.s. jako dlužníkem.Na základě shora uvedené smlouvy poskytl věřitel dlužníkovi :- dne 1.6.2009 půjčku ve výši 500.000,-Kč, tato pohledávka bude započtena v plné výši- dne 8.6.2009 půjčku ve výši 400.000,-Kč, tato pohledávka bude započtena v plné výši- dne 15.6.2009 půjčku ve výši 514.924,-Kč, tao pohledávka bude započtena v plné výši- dne 17.7.2009 půjčku ve výši 2.100.000.-Kč, tato pohledávka bude započtena zčásti, a to ve výši 885.076,-KčSmlouva o započtení musí obsahovat specifikaci započítávaných pohledávek a určením,že pohledávky nebo jejich části zanikají ke dni uzavření této smlouvy. Jediný akcionář souhlasí,že pohledávky budou započteny před jejich splatností.Stanovují se tato pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:(i) návrh smlouvy o započtení vyhotoví Společnost a doručí jej Jedinému akcionáři společně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií (dle písm.e) a f) tohoto usnesení)(ii) pohledávky jediného akcionáře určené k započtení představují nesplacené půjčky poskytnuté Jediným akcionářem Společnosti podle smlouvy o půjčce č. 01/09 ze dne 1.6.2009, ve znění jejího dodatku č.1 ze dne 8.6.2009 a dodatku č.3 ze dne 17.7.2009, uzavřené mezi Ing.Bc.Ivanem Noveským, jako věřitelem, a společností COFET,a.s. jako dlužníkem, v nominální hodnotě celkem 3.514.924,-Kč (slovy : tři miliony pět set čtrnáct tisíc devět set dvacet čtyři koruny české), přičemž započtena bude část pohledávek ve výši 2.300.000,-Kč ( slovy : dva miliony tři sta tisíc korun českých)(iii) uzavřením smlouvy o započtení bude splacen celý emisní kurs nově upsaných akcií Společnosti(iv) smlouva o započtení musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny(v) smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zobrazit více skrýt více
posunout dolů