Trendy

230 361 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

22 093 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

214 969 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

225

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 19.8.2003 Praha 2, Perucká 10/2542, PSČ 12000

Historické adresy

1.4.1996 - 19.8.2003 Praha 2, Varšavská 12/200, PSČ 12000

61057606

DIČ

od 1.4.1996

CZ61057606

Datová schránka

esaetba

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3826

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 22.6.2000

20 312 000 Kč

Historické jmění

24.3.1999 - 22.6.2000

13 112 000 Kč

1.4.1996 - 24.3.1999

8 512 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 2

Bankovní účty

zvěřejněno 23.8.2013

27- 3536530257 / 0100

... více účtů (celkem 7) najdete zde

Provozovny

od 1.2.2016

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Řevnická 1484, 252 10, Mníšek pod Brdy

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 16. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 16. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 16. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 4
  • 1. dubna 1996 : Obchodní společnost je právním nástupcem Komunálního podnikučistoty a údržby města se sídlem v Praze 2, Varšavská 12.

Historické ostatní skutečnosti

  • 29. března 2000 - 22. června 2000 : Usnesení valné hromady ze dne 1.3.2000 o zvýšení základníhojmění společnosti:1. Základní jmění společnosti bude zvýšeno z dosavadní hodnoty13.112.000,- Kč o částku 7.200.000,- Kč n... a konečnou hodnotu20.312.000,- Kč. Důvodem zvýšení je potřeba získání volnýchfinančních zdrojů ke koupi nemovitosti - objektu Perucká 4,Praha 2, ve veřejné dražbě.Upisování akcií nad uvedené zvýšení základního jmění senepřipouští.2. Zvýšení bude provedeno upsáním nových akcií peněžitými vkladys využitím přednostního práva úpisu dosavadních akcionářů vpoměru jejich stávajících podílů na základním jmění společnostinebo na základě dohody všech akcionářů uzavřené podle ustanovení§ 205 obchodního zákoníku, která nahradí listinu upisovatelů.Upisováno bude- 3.600 ks akcií zaknihované podoby znějících na majitele a- 3.600 ks akcií zaknihované podoby znějících na jméno,přičemž každá z těchto akcií bude mít jmenovitou hodnotu 1.000,-Kč a bude akcií kmenovou, neboť s ní budou spojena stejná právaa povinnosti jako s akciemi dosud vydanými. Emisní kurs sestanoví ve výši 1.000,- Kč za jednu akcii, tzn. 1,0. Všechnyakcie budou obchodovatelné za podmínek stanovených v článku 7 a14 stanov.4. Úpis akcií bude proveden jednokolově. V případě, že nedojde kúpisu všech nově vydávaných akcií buď s využitím přednostníhopráva dosavadních akcionářů nebo na základě dohody akcionářůuzavřené podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku, úpis jeneúspěšný.5. Přednostní úpis nových akcií dosavadními akcionáři budezahájen první pracovní den týdne následujícího po zápisuusnesení valné hromady o zvýšení základního jmění společnostido obchodního rejstříku a potrvá dva týdny. Místem úpisu jekancelář sekretariátu ředitele společnosti v Praze 2, Varšavská12/200. V souladu s druhým bodem tohoto rozhodnutí se připouští,aby v téže době byla všemi dosavadními akcionáři uzavřena dohodapodle ustavení § 205 obchodního zákoníku o rozsahu jejichúčasti na zvýšení základního jmění společnosti. Právopřednostního úpisu se uplatní podle poměru akcií v drženíupisovatele k rozhodnému dni.6. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs upsaných akciía) v hotovosti v den úpisu do pokladny v sídle společnosti nebob) v případě bezhotovostní platby poukázáním na účet společnostič. 