Trendy

11 577 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

1 769 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

49 081 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 8.2.2005 Praha 5, U Nikolajky 833/5, PSČ 15000

Historické adresy

3.4.2002 - 8.2.2005 Praha 1, Za Haštalem 3/785, PSČ 11000
26.3.1996 - 3.4.2002 Praha 1, Za Haštalem 3, PSČ 11000

61057720

DIČ

od 1.5.1996

CZ61057720

Datum vzniku

26. března 1996

Datová schránka

ueed7a9

Historické názvy

26.3.1996 - 3.4.2002

Felix a spol.,a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3839

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 8.12.2010

33 500 000 Kč

Historické jmění

3.8.2009 - 8.12.2010

31 000 000 Kč

16.7.2009 - 3.8.2009

31 000 000 Kč

3.4.2002 - 16.7.2009

1 000 000 Kč

26.3.1996 - 3.4.2002

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 5

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

5011036861 / 5500

Provozovny

od 7.12.2016

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • U Nikolajky 833/5, 150 00, Praha 5 - Smíchov

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 21. února 2018 : Valná hromada rozhodla dne 20. 2. 2018, o snížení základního kapitálu společnosti takto:Důvod a účel snížení základního kapitálu: Důvodem ke snížení základního kapitálu Společnosti Valná hromada rozhodla dne 20. 2. 2018, o snížení základního kapitálu společnosti takto:Důvod a účel snížení základního kapitálu: Důvodem ke snížení základního kapitálu Společnosti... je vyčlenění částek do nově zřizovaného akvizičního fondu Společnosti určeného ke krytí oceňovacích rozdílů vznikajících při přeměně společností, nabývání závodu, nabývání souboru majetku a jiných podobných způsobech nabytí majetku a dále potřeba optimalizace kapitálové přiměřenosti Společnosti. Snížení základního kapitálu nenaruší platební schopnost Společnosti a nebude mít vliv na dobytnost pohledávek věřitelů. Snížení základního kapitálu se projeví odpovídajícím způsobem příslušnými změnami údajů v účetnictví Společnosti, a to zejména v rozvaze v pasivech na řádku A.I., základní kapitál. Rozsah snížení základního kapitálu a způsob provedení snížení základního kapitálu: Základní kapitál se snižuje o částku 30.150.000,- Kč (slovy: třicet milionů jedno sto padesát tisíc korun českých) ze stávající hodnoty základního kapitálu ve výši 33.500.000,- Kč (slovy: třicet tři milionů pět set tisíc korun českých) na novou hodnotu základního kapitálu ve výši 3.350.000,- Kč (slovy: tři miliony tři sta padesát tisíc korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno formou snížení jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti, konkrétně snížením jmenovité hodnoty 33.500 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) každé akcie. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou hromadných akcií nahrazujících dosavadní akcie za hromadné akcie nahrazující akcie s novou jmenovitou hodnotou. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka 30.150.000,- Kč (slovy: třicet milionů jedno sto padesát tisíc korun českých), odpovídající snížení základního kapitálu, bude převedena na nově zřízený Akviziční kapitálový fond Společnosti jako část vlastního kapitálu Společnosti, kdy pravidla pro hospodaření s prostředky na Akvizičním kapitálovém fondu jsou upravena Článkem 36 stanov Společnosti. Lhůta pro předložení akcií k výměně: Akcionáři jsou povinni předložit akcie, resp. hromadné akcie nahrazující akcie v sídle Společnosti za účelem jejich výměny za akcie s novou jmenovitou hodnotou, resp. za hromadnou akcii nahrazující tyto akcie nejpozději ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů ode dne odeslání výzvy představenstva k předložení akcií, která bude učiněna způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Tato výzva bude odeslána představenstvem bez zbytečného odkladu poté, co bude do obchodního rejstříku pravomocně zapsána nová výše základního kapitálu po jeho snížení. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě akcie, resp. hromadnou akcii nahrazující akcie, není až do řádného předložení oprávněn vykonávat akcionářská práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 537 až 541 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). zobrazit více skrýt více
  • 22. prosince 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 8. prosince 2010 : Valná hromada společnosti FSM, a.s., IČ: 610 57 720, se sídlem U Nikolajky 5/833, 150 00 Praha 5 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3839 Valná hromada společnosti FSM, a.s., IČ: 610 57 720, se sídlem U Nikolajky 5/833, 150 00 Praha 5 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3839..., schválila dne 26.10.2010 projekt fúze sloučením, v jehož důsledku došlo k fúzi sloučením společnosti FSM, a.s., IČ: 610 57 720, se sídlem U Nikolajky 5/833, 150 00 Praha 5 se společností Nikolajka, a.s., IČ: 257 70 993, se sídlem U Nikolajky 5/833, 150 00 Praha 5 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5967, do nástupnické společnosti FSM, a.s., IČ: 610 57 720, se sídlem U Nikolajky 5/833, 150 00 Praha 5. Na společnost FSM, a.s., IČ: 610 57 720, se sídlem U Nikolajky 5/833, 150 00 Praha 5 přešlo obchodní jmění zanikající společnosti Nikolajka, a.s., IČ: 257 70 993, se sídlem U Nikolajky 5/833, 150 00 Praha 5. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 9. ledna 2018 - 21. února 2018 : Valná hromada rozhodla dne 8. 1. 2018, o snížení základního kapitálu společnosti takto:Důvod a účel snížení základního kapitálu: Důvodem ke snížení základního kapitálu společnosti ... je potřeba optimalizace kapitálové přiměřenosti společnosti, snížení základního kapitálu nenaruší platební schopnost společnosti a nebude mít vliv na dobytnost pohledávek věřitelů. Snížení základního kapitálu se projeví odpovídajícím způsobem příslušnými změnami údajů v účetnictví společnosti, a to zejména v rozvaze v pasivech na řádku A.I., základní kapitál. Rozsah snížení základního kapitálu a způsob provedení snížení základního kapitálu:Základní kapitál se snižuje o částku 30.150.000,- Kč (slovy: třicet milionů jedno sto padesát tisíc korun českých) ze stávající hodnoty základního kapitálu ve výši 33.500.000,- Kč (slovy: třicet tři milionů pět set tisíc korun českých) na novou hodnotu základního kapitálu ve výši 3.350.000,- Kč (slovy: tři miliony tři sta padesát tisíc korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno formou snížení jmenovité hodnoty všech akcií společnosti, konkrétně snížením jmenovité hodnoty 33.500 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) každé akcie. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou hromadných akcií nahrazujících dosavadní akcie za hromadné akcie nahrazující akcie s novou jmenovitou hodnotou. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka 30.150.000,- Kč (slovy: třicet milionů jedno sto padesát tisíc korun českých), odpovídající snížení základního kapitálu, bude rozdělena mezi akcionáře v poměru jejich akciových podílů. Lhůta pro předložení akcií k výměně: Akcionáři jsou povinni předložit akcie, resp. hromadné akcie nahrazující akcie v sídle společnosti za účelem jejich výměny za akcie s novou jmenovitou hodnotou, resp. za hromadnou akcii nahrazující tyto akcie nejpozději ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů ode dne odeslání výzvy představenstva k předložení akcií, která bude učiněna způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Tato výzva bude odeslána představenstvem bez zbytečného odkladu poté, co bude do obchodního rejstříku pravomocně zapsána nová výše základního kapitálu po jeho snížení. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě akcie, resp. hromadnou akcii nahrazující akcie, není až do řádného předložení oprávněn vykonávat akcionářská práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 537 až 541 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). zobrazit více skrýt více
  • 15. června 2009 - 16. července 2009 : Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla dne 11.6.2009 o zvýšení základního kapitálu o částku 30 000 000 Kč (slovy: třicet milionů korun českých) na celkovou výši základního ka... pitálu 31 000 000 Kč (slovy: třicet jedna milionů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bude upsáno 30 000 kusů nových kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000 Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie činí 1 000 Kč. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti sloužící k dalšímu rozvoji společnosti. Základní kapitál se zvyšuje o částku 30 000 000 Kč (slovy: třicet milionů korun českých) na celkovou výši 31 000 000 Kč (slovy: třicet jedna milionů korun českých). Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Všechny nově emitované akcie nebudou kótovanými účastnickými cennými papíry a budou upsány předem určenými zájemci smlouvou o upsání akcií s emisním kursem jednotlivé akcie, který se bude rovnat její jmenovité hodnotě; tedy emisní kurs bude 1 000 Kč bez emisního ážia, převoditelnost akcií není omezena. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři společnosti svého přednostního práva vzdali. Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Všechny akcie budou upsány v sídle společnosti na adrese Nikolajky 833/5, 150 00 Praha 5. Lhůta pro upsání nových akcií na základě smlouvy o upsání akcií podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku činí 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií konkrétním zájemcům do čtrnácti (14) dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Účinnost smlouvy bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo konkrétním zájemcům písemně doporučeným dopisem tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu na adresu jejich bydliště uvedenou v tomto rozhodnutí. Doba pro upisování akcií: v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod. Emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě upisované akcie. Lhůta pro splacení části emisního kursu upsaných akcií ve výši 50 % činí 6 měsíců ode dne úpisu. Zbylá část emisního kursu musí být splacena nejpozději do 1 roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs bude konkrétními zájemci splácen na bankovní účet č.ú. 2102315280/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., pobočka Praha - Arbes, Štefánikova 32, 150 00 Praha 5. Všechny nové kmenové akcie budou nabídnuty předem určitým zájemcům, a to takto: JUDr. Romanu Felixovi, r.č. 580209/1438, bytem Praha 5 - Hlubočepy, Filmařská 461/22, bude nabídnuto k úpisu 5 910 kusů nově vydaných kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 Kč; JUDr. Karlu Codlovi, r.č. 650702/1994, bytem Praha 5 - Stodůlky, Ke Koh-i-nooru 571/1, bude nabídnuto k úpisu 5 790 kusů nově vydaných kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 Kč; JUDr. Janě Felixové, r.č. 615608/1118, bytem Jíloviště, Na Zvonici 71, bude nabídnuto k úpisu 4 580 kusů nově vydaných kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 Kč; JUDr. Antonínu Novákovi, r.č. 630622/1548, bytem Chýnice, Na Týnici 110, bude nabídnuto k úpisu 4 580 kusů nově vydaných kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 Kč; JUDr. Ivanu Roubalovi, r.č. 641024/0430, bytem Jílové u Prahy, Spojovací 459, bude nabídnuto k úpisu 4 570 kusů nově vydaných kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 Kč; JUDr. Vítu Širokému, r.č. 560104/2161, bytem Praha 1 - Staré Město, Krocínova 316/5, bude nabídnuto k úpisu 4 570 kusů nově vydaných kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 Kč. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů