Základní údaje

Historické adresy

16.8.2007 - 30.11.2011 Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057
10.7.2004 - 16.8.2007 Praha 1, Perlová 371/5, PSČ 11000
13.2.2004 - 10.7.2004 Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě čp.854,č.org.14, PSČ 11520
10.4.2002 - 13.2.2004 Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě čp.854,č.org.14, PSČ 15020
14.9.2000 - 10.4.2002 Praha 1, Na Příkopě 14
1.3.2000 - 14.9.2000 Praha 7, Jankovcova 6, PSČ 17004
27.9.1999 - 1.3.2000 Třemošnice, Brigádnická 124, PSČ 53843
14.2.1995 - 27.9.1999 Třemošnice, 1.máje 56, PSČ 53843

60917776

DIČ

Není plátce DPH

1.8.2004 - 31.12.2008

CZ60917776

Datum vzniku

14. února 1995

Datum zániku v obchodním rejstříku

30. listopadu 2011

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

30. listopadu 2011

Historické názvy

13.11.2003 - 30.11.2011

ČSOB  Penzijní fond Progres , a. s., člen skupiny ČSOB

9.8.2003 - 13.11.2003

ČSOB  Penzijní fond Progres , a.s., člen skupiny ČSOB

14.9.2000 - 9.8.2003

ČSOB  Penzijní fond , a.s.

27.9.1999 - 14.9.2000

Penzijní fond spokojenosti Českých přístavů, a.s.

14.2.1995 - 27.9.1999

Penzijní fond spokojenosti, a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1199

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

13.6.2008 - 30.11.2011

320 000 000 Kč

2.4.2007 - 13.6.2008

120 000 000 Kč

25.4.2001 - 2.4.2007

50 000 000 Kč

14.2.1995 - 25.4.2001

20 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 30. listopadu 2011 - 30. listopadu 2011 : Společnost ČSOB  Penzijní fond Progres , a. s., člen skupiny ČSOB zanikla sloučením se společností ČSOB Penzijní fond Stabilita, a. s., člen skupiny ČSOB, sídlem Praha 5, Radlická ... 333/150, PSČ 150 57, IČ 618 59 265. zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 2007 - 30. listopadu 2011 : Došlo ke sloučení společnosti ČSOB Penzijní fond Progres , a. s., člen skupiny ČSOB, IČ: 609 17 776, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, zapsané v obchodním rejstříku... vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6599, jako společnosti nástupnické, se společností Zemský penzijní fond, a. s., IČ: 476 77 619, se sídlem Most, Václava Řezáče 315, PSČ 434 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1054 jako zanikající.Na společnost nástupnickou přešlo sloučením obchodní jmění společnosti Zemský penzijní fond, a. s. zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 2006 - 30. listopadu 2011 : Došlo ke sloučení společnosti, jako společnosti nástupnické, se společností Hornický penzijní fond Ostrava, a.s., se sídlem na adrese Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 26a... /1616, PSČ 702 00, IČ: 607 92 167 jako společností zanikající.Na společnost přešlo sloučením obchodní jmění společnosti Hornický penzijní fond Ostrava, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 4. března 2008 - 13. června 2008 : Jediný akcionář společnosti, Československá obchodní banka, a.s., dne 18.2.2008 učinil následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: "Z důvodu zvýšení počtu účastníků penzi... jního připojištění a objemu spravovaných prostředků ve fondu s očekáváním dalšího růstu se základní kapitál obchodní společnosti ČSOB Penzijní fond Progres, a. s., člen skupiny ČSOB, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, IČ: 60917776, zvyšuje z dosavadní výše120,000.000,-- Kč (slovy: jedno sto dvacet miliónů Kč) o částku 200,000.000,-- Kč (slovy: dvě stě miliónů Kč) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 320,000.000,-- Kč (slovy: tři sta dvacet miliónů Kč), který bude splacen peněžitými vklady. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení. Nové akcie budou upsány s využitím přednostního práva dle ust. § 204a obchodního zákoníku. Společnost vydá 200 ks (dvě stě kusů) nových kmenových akcií, v zaknihované podobě, znějících na jméno, přičemž každá z nich bude mít jmenovitou hodnotu 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión korun českých). Akcie nebudou kótované. Při zvýšení základního kapitálu: a) každý dosavadní akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, přičemž nové akcie mohou být podmíněně upisovány akcionáři s přednostním právem po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku pod rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; b) místem pro vykonání přednostního práva je kancelář (prostory) obchodní společnosti ČSOB Penzijní fond Progres, a. s., člen skupiny ČSOB, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, IČ: 60917776, na adrese Praha 5, Radlická 333/150, v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 17.00 hodin; c) lhůta pro vykonání přednostního práva činí 15 (patnáct) dnů a počne běžet uplynutím desátého dne ode dne odeslání (zveřejnění) informace o přednostním právu představenstvem poslednímu z akcionářů způsobem určeným pro svolání valné hromady; o termínu odeslání (zveřejnění) této informace rozhodne představenstvo; d) počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude akcionáři oznámen v uvedené informaci o přednostním právu; e) dosavadní akcionář má přednostní právo upsat jednu až pět nových akcií na tři dosavadní akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč, přičemž lze upisovat pouze celé akcie; f) emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva je roven jejich jmenovité hodnotě, všechny akcie budou akciemi kmenovými, vydanými v zaknihované podobě a budou znít na jméno; g) přednostní právo spojené s akciemi je samostatně převoditelné od rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. Přednostní právo zanikne uplynutím lhůty stanovené pro jeho vykonání. Pokud s využitím přednostního práva budou upsány akcie o celkové jmenovité hodnotě 200,000.000,-- Kč (slovy: dvě stě miliónů Kč), nebude se konat upisování akcií bez využití přednostního práva a upisování akcií bude účinné. V případě, že s využitím přednostního práva budou upsány akcie o celkové jmenovité hodnotě nižší než 200,000.000,-- Kč (slovy: dvě stě miliónů Kč), bude část akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, o takové jmenovité hodnotě, aby po jejich upsání byly celkem upsány akcie o celkové jmenovité hodnotě 200,000.000,-- Kč (slovy: dvě stě miliónů korun českých) nabídnuty určitému zájemci nebo několika určitým zájemcům. Určitý zájemce nebo určití zájemci budou vybráni představenstvem podle následujících pravidel a tímto způsobem: - může se jednat o zájemce z okruhu českých i zahraničních právnických či fyzických osob, - určitým zájemcem může být akcionář společnosti, - zájemce musí být osobou vhodnou z hlediska zdravého a obezřetného vedení společnosti a musí mít zkušenosti s činnostmi spjatými s předměty podnikání společnosti, přičemž posouzení je na úvaze představenstva. Výběr podléhá souhlasu statutárního orgánu jediného akcionáře společnosti. Výběr může být představenstvem ukončen ve chvíli, kdy bude poptávka vybraných zájemců převyšovat částku potřebnou k upsání 200,000.000,-- Kč (slovy: dvě stě miliónů korun českých). Pokud bude podmínky splňovat více zájemců a poptávka bude převyšovat hodnotu 200,000.000,-- Kč (slovy: dvě stě miliónů korun českých) nově upisovaných akcií bude jejich poptávka rovnoměrně krácena. Pro zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva: a) místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je kancelář (prostory) obchodní společnosti ČSOB Penzijní fond Progres, a. s., člen skupiny ČSOB, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, IČ: 60917776, na adrese Praha 5, Radlická 333/150, v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 17.00 hodin; b) lhůta pro úpis akcií bez využití přednostního práva činí 15 (patnáct) dnů a počne běžet uplynutím desátého dne ode dne odeslání informace o upisování akcií určitému zájemci, přičemž upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; c) počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude určeným zájemcům písemně oznámen v uvedené informaci o upisování akcií; d) určením výše emisního kurzu nových akcií upisovaných bez využití přednostního práva se pověřuje představenstvo s tím, že minimální výše emisního kurzu je 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión korun českých), všechny akcie budou akciemi kmenovými, v zaknihované podobě a budou znít na jméno. Každý upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií na účet č. 1002466482/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., který společnost založila za účelem zvýšení základního kapitálu. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií nejpozději ve lhůtě třicet dnů ode dne upsání akcií. Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští. Proti pohledávkám společnosti vůči jednotlivým upisovatelům na splacení části nebo celého emisního kurzu nově upsaných akcií se nepřipouští možnost započtení peněžité pohledávky jednotlivých upisovatelů vůči společnosti." zobrazit více skrýt více
 • 20. ledna 2007 - 2. dubna 2007 : --------------------------rozhodnutí:-------------------------Jediný akcionář společnosti, Československá obchodní banka, a. s., dne 9.1.2007 učinil následující rozhodnutí o zvýšen... í základního kapitálu: Z důvodu potřeby dalších finančních zdrojů pro rozvoj podnikání se základní kapitál obchodní společnosti ČSOB Penzijní fond Progres, a. s., člen skupiny ČSOB, se sídlem Praha 1, Perlová 371/5, IČ: 60917776, zvyšuje z dosavadní výše.........................................50,000.000,-- Kč,(slovy: padesát miliónů Kč) o částku.........70,000.000,-- Kč,(slovy: sedmdesát miliónů Kč) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši.............................120,000.000,-- Kč,(slovy: jedno sto dvacet miliónů korun českých), který bude splacen peněžitými vklady.------------------------------------Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení. Nové akcie budou upsány s využitím přednostního práva dle ust. § 204a obchodního zákoníku. Společnost vydá 70 ks (sedmdesát kusů) nových kmenových akcií, v zaknihované podobě, znějících na jméno, přičemž každá z nich bude mít jmenovitou hodnotu 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión korun českých). Akcie nebudou kótované. Při zvýšení základního kapitálu:------a) každý dosavadní akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, přičemž nové akcie mohou být podmíněně upisovány akcionáři s přednostním právem po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku pod rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;----------------------------------------------------b) místem pro vykonání přednostního práva je kancelář (prostory) obchodní společnosti ČSOB Penzijní fond Progres, a. s., člen skupiny ČSOB, se sídlem Praha 1, Perlová 371/5, IČ: 60917776, na adrese Praha 1, Perlová 371/5, v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 17.00 hodin;---------------------c) lhůta pro vykonání přednostního práva činí 15 (patnáct) dnů a počne běžet uplynutím desátého dne ode dne odeslání (zveřejnění) informace o přednostním právu představenstvem poslednímu z akcionářů způsobem určeným pro svolání valné hromady; o termínu odeslání (zveřejnění) této informace rozhodne představenstvo;--------------------------------------d) počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude akcionáři oznámen v uvedené informaci o přednostním právu;----e) dosavadní akcionář má předností právo upsat jednu až sedm nových akcií na pět dosavadních akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč, přičemž lze upisovat pouze celé akcie;--------------------------------------------------------f) emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva je roven jejich jmenovité hodnotě, všechny akcie budou akciemi kmenovými, vydanými v zaknihované podobě a budou znít na jméno;--------------------------------------------------------g) přednostní právo spojené s akciemi je samostatně převoditelné od rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. Přednostní právo zanikne uplynutím lhůty stanovené pro jeho vykonání.----------------------------------Pokud s využitím přednostního práva budou upsány akcie o celkové jmenovité hodnotě 70,000.000,-- Kč (slovy: sedmdesát miliónů Kč), nebude se konat upisování akcií bez využití přednostního práva a upisování akcií bude účinné. V případě, že s využitím přednostního práva budou upsány akcie o celkové jmenovité hodnotě nižší než 70,000.000,-- Kč (slovy: sedmdesát miliónů Kč), bude část akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, o takové jmenovité hodnotě, aby po jejich upsání byly celkem upsány akcie o celkové jmenovité hodnotě 70,000.000,-- Kč (slovy: sedmdesát miliónů korun českých) nabídnuty určitému zájemci nebo několika určitým zájemcům. Určitý zájemce nebo určití zájemci budou vybráni představenstvem podle následujících pravidel a tímto způsobem:- může se jednat o zájemce z okruhu českých i zahraničních právnických či fyzických osob,--------------------------------- určitým zájemcem může být akcionář společnosti,-------------- zájemce musí být osobou vhodnou z hlediska zdravého a obezřetného vedení společnosti a musí mít zkušenosti s činnostmi spjatými s předměty podnikání společnosti, přičemž posouzení je na úvaze představenstva.-------------------------Výběr podléhá souhlasu statutárního orgánu jediného akcionáře společnosti.--------------------------------------------------Výběr může být představenstvem ukončen ve chvíli, kdy bude poptávka vybraných zájemců převyšovat částku potřebnou k upsání 70,000.000,-- Kč (slovy: sedmdesát miliónů korun českých).-----------------------------------------------------Pokud bude podmínky splňovat více zájemců a poptávka bude převyšovat hodnotu 70,000.000,-- Kč (slovy: sedmdesát miliónů korun českých) nově upisovaných akcií bude jejich poptávka rovnoměrně krácena.-------------------------------------------Pro zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva: -------------------------------------------------------a) místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je kancelář (prostory) obchodní společnosti ČSOB Penzijní fond Progres, a. s., člen skupiny ČSOB, se sídlem Praha 1, Perlová 371/5, IČ: 60917776, na adrese Praha 1, Perlová 371/5, v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 17.00 hodin;---b) lhůta pro úpis akcií bez využití přednostního práva činí 15 (patnáct) dnů a počne běžet uplynutím desátého dne ode dne odeslání informace o upisování akcií určitému zájemci, přičemž upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;----------------------------------------------------c) počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude určeným zájemcům písemně oznámen v uvedené informaci o upisování akcií;--------------------------d) určením výše emisního kurzu nových akcií upisovaných bez využití přednostního práva se pověřuje představenstvo s tím, že minimální výše emisního kurzu je 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión korun českých), všechny akcie budou akciemi kmenovými, v zaknihované podobě a budou znít na jméno.--------Každý upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií na účet č. 1002099467/0400, vedený u Živnostenské banky, a.s., který společnost založila za účelem zvýšení základního kapitálu.-----------------------------------------------------Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií nejpozději ve lhůtě třicet dnů ode dne upsání akcií.----Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští.-----------Proti pohledávkám společnosti vůči jednotlivým upisovatelům na splacení části nebo celého emisního kurzu nově upsaných akcií se nepřipouští možnost započtení peněžité pohledávky jednotlivých upisovatelů vůči společnosti.?----------------- zobrazit více skrýt více
 • 14. září 2000 - 25. dubna 2001 : d)Zvýšení je prováděno s využitím přednostního práva jedinéhoakcionáře společnosti v souladu s ustanovením § 204a Obchodníhozákoníku. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práv... a je denzápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jměnído obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 14. září 2000 - 25. dubna 2001 : c)Po zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku budezákladní jmění společnosti v celkové jmenovité hodnotě50.000.000,- Kč (slovy padesát milionů korun českých)rozvržen... o na 50 ks (padesát kusů) kmenových akcií v zaknihovanépodobě znějících na jméno, přičemž každá z těchto akcií májmenovitou hodnotu 1.000.000,- Kč (milion korun českých).Se všemi novými akciemi budou spojena stejná práva a povinnostijako s akciemi již vydanými,tzn.že všechny akcie společnostibudouakciemi kmenovými. Při hlasování na valné hromaděspolečnosti je s jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč(milion korun českých) spojen jeden hlas. zobrazit více skrýt více
 • 14. září 2000 - 25. dubna 2001 : b)Zvýšení bude provedeno upsáním nových 30 ks (třicet kusů)kmenových akcií v zaknihované podobě znějící na jméno,přičemžkaždá akcie bude mít jmenovitou hodnotu ve výši 1.000.000,-K... č(milion korun českých). Upisování nad určenou částku senepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 14. září 2000 - 25. dubna 2001 : a)Zvýšení je přípustné,neboťemisní kurs dříve upsaných akcií jezcela splacen.
 • 14. září 2000 - 25. dubna 2001 : Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního jmění společnostio 30.000.000,- Kč bez možnosti zvýšení nad tuto částku podleustanovení § 204a Obchodního zákoníku peněžitým vkladem ... jedinéhoakcionáře upsáním 30 ks kmenových akcií v zaknihované podoběznějící na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč na jednuakcii s emisním kurzem 1,0 takto: Zvyšuje se základní jměníobchodní společnosti Penzijní fond spokojenosti Českýchpřístavů,a.s. z dosavadní jmenovité hodnoty 20.000.000,- Kč(dvacet milionů korun českých) o částku 30.000.000.- Kč(třicet milionů korun českých) na konečnou výši 50.000.000,-Kč(padesát milionů korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 14. září 2000 - 25. dubna 2001 : h)Představenstvo společnosti se pověřuje zajistit u obchodníhorejstříku zápis uvedeného rozhodnutí nejpozději do třiceti dnů.
 • 14. září 2000 - 25. dubna 2001 : g)Emisní kurs se stanoví ve výši 1,0, tzn. ve výši jmenovitéhodnoty upsaných akcií.
 • 14. září 2000 - 25. dubna 2001 : f)Splácení upsaných akcií bude provedeno na bankovní účetspolečnosti Penzijní fond spokojenosti Českých přístavů, a.s.,č.ú. 151471117/5100, vedený u Československé obchodní banky,a... .s., divize IPB v den upsání akcií. Před podáním návrhu nazápis nové výše základního jmění musí být splaceno 100% emisníhokursu nově vydaných akcií, tj. částka ve výši 30.000.000,- Kč (třicet milionů korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 14. září 2000 - 25. dubna 2001 : e)Na základě výše uvedeného rozhodnutí bude provedeno upsánínových akcií jediným akcionářem ve lhůtě sedmi dnů ode dnezápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jměn... í společnosti do obchodního rejstříku. Místem úpisu bude sídlospolečnosti. zobrazit více skrýt více
posunout dolů