22101-021/0100, vedený na jméno společnosti u pobočkyKomerční banky, a.s., v Praze 2 tak, aby částka odpovídajícíemisnímu kursu upisovaných akcií byla odepsána z účtuupisovatele nejpozději k poslednímu dni lhůty stanovené proúpis. Tuto skutečnost je nutno prokázat při úpisu dokladem oodepsání příslušné částky z účtu upisovatele u peněžního ústavu.Akcie lze splácet pouze peněžitými vklady.Pokud bude úpis nahrazen dohodou všech akcionářů podleustanovení § 205 obchodního zákoníku, je nutno splatit taktoupsané akcie do deseti dnů ode dne uzavření dohody, a to vhotovosti v sídle společnosti nebo bezhotovostně na výše uvedenýúčet. zobrazit více skrýt více
  • 9. prosince 1998 - 24. března 1999 : 1. Valná hromada společnosti rozhodla dne 17.9.1998 o zvýšenízákladního jmění z dosavadní hodnoty 8.512.000,- Kč(osmimilionůpětsetdvanácttitisíc korun českých) o částku4.600.000,- ... Kř (čtyřimilionyšestsettisíc korun českých) nakonečnou hodnotu 13.112.000,- Kč (třináctmilionůstodvanácttisíckorun českých). Důvodem zvýšení je potřeba získání volnýchfinančních zdrojů ke koupi pozemků pro stavbu budovzajišťujících další rozvoj společnosti.Upisování akcií nad uvedené zvýšení základního jmění senepřipouští.2. Zvýšení bude provedeno upsáním nových akcií peněžitými vkladys využitím přednostního práva úpisu dosavadních akcionářů vpoměru jejich stávajících podílů na základním jmění společnosti.připouští se též možnost dohody všech akcionářů o rozsahu jejichúčasti na zvýšení základního jmění podle ustanovení § 205obchodního zákoníku.3. Upisováno bude - 2.300 ks (dvatisícetřista kusů) akcií vzaknihované podobě znějící na majitele a 2.300 ks(dvatisícetřista korun českých) kusů akcií listinné podobyznějících na jméno, přičemž každá z těchto akcií bude mítjmenovitou hodnotu 1.000,- Kč (jedentisíc korun českých) a budeakcií kmenovou, neboť s ní budou spojena stejná práva apovinnosti jako s akciemi dosud vydanými. Emisní kurs se stanovíve výši 1.000,- Kč (jedentisíc korun českých) na jednu akcii,tzn. 1,0. Všechny akcie budou obchodovatelné za podmínekstanovených v článku 7 a 14 stanov.4. Úpis akcií bude uskutečněn jednokolově. V případě, že nedojdek úpisu všeh nově vydaných akcií buď s využitím přednostníhopráva dosavadních akcionářů nebo na základě dohody akcionářůuzavřené podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku, úpis jeneúspěšný.5. Přednostní úpis nových akcií dosavadními akcionáři budezahájen první pracovní den prvního týdne po zápisu usnesenívalné hromady o zvýšení základního jmění společnosti doobchodního rejstříku a potrvá dva dny. Místem úpisu je kancelářsekretariátu ředitele společnosti v sídle společnosti v Praze 2,Varšavská č. 12/200. V souladu s druhým bodem tohoto rozhodnutíse připouští možnost dohody všech akcionářů v rozsahu jejichúčasti na zvýšení základního jmění podle ustanovení § 205obchodního zákoníku.6. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs upsaných akcií:a) v hotovosti v den úpisu do pokladny v sídle společnosti nebob) v případě bezhotovostní platby poukázáním na účet společnostič. 22101-021/0100, vedený na jméno společnosti u pobočkyKomerční banky, a.s., v Praze 2 tak, aby částka odpovídajícíemisnímu kursu upisovaných akcií byla odepsána z účtuupisovatele nejpozději v den úpisu, avšak před úpisem. Tutoskutečnost je nutno prokázat při úpisu dokladem o odepsánípříslušné částky z účtu upisovatele u peněžního ústavu. Akcielze splácet pouze peněžitými vklady. Pokud by úpis byl nahrazendohodou všech akcionářů podle ustanovení § 205 obchodníhozákoníku, je nutno splatit takto upsané akcie stejným způsobemdo dvou dnů ode dne uzavření dohody. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